От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «рефераты курсовые дипломные для скачивания»
1 Психологическая классификация профессий
2 Психофізіологічні небезпечні фактори
3 развития международной экономики
4 Разделение труда в организациях
5 Расчёт газопотребления
6 РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
7 Ризики в маркетинговій діяльності
8 Розвиток державно-правових концепцій в Стародавньому Римі.
9 Роль державного бюджету та податків в регулюванні економіки
10 Росія. Географічне положення
11 Світогляд як феномен духовного життя суспільства
12 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
13 Система управляння формуванням та ефективністю використання власного капіталу підприємств різних форм власності.
14 Системна перебудова і економічна стабільність
15 Склад економічних показників та організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження
16 Склад і структура бюджетних ресурсів
17 Сравнительная характеристика Word и Лексикон
18 Статистичне спостереження
19 Статистичне спостереження
20 Статистичні методи як методи математичної статистики в економічному аналізі
21 створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку
22 Стисла історична довідка про криву Філіпса
23 Страхування
24 СТРУКТУРА І СУТНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ
25 Структура та сутність ринку цінних паперів
26 Структурні рішення виробництва
27 Суб’єкти цивільного права і їх правова культура
28 СУТНІСТЬ ВЛАСНОСТІ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
29 Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу в країнах з перехідною економікою
30 Сутність та місце ПДВ в системі непрямих податків
31 Сутність та показники реалізації продукції
32 Сутність та природа бюджетної системи
33 Суть власності в економічному житті суспільства
34 Суть і методи визначення потреби в оборотних коштах
35 Суть іудейського віровчення. Що таке Тора і Талмуд
36 Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при
37 Сущность процесса обучения и его закономерности
38 Сфери готельно-туристичних послуг.
39 Теоретичні основи обліку виробничих запасів
40 Технології зберігання економічної інформації. Можливі варіанти. Поняття “безбумажної технології використання даних
41 У чому полягає специфіка управління ціноутворенням на торгівельному підприємстві.
42 УКРАЇНІЗАЦІЯ В УРСР
43 Українські мотиви в творчості Рільке
44 Утворення та політичне життя Київської Русі в ІХ - на початку ХІІ ст.
45 Финансы и их влияние на экономику государства
46 Фінансовий контроль як економічна категорія
47 Формирование и развитие первобытнообщинного строя на территории Украины
48 ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ
49 Характеристика непрямих податків, сплачуваних шляхово-експлуатаційною дільницею Дніпровського району м. Києва.
50 Характеристика особистості керівника успішного підприємства
51 Характеристика технічних, біологічних та соціальних систем
52 Християнство, умови виникнення
53 Хто є учасником судового процесу
54 Ціна як економічна категорія ринкової економіки
55 Что такое внешняя структура управления
56 Шляхи вдосконалення економічного аналізу за умов ринкової економіки
57 Шляхи розвитку соціальної держави і конфлікти в ній
58 Я-концепція особистості
59 Які природні явища спричиняють екологічні катастрофи
60 “Аналіз , оцінка та визначення стратегії діяльності компанії
61 “Банк “Надра
62 "Проблеми ""несвідомого"", ""підсівомого"" та інтуїтивного в чуттєвому пізнанні. Місце фантазії у чуттєвому спостережені"
63 . Назвіть загальні правила оформлення ділової кореспонденції. Вкажіть види листів
64 . Назвіть загальні правила оформлення ділової кореспонденції. Вкажіть види листів
65 . АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ РОСТУ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
66 . Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства
67 . В чому сутність суспільно-необхідних витрат
68 . В якому році започатковано Шевченківську премію
69 . Визначте завдання та гіпотези маркетингово дослідження, мета якого визначити ставлення споживачів до торгової марки „НОРД”
70 . Виникнення римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку. Реформа Сервія Туллія
71 . Вихідні дані
72 . Державні програми сприяння зайнятості населення
73 . Документознавство як наукова дисципліна
74 . Економічні реформи в країнах СНД та їх вплив на соціально-економічну ситуацію в Україні
75 . Ефект імпортних закупок.
76 . Жизненный цикл информационной системы
77 . Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування
78 . Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування
79 . Закріплення принципу презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві
80 . Знос та амортизація основних виробничих фондів підприємства
81 . Концептуальні основи організації внутрішнього аудиту в умовах корпоративного управління
82 . Медична екпертиза та вимоги щодо фізичного стану членів екіпажу повітряного судна
83 . Методи розрахунку внутрішньої норми прибутковості інвестицій
84 . Народногосподарське значення нафтовидобувної, нафтопереробної та газової промисловостей
85 . Наслідок динаміки норми у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки взаємозаміщення та взаємодоповнення благ
86 . ОБЩИЕ КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
87 . Опитування як основний соціальний метод
88 . Оптимальний план виробництва фірми на ринку монополістичної конкуренції
89 . Основне завдання единої транспортної системи
90 . Охарактеризуйте ставлення різних політичних партій України до першої світової війни
91 . Підсудність цивільних справ
92 . Політичні ідеї часів Київської Русі.
93 . Поняття та ознаки злочину
94 . Поняття цінних паперів та його роль в економіки
95 . Потребители аналитической информации в условиях рыночной экономики
96 . Права громадян щодо охорони навколишнього середовища
97 . Принятие решений – составная часть любой управленческой функции. Подходы к принятию решений. Этапы рационального решения проблем
98 . Розкрийте зміст поняття ''юридична (адвокатська) етика"
99 . Статистичне спостереження
100 . Сутність капіталу
101 . Сутність сучасного права міжнародних договорів
102 . Характеристика рахунків VII-IX класів
103 . Экономико-математический анализ материальных затрат
104 . Якою була роль у визвольній війні гетьмана Б. Хмельницького
105 . "Економічний базис" та "ідеологічна надбудова", особливості їх взаємотрансформації у системі інформаційного суспільства
106 .Визначення понять „небезпеки” та „джерел небезпеки
107 .Глобальні проблеми –сукупність життєво важливих проблем людства
108 .Правові основи та система оплати праці в усіх підприємствах корпоративного типу
109 .Сегментація ринку: критерії та оцінка
110 .Характеристика систем економічної інформацшї
111 .Хімічний склад і харчова цінність плодів о овочів кі використовуються як сировина для консервів дитячого харчування.
112 1-С Підприємство
113 1. Взаємозв’язок моделей AD-AS і IS-LM. Основні змінні в рівнянні IS-LM.
114 1. Визначення соціології утворення
115 1. Випробування і подія. Види випадкових подій. Класичне і статистичне означення ймовірності.
116 1. Домогосподарства як суб’єкт макроекономіки та форми прояву його економічної активності
117 1. Економічна, юридична і облікова трактова активу і пасиву балансу
118 1. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення
119 1. Комунікаційне обладнання комп'ютерних мереж
120 1. Кредит як один з основних шляхів надходження коштів до бюджету
121 1. Менеджери фірми не в силах зробити будь-що, якщо товар вступив у фазу спаду. Прокоментувати цю заяву
122 1. Напрямки адаптації нормативно-законодавчої бази України до бази ЄС.
123 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСИИ И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
124 1. План виробництва фірми в умовах чистої монополії.
125 1. Політична влада її сутність, функції, проблеми, типологія, засоби, методи та механізм здійснення
126 1. Понятие термина товар. Товар по замыслу, в конкретном исполнении, с подкреплением
127 1. Поняття території та її поділ, що притаманний міжнародним відносинам
128 1. Цінова та перехресна еластичність пропозиції поняття та методика обчислення. Аналіз цінової еластичності пропозиції в миттєвому короткому та довготривалому періодах.
129 1. Критерії редакторської оцінки авторського оригіналу технічного видання
130 1. Процесс социальной адаптации сотрудников в организации
131 1.Визначення понять „небезпеки” та „джерел небезпеки”.
132 1.Источники аудиторских доказательств и требования к ним
133 2 задачі по економічному аналізу
134 2 задачі по контролю і ревізії
135 5 задач по экономике
136 90 Питань до державного екзамену з дисципліни "Управління персоналом" для бакалаврів
137 : Контролінг в забеспеченні ресурсами підприємства і контролінг у сфері логістики
138 : Are the differences between nation-states more significant than the similarities? Yavlyayutsya li razlichiya mezhdu gosudarstvami bole glubokimi chem shodstva?
139 : Анатомія і еволюція нервової системи За темою: Закономірності росту і розвитку організму людини
140 : Допомога по тимчасовій непрацездатності. Умови призначення та порядок обчислення допомог.
141 : Математическое моделирование экономических процессов
142 : Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
143 : Стратегическое планирование деятельности организации (на примере открытия кинотеатра)
144 : “Національно-визвольна війна 1648-1654рр.”
145 : “Розвиток національного мистецтва і піднесення української літератури в другій половині ХIХ ст. – початок ХХ ст.”
146 :” Пам’ятки другої Севастопольської оборони “
147 Microsoft Office XP)
148 MS Eguation та MS Word Art
149 SQL- запити в базах даних
150 SWOT-аналіз організаційної структури ТОВ

Документы 151 - 300 из 5937
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020