От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу»
1 Наукові засади оцінювання низькопористих колекторів вуглеводневого газу
2 Наукові методи ідентифікації процесів коливань і вдосконалення віброзахисту обладнання кар'єрних екскаваторів
3 Наукові основи вилуговування урану з техногенних родовищ складної форми підземним способом
4 Наукові основи забезпечення надійності функціонування очисного вибою як керуємого геомеханічного об'єкту
5 Наукові основи застосування інформаційних технологій при управлінні процесами розробки нафтогазових родовищ
6 Наукові основи керування технологічними процесами гірничих робіт в зонах структурних змін гірського масиву
7 Наукові основи об'ємного моделювання і маркшейдерського інформаційного забезпечення відкритих гірничих робіт
8 Наукові основи оцінки збагачуваності кам'яного вугілля і створення ресурсозберігаючої технології його переробки
9 Наукові основи створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю
10 Наукові основи створення високопродуктивних шнекових систем вивантаження вугілля очисних комбайнів
11 Наукові основи створення нетрадиційного способу охолодження повітря і закладання виробленого простору глибоких шахт
12 Наукові основи створення нетрадиційного способу охолодження повітря і закладання виробленого простору глибоких шахт
13 Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах
14 Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднення високомінералізованими розсолами (на прикладі Калуш-Голинського родовища калійних солей)
15 Науково-прикладні основи забезпечення експлуатаційної надійності промислових трубопроводів при низьких температурах
16 Науково-технічні методи і засоби зменшення техногенного навантаження на довкілля в районі затоплених калійних шахт (на прикладі рудника "Калуш")
17 Науково-технічні принципи створення високопродуктивних технологій очисної виїмки вугільних пластів
18 Некоторые эколого-экономические вопросы добычи углеводородов на шельфе Черного и Азовского морей
19 Обгрунтування безвідходної технології переробки буровугільних шламів брикетних фабрик
20 Обгрунтування впливу суміщених зон підвищеного гірничого тиску на стійкість підготовчих виробок глибоких шахт
21 Обгрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при відробці зближених вугільних пластів Західного Донбасу
22 Обгрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав
23 Обгрунтування допустимого відхилення робочої поверхні барабанів потужних конвеєрів від циліндра
24 Обгрунтування ефективних параметрів буропідривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів
25 Обгрунтування інструментального діагностування технічного стану шахтних стрічкових конвеєрів
26 Обгрунтування кінематичних і силових параметрів щитових механізованих кріплень підтримуючо-огороджувального типу для очисних вибоїв
27 Обгрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії
28 Обгрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи млинів примусового подрібнення з обертальним інтенсифікатором
29 Обгрунтування конструктивних параметрів фундаментних плит баштових копрів рудних шахт Кривбасу
30 Обгрунтування конструктивних параметрів штирових коронок покращеного винесення бурового шламу
31 Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів нових видів рамного кріплення гірничих виробок
32 Обгрунтування конструкції та параметрів прямого циліндричного врубу для спорудження гірничих виробок
33 Обгрунтування методики визначення місцезнаходження областей локалізації геодинамічних явищ при інтенсивному відпрацюванні вугільних пластів
34 Обгрунтування методики прогнозу стійкості та способів керування покрівлею в очисних вибоях з урахуванням стохастичності впливаючих факторів
35 Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з урахуванням впливу космогонічних факторів
36 Обгрунтування методу розрахунку стійкості бортів кар'єрів, які формуються у масиві гірських порід складної структури
37 Обгрунтування нового способу навивання канатів біжучими витками тертя на барабани шахтних підіймальних машин
38 Обгрунтування основних параметрів підземної розробки вугільних родовищ басейну Куанг-Нінь (В'єтнам)
39 Обгрунтування параметрів анкерно-бетонного кріплення під час спорудження сполучень вертикальних стволів вугільних шахт
40 Обгрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК "Добропіллявугілля"
41 Обгрунтування параметрів вибухозахисної перемички для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд
42 Обгрунтування параметрів видобування і переробки декоративного каменю на основі гірничо-геометричного аналізу структур покладів
43 Обгрунтування параметрів виконавчого органа прохідницьких комбайнів з аксіальними коронками
44 Обгрунтування параметрів високоградієнтної магнітної сепарації окислених залізничних кварцитів
45 Обгрунтування параметрів вібраційного живильника-грохота з просторовими коливаннями короба
46 Обгрунтування параметрів вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом гірської маси
47 Обгрунтування параметрів внутрішньокамерного завантаження вертикальних вібраційних млинів
48 Обгрунтування параметрів динамічно навантажених шахтних металевих рамних копрів, що споруджуються з елементів коробчатого профілю
49 Обгрунтування параметрів ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин
50 Обгрунтування параметрів заглибного гідрообертального бурового снаряда для однорейсового буріння свердловин на морських акваторіях
51 Обгрунтування параметрів захисних та ємнісних властивостей гірничого масиву відроблених родовищ корисних копалин
52 Обгрунтування параметрів зволоження пласта під час вибухової відбійки вугілля для попередження пилогазоутворення
53 Обгрунтування параметрів зміцнення трубчастими анкерами слабких приконтурних порід підземних виробок
54 Обгрунтування параметрів зон захисту при заляганні вапняка в породах міжпластя крутих викидонебезпечних пластів
55 Обгрунтування параметрів зон концентрації важких металів в техногенних розсипах при гідровидобутку
56 Обгрунтування параметрів і розробка конструкцій багатокамерних щокових дробарок неперервної дії
57 Обгрунтування параметрів і розробка технології комбінованого способу підтримки виробок, що використовуються повторно
58 Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря
59 Обгрунтування параметрів інтенсивної технології виїмки вугільних пластів на великих глибинах
60 Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесів струминного закріплення порід при магнітній обробці цементних розчинів
61 Обгрунтування параметрів керування гідродинамічним режимом при закритті вугільних шахт
62 Обгрунтування параметрів комбінованої технології проходки вертикальних виробок діючих шахт
63 Обгрунтування параметрів металевого кріплення з прямолінійними елементами для підвищення стійкості виробок в слабометаморфізованих породах
64 Обгрунтування параметрів модуля для добування озерних сапропелів
65 Обгрунтування параметрів перекріплення горизонтальних виробок глибоких шахт в обводнених породах
66 Обгрунтування параметрів перехідної ділянки крутопохилого конвеєра з притискною стрічкою
67 Обгрунтування параметрів підготовки запасів уклонних ступенів глибоких горизонтів (на прикладі шахт Донецько-Макіївського вугільного району)
68 Обгрунтування параметрів підтримання підготовчих виробок в структурно-неоднорідних породах
69 Обгрунтування параметрів прогнозу викидонебезпечності у вугільних шахтах на основі аналізу акустичного сигналу
70 Обгрунтування параметрів процесів гідротранспортування пульпи в технологіях переробки вугілля
71 Обгрунтування параметрів процесів зневоднення кеку тонких вугільних шламів
72 Обгрунтування параметрів процесу змиву продуктів збагачення з одночасним очищенням оборотної води
73 Обгрунтування параметрів процесу зрушення породного масиву в умовах пологих вугільних пластів
74 Обгрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення підготовчих виробок в умовах вугільних шахт ДХК "Шахтарськантрацит"
75 Обгрунтування параметрів рамного кріплення капітальних і підготовчих виробок вугільних шахт на основі імовірносно-статистичних моделей
76 Обгрунтування параметрів ріжучого інструмента з робочою боковою гранню для очисних комбайнів
77 Обгрунтування параметрів робочого органа установки для піддонного видобутку незв'язних корисних копалин
78 Обгрунтування параметрів робочого органу вібраційного конвеєра сушильних установок
79 Обгрунтування параметрів розгалужених магнітних систем для удосконалення процесу гідросепарації залізних руд
80 Обгрунтування параметрів розподілу повітря в гірничих виробках вугільних шахт з урахуванням дії конвективних газових потоків
81 Обгрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища
82 Обгрунтування параметрів руху аерозависі в аспіраційно-знепилюючих системах збагачувальних фабрик
83 Обгрунтування параметрів рушіїв механізму переміщення очисних комбайнів для тонких пластів
84 Обгрунтування параметрів селективної технології видобування вапняків для потреб цукрової промисловості
85 Обгрунтування параметрів способів утворення шпурів заглибленням індентора у вугільний пласт для активного керування його станом
86 Обгрунтування параметрів способу активного попереднього розвантаження порід підошви при проведенні підготовчих виробок
87 Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості капітальних виробок вугільних шахт в умовах нестійких порід підошви
88 Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості підготовчих виробок в умовах великих деформацій порід підошви (на прикладі шахти ім. В.М.Бажанова)
89 Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості протяжних горизонтальних виробок при перетинанні геологічних порушень
90 Обгрунтування параметрів способу запобігання раптовим викидам вугілля і газу при щитовій виїмці
91 Обгрунтування параметрів способу знеміцнення високометаморфізованого вугілля
92 Обгрунтування параметрів способу охорони підготовчих виробок при комбінованій системі розробки пологих пластів на великих глибинах
93 Обгрунтування параметрів способу підвищення стійкості підготовчих виробок з підошвою, що здимається, у зоні впливу очисних робіт
94 Обгрунтування параметрів та конструкцій двошарових гумотросових конвеєрних стрічок для гірничих підприємств
95 Обгрунтування параметрів та технологічних схем застосування канатних надгрунтових доріг під час проведення гірничих виробок
96 Обгрунтування параметрів та умов застосування анкерного кріплення на вугільних шахтах
97 Обгрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в'язкопластичними розчинами
98 Обгрунтування параметрів технології виїмки крутих пластів гідроімпульсними установками
99 Обгрунтування параметрів технології відпрацювання вугільних ціликів камерами в умовах шахт Західного Донбасу
100 Обгрунтування параметрів технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав
101 Обгрунтування параметрів технології механізованої виїмки крутопохилих вугільних пластів у підошвоуступному вибої
102 Обгрунтування параметрів технології охорони підготовчих виробок у регіональних зонах розвантаження
103 Обгрунтування параметрів технології управління покрівлею протяжними пневмоопорами у лавах дуже тонких крутих пластів
104 Обгрунтування параметрів технології фізико-хімічного зміцнення покрівлі на протяжних ділянках лав пологих пластів Донбасу
105 Обгрунтування параметрів технологічних схем вузькозахватної виїмки тонких пологих пластів
106 Обгрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України
107 Обгрунтування параметрів урахування старих гірничих виробок на малій глибині для охорони поверхневих об'єктів
108 Обгрунтування параметрів устаткування для зневоднення канатів шахтних підйомних установок
109 Обгрунтування параметрів шпурових зарядів, котрі забезпечують підвищення швидкості спорудження гірничих виробок
110 Обгрунтування підвищення ефективності руйнування гірських порід вибухом при зміні тривалості імпульсного навантаження
111 Обгрунтування працездатності стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки
112 Обгрунтування раціональних параметрів вибухових хвиль у піщаних гірських породах поблизу підземних споруд
113 Обгрунтування раціональних параметрів виконавчих механізмів верстатів-качалок
114 Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку сипких корисних копалин
115 Обгрунтування раціональних параметрів вібраційних грохотів для ефективного поділу вологої гірської маси
116 Обгрунтування раціональних параметрів відкритої розробки розсипних родовищ в складних гірничо-геологічних умовах (на прикладі Малишевського родовища)
117 Обгрунтування раціональних параметрів імпульсного струменя машини для проведення свердловин на крутих і крутопохилих пластах
118 Обгрунтування раціональних параметрів кріплення нарізних виробок у зонах впливу очисних камер на великих глибинах
119 Обгрунтування раціональних параметрів підготовки надто зближених пластів на шахтах Західного Донбасу
120 Обгрунтування раціональних параметрів пружно-дисипативних зв'язків системи підвішування шахтного локомотива
121 Обгрунтування раціональних параметрів технології гірничих робіт біля границь полів напружень (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну)
122 Обгрунтування раціональних режимів роботи свердловинних струминних насосів
123 Обгрунтування раціональних технологічних режимів ударно-вібраційного буріння підводних свердловин
124 Обгрунтування раціональної технології руйнування гірських порід в умовах дії гідростатичного тиску
125 Обгрунтування способів збереження стійкості дільничних виробок у зонах впливу техногенної вібрації конвеєрних установок
126 Обгрунтування способу визначення пористості вугілля для прогнозу параметрів газовиділення
127 Обгрунтування способу забезпечення стійкості капітальних виробок в умовах вивалоутворення порід покрівлі
128 Обгрунтування способу і пристроїв натягування тягового органу вибійних скребкових конвеєрів
129 Обгрунтування способу оперативного визначення місця заклинювання тягового органу шахтних скребкових конвеєрів
130 Обгрунтування способу підвищення стійкості камер великого поперечного перерізу вугільних шахт
131 Обгрунтування способу та технології розробки крупноплощадних мульдоподібних родовищ твердого вуглеводневого палива
132 Обгрунтування стійкого руху посудини у провідниках посиленого армування ствола шахтних підйомних установок
133 Обгрунтування та вибір раціональних параметрів дискового гальма шахтного локомотива
134 Обгрунтування та вибір раціональних параметрів колесно-колодкового гальма шахтних локомотивів з секційною гальмовою колодкою
135 Обгрунтування та розробка комплексу заходів для запобігання раптовим обваленням вугілля
136 Обгрунтування техніко-технологічних параметрів нових способів охорони і погашення підготовчих виробок для похилих вугільних пластів шахт Донбасу
137 Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів
138 Обгрунтування технологічних параметрів багаторейсового поінтервального буріння підводних свердловин заглибними установками
139 Обгрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натуральної постелі
140 Обгрунтування технологічних параметрів гравітаційно-електрохімічної десульфурації кам'яного вугілля
141 Обгрунтування технологічних параметрів селективно-валової розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ
142 Обгрунтування технологічних параметрів струминного закріплення обводнених грунтів
143 Обгрунтування технологічних принципів комплексного освоєння алмазоносних родовищ України
144 Обгрунтування тимчасових параметрів безпечної, захисної надробки викидонебезпечних крутих шарів
145 Обгрунтування часу дії локального вибухо-щілинного розвантаження на зменшення видавлювання порід підошви підтримуваних виробок
146 Облік динамічного характеру особливих навантажень на конструкції укісних шахтних копрів
147 Обмеження та захист від витоків струму у рудникових електроустановках напругою 1200 В
148 Одержання оксиду заліза хімічним збагаченням залізовмісних концентратів
149 Оперативно формовані джерела автономного аварійного живлення електроприводів головних вентиляторних установок шахт
150 Оптимизация определения предельных значений замедления

Документы 151 - 300 из 530
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019