От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре»
1 "Terdjiman" paper and problems of education of the mohammedan readers
2 "Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ - ХХ ст.
3 "Ен'и Дюнья" - Перша кримськотатарська газета в Кримській автономній Радянській соціалістичній республіці (1920-1938 pp.)
4 "Известия Южно-русской земской областной переселенческой организации" как источник по переселенческой деятельности Харьковского губернского земства 1908-1914 гг.
5 "Історія Російська" Василя Татіщева: джерела та повідомлення
6 "Історія Русів" як метатекст
7 "Колокол" О.І.Герцена і Україна. Джерелознавчий аналіз
8 "Остарбайтери" з Поділля (1942 - 1947рр.)
9 "Палінодія" Захарії Копистенського як історичне джерело і пам'ятка української історіографії XVII ст.
10 "Празька весна" 1968 р.: становлення громадянського суспільства
11 "Просвіта" у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.)
12 "Силова дипломатія" в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта
13 "Синтагматіон про сім Святих Тайн" Гавриїла Севера в контексті грецько-українських культурних та релігійно-політичних зв'язків кінця 16 - початку 17 століть
14 "Слово о полку Ігоревім" і Новгород-Сіверщина
15 "Тайванська проблема" в зовнішній політиці США в 1990-і роки
16 "Український історичний журнал" у контексті дослідження історії України XIY - середини XYII ст.
17 "Чорний блок" Державної ради Російської імперії 1915 - 1917 років
18 A general look at the Madrasas in Ottoman Empire in terms of teaching methods, assessment, evaluating and expertising in teaching
19 Ali sir nevai de turkcecilik suuru
20 CD-ROM "Київ"
21 Encountering russianness in philosophy: the historiosophical conservatism of N.Danilevsky and K.Leontiev. Interpretations, assessments and approachyes in the western historiography
22 Iki kadin yazarimizdan almanya izlenimleri
23 Iki Kadin Yazarimizdan Almanya Izlenimleri
24 Qualtiy level of primary shools in Turkey
25 Sudan question and Ottoman policies against the colonial powers in Eastern Africa
26 Sukcesy oreza rosyjskiego w wojnie polnocnej-narwa (1704), lesna, poltawa, hango udd
27 The EC's Fifth Framework Programme: Latest Cultural Heritage Result
28 The portraits of noted personalities of the English revolution in the Alupka collection of the Vorontsovs
29 Training loadings of highly skilled body builders
30 А.Л. Бертье-Делагард и феодосийские древности (1891-1895 гг.)
31 А.С. Пушкин в Симферополе
32 Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941 - 1944 рр.)
33 Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р.
34 Аграрна політика на Закарпатті (1944 - 1950 рр.)
35 Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941 - 1944 рр.
36 Аграрна політика партійно-радянської влади (1944 - 1964 рр., західні землі України)
37 Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.)
38 Аграрна політика Української Держави П.Скоропадського
39 Аграрна реформа П.А.Столипіна та ії здійснення в Україні (1906 - 1914 рр.)
40 Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795-1861 рр.
41 Аграрні відносини в українському селі у 20 - 30 роках XX століття
42 Аграрні відносини у Криму (1918 - 1926 рр.)
43 Агрокультура українців Буковини (друга половина XIX - початок ХХ ст.)
44 Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А.Я.Фабра на Півдні України (30-ті - перша половина 60-х рр. XIX ст.)
45 Азовское море и Керченский пролив - правовой статус на современном этапе
46 Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX - перша чверть XX ст.)
47 Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам'яткоохоронного та музейного руху
48 Академічний раціоналізм, політика і релігія: російська словесність у Київському університеті між 1834 - 1845 роками
49 Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII - першої половини XIV століть.
50 Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті
51 Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об'єднань Євразійського степу
52 Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи
53 Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945 - 1946 рр.
54 Американсько-єгипетські відносини в контексті близькосхідної політики США (1952 - 1991 рр.)
55 Анализ композиции костюмов национальностей, проживающих в Крыму
56 Аналіз рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток 16 - 17 років
57 Анархістський рух в Україні (1917 - 1921 рр.)
58 Англо-німецькі відносини на рубежі XIX - XX століть: проблеми колоніального поділу Африки
59 Англо-російське суперництво в Персії: нафтовий фактор, 1901 - 1917
60 Англо-сионистские отношения накануне и в годы первой мировой войны
61 Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920 - 1924 роках
62 Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920 - 1925рр.)
63 Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969 - 1989 рр.)
64 Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр.)
65 Апология Евмела, или некоторые аспекты правления Перисада I и междоусобицы на Боспоре в конце IV в. до н.э.
66 Арабо-єврейські протиріччя у Палестині на початку 20-х р. ХХ ст
67 Арабські біографічні словники як джерела з історії ісламу та арабо-мусульманської культури на Східному Кавказі у VII - XIII ст.
68 Ариэль Шарон (штрихи политического портрета)
69 Армянская церковь в Ялте (1909 - 1917 гг.) и ее создатели
70 Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства
71 Археографічна діяльність архівних установ України (1946 - 1991)
72 Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип'якевича
73 Археографія актових документів та бібліографія рукописних книг як камеральні методи в XIX - 30-х роках XX ст.
74 Археологічна наука у Львові у XIX - на початку ХХ століття
75 Археологічна наука у Харківському університеті (1805 - 1920 рр.)
76 Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896 - 1948 рр.)
77 Археологічні культури пізнього енеоліту - ранньої бронзи Дніпро-Донського межиріччя (за матеріалами поселень)
78 Археологія та давня історія України на СD
79 Архетипові образи Сходу в масовій культурі Заходу
80 Архитектоника комплекса "Русской правды" П.И. Пестеля
81 Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859 - 1939): історія, реконструкція, зміст
82 Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки ІІ світової війни
83 Архітектурно-просторові особливості формування вулиці Хрещатик в Києві (ХІХ - ХХ ст.)
84 Афганистан. Страницы истории (80–90-е гг. XX в.)
85 Афганистан: оппозиция и власть
86 Балканська політика Росії 1908 - 1913 рр.
87 Баскетбол как средство развития выносливости и психофизиологических способностей студентов технических вузов
88 Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформувань
89 Белорусы Крыма (по материалам исследований Крымского этнографического музея)
90 Берлінська криза 1958 - 1963 рр. і зовнішня політика США
91 Библиометрический анализ отечественных исследований по американо-турецким отношениям 1945-1952 гг.
92 Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століть
93 Бібліографічний аспект історико-краєзнавчих досліджень в Одесі у ХІХ ст.
94 Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського
95 Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)
96 Бібліотечні колекції з історії нумізматики ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: історія формування та сучасний стан
97 Бібліотечно-археографічна діяльність М.І.Петрова (1840 - 1921)
98 Білий рух в Україні (1917 - 1920 рр.)
99 Біржі Південної України 1886-1914 рр.
100 Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр
101 Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)
102 Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799 - 1917 рр.)
103 Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ століть)
104 Болгарія в балканській політиці провідних держав антигітлерівської коаліції (1941 - 1945 рр.)
105 Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ ст.
106 Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст.
107 Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941 - 1944 рр.)
108 Боротьба прогресивних сил Лівобережної України за українізацію освіти 1900 - на початку 1917 рр.
109 Боротьба тоталітарної системи проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1946 - 1953 рр.)
110 Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Великобританії та Росії у період Східної кризи 1875 - 1878 рр.
111 Боярство Галицько-Волинської держави (XII - XIV ст.)
112 Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з державами Четвертого союзу
113 Британська історіографія інтеграційних процесів у Західній Європі у другій половині ХХ ст.
114 Будинок Харківського художнього музею: історія, архітектура, особистості
115 Будівлі салтово-маяцької культури степового Наддінців'я
116 Буковина у роки Першої світової війни (воєнні дії та їх вплив на населення)
117 Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів)
118 Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. - 1921 р.)
119 В.Винниченко: письменник, історик, політичний діяч
120 В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70 - 80-х років ХІХ ст.
121 В.Д.Отамановський (1893 - 1964) - вчений, педагог, організатор науки
122 В.И. Вернадский: о духовно-нравственном развитии общества
123 Вадим Архипович Дядиченко (1909 - 1973) - історик України
124 Варіанти та ефективність застосування засобів гравітаційного тренування в процесі підготовки висококваліфікованих лучників
125 Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII - XVIII ст.)
126 Василь Кучабський: від національної ідеї до державності (українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку)
127 Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. ХХ ст.)
128 Велике землеволодіння на Волині: 20-30-ті роки ХХ століття
129 Вербування і депортація населення України до Німеччини та умови його праці і побуту у неволі (1939 - 1945 рр.)
130 Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ - ХХ ст.)
131 Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури
132 Вестибуловегетативные типы реакций у спортсменов различных квалификаций
133 Взаємини запорозького та донського козацтва періоду Нової Січі (1734-1775 рр.): політико-правовий і соціально-економічний аспекти
134 Взаємини козацьких спільнот Східної Європи в XVI - середині XVII ст.
135 Взаємовідносини Золотої Орди і Південно-Західної Русі в XIII ст.
136 Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991 - 2004 рр.)
137 Взаємовідносини слов'ян та кочовиків Південно-Східної Європи у 6-7 ст. (культурно-політичний аспект)
138 Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в XVIII-XX ст. (на прикладах художньої культури)
139 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури
140 Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця XV - початку XVIII ст.: історіографія проблеми
141 Взаимовлияние этнокультур в развитии кымскотатарского искусства
142 Взаимосвязь этноса и религии в истории народов Крыма
143 Взгляд из космоса на русско-турецкие войны XVIII - XIX ст
144 Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму у 2006 році
145 Вивчення вітчизняного етнодизайну українськими мистецтвознавцями початку ХХ століття
146 Вивчення прогнозтичних найбільш важливих для спортивного відбору показників
147 Византийская культура в Таврике
148 Використання вільного часу молодшими підлітками за місцем проживання
149 Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації
150 Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943 - 1950 рр.)

Документы 1 - 150 из 2147
Следующие >>>
© 2007-2020