От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Авторефераты диссертаций по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту»
1 Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу
2 Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
3 Бюджетування в системі фінансового планування банків
4 Визначення та облік фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
5 Вплив несвідомого на формування політичного простору
6 Державний контроль на ринку цінних паперів України
7 Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств
8 Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності
9 Методика аудиторської оцінки системи бухгалтерського обліку
10 Моделювання системи оперативного управління кредитами і платежами великого промислового комплексу
11 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика
12 Облік в управлінні оборотним капіталом торговельного підприємства
13 Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК
14 Облік і аналіз іноземних фінансових інвестицій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України)
15 Облік і аналіз операцій з цінними паперами власної емісії в акціонерних товариствах
16 Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект
17 Облік і аудит нематеріальних активів
18 Облік і аудит нематеріальних активів
19 Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України)
20 Облік оподаткування прибутку переробних підприємств
21 Облік основних засобів і операцій по їх оподаткуванню
22 Облік та аналіз діяльності фермерських господарств
23 Облік та аналіз собівартості продукції в підприємствах ресторанного господарства
24 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств
25 Облік та контроль корпоративних цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств м.Києва та Київської області)
26 Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства)
27 Облік, аналіз та аудит праці і її оплати
28 Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів
29 Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів
30 Облік, контроль і аналіз основних засобів
31 Обліково-аналітичне забезпечення бухгалтерської експертизи
32 Організація обліку та аналізу роботи транспортних засобів аграрних підприємств
33 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу
34 Організація управлінського обліку в торгово-виробничих підприємствах
35 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація
36 Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика
37 Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства
38 Японський костюм доби Хейан (794 - 1192)

Документы 1 - 38 из 38
© 2007-2019