От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Шапероноподібні властивості компонентів апарату трансляції вищих еукаріотів
2 Шари просторового заряду в газорозрядних пучково-плазмових системах
3 Шари складних сполук на поверхні Cu, GaAs та ZnSe, утворення яких індуковано жорстким ультрафіолетовим випромінюванням (100 - 300 нм) в атмосфері хлору
4 Шарово-транзитивні групи автоморфізмів кореневих дерев
5 Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих на хронічні запальні захворювання легень
6 Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року
7 Шахтарський страйковий рух України в 1989 - 1999 роках
8 Шведський фізіохімік Август Арреніус
9 Швейна промисловість
10 Швейцария 1945-1999 гг
11 Швидкі варіації спектру комети Галлея
12 Швидкісно-силова підготовка - важлива складова професійної підготовки працівників правоохоронних органів МВС України
13 Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15-17 років з урахуванням ігрового амплуа
14 Швидкість поширення ультразвуку в скловидному тілі ока як діагностичний показник ступеня внутрішньоочних посттравматичних змін
15 Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування
16 Швидкості збіжності рядів Тейлора і рядів Фабера на класах psi--інтегралів функцій комплексної змінної
17 Швидкотвердіючий стіновий матеріал із органічних целюлозовмісних відходів промисловості
18 Швидкотверднучі лужні шлакопортландцементи та бетони на їх основі
19 Шевцов Дмитро Семенович : [Про нього]
20 Шевченко - художник очима сучасників
21 ШЕВЧЕНКОВА “КАТЕРИНА”
22 Шекспірівський дискурс в німецькій літературі преромантизму та романтизму: генезис, механізми структурування, провідні конституенти
23 Шеллінг і київська школа філософського теїзму XIX століття
24 Шенберг и Кандинский: к вопросу эволюции творчества
25 Шизофренія з епілептичною схильністю (клінічні, соціальні та генетичні аспекти)
26 Широкозонні напівпровідникові шари ZnO : Al, ITO та CdS в плівкових фотоелектрично активних гетеросистемах
27 Широкосмугові двополяризаційні смужкові антенні решітки
28 Широкосмугові магнітні головки з аморфних сплавів для запису-відтворення електроакустичних сигналів
29 Широкосмугові пристрої міліметрового діапазону електромагнітних хвиль для фізіотерапевтичної апаратури
30 Широкосмужні малогабаритні мікрохвильові перетворювачі для вимірювання параметрів антенно-хвильовідних трактів
31 Шкала синдрому гострого ушкодження легенів у визначенні диференційованої респіраторної і імунокоригуючої терапії у хворих на поширений перитоніт
32 Шкідливість бур'янів і вдосконалення системи захисту озимої пшениці в умовах зони Лісостепу України
33 Шкідники агромеліоративних лісових насаджень передгірного Криму й заходи, що обмежують шкідливість найбільш небезпечних видів
34 Шкідники груші та фактори, що обмежують чисельність найбільш шкодочинних видів в передгірному Криму
35 Шкідники озимої пшениці та фактори, що обмежують їх чисельність в умовах передгірського Криму
36 Шкідники озимої пшениці та фактори, що обмежують їх чисельність в умовах передгірського Криму
37 Шкідники плодів сливи в Північному Лісостепу України та заходи обмеження їх чисельності
38 Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід
39 Шкодочинність бур'янів та заходи захисту посівів ріпака ярого від них у правобережному Лісостепу України
40 Шкодочинність бур'янів та заходи захисту сої від них в Лісостепу України
41 Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за даними обліків чисельності комах
42 Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві ХVІ сторіччя
43 Школьная библиотека в зеркале всероссийской паспортизации. Основные направления библиотечной политики Минобразования России
44 Школьные библиотеки - информационный ресурс образования
45 Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты о будущем
46 Шлаколужні бетони для дорожніх основ і покриттів, що споруджуються в умовах радіоактивного забруднення середовища
47 Шлаколужні в'яжучі та бетони з використанням лужних силікатних суспензій
48 Шлюб і сім'я у бойків Карпат наприкінці XIX ст. - до 1939 р.
49 Шлюбний договір у сімейному праві України
50 Шлюбно-міграційна компонента генетичної структури популяцій деяких міст України
51 Шлюбно-сімейна ситуація, та сімейна політика
52 Шлях до істини
53 Шляхетські заповіти в реляційних книгах Львівського та Перемишльського гродських судів першої половини XVIII століття як історичне джерело
54 Шляхи адаптації елементів технології вирощування озимого ячменю в передгірному Криму
55 Шляхи адаптації медоносної бджоли Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) до співіснування з клещем Varroa destructor Anderson&Trueman (Mesostigmata, Varroidae)
56 Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості ринку позикового капіталу
57 Шляхи активізації інвестиційної діяльності промисловості в умовах ринкової трансформації
58 Шляхи вдосконалення лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційним ризиком (експериментально-клінічне дослідження)
59 Шляхи вдосконалення механізмів державного управління електоральним процесом в Україні
60 Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством
61 Шляхи вирішення проблеми готовності правоохоронців до виконання службових обов'язків під час припинення злочинів
62 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України
63 Шляхи відродження сільського господарства передгірної та гірської зон Карпат
64 Шляхи впливу гістаміну на шлункову секрецію
65 Шляхи врегулювання конфлікту в Північній Ірландії (1968-2007 рр.)
66 Шляхи досягнення радіаційної безпеки об'єктів будівництва на стадії проектування
67 Шляхи енергозабезпечення і детоксикації у метилотрофних дріжджів та їх скерована модифікація з метою створення нових ферментативних і біосенсорних аналітичних систем
68 Шляхи ефективного використання інтернет-технологій в підприємницькій діяльності на прикладі підприємства “Активсайт
69 Шляхи ефективного використання інтернет-технологій в підприємницькій діяльності на прикладі підприємства “Активсайт”
70 Шляхи забезпечення інформаційної безпеки України
71 Шляхи зменшення впливу зволожувальних та змивних розчинів на друкарсько- технічні властивості офсетних гумовотканинних полотен
72 Шляхи зниження збитковості відтворення земельних ресурсів, використаних марганцевими кар'єрами
73 Шляхи корекції метаболічних змін та порушень системи гемостазу у хворих похилого віку на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця
74 Шляхи оптимизації репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи
75 Шляхи оптимізації викладання елементарної теорії музики студентам режисерських спеціалізацій
76 Шляхи оптимізації відновлювальної терапії у жінок з синдромом полікістозних яєчників після хірургічного лікування
77 Шляхи оптимізації діагностики та лікування постхолецистектомічного синдрому
78 Шляхи оптимізації діагностики та місцевого лікування складних форм гострого парапроктиту
79 Шляхи оптимізації дренування жовчовивідної системи методом холецистоєюностомії (Експериментально-клінічне дослідження)
80 Шляхи оптимізації ендоскопічних методів лікування ускладнених форм жовчнокам'яної хвороби і ефективність їх застосування у нестандартних випадках
81 Шляхи оптимізації зубного протезування незнімними металевими конструкціями
82 Шляхи оптимізації комплексного лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок атеросклеротичного генезу
83 Шляхи оптимізації лікувально-діагностичної тактики у хворих хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок на пізніх стадіях
84 Шляхи оптимізації лікування хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини, ускладненої розлитим перитонітом
85 Шляхи оптимізації медикаментозної терапії у хворих із хронічною серцевою недостатністю
86 Шляхи оптимізації методів полімеризації фотокомпозиційних матеріалів
87 Шляхи оптимізації міжнародно-правового регулювання делімітації морських просторів
88 Шляхи оптимізації професійного удосконалення спеціалістів з фізичної реабілітації у системі післядипломної освіти
89 Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки
90 Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих на калькульозний холецистит (клініко-експериментальне дослідження)
91 Шляхи оптимізації хірургічного лікування хелікобактерпозитивних хворих з виразковим пілородуоденальним стенозом
92 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону
93 Шляхи підвищення ефективності діагностики та профілактики раку яєчників і ендометрія
94 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми
95 Шляхи підвищення ефективності ентомофагів основних шкідників гороху в Лісостепу України
96 Шляхи підвищення ефективності комплексного лікування хворих на рак молочної залози
97 Шляхи підвищення ефективності кріохірургічного лікування фонових захворювань шийки матки
98 Шляхи підвищення ефективності лікування при пошкодженнях товстої кишки
99 Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності (на прикладі рибодобувних і рибопереробних підприємств Криму)
100 Шляхи підвищення ефективності протирецидивної терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
101 Шляхи підвищення ефективності ранньої метафілактики з метою зниження частоти рецидивного каменеутворення у хворих на сечокам'яну хворобу
102 Шляхи підвищення ефективності розвитку переробних галузей агропромислового комплексу в регіоні
103 Шляхи підвищення ефективності хірургічного лікування хворих при хронічних неспецифічних захворюваннях легенів з використанням лікувальної ендоскопії
104 Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту
105 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
106 Шляхи підвищення конкурентоспроможності суб’єкта ЗЕД (частина курсової)
107 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах
108 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві
109 Шляхи підвищення продуктивності та ефективності виробництва помідора в умовах гідропонних теплиць
110 Шляхи підвищення репрезентативності скринінгового дослідження коагуляційного гемостазу
111 Шляхи підвищення тривалості життя для населення похилого віку в Україні
112 Шляхи побудови ринкового суспільства
113 Шляхи покращання безпосередніх результатів радикальних операцій при раку та передракових захворюваннях стравоходу
114 Шляхи покращання збереження торфових та інших боліт України
115 Шляхи покращання функціональних результатів низьких резекцій прямої кишки
116 Шляхи покращення кровопостачання яєчка при крипторхізмі у дітей (клініко-експериментальне дослідження)
117 Шляхи покращення результатів лікування злоякісної меланоми шкіри кінцівок та тулуба
118 Шляхи покращення результатів лікування хворих на колоректальний рак, ускладнений гострою непрохідністю товстої кишки
119 Шляхи покращення результатів органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження)
120 Шляхи покращення результатів реваскуляризуючих оперативних втручань при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок
121 Шляхи покращення робочих характеристик вентильних двигунів середньої і великої потужності
122 Шляхи покращення та прогнозування ефективності медикаментозного лікування хворих на неускладнену доброякісну гіперплазію передміхурової залози
123 Шляхи поліпшення результатів хірургічного лікування хворих з оклюзією артерій стегново-підколінно-гомілкової зони
124 Шляхи поліпшення характеристик сучасних піровідиконів
125 Шляхи реформування податкової системи України в трансформаційний період
126 Шляхи реформування системи охорони здоров'я України
127 Шляхи реформування сільських адміністративно-територіальних утворень
128 Шляхи співпраці фахівців галузі охорони здоров'я, валеології, фізичної культури і спорту у підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації
129 Шляхи становлення національних традицій в сучасному дизайні: із досвіду викладання курсу "основи формоутворення" (Ч. І)
130 Шляхи створення багатонасінних запилювачів цукрових буряків та їх селекційна цінність
131 Шляхи створення селекційного матеріалу картоплі з високим проявом господарських ознак і підвищеним вмістом вітамінів
132 Шляхи створення стерильних ліній цукрових буряків та їх селекційна цінність
133 Шляхи стимулювання творчої активності студента на заняттях зі спеціальних дисциплін у вищій школі
134 Шляхи та механізми вдосконалення державно-церковних відносин в Україні (на прикладі новітніх релігійних об'єднань)
135 Шляхи та педагогічні умови підготовки офіцерів внутрішніх військ до управлінської діяльності у вищих військових навчальних закладах
136 Шляхи та проблеми впровадження ГІС в управлінні інженерними комунікаціями міста
137 Шляхи та проблеми переходу України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
138 Шляхи та умови удосконалення виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України
139 Шляхи удосконалення діагностики та хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж
140 Шляхи удосконалення організації діяльності експертно-криміналістичної служби МВС України
141 Шляхи удосконалення проведення добровільного медичного страхуання
142 Шляхи удосконалення проведення добровільного медичного страхування
143 Шляхи удосконалення процесу навчання прийомам фізичного впливу курсантів навчальних закладів МВС
144 Шляхи удосконалення ультразвукової діагностики захворювань нирок у моряків
145 Шляхи удосконалення фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів на сучасному етапі розвитку збройних сил України
146 Шляхи формування новоєвропейської поезії у Німеччині XVII сторіччя
147 Шляхи формування рукописного зібрання інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (1944 - 1961)
148 Шляхи формування самообразу автора в українській та російській художній культурі першої половини 19 століття
149 Шляхта Рівненського повіту в соціально-економічному та культурному житті краю кінця XVIII - початку ХХ ст.
150 Шолом-Алейхем — один із найвидатніших і найпопулярніших єврейських письменників-класиків

Документы 1 - 150 из 161
Следующие >>>
© 2007-2019