От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре»
1 Виникнення арабо-єврейського конфлікту в Палестині (1897 - 1930 рр.)
2 Виникнення першого кримськотатарського жіночого періодичного видання
3 Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648 - 1782 рр.). Історіографія проблеми
4 Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в творчій спадщині К.Д.Ушинського
5 Витоки ідеології революційних народників в Україні (60 - 70-ті роки XIX ст.)
6 Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки
7 Виховання культури міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній діяльності
8 Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки
9 Виховання почуття патріотизму старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу
10 Виховання самостійності молодших підлітків у процесі ігрової діяльності
11 Виховання самостійності у навчанні учнів основної загальноосвітньої школи (друга половина ХХ ст.)
12 Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації
13 Відбудова міського господарства України у 1943 - 1950 рр.
14 Відновлення та розвиток системи вищої освіти в Україні (1943 - 1950 рр.)
15 Відносини між Радянською Росією і Українською Народною Республікою (жовтень 1917 р. - березень 1918 р.)
16 Відносини радянської держави та православної церкви в Криму в кінці 40-х - на початку 60-х років ХХ століття
17 Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991 - 2001 рр.)
18 Відродження традиційних свят та обрядів в сучасних умовах культурного життя Криму
19 Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі
20 Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819-1919 рр.
21 Візантійсько-балканські впливи на розвиток інтролігаторства в монастирях та церквах Київської метрополії XIV - XVII ст.
22 Візантія і кочівники Північного Причорномор'я X - XI ст.: історіографія проблеми
23 Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919 р.)
24 Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII - XVIII ст.: еволюція взаємовідносин
25 Військова реформа в Російській Федерації: соціальний та політичний аспекти (1990 - 1997 рр.)
26 Військова служба запорозького козацтва періоду Нової Січі в російсько-турецьких війнах
27 Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст.
28 Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради
29 Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Північному Причорномор'ї (кінець IV - початок VII ст.)
30 Військово-політична діяльність Директорії УНР (1918 - 1920 рр.)
31 Військово-політична діяльність похідних груп ОУН на території України в роки Другої світової війни
32 Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561 - 1595)
33 Військово-політичні союзи як інструмент зовнішньої політики малих та середніх держав
34 Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ - ХІІІ ст.)
35 Віче в Давній Русі у другій половині XI-XIII ст.
36 Влада і православна церква в Україні (1917 - 1930 рр.)
37 Владимир Измайлов едет на юг
38 Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини XX ст.
39 Влияние техники выполнения штрафного броска в баскетболе на его результативность
40 Внесок А.О.Скальковського (1808 - 1898) у дослідження історії Південної України
41 Внесок греків в економічний розвиток Північного Приазов'я (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
42 Внесок Олександра Домбровського в розвиток української історичної науки в діаспорі
43 Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону
44 Внесок підприємців в освітньо-культурний розвиток України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.)
45 Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в роки Другої світової війни 1939 - 1945
46 Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня - грудень 1941 р.)
47 Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991 - 2005 рр.)
48 Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991 - 2001 рр.)
49 Внутренняя миграция болгарского населения Крыма во второй половине XlX века и образование новых дочерних поселений
50 Внутрішньополітичні дискусії в Англії стосовно зовнішньої політики країни на початку XX століття (1902 - 1914 рр.)
51 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми
52 Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення (квітень - грудень 1918 року)
53 Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939 - 1975 рр.
54 Воєнні конфлікти в Азії, Африці й Латинській Америці та мілітаризація країн-учасниць (1975 - 1991 рр.)
55 Вождь крестьянского повстанческого революционного движения
56 Возникновение сионизма и Палестины на рубеже XIX-XX веков
57 Возрождение и развитие казачества на Украине
58 Волинь в період національно-визвольної війни 1648 - 1657 рр.
59 Волинь і Галичина в державнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ - перша половина ХІІІ ст.)
60 Володимир Антонович у 1864 - 1884 роках: трансформація ідейно-тактичних засад і початки політики
61 Володимир Вернадський про Угорську Русь
62 Володимир Гнатюк і українська етнографічна наука кінця XIX - початку XX століття
63 Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянському житті України та української еміграції (перші десятиріччя - початок 60-х рр. XX ст.)
64 Восприятие композиционных элементов костюма в зависимости от рельефа местности
65 Восстание 1929 года в Палестине и его последствия для англо-арабских отношений
66 Восстановление государственности в Украине в ноябре 1917 - январе 1918 гг. и ее законодательное оформление
67 Восток - Запад: солидарность с левым афганским режимом. Забытая история
68 Востоковедческие библиографические пособия XIX - первой трети XX века как источник крымоведческих исследований
69 Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва
70 Вплив гендерних установок на статеворольове самовизначення старших підлітків
71 Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і - 1990-і роки)
72 Вплив етнографічних чинників на архітектурну організацію рекреаційного простору Гуцульщини (на прикладі Косівського, Верховинського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області)
73 Вплив європейської архітектури на планування та забудову міст Палестини (кінець XIX - середина ХХ століть)
74 Вплив карпатоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. - березень 1939 р.)
75 Вплив кобзарства на формування національної самосвідомості українців
76 Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX - першої половини XX століття
77 Вплив нацистської окупації на соціальну сферу України (1941 - 1943 рр. За матеріалами Донецької, Луганської і Харківської областей)
78 Вплив несприятливих умов соціалізації на психічний розвиток дитини
79 Вплив німецьких колоністів на розвиток ремесел на Закарпатті
80 Вплив протестантизму на становлення державності в Німеччині (ХVІІІ - ХХ ст.)
81 Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині XIX - на початку ХХ ст.
82 Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп
83 Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
84 Вплив фізичних навантажень на структуру, метаболізм і кислотну резистентність еритроцитів спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою
85 Вплив фізичних навантажень тренувального процесу на стан імунних та метаболічних показників в спортсменів, які займаються паверліфтінгом
86 Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігієзнавчий аспект
87 Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю в ХІХ ст.
88 Впровадження електронної демократії: концептуальні підходи та особливості процесу реалізації в Україні
89 Впровадження української мови в систему освіти 1923 - 1932 рр.
90 Впровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті роки XX - поч. XXI ст.: історичний аспект (на матеріалах вищих навчальних закладів)
91 Временные рамки, отведенные футболистам на командные "действия" и "противодействия"
92 Всеукраїнська загальнополітична газета 1998 - 2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні)
93 Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства у Харкові та її діяльність в 1920 - 1930-ті рр.
94 Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни
95 Вугільна промисловість Донбасу в умовах радянської модернізації країни (1025-194( рр.)
96 Вугільна промисловість і шахтарі України в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.)
97 Входження Криму до Російської імперії: стабілізаційні заходи російської адміністрації (1783 - середина 1784 р.р.)
98 Вчений-енциклопедист М.О.Максимович як історик України
99 Вчені архівні комісії в Україні: історія, діяльність, здобутки (кінець XIX - початок XX ст.)
100 Выборочный библиографический указатель содержания крымскотатарского журнала "Илери" /"Вперед"/ (№№ 1-20)
101 Газета 'Голос Крыма' как источник по изучению немецкой оккупационной политики на советских территориях
102 Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду
103 Гармоничное сочетание интеллектуального и физического развития как необходимое условие укрепления здоровья студентов и подготовки квалифицированных специалистов
104 Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії
105 Гендерные врачебно-педагогические исследования студентов, занимающихся физической культурой в специальном учебном отделении
106 Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII - початок XXI ст.)
107 Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-і - перша половина 1940-х рр.
108 Генеза наукової парадигми історичного процесу в середні віки (V - XV ст.)
109 Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина XIX - 20-ті роки ХХ ст.)
110 Генеза та потенціал ідеалу науковості гуманітарного знання
111 Генеза українського гетьманства в контексті вітчизняної історії (XVI - перша половина XVII ст.)
112 Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема)
113 Генетический прогноз развития двигательных способностей детей гомогенных и гетерогенных родителей
114 Географія, природне середовище Вольностей Війська Запорізького, та природокористування запорізьких козаків (1734 - 1775)
115 Геополітика та геостратегія Франції
116 Геостратегія США в процесі становлення глобальної держави
117 Гетьманство Павла Тетері: спроба подолання суспільно-політичної кризи в Українській державі (1663 - 1665 рр.)
118 Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті ХVIII ст. (на прикладі діяльності І.Скоропадського)
119 Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX ст. - перша пол. XX ст.)
120 Гітарна традиція Львова як складова академічного народно-інструментального мистецтва України
121 Гоголь Микола Васильович [Біографія]
122 Голод 1946 - 1947 років на території півдня УРСР
123 Голод в СРСР 1946 - 1947 років: ретроспективний соціально-політичний аналіз
124 Голод и чума в Индии в конце XIX века
125 Голодомор 1932 - 1933 рр. на Поділлі
126 Голодомор 1932-1933 років на Харківщині
127 Голокост на території Київщини: загальні тенденції та регіональні особливості (1941 - 1944 рр.)
128 Гончарство Луганщини: традиційне та сучасне
129 Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина XIX - XX ст.)
130 Гончарство Слобожанщини в другій половині XIX - першій половині XX століття
131 Городское население Крыма 1920-х годов: численность, национальный состав, материальное положение
132 Госкапитализм в Крыму в период НЭПа
133 Господарство і побут населення Південно-Західної України в епоху розпаду первісного суспільства
134 Господарська діяльність монастирів Степової України в XVI - XVIII ст.
135 Гостинність в українській побутовій культурі ХІХ ст.
136 Государственно-церковные отношения в первое послевоенное пятилетие в Крыму (1944-1948 гг.)
137 Градоначальства півдня України в ХІХ - на початку ХХ ст.
138 Гребной слалом как спорт, связанный с проявлением риска
139 Греки Північного Приазов'я: культурно-просвітницький розвиток (кінець ХVIII- початок ХХ ст.)
140 Греки Приазов'я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури
141 Греки Приазовья: история и современность (исторический, культурологический и лингвистический аспекты)
142 Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941 - 1944 рр.)
143 Грецький поліс і римський померій: до питання про символіку "границі" як ідеологічної й територіальної категорії античного світу
144 Греческие школы Крыма в 1920-1930-х годах
145 Громадська і політична діяльність Михайла Галущинського
146 Громадська та благодійна діяльність Г.П.Галагана
147 Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860 - 1917 рр.)
148 Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850 - 1936)
149 Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.)
150 Громадські об'єднання України в політиці більшовицького режиму (20-30-х рр. ХХ ст.)

Документы 151 - 300 из 2147
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019