От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по военному делу»
1 "Аль-Джамаа Аль-Исламия": от экстремизма к парламентаризму?
2 "Мусульманские формирования" из граждан СССР в германской армии (1941-1945)
3 "Холодна війна" другої половини XX століття: причини виникнення, хід і її наслідки
4 Oblong body axis acceleration tolerance of military pilots in aspect of morphological coefficients and manifested physical activity
5 Автоматичне управління процесом згущення суспензій рідкіснометалічних руд для підвищення якості вихідних продуктів радіального згущувача
6 Алгоритм оцінки професійної діяльності і професійної готовності інженерно-технічного персоналу органів охорони кордону
7 Аналіз існуючої системи підготовки офіцерів та вимог до керівників, що залучені до проведення занять в період первинної військово-професійної підготовки
8 Аналіз професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ у варіанті бою
9 Антигитлеровская коалиция, возможности и реальности
10 Арабы в германских вооруженных силах (1941-1943): политический и военный аспекты вопроса
11 Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську державність (вересень 1919 - листопад 1920 рр.)
12 Армія як суб'єкт забезпечення національної безпеки України (соціально-філософський аналіз)
13 Аспекти наукового обгрунтування фізичної підготовки льотного складу в процесі перенавчання на авіаційну техніку у воєнний час
14 Афганистан: Тревожные лето и осень 1979 г.
15 Афганистан: уроки информационной войны
16 Белорусская краевая оборона (февраль - июнь 1944 г.). к вопросу о некоторых аспектах немецкой оккупационной политики на территории СССР
17 Битва за Кавказ
18 Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р.- липень 1919 р.)
19 Боротьба за панування у повітрі в боях на Правобережній Україні в період 23.12.1943 - 28.02.1944
20 Борьба России и Турции за украинские земли (1677-1678 гг.)
21 Борьба России и Турции за украинские земли 1677-1678 гг.
22 В начале войны
23 Варіанти організації і шляхи підвищення функціональних можливостей курсантів військових навчальних закладів за короткі строки
24 Вдосконалення технології розробки багатопластових родовищ з нерівноміцними колекторами
25 Вдосконалення технології розробки потужних пластів кам'яної солі в умовах ДВО "Артемсіль"
26 Вдосконалення форми напірної характеристики малогабаритної насосної ступені шнекового типу
27 Великая отечественная война и культура Крыма (к 60-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков)
28 Взаємозв'язок деяких нормативів бойової підготовки з рівнем розвитку фізичних якостей військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ
29 Взаємозв'язок фізичної і військово-професійної підготовленості курсантів вищих військових навчальних закладів
30 Взаимообусловленность физического воспитания и формирования военно-профессиональной направленности личности курсанта ввнз
31 Взаимосвязь содержания и направленности специальной физической подготовки курсантов военно-учебных заведений ВУЗов ПВО и технической оснащенности войск
32 Вибір основних проектних характеристик кораблів берегової охорони
33 Визначення ефективності способу експрес контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ
34 Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах хімічної промисловості
35 Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання
36 Визначення основних критеріїв та показників оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у вищому військовому навчальну закладі
37 Визначення розрахункових навантажень у витках багатошарової намотки гумотросового каната
38 Використання лазерних методів в задачах діагностики та метрології при виробництві оптоелектронних компонентів радіоелектронних засобів озброєння
39 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників
40 Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України
41 Виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів
42 Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти
43 Виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризивної підготовки
44 Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду визвольних змагань 1917 - 1920 рр.
45 Війська "спецназу" та "Національна Гвардія" останнього українського гетьмана (квітень-грудень 1918 р.)
46 Військова організація та бойове застосування слобідських українських полків (1765-1918рр.)
47 Військова організація та воєнне мистецтво скіфів
48 Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика
49 Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення
50 Військова служба як особливий вид державної служби в Україні
51 Військова справа в Україні у другій половині ХІV - першій половині XV ст.
52 Військове право у системі права України
53 Військові втручання СРСР у внутрішні справи сусідніх європейських держав у 50 - 60-х роках XX ст.
54 Військово- фізична підготовка в Україні (IX-XVIII ст.)
55 Військово-інженерна справа Київської Русі (IX - перша половина XIII ст.)
56 Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920-1939 рр.
57 Військово-історичні дослідження Івана Крип'якевича (1886 - 1967)
58 Військово-організаційна та громадська діяльність генерала Мирона Тарнавського
59 Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу
60 Військово-патріотичне виховання у Галицькій армії
61 Військово-повітряні сили України в 1917 - 1920 рр.
62 Військово-політична та наукова діяльність Миколи Капустянського
63 Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України
64 Військово-спеціальна гра як засіб діагностики засвоєння офіцерами-слухачами теоретичних знань та методичних умінь в керівництві та організації фізичної підготовки в військовій частині
65 Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922 - 1933 рр.)
66 Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни
67 Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини в період Першої світової війни: вишкіл та організація побуту
68 Вітчизняний і закордонний досвід фізичної підготовки льотного складу
69 Влияние ежедневных тренажей по физической подготовке на психологическую подготовленость и функциональное состояние курсантов технических ввузов
70 ВМС Великобритании и Ирано-Иракская война 1980-1988гг.
71 Воєнна організація держави в особливих умовах : державно-управлінський аспект
72 Воєнне мистецтво та організаційні засади військ держав Східної Європи VII - XIII ст.ст.
73 Воспоминания и размышления
74 Воспоминания солдата
75 Вплив "мокрої" консервації шахт на еколого-радіаційний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області)
76 Вплив самооцінки фізичного стану на військово-професійну підготовку майбутніх офіцерів МВС України
77 Время. Люди. Власть
78 Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.)
79 Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.)
80 Генеральный план ‘ОСТ’. Украина в планах Гитлера
81 Геометричне та комп'ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагування
82 Геомеханічне обгрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок
83 Германский фашизм - политика национального государственного паразитизма
84 Гибель Легкой Бригады
85 Государственный переворот 1973 г. в Афганистане
86 Дело всей жизни
87 Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України
88 Деятельность организаций украинских националистов на территории Крыма (1941-1944): политический и военный аспекты вопроса
89 Дидактична модель підготовки оперативного складу Прикордонних військ України
90 Динамика развития физических качеств у курсантов-женщин в процессе обучения
91 Динаміка рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості курсантів ЛІПБ МНС України упродовж 6 семестрів навчання
92 Динаміка фізичних здібностей кадетів військових ліцеїв віком 15 - 17 років, що займаються за експериментальною програмою з фізичного виховання
93 Динамічний аналіз процесів гальмування в талевій системі бурової установки
94 Дискуссии по поводу тезиса о превентивной войне
95 Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців Збройних сил України
96 Дії військово-морських сил у боротьбі з тероризмом на морі (70-ті роки ХХ ст. - початок XXI ст.)
97 Діяльність С.О. Макарова в контексті розвитку науки і техніки
98 До питання обгрунтування нормативів. Розвиток методології розробки належних норм фізичної підготовленості військовослужбовців
99 Добір та структурування змісту навчальних дисциплін соціального циклу в умовах вищого військового навчального закладу
100 Дослідження теоретико-методичних основ проблеми контролю готовності учнів ліцеїв військового профілю до служби в армії
101 Духовные основы воинского воспитания
102 Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.
103 Еврейские комитеты в оккупированном нацистами Крыму: постановка проблемы
104 Експериментальне обгрунтування організаційно-педагогічних умов формування професійної готовності курсантів-дівчат
105 Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ
106 Ефективність застосування модульно-рейтингової системи організації педагогічного процесу підготовки офіцерів, які залучаються до проведення занять з фізичної підготовки
107 Ефективність комп'ютерних навчальних курсів в процесі підготовки курсантів вищого військового закладу освіти
108 Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського (1907 - 1945 рр.)
109 Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України
110 Закономірності формування газонасиченого порового об'єму сховищ з газовим режимом роботи
111 Залежність показників професійної діяльності керівників занять з фізичної підготовки від рівня засвоєння ними програми навчання
112 Записки командующего фронтом. 1943-1944
113 Засоби оцінки вхідного рівня готовності офіцерів до проведення занять з фізичної підготовки
114 Застосування артилерії у війнах в Афганістані (1979 - 1989 рр.) і Чечні (1994 - 1996, 1999 - 2000 рр.)
115 Застосування військ (сил) в операції на оточення (за досвідом Корсунь-Шевченківської операції 1994 р.)
116 Застосування ракетних військ і артилерії в особливих умовах за досвідом локальних війн і збройних конфліктів кінця XX - початку XXI ст.
117 Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів
118 Збройні сили Австро-Угорщини (1867 - 1918 рр.)
119 Збройні сили України в протистоянні турецько-татарській експансії у другій половині XVI - на початку XVII ст.
120 Збройні Сили України у політичній системі суспільства: політологічний аналіз морально-етичних основ військового будівництва
121 Збройні Сили України,їх створення, розвиток та реорганізація на контрактній основі (1991-2007)
122 Зміна поглядів на характер, причини та спрямованість загроз національній безпеці: філософсько-соціологічна західна парадигма
123 Изучение мотивации к занятиям физической культурой и спортом юношей 10 - 11 классов с целью оптимизации процесса физической подготовки в начальный период обучения
124 Исследование физических качеств, обеспечивающих устойчивую работоспособность военных специалистов
125 Исторические портреты генералов Кая бей Балатукова и Амет бей Хункалова
126 Інженерне забезпечення бойових дій за досвідом воєнних конфліктів у ДРА, Перській затоці та Чечні (1979 - 2003 рр.)
127 Інтегральний показник професійної працездатності офіцерів - спеціалістів операторського профілю
128 Інформаційно-психологічне забезпечення збройних сил США в локальних війнах і збройних конфліктах 1950 - 2000 рр. (історичний аспект)
129 Інформаційно-психологічний вплив на війська та населення противника (1939 - 2000 рр.)
130 Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів
131 Історико-педагогічний аналіз технологій фізичного виховання у військово-навчальних закладах довузівської підготовки
132 Історична необхідність формування сучасної професійної армії України
133 Історія військової справи даків І ст. до н.е. - початку ІІ ст. н.е.
134 Історія спорту та історія війська в українській традиції - паралелі і взаємозалежності
135 К 60-летию Ялтинской конференции. Время раскрывать секреты
136 К вопросу о Русской освободительной армии (РОА) и судьбе Виктора Ивановича Мальцева
137 К вопросу о физической подготовленности молодого пополнения вооруженных сил Украины
138 К вопросу об итогах русско-турецкой войны 1676-1681 гг.
139 Как снимали Бабрака Кармаля: глазами очевидца
140 Командиры "Третьего рейха"
141 Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики
142 Контракт про проходження військової служби громадянами України
143 Концептуальні напрямки формування в старшокласників позитивного ставлення й мотивації до зміцнення особистого здоров'я та здорового способу життя в процесі допризовної підготовки
144 Крестовый поход в Европу
145 Крымскотатарские формирования в войнах против наполеоновской Франции
146 Кулачні бої та боротьба в Київській Русі
147 Культ фізичного самовдосконалення українського козацтва як основа системи фізичного виховання допризовної молоді
148 Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991 - 2005 рр.): історичний аспект
149 Курсом к победе
150 Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій

Документы 1 - 150 из 426
Следующие >>>
© 2007-2019