От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству»
1 Анатомо-морфологічні і генетичні особливості гетероспермії кукурудзи і їх використання у селекції і насінництві
2 Анатомо-технологічні особливості формування волокна конопель і використання їх в селекцїї
3 Анафродизія та методи відновлення відтворної функції у корів
4 Антенатальна етіологія, патогенетичні ланки токсичної диспепсії новонароджених телят і їх корекція
5 Антигенні властивості ентеровірусів свиней
6 Антиоксидантна система та метаболічний профіль крові корів залежно від фізіологічного стану та вмісту цинку в раціоні
7 Антиоксидантний статус організму курчат яєчних ліній у ранньому віці і фактори його регуляції
8 Антиоксидантний статус та вуглеводний обмін у відлучених поросят за дії різного рівня цинку в раціоні
9 Антиоксидантний статус у курей, ембріонів та одноденних курчат за різного складу раціону
10 Антракноз кавуна та розробка методів створення стійких сортів
11 Арендные отношения в сельском хозяйстве Крыма в условиях проведения новой экономической политики
12 Асептичні пододерматити у великої рогатої худоби (етіологія, патогенез, профілактика та лікування)
13 Аскохітоз насіннєвої люцерни і комплекс заходів з обмеження його розвитку та шкодочинності у Східному Лісостепу України
14 Аскохітоз огірка і агробіологічне обгрунтування заходів обмеження його розвитку у закритому грунті
15 Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако- токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)
16 Асоціації умовно патогенних бактерій в патології великої рогатої худоби
17 Асоційовані респіраторні хвороби свиней (клініко-епізоотологічні особливості, система терапії та профілактики)
18 Атопічний дерматит у собак
19 Аутекологія, розмноження та лісоценотична роль Sophora japonica L. в Правобережному Лісостепу та Степу України
20 Бабезіоз собак (епізоотологія, патогенез та заходи боротьби)
21 Бабезіозний увеїт собак
22 Багаторічна димаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у Східному Лісостепу України
23 Бактеріальний некроз і почорніння деревини винограду на півдні України
24 Бактеріальний опік і некроз груші та яблуні, екологічні ніші їхніх збудників
25 Бактеріальний опік плодових: резервація, прогноз та засоби обмеження захворювання
26 Бактеріальний рак винограду (діагностика та поширення на півдні України)
27 Бархат амурський (Phellodendron amurense Rupr.) в лісових культурах Західного Лісостепу України
28 Бджоли роду Osmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливості їх біології, екології та промислового розведення і використання в умовах Лісостепу України
29 Біогенна міграція сполук ртуті в системі грунт - вода - корми - організм курей-несучок
30 Біогенна міграція сполук ртуті в системі грунт - вода - корми - організм овець
31 Біогенна міграція сполук ртуті у системі грунт - вода - корми - організм свиней
32 Біогеоценотична роль ссавців у грунтоутворних процесах степових лісів України
33 Біогеоценотичні властивості вільхових лісових екосистем південного сходу України (відновлення, управління, раціональне використання)
34 Біогеоценотичні особливості дуба червоного (Quercus rubra L.) в штучних насадженнях Київського Полісся
35 Біоекологічні особливості видів роду сосна (Pinus L.) в урбанізованому середовищі Правобережного Лісостепу України
36 Біоекологічні особливості екотипів сосни звичайної в географічних культурах Західного Полісся України
37 Біоекологічні особливості насіннєвості хвойних інтродуцентів на південному сході України
38 Біоекологічні особливості північноамериканських видів глоду (Crataegus L.) у зв'язку з їх використанням в озелененні в Лісостепу України
39 Біоекологічні особливості північноамериканських видів роду Juglans L. та перспективи їх використання у правобережному Лісостепу України
40 Біоекологічні особливості та культура рододендронів в умовах Правобережного Лісостепу України
41 Біоекологічні особливості ялиці білої (Abies alba Mill.) в лісових біогеоценозах Передкарпаття (генеза, відновлення, прогноз)
42 Біоекологічні та лісівничі основи управління продукційним процесом в соснових ценозах Українського Полісся
43 Біоконверсія рослинних відходів агропромислового комплексу та агроекологічна оцінка застосування біодобрив у північному Степу України
44 Біокремнійорганічні пористі сорбенти в профілактиці акушерської патології у корів
45 Біологічна активність антиоксидантів в культурі тканин томата in vitro
46 Біологічна активність дерново-середньопідзолистого грунту та продуктивність ячменю при систематичному застосуванні добрив у сівозміні
47 Біологічна активність і азотний фонд лучно-чорноземного грунту Андрушівського природно-сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур
48 Біологічне обгрунтування використання бактерій роду Bacillus для захисту суниці від сірої гнилі та плодів яблуні при зберіганні
49 Біологічне обгрунтування застосування регуляторів життєдіяльності комах для обмеження їх чисельності
50 Біологічне обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від блішок в умовах Центрального Лісостепу України
51 Біологічне обгрунтування заходів зниження інфекційного потенціалу збудників в'янення томата роду Fusarium Link ex Fr. в плівкових теплицях у Лісостепу України
52 Біологічне обгрунтування системи захисту черешні від вишневої мухи (Rhagoletis cerasi L.) в умовах півдня України
53 Біологічні властивості збудника, удосконалення діагностики та лікувально-профілактичних засобів при сальмонельозі птиці
54 Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней
55 Біологічні властивості та клініко-епізоотологічне значення P.multocida в респіраторній патології телят
56 Біологічні і господарські властивості та перспективи вирощування персика в зоні українських Карпат
57 Біологічні й агротехнічні основи вирощування люцерни на корм і насіння в південному Степу України
58 Біологічні основи інтродукції видів роду Platanus L. в Правобережному Лісостепу України та перспективи використання в культурі
59 Біологічні основи інтродукції витких деревних рослин у Правобережному Лісостепу України
60 Біологічні основи інтродукції і культури видів роду кипарис (Cupressus L.)
61 Біологічні основи оптимізації виробництва вірусних препаратів для захисту лісу від комах-хвоєгризів
62 Біологічні основи селекції шовковиці (Morus L.) та підвищення її продуктивності в умовах України
63 Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і якості
64 Біологічні особливості Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorokin) Shoemaker і діагностика збудників кореневої гнилі та чорного зародку ярого ячменю
65 Біологічні особливості Melilotus officinalis (L.)Pall. при вегетативному розмноженні
66 Біологічні особливості Yucca torreyi Shafer.: розмноження рослин і одержання стероїдних глікозидів in situ та in vitro
67 Біологічні особливості амброзії полинолистої та заходи боротьби з нею в агроценозах польових культур лівобережного Лісостепу України
68 Біологічні особливості амброзії полинолистої та хімічні заходи її знищення в агроценозах сої Правобережного Лісостепу України
69 Біологічні особливості бур'янів і удосконалення захисту від них посівів цукрових буряків
70 Біологічні особливості бур'янів роду Chenopodium і захист від них посівів буряків цукрових у Лісостепу України
71 Біологічні особливості вегетативного розмноження інтродукованих хвойних на Південному Сході України
72 Біологічні особливості видів родини Hydrangeaceae Dum. у зв'язку з інтродукцією у Правобережному Лісостепу України
73 Біологічні особливості видів роду Iris L. у зв'язку з інтродукцією в умови Правобережного Лісостепу України
74 Біологічні особливості видів роду Viburum L. в зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісостепу України
75 Біологічні особливості гриба Rhizoctonia solani Kuhn та заходи обмеження його шкодочинності на картоплі в умовах Полісся України
76 Біологічні особливості деяких видів тропічних орхідних різної морфоструктури
77 Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України
78 Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки Dracocephalum moldavika L. в умовах Нижнього Придніпров'я Херсонської області
79 Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки перспективних ефіроолійних рослин в умовах Херсонської області
80 Біологічні особливості і продуктивність насіння цукрових буряків залежно від його розміру, сортових відмін та умов вирощування
81 Біологічні особливості й ефективність вирощування розлусної кукурудзи в південно-східній частині України
82 Біологічні особливості основних шкідників цукрових буряків та захист сходів від них в умовах Північного Степу України
83 Біологічні особливості пасльону чорного - Solanum nigrum L. та удосконалення системи захисту від нього посівів цукрових буряків
84 Біологічні особливості північноамериканських шпилькових у зв'язку з їх культурою в Лісостепу України
85 Біологічні особливості популяції Phytophthora infestans (Mont.) de Bary при паразитизмі на томатах у Лісостепу України
86 Біологічні особливості та ефективність способів конвейєрного вирощування цукрової кукурудзи
87 Біологічні особливості та контролювання березки польової в посівах зерново-бурякової сівозміни
88 Біологічні особливості та продуктивність груші залежно від сорто-підщепних комбінувань в умовах Правобережного Лісостепу України
89 Біологічні особливості та продуктивність дражованого і інкрустованого насіння ЧС гібридів цукрових буряків залежно від прийомів його підготовки
90 Біологічні особливості та продуктивність насінників ЧС гібридів цукрових буряків залежно від умов вирощування в центральній підзоні Лісостепу України
91 Біологічні особливості та шкодочинність горохового зерноїда на різних сортах гороху і обгрунтування системи захисту культури від нього в умовах Центрального Лісостепу України
92 Біологічні особливості тропічних і субтропічних рослин в умовах інтер'єрів різного типу
93 Біологічні особливості формування врожаю ярої м'якої і твердої пшениці на сході Лісостепу України
94 Біологічні особливості шавлії лікарської (Salvia officinalis L.) у Передгірному Криму
95 Біологічні особливості ялівцю червоного (Juniperus oxycedrus L.) в Криму у зв'язку з його охороною
96 Біологічні особливості, спеціалізація і поліморфізм вірулентності Puccinia recondita Rob. Et Desm. f. sp. tritici Erikss. - збудника бурої листкової іржі пшениці у східній частині Лісостепу України
97 Біологічні процеси в рослинах і грунті та продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Базис 75, Зеастимуліну і Рексоліну в умовах Правобережного Лісостепу України
98 Біологічні та агротехнічні основи вирощування ехінацеї пурпурової в умовах гірської зони Карпат
99 Біологічні та технологічні заходи підвищення продуктивності рослин і якості зерна ярого ячменю в південно-західній частині Степу України
100 Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах Правобережного Лісостепу України
101 Біологія розвитку видів роду Laelia Lindl. (Orchidaceae Juss.) в умовах оранжерейної культури та культури in vitro.
102 Біологія щитоносок бурякового агробіоценозу та обгрунтування захисних заходів проти них в умовах Центрального Лісостепу України
103 Біолого-господарча оцінка коропа любінського типу української рамчастої породи
104 Біолого-екологічні основи створення зелених насаджень в умовах урбогенного і техногенного середовища
105 Біолого-екологічні особливості Maclura pomifera (Rafin.) Schneid. при інтродукції в умовах Правобережного Лісостепу України
106 Біолого-екологічні особливості ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) в умовах Лісостепу України
107 Біолого-екологічні особливості збудника фітофторозу томата (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) в умовах Північного Степу України
108 Біолого-екологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування в Україні
109 Біоморфологія Gentiana Asclepiadea L. в Закарпатті
110 Біопродуктивність лісів Черкащини та її динаміка
111 Біорізноманіття деревних видів у дендраріях і парках Харківщини та перспективи їх використання в лісовому господарстві й озелененні
112 Біорізноманіття та екологія грунтових водоростей лісових біогеоценозів справжніх степів України
113 Біотехнічна система лазерного ділення ембріонів у тваринництві
114 Біотехнологічні аспекти виробництва ентомологічного препарату трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae) для біологічного захисту рослин
115 Біотехнологічні аспекти оцінки асоціативних відносин бактерій Enterobacter aerogenes 30Ф з різними сортами ячменю
116 Біотехнологічні способи підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби
117 Біотехнологічні та фізіологічні методи в селекції цибулі ріпчастої (Allium cepa L.)
118 Біотехнологія одержання і застосування екзогенної іммобілізованої глюкоамілази у годівлі молодняку великої рогатої худоби
119 Біотехнологія одержання та вивчення доцільності застосування вітчизняних препаратів для профілактики анемії поросят у порівнянні з імпортними аналогами
120 Біотехнологія одержання та застосування провіту в годівлі свиней та курчат-бройлерів
121 Біотехнологія отримання пробіотика споробак та його застосування при відлучці поросят
122 Біотехнологія отримання та використання йодбілкового препарату в годівлі сільськогосподарських тварин
123 Біотехнологія розмноження свиней. Інтенсифікація відтворної функції свиноматок і кнурів
124 Біотичний зв'язок фітопатогенних бактерій з корисною та шкідливою ентомофауною грушевих насаджень
125 Біотичний кругообіг мінеральних елементів та шляхи його регулювання в соснових деревостанах Центрального Полісся України
126 Біотопний розподіл дикого кабана на Буковині в осінньо-зимовий період та структура його угруповання
127 Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування засобів репаративної терапії на основі фосфоліпідів молока при ентеропатології телят
128 Біохімічний статус і продуктивність норок за застосування препарату "Хутровіт плюс"
129 Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого
130 Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней
131 Біоценотична діяльність домінуючих бактерій ризосфери озимої пшениці
132 Біоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодового саду від шкідників в Лісостепу України
133 Благодійність як соціокультурний феномен (культурологічний аналіз)
134 Бордетельозна інфекція свиней (епізоотологія, діагностика та заходи боротьби)
135 Будова та продуктивність мішаних культур дуба червоного (Quercus borealis Michx.) у Західному Лісостепу України
136 Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охорони)
137 Бухгалтерський облік землі у фермерських господарствах
138 Важкі метали у зрошуваних грунтах Донбасу: рівні вмісту, процеси міграції, трансформації і транслокації, прийоми детоксикації
139 Вдосконалення агротехнічних заходів вирощування кормових бобів в умовах південно-західної частини Лісостепу України
140 Вдосконалення барабанного очисника головок коренеплодів
141 Вдосконалення елементів технології вирощування сої в південному Лісостепу України та підвищення ефективності використання продуктів її переробки
142 Вдосконалення лабораторної діагностики грипу коней в реакції гальмування гемаглютинації (РГГА)
143 Вдосконалення методів оцінки гібридів шовковичного шовкопряда в умовах України
144 Вдосконалення моніторингу осушуваних земель шляхом застосування біологічних критеріїв
145 Вдосконалення підбирачів стебел льону
146 Вдосконалення прийомів оцінки племінних і продуктивних якостей універсальних і спеціалізованих порід свиней
147 Вдосконалення пристроїв льонорозстилочних машин
148 Вдосконалення процесу сушіння вороху льону в нерухомому товстому шарі
149 Вдосконалення способів виведення та використання трутнів української породи бджіл
150 Вдосконалення способів водо- і енергозбереження в розгалужених зрошувально-обводнюючих системах

Документы 151 - 300 из 2662
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018