От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Химчистка дивана Борщаговка

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты по политологии»
1 "Тайванська проблема" в системі міжнародних відносин Азіатсько-Тихоокеанського регіону
2 IV съезд партии "Иттифак эль муслимин" и упадок либерального движения тюрко-мусульман России
3 Modern Slovakia's elite agreement and separation in 1990-1996
4 The "Republic of Moldova" between transition, globalisation and European integration
5 The origins of societal polarization and elite fragmentation in Slovakia at the second part of 20-th century
6 The Prospects Of The Baltic-Black Sea Cooperation
7 Аксиологическая функция культуры доверия в формировании гражданского общества
8 Акти прямого народовладдя у правовій системі
9 Альтернативні концепції державності в політичній думці української міжвоєнної еміграції в Європі
10 Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації
11 Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність
12 Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві
13 Анархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект)
14 Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941 - 1944 рр.)
15 Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічний аналіз)
16 Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності
17 Аспект комунікантів дискурсу британських парламентських дебатів
18 Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.)
19 Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989 - 2004)
20 Безпекові імперативи телевізійного простору України
21 Близькосхідна політика Ізраїлю в контексті стратегії розвитку ізраїльського суспільства
22 Великобританія в європейських інтеграційних процесах
23 Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі XIX - XXI ст.
24 Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі
25 Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України
26 Взаємодія політики і релігії (Теоретична спадщина В'ячеслава Липинського)
27 Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз
28 Взаємозв'язок радикального націоналізму й релігійного фанатизму: ідейне підгрунтя та соціальні наслідки
29 Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення
30 Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40 - 50-і роки ХХ ст.)
31 Визначення орієнтирів воєнно-політичного розвитку України в програмних документах політичних партій (історико-політологічний аналіз)
32 Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті роки ХХ століття
33 Відродження етнічної ідентичності німців України
34 Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст.
35 Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз)
36 Військово-патріотична діяльність УВО-ОУН серед української молоді Галичини (1920 - 1939 рр.)
37 Військово-патріотичне виховання в українських збройних формуваннях в умовах боротьби за українську державність (березень 1917 - листопад 1920 рр.)
38 Військово-політична діяльність Дмитра Палієва
39 Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії
40 Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства
41 Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму
42 Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір
43 Внесок М.М.Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України
44 Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в контексті державотворення
45 Вплив ідей лібералізму на формування української політико-правової думки
46 Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН у євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН)
47 Вплив інтелігенції на державотворчі процеси в Україні
48 Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки
49 Выборы президента Украины в 1999 г.: социально-географическая модель
50 Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект)
51 Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років)
52 Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції
53 Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі
54 Геополітичні пріоритети України в сучасному світі
55 Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення
56 Глобалізація в сфері політики: інститути і механізми наддержавного впливу
57 Глобальная шахматная игра Америки
58 Глобальные и региональные геополитические и международно-правовые последствия атлантического выбора Украины на фоне формирования парадигмального образа новой цивилизации
59 Громадські товариства Волині - фундатори професійної освіти (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)
60 Громадянська згода як передумова громадянського суспільства в Україні (досвід політологічного аналізу в Криму)
61 Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в Україні
62 Групи інтересів у багатоскладовому суспільстві. Політологічний аналіз
63 Групи інтересу у сучасній теорії політики
64 Гуманізація політичного процесу як мета і засіб модернізації України
65 Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів (1990 - 2000 рр.)
66 Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: теоретико-методологічні й прикладні аспекти
67 Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень
68 Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному етапі: механізми формування і реалізації
69 Державна кадрова політика: соціально-психологічний та гуманітарний компоненти удосконалення підготовки управлінських кадрів
70 Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)
71 Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України
72 Державна політика: аналіз і впровадження в Україні
73 Державне управління в системі владно-партійної взаємодії
74 Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика
75 Державний устрій України: проблеми теорії і практики
76 Державно- правові погляди академіка С.С.Дністрянського
77 Державно-правові засади громадянського суспільства
78 Державно-правові погляди Павла Скоропадського
79 Державно-церковні відносини як об'єкт політологічного аналізу
80 Децентралізація публічної влади в унітарній державі
81 Деякі особливості сучасного комунікативного простору
82 Деятельность Арабского палестинского конгресса в 20-е годы XX века
83 Деятельность международных неправительственных организаций (МНО) в странах СНГ
84 Джерела з історії мережі ОУН(б) і Запілля УПА на північно-західних українських землях у другій половині 1942 - на початку 1945 рр.
85 Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX століть
86 Динаміка суспільно-політичного розвитку республіки Молдова в контексті етнополітичного конфлікту
87 Діяльність єврейських партій та об'єднань у розбудові національного життя в Україні (1917 - 1925)
88 Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору
89 Діяльність Ліги арабських держав по врегулюванню палестинської проблеми (80-і - перша половина 90-х років)
90 Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національно-визвольного руху у 1939 - 1955 рр.
91 Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в процесі державотворення (1989 - 1996 рр.)
92 Діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії в 1940 - 1953 рокі: етнонаціональний аспект
93 Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму
94 Доктрина розподілу влади: від теоретичної концепції до політико-конституційного принципу
95 Доктрина "третього Риму" на тлі московсько-російської соціокультурної реальності
96 Доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації
97 Доктрини зовнішньої політики: історія та сучасний розвиток
98 Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні
99 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни
100 Досвід пострадянського політичного розвитку: аналіз і синтез
101 Досвід та особливості партизанських дій у Криму 1941-1944 рр. (Соціально-політичний аспект)
102 Дослідження політичних відносин методом контент-аналізу
103 Драгоманівська конституційно-правова концепція політичної самостійності України і ХХ століття
104 Дух и принципы социал- демократии: украинская перспектива
105 Дух і принципи соціал- демократії: українська перспектива
106 Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. XX ст.)
107 Еволюція поглядів М.Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації
108 Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи
109 Еволюція політики Ізраїлю по близькосхідному врегулюванню в 80-ті - 90-ті роки
110 Еволюція політичного режиму Республіки Білорусь
111 Еволюція політичної культури в незалежній Україні (гендерний аспект)
112 Еволюція системи доктринального забезпечення зовнішньої політики США повоєнного періоду
113 Европейская политика Великобритании в 1980-е годы
114 Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії
115 Екологічна безпека як предмет політики міжнародного співробітництва
116 Економічна політика держави: політологічний аспект
117 Електоральна поведінка населення незалежної України в регіональних зрізах
118 Еліта як духовно-інтелектуальний феномен (соціально - філософський аналіз)
119 Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах
120 Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського
121 Етнічна та національна ідентичність сучасної української молоді
122 Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт
123 Етнокультурні самоідентифікації учнівської молоді в умовах трансформації українського суспільства (на прикладі болгарської етнічної групи)
124 Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації
125 Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні
126 Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов'я (політологічний вимір)
127 Етнонаціональний вимір безпеки сучасного українського суспільства
128 Етнонаціональний вимір конфлікту у Країні Басків
129 Етнонаціональний вимір самовизначення соціального суб'єкта (теоретико-методологічний аналіз)
130 Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський аспект)
131 Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики
132 Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40 - 80-х рр. XX ст.
133 Етнополітичні та національно-культурні процеси на Гуцульщині в контексті становлення української нації (кінець XIX ст. - 1939 р.)
134 Єврейський кредитно-кооперативний рух в Україні: етнополітологічний аспект
135 Євроатлантична інтеграція України
136 Євроінтеграційна політика Франції
137 Європейська політика Австрійської республіки
138 Європейська політика об'єднаної Німеччини
139 Європейська політика України: проблеми формування та реалізації (політологічний аналіз)
140 Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі
141 Жінки Донбасу у громадсько-політичному житті в середині 50-х - першій половині 60-х років ХХ ст.
142 Жіночі об'єднання України як суб'єкти державотворення кінця XX століття
143 Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США)
144 Забезпечення прав і свобод людини у процесі соціально-політичного реформування українського суспільства
145 Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил (1914 - 1916 рр.)
146 Загальноросійські партії есерів і меншовиків в українській національно-демократичній революції 1917 - 1920 років
147 Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи
148 Зародження і легалізація багатопартійності в умовах переходу від тоталітаризму до демократії: історико-політологічний аналіз
149 Зарубіжна історіографія українського націонал- комунізму
150 Зарубіжні зв'язки українських громадських організацій Галичини у 20-30-ті роки ХХ ст.

Документы 1 - 150 из 824
Следующие >>>
© 2007-2019