От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине»
1 Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко- патогенетичні особливості та медикаментозне лікування
2 Артеріальне русло екскреторних секторів нирок людини
3 Артеріальне русло нижніх кінцівок в нормі та облітеруючих захворюваннях (ангіографічне і патоморфологічне дослідження)
4 Артифіціальна фібротизація зв'язок в лікуванні дегенеративної нестабільності поперекових хребтових сегментів
5 Артифіційні аборти у дівчат-підлітків: профілактика ускладнень і реабілітація репродуктивної функції
6 Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті
7 Асани хатха йоги в вирішенні проблеми остеохондрозу в фітнес програмі
8 Асептична нестабільність ендопротеза кульшового суглоба. Діагностика і лікування
9 Асиметрія гемостазу в парних органах у людей та тварин
10 Асоційовані з фенотипом HLA продукція інтерлейкіну-2 та експресія рецепторів до інтерлейкіну-2 у хворих з алогенною ниркою
11 Атопічний дерматит в поєднанні з грибковою інфекцією (розповсюдженість, особливості клініки та патогенезу, комплексне лікування)
12 Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, профілактика)
13 Аутоагресивна поведінка хворих на епілепсію (клініка, генез, профілактика)
14 Аутоагресивна поведінка: патогенетичні механізми та клініко-типологічні аспекти діагностики і лікування
15 Аутогемотрансфузія в профілактиці післяопераційних ускладнень при кесаревому розтині
16 Аутоімунні механізми ретардації плода (прогнозування, профілактика та лікування)
17 Аутолейкоцитарна перфузія кінцівок з медикаментозним насиченням в комплексі хірургічного лікування хворих на діабетичну стопу
18 Афективні розлади хворих на епілепсію (клініка, реабілітація, профілактика)
19 Багаторівнева система конструктивних реалізацій флоуспірометрів, заснована на критеріях їх функціональних характеристик
20 Багатофакторний аналіз показників здоров'я та формування особистості дітей шкільного віку
21 Бактеріостатична активність крові вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при різних режимах поліхіміотерапії
22 Бальнеоактивність органічних речовин води "Нафтуся" та підходи до моделювання їх походження
23 Бальнеологічні ресурси Передкарпаття: сучасний стан, перспективи використання та охорона
24 Безбольова ішемія міокарда та безбольова ішемічна хвороба серця: особливості клінічного перебігу
25 Безбольова ішемія міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу: причини виникнення, вплив гіпотензивної терапії
26 Безпосередні та віддалені результати органозберігаючого лікування раку молочної залози Т
27 Бета-дефенсин-2 в злоякісно трансформованих клітинах епітеліального походження
28 Биомеханическая коррекция нефиксированных нарушений опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста
29 Биомеханическая оценка нормальной и патологической ходьбы по данным регистрации тензодинамометрии
30 Биомеханический видеокомпьютерный анализ пространственного расположения биозвеньев тела человека
31 Биомеханический контроль кинетики тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом
32 Біліарні ураження в сполученні з хронічним дуоденітом: особливості клінічного перебігу та лікування
33 Біоактивація ліофілізовани ксенодермо трансплантатів та їх трансплантація хворим з поверхневими опіками
34 Біогальванізація в гострому періоді опікової хвороби
35 Біоенергетичні зміни при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
36 Біокінетика рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози в структурах ока експериментальних тварин у нормі і за лужного опіку
37 Біологічна дія оцтовокислих кальцію, кобальту і цинку та їх гігієнічне нормування в атмосферному повітрі населених місць
38 Біологічна роль окремих нутрієнтів та порівняльна характеристика стану харчування учнів гімназії і загальноосвітньої школи
39 Біологічна характеристика та імуносупресивні властивості стафілококів-збудників піодермій
40 Біологічні властивості ентерококів як збудників запальних процесів сечовивідних шляхів
41 Біологічно активні імплантати на основі здатних до біодеструкції поліуретанів
42 Біологічно активні похідні хіноліну та акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами
43 Біологічно активні речовини роду Hypericum L. як джерело створення лікарських засобів із заданими властивостями
44 Біолого-вірусологічне обгрунтування антипротеазної терапії грипу
45 Біотехнічна система для дослідження параметрів легенів
46 Біотехнічна система нормалізації функціонального стану людини
47 Біотехнічні системи в механокардіометрії та кардіотокометрії: технічні засоби формування сигналів
48 Біофізичний моніторинг при дискоординованій пологовій діяльності
49 Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу
50 Біофізичні та біохімічні зміни в плодових оболонках при несвоєчасному їх розриві у вагітних і роділь
51 Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках
52 Біохімічні аспекти вікової реактивності нирок при експериментальній оксалатній інтоксикації
53 Біохімічні закономірності розвитку помутнінь кришталика і підвищення стійкості організму до дії катарактогенних факторів
54 Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку цукрового діабету
55 Біохімічні механізми антиоксидантної дії екстракту родіоли рідкого
56 Біохімічні механізми підвищеної чутливості тромбоцитів до дії тромбіну при інсулінзалежному цукровому діабеті
57 Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну
58 Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну
59 Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків печінки за умов опікової травми шкіри та корекції антиоксидантами триметазидином і мексидолом
60 Біохімічні механізми регуляції стероїдогенезу в корі надниркових залоз іонами калію
61 Біохімічні та біофізичні параметри жовчі при дискінетичних порушеннях та запальних захворюваннях біліарної системи у дітей
62 Біохімічні та структурно-функціональні особливості клітин еритрону та тромбоцитів при інсулінзалежному цукровому діабеті
63 Блокуючий інтрамедулярний метало-полімерний остеосинтез в лікуванні множинних переломів довгих кісток нижніх кінцівок
64 Бронхіальна астма та метаболічний синдром: обгрунтування патогенетичних підходів до діагностики, лікування та профілактики
65 Бронхіальна астма у дітей пубертатного віку: особливості патогенезу, перебігу і лікування
66 Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень (діагностика та лікування)
67 Будова атеосклеротично зміненої аорти при аневризмі її черевної частини та синдромі Леріша
68 Вагатомія в лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в осіб, які раніше перенесли ушивання перфорації виразок
69 Вагінози та вагініти у вагітних (фактори ризику, патогенез, діагностика й профілактика гестаційних ускладнень)
70 Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації
71 Вагітність і пологи у жінок, які працюють з персональними комп'ютерами
72 Вагітність та пологи у жінок з перинатальними втратами в анамнезі
73 Вазокоригуюча терапія у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
74 Вакцинопрофілактика краснухи та удосконалення епідеміологічного нагляду
75 Валеологічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти
76 Валеологічні аспекти впливу рухової активності на організм людини
77 Валеологічні аспекти формування здоров'я у сучасному освітянському процесі
78 Варіабельність артеріального тиску та особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих з гіпертонічною хворобою
79 Варіабельність ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією
80 Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів з персистуючою та постійною фібриляцією передсердь
81 Вдосконалення гігієнічної оцінки промислової хімічної продукції, зварювальних матеріалів і умов праці при їх використанні
82 Вдосконалення діагностики, хірургічного лікування і прогнозування його результатів у хворих на рак передміхурової залози
83 Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної життєдіяльності населення і відтворення здоров'я людей рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської області)
84 Вдосконалення методів діагностики і лікування корнеосклеральних поранень ока
85 Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електрокардіографії високого підсилення
86 Вдосконалення методів лікування хворих з вторинним полікістозом яєчників шляхом корекції міжгормональних відношень андрогенів та глюкокортикоїдів
87 Вдосконалення товстокишкової езофагопластики при високих опікових та протяжних доброякісних рубцевих стриктурах стравоходу і глотково-стравохідного переходу
88 Вегетативна адаптація серцево-судинної системи у дітей, які мешкають у великому промисловому регіоні і вражені гострими респіраторними інфекціями
89 Вегетативна дистонія у осіб молодого віку в сім'ях (епідеміологія, спадково-конституціональні фактори, клініко-патофізіологічна характеристика)
90 Вегетативна регуляція серцево-судинної системи у дітей з екстрасистолією
91 Вегетативна регуляція серця при хронічній серцевій недостатності: клініко-патогенетичне значення та можливості корекції
92 Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність еналаприла малеатом і метопрололом у амбулаторних умовах
93 Вегетативні дисфункції при хронічних запальних захворюваннях жіночої статевої сфери (клінічні, діагностичні та терапевтичні аспекти)
94 Вегетативні дисфункції у дітей (діагностика та лікування)
95 Вегетативні пароксизми у структурі епілептичної хвороби
96 Вегетативні показники у хворих на розсіяний склероз та їх динаміка на етапах гіпербаричної оксигенації
97 Вегетативні порушення при ішемічній хворобі серця
98 Ведення вагітності та пологів у жінок з аномаліями розвитку матки
99 Венозна церебральна патологія у гострому періоді легкої закритої черепно- мозкової травми та шляхи її корекції
100 Вермілат в комплексному лікуванні гнійних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки
101 Вертеброгенні предиктори артеріальної гіпертензії, диференційно-діагностичні критерії та особливості лікування
102 Верхньо-септальний доступ при операціях на мітральному клапані
103 Вестибулопротекторна активність і механізм дії бемітилу та етоксібемітилу
104 Вестибулярна дисфункція при нейросенсорній приглухуватості (особливості діагностики та підходів до лікування)
105 Вестибулярна дисфункція та сенсороневральна приглухуватість в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції у динаміці післяаварійного періоду
106 Взаємовідносини асоціантів мукозної мікрофлори шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на запально-виразкову патологію гастродуоденального тракту
107 Взаємовплив вагітності та злоякісного росту (експериментальне дослідження)
108 Взаємовплив гормонального статусу організму і стану функціональної системи дихання у жінок
109 Взаємодія аутологічних лімфоцитів з клітинами меланоми: реалізація протипухлинного ефекту
110 Взаємозалежність рівня здоров'я та рівня фізичної активності учнів
111 Взаємозв'язок вегетативної регуляції артеріального тиску з ремоделюванням міокарда лівого шлуночка у чоловіків молодого віку з артеріальною гіпертензією і методи корекції
112 Взаємозв'язок інтенсивності проліферації і ліпідно-каротиноїдного обміну в клітинах Dunaliella Teod. та вплив ліпідно-каротиноїдних екстрактів на функціональну активність гепатоцитів
113 Взаємозв'язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі
114 Взаємозв'язок між показниками фізичної підготовленості і функціональним станом серцево-судинної системи як критерій оцінки стану здоров'я студентської молоді
115 Взаємозв'язок між станом периферійного та центральних відділів слухового аналізатора і даними електроенцефалографії при дії екзогенних факторів (шум, радіація)
116 Взаємозв'язок між станом різних відділів слухового аналізатора та мозкового кровообігу з урахуванням серцевої діяльності у осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
117 Взаємозв'язок морфогенезу кісткового скелета з органами імунної системи при імуностимуляції та імуносупресії в онтогенезі (анатомо-експериментальне дослідження)
118 Взаємозв'язок ожиріння та остеохондрозу хребта
119 Взаємозв'язок порушення кишкового мікробіоценозу та захворювань гепатопанкреатобіліарної зони у хворих військовослужбовців і цивільних та можливі шляхи терапевтичної корекції
120 Взаємозв'язок порушень імунітету і пуринового обміну при системному червоному вовчаку (клініко-експериментальне дослідження)
121 Взаємозв'язок порушень функціонального стану нирок, коагуляційного гемостазу, системи протеолізу та фібринолізу при гестозах другої половини вагітності
122 Взаємозв'язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією
123 Взаємозв'язок скорочувальної функції жовчного міхура та морфологічного стану слизової оболонки гастродуоденальної зони
124 Взаємозв'язок фізичної підготовленості та якості професійного навчання студентів політехнічних ВНЗ
125 Взаимодействие новых недопинговых эргогенных средств с фосфолипидными монослойными мембранами
126 Взаимосвязь развития статического плоскостопия и остеохондроза у лиц различных возрастных групп
127 Взаимосвязь экологической культуры и здоровья человека
128 Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helycobacter pilory
129 Вибір індивідуального методу хірургічного лікування хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку, ускладнену перитонітом
130 Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим операційним ризиком
131 Вибір методів місцевої ін'єкційної анестезії при протезуванні незнімними суцільнолитими протезами на основі порівняльної клініко-лабораторної оцінки
132 Вибір методу відкритої пластики двобічних пахових гриж
133 Вибір методу відновлення втраченої крові при операціях на аорті та магістральних судинах
134 Вибір методу лікування перфоративної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки
135 Вибір методу лікування подвоєної нирки залежно від морфологічного стану тканин нирки та сечових шляхів у дітей
136 Вибір методу післяопераційного знеболювання у хворих, оперованих на щитовидній залозі
137 Вибір методу повторної операції у хворих з пізніми ускладненнями аорто-стегнових реконструкцій при облітеруючих захворюваннях
138 Вибір методу та об'єму радикального оперативного втручання при проривній пілородуоденальній виразці в залежності від клініко-морфологічної характеристики поширеності перитоніту
139 Вибір методу хірургічного лікування гастродуоденальних виразок у хворих з високим ризиком остеопорозу
140 Вибір методу хірургічного лікування гемангіом печінки
141 Вибір об'єму і методу операції при виразковій хворобі шлунка в залежності від наявності і вираженості диспластичних змін епітелію слизової оболонки
142 Вибір об'єму реконструкції атеросклеротичної оклюзії артерій стегно-підколінно-гомілкового сегмента при критичній ішемії нижніх кінцівок
143 Вибір пілорозберігаючого та пілоровідновлюючого методу хірургічної корекції виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в залежності від важкості кровотечі
144 Вибір показань та методів ортодонтичної корекції оклюзійних порушень при захворюваннях пародонту
145 Вибір раціональних пілорусзберігаючих і пілорускоригуючих способів органозберігаючих операцій в невідкладній хірургії ускладнених дуоденальних виразок
146 Вибір раціональної аналгезії пологів
147 Вибір способу оперативного втручання при перфоративних виразках шлунка або дванадцятипалої кишки в умовах перитоніту
148 Вибір способу формування анастомозу при хірургічному лікуванні хворих на рак стравоходу та шлунка з переходом на стравохід
149 Вибір судинного доступу для хронічного гемодіалізу у хворих з супутньою серцевою недостатністю
150 Вибір терміну і методу операції при відновленні безперервності товстої кишки

Документы 151 - 300 из 7622
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019