От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству»
1 Вогнетривкі алюмосилікатні і кремнеземисті бетони на основі модифікованих лужних в'яжучих
2 Водогосподарський комплекс м. Луцька - модель сучасного стану водокористування міст України
3 Вопросы совершенствования системы градостроительного проектирования
4 Вопросы формирования центров искусств в магистральных системах расселения
5 Вопросы формообразования в современном городском дизайне
6 Вплив вихідних параметрів на розрахункові моделі будівель в складних умовах будівництва
7 Вплив експлуатаційних чинників на напружений стан верхньої зони стінки підкранової балки
8 Вплив законодавчої бази на структуру національних кадастрових систем
9 Вплив залишкових напружень в зварних двотаврових колонах на їх стійкість при дії моменту в площині більшої жорсткості
10 Вплив залишкового аустеніту та його дифузійного насичення азотом на зносостійкість і довговічність сталі X12 в умовах тертя кочення
11 Вплив знакозмінних навантажень на міцність нормальних перерізів залізобетонних елементів, що згинаються
12 Вплив імпульсного електричного струму на релаксацію напружень в елементах конструкцій
13 Вплив індукційного прогріву на міцнісні характеристики залізобетонних виробів
14 Вплив кисню на процеси очищення стічних вод в біодискових фільтрах
15 Вплив короткочасних малоциклових навантажень на напружено-деформований стан і міцність нерозрізних збірно-монолітних залізобетонних балок
16 Вплив локальних пошкоджень захисного шару бетону в стиснутих залізобетонних елементах на напружено-деформований стан арматури
17 Вплив малоциклових навантажень на механічні характеристики бетону та роботу згинальних залізобетонних елементів
18 Вплив надлишкових напорів на енерговитрати в системах водопостачання міст
19 Вплив повторних малоциклових навантажень на механічні характеристики сталефібробетону та роботу згинальних елементів на його основі
20 Вплив початкового напруженого стану на несучу здатність сталевих двотаврових стержнів
21 Вплив психологічного чинника на архітектуру сучасних індивідуальних житлових будинків в умовах України
22 Вплив режиму навантаження і тривалого витримування під навантаженням на несучу здатність сталебетонних балок
23 Вплив сезонних коливань температури повітря та жорсткості підживлюючої води на ефективність роботи систем оборотного водопостачання
24 Вплив структури та температури на в'язкість та механізми руйнування молібдену
25 Вплив твердофазних перетворень на формування структури сплаву в процесі дифузійного насичення і спікання порошкових матеріалів
26 Вплив температурного фактору на процес декольматації свердловин
27 Вплив технологічних факторів на міцність бетону при ударному навантаженні в екстремальних умовах середовища
28 Вплив технологічної пошкодженості бетону на міцність та тріщиностійкість залізобетонних елементів, що згинаються, по нормальним перерізам
29 Вплив точності монтажу кранових рейок на несучу здатність підкранових залізобетонних балок
30 Вплив тривалих процесів та корозії на міцність залізобетонних балок при дії навантаження
31 Вплив умов осадження плазмохімічних Si - C - N, Ti - N - C покриттів на їх структуроутворення та властивості
32 Вплив фазового складу та структури на експлуатаційні властивості високохромистого чавуну
33 Вплив фундаментно-підвальної частини на роботу безкаркасних будинків на деформівній основі (на прикладі монолітного будинку)
34 Врахування громадських інтересів при здійсненні містобудівної діяльності
35 Врахування містобудівних факторів та обмежень при розробці інвестиційних проектів реконструкції житлових будинків
36 Врахування природно-кліматичних факторів району забудови при виборі зовнішнього опорядження будівель і споруд
37 Встановлення параметрів напруженого стану елементів металевих фермових конструкцій, що експлуатуються, удосконаленим вібраційним методом
38 Втомна міцність арматурного прокату класу А500С та його зварних з'єднань
39 Вузли з'єднання трубобетонних стояків із монолітним залізобетоном
40 Выбор способа и средств газоочистки заводов по производству асфальтобетона
41 Газодинаміка і теплообмін імпактних струменів при виборі ефективних режимів експлуатації системи газодинамічної відсічки шлаку
42 Газодинамічна установка утилізації газових викидів вузла одоризації газу
43 Гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-коригуючих станцій
44 Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем
45 Генезис структури і властивостей шлаколужних цементів і бетонів в умовах циклічних змін вологості і температури
46 Генеральний план м.Києва на період до 2020 р.: формування, функціонування та розвиток рекреаційної сфери
47 Геодезичні роботи при реконструкції будівель і споруд
48 Геоекологічні основи проектування
49 Геометричне моделювання деформованого стану опалубної структури змінної геометрії
50 Геометричне моделювання надходження сонячної радіації на поверхні просторових покриттів архітектурних об'єктів
51 Геометричне моделювання профілів роторно-планетарної машини, узгоджених із зубчатою передачею
52 Геометричні принципи коригування форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації
53 Геометрія світлотіней при змінному природному освітленні стосовно задач архітектурного формоутворення
54 Геохімія фтору питних вод України
55 Гігієнічне обгрунтування шляхів мінімізації утворення хлорорганічних сполук при застосуванні хлору у водопідготовці
56 Гідравліка потоку за однопрогінними шлюзами-регуляторами, обладнаними клапанними затворами, з урахуванням особливостей білякритичних течій
57 Гідравлічний розрахунок перфорованих розподільчих трубопроводів споруд систем водопостачання та водовідведення
58 Гідрографічний фактор в формуванні розпланувально-просторової моделі історичних міст Волині
59 Гідродинаміка просторових коливань напівзанурюваної платформи у штормових умовах
60 Гідроізоляційні покриття на основі акрилових полімерів
61 Гідроімпульсний привод віброударного пристрою для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засобів
62 Гідроприводний розчинонасос подвійної дії
63 Гіпсові будівельні матеріали підвищеної міцності і водостійкості (фізико-хімічні та енергетичні основи)
64 Головні системні принципи формування поліфункціональних транспортних вузлів
65 Горизонтальний реактор турбулентного змішування для інтенсифікації процесів тепло-масопереносу в гетерогенних системах
66 Горизонти і перспективи розвитку міської синергетики
67 Горілопородні бетони автоклавного твердіння
68 Городская среда, проблемы строительства и перспективы развития
69 Градостроительное проектирование - основа обеспечения безопасности движения
70 Граничний стан сталевих колон і балок при наявності залишкових напружень
71 Графітизуюче модифікування чавунних прокатних валків у ливарній формі
72 Графо-аналитический расчет взаимодействия водно-балансовых факторов функционированя карьеров-водоемов
73 Грачов Олександр Васильович: [Про нього]
74 Громадські центри в структурі сучасного міста
75 Дводзвонова установка відтворення та вимірювання об'єму газу для повірки лічильників газу
76 Двопоршневий розчинобетононасос із примусовим завантаженням
77 Демпфирование сейсмоизолированного здания демпферами переменного сухого трения
78 Денітрифікація міських стічних вод в коридорних аеротенках
79 Державні стандарти освіти напряму "Будівництво" і проблеми їх розробки (роздуми розробника)
80 Деформації основ близько розташованих фундаментів різної форми в умовах лінійно-деформівного напівпростору
81 Деформації основ фундаментів будівель в умовах щільної міської забудови
82 Деформаційний розрахунок і стійкість стержневих залізобетонних систем з урахуванням тривалих процесів
83 Деформаційні характеристики глинистих грунтів Середнього Придніпров'я
84 Деформування та випучування гладких і підкріплених циліндричних оболонок при статичному навантаженні (експериментально-теоретичне дослідження)
85 Деякі аспекти проектування вертикального планування з'їздів на перетинах міських магістралей в різних рівнях
86 Деякі особливості розробки детальних правил забудови та використання територій міст
87 Деякі особливості системного моделювання житла як цілісного архітектурного об'єкту
88 Деятельность жителей как основа проектирования жилища в мусульманских городах
89 Джерела незадовільного технічного стану будівель і споруд та причини їх аварій
90 Дидактичні умови застосування ділових ігор у професійній підготовці фахівців пожежної безпеки
91 Дизайн громадських інтер'єрів в житлових будинках кін. ХІХ - поч. ХХ ст.
92 Динаміка процесу траспортування води по магістральних водопроводах з використанням електроприводу, що регулюється
93 Динаміка рамних систем під впливом рухомих навантажень
94 Динамічні дії вітру на металеві гратчасті башти вітроенергетичних установок
95 Динамічні процеси в пожежних установках на основі помп з криволінійно-профільованими роторами
96 Дискретне геометричне моделювання скалярних і векторних полів стосовно будівельної світлотехніки
97 Диференціація міських територій за оцінкою якості середовища
98 Діагностика та оцінка технічного стану залізобетонних конструкцій на основі вибіркового контролю
99 Дійсна робота монтажних стиків вертикальних циліндричних резервуарів
100 До оцінки впливу каскаду дніпровських водосховищ на гідроекологічний стан Черкаського Придніпров'я
101 До питання просторової організації та сталого розвитку міст-центрів
102 До питання синтезу мистецтв в інтер'єрах громадських споруд кінця ХІХ - початку ХХ ст.
103 До теоретичних положень автоматичного регулювання споруд водопостачання
104 До теоретичного обгрунтування біоконвеєрних технологій очищення стічних вод
105 Довговічність комбінованих огороджуючих конструкцій з використанням склопластів, полімерних матеріалів і металопластів
106 Довгочасна повзучість та бетони з низькою деформативністю
107 Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням
108 Досвід проектування гірсько-рекреаційних комплексів
109 Досвід реконструкції житлових будинків середньої поверховості перших масових серій
110 Досвід розробки схем планування території областей в сучасних умовах
111 Дослідження впливу автомобільного транспорту на екологічну ситуацію міста (досвід Росії)
112 Дослідження впливу на причини виробничого травматизму факторів зовнішнього середовища
113 Дослідження втрат тиску в повітророзподільниках з тангенціальними випусками повітря
114 Дослідження гідравлічних опорів і гідравлічні розрахунки трубопроводів з дискретно змінними витратами уздовж потоку
115 Дослідження гідродинамічних і теплових процесів при фільтрації води в тріщині гідророзриву
116 Дослідження динаміки виносу забруднень з потоком промивної води при промиванні фільтрів з плаваючим фільтруючим шаром
117 Дослідження енергоспоживання на насосних станціях масиву Оболонь в умовах нерівномірного водоспоживання
118 Дослідження закономічностей рідкофазного відновлення металів і розробка технології виплавки ливарних сплавів з оксидовміщуючих матеріалів
119 Дослідження іонообмінних властивостей нітратселективних і стандартних аніонітів при очищенні нітратовмісних вод
120 Дослідження іонообмінних властивостей сильноосновного аніоніту АМ-п для очистки води від нітратів
121 Дослідження конвективного тепло- і масопереносу при течії води в тріщинуватому середовищі
122 Дослідження конструктивно-технологічних особливостей проектування, влаштування, експлуатації суміщених дахів
123 Дослідження міцності пірамідально-призматичних бункерів
124 Дослідження особливостей взаємовпливу елементів містобудівних систем на їх інтегральні характеристики
125 Дослідження просторово-часових залежностей аварійності газопроводів м. Одеси
126 Дослідження роботи трубчатих каналізаційних перепадів змінного поперечного перерізу
127 Дослідження робочих процесів розчинонасоса з комбінованим законом руху проточного плунжера
128 Дослідження робочих процесів транспортування штукатурних розчинів трубопроводами та їх механізованого нанесення на будівельні конструкції
129 Дослідження системи класифікації готелів
130 Дослідження та апаратурне оформлення процесів співосадження мікродомішок елементів з метою екологізації уранового виробництва
131 Дослідження та розробка енергозберігаючої технології термообробки дисперсних матеріалів в апаратах з псевдозрідженим шаром
132 Дослідження та розробка технологічних рішень зведення тонкостінних вторинних обробок при відновленні каналізаційних колекторів
133 Дослідження умов флегматизування горючих газових середовищ озононеруйнівними газовими вогнегасними речовинами
134 Дослідження фізико-хімічних особливостей та розробка поліреагентних способів позапічної обробки конвертерної сталі поліпшеної якості
135 Дрібнозернисті дисперсно-армовані бетони підвищенної водонепроникності, морозостійкості та тріщиностійкості для гідротехнічних споруд
136 Дрібнозернисті дорожні бетони для виробів, що отримуються методом гіперпресування
137 Дрібнозернисті цементні бетони з домішкою полімера для ремонту мостових залізобетонних конструкцій
138 Дрібнозернисті цементні бетони, активовані в обертовому електромагнітному полі
139 Дрібнозернисті щільні бетони зі спеціальними властивостями на заповнювачах із кам'яновугільних і антрацитових золошлакових матеріалів ТЕС Донбасу
140 Дьогтеполімерні бетони підвищеної довговічності на основі в'яжучих, модифікованих відходами виробництва стиролу та полістиролу
141 Еволюційні моделі та методи аналізу і оптимізації рівня пожежної безпеки житлових об'єктів
142 Еволюційні моделі фретинг-процесу у номінально-нерухомому фрикційному контакті
143 Еволюційні тенденції в теорії та методології регіонального планування
144 Еволюція еколого-орієнтованих проектних розробок у містобудівній практиці України
145 Еволюція нормативної бази планування і забудови промислових територій
146 Еволюція нормування промислових територій міста
147 Еволюція організаційних форм просторової інтеграції в Європі
148 Ежекційно-циклонний флотаційний пристрій для очищення води
149 Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління
150 Екологічний стан водозбору озер Мінське та Лугове в системі озер Опечень Оболонського району м. Києва

Документы 151 - 300 из 1443
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019