От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты за 2006 год»
1 Адаптаційний механізм інституційних змін господарської системи в умовах ринкової трансформації
2 Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області)
3 Алгоритм принятия решения о внедрении инновационного проекта [
4 Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах
5 Анализ мировой статистики по экспорту и импорту сырной продукции в контексте украинской внешней торговли
6 Аналіз кадрової ситуації в регіоні
7 Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України
8 Антициклічне регулювання за умов глобалізації
9 Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління
10 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України
11 Бізнес-процесна організація надання Інтернет-послуг підприємствами телекомунікацій
12 Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів
13 Бюджетування в торговельних підприємствах та об'єднаннях
14 Бюджетування грошових коштів у системі управління підприємством
15 Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями
16 Взаимосвязь процессов регионализации и глобализации
17 Вибір і обгрунтування методів управління затратами підприємства
18 Визначення операційного простору при розв'язанні задач для оптимізації інтеграції видів економічної діяльності
19 Вирішення проблем соціальної сфери через побудову національної моделі іпотечного фінансування
20 Влияние дизайна на конкурентоспособность товара в современных социо-культурных условиях

Документы 1 - 20 из 20
© 2007-2019