От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву»
1 Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного арешту, виправних та громадських робіт
2 Адміністративно-правові засади державного контролю у галузі автомобільних перевезень
3 Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні
4 Адміністративно-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції
5 Адміністративно-правові засади діяльності міського голови
6 Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку
7 Адміністративно-правові засади діяльності персоналу міліції громадської безпеки
8 Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів внутрішньої безпеки щодо забезпечення законності і дисципліни в ОВС України
9 Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності щодо підприємництва
10 Адміністративно-правові засади забезпечення енергетичної безпеки України
11 Адміністративно-правові засади набуття права власності на об'єкти незавершеного та законсервованого будівництва в Україні
12 Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами
13 Адміністративно-правові засади провадження із звернень громадян в органах прокуратури
14 Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх справ
15 Адміністративно-правові засади регулювання обмежень прав громадян на екологічну інформацію
16 Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні
17 Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу у сучасних умовах
18 Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
19 Адміністративно-правові засади управлінської діяльності державної автомобільної інспекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
20 Адміністративно-правові засади управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади
21 Адміністративно-правові засади фінансового моніторінгу
22 Адміністративно-правові засади формування кадрів органів виконавчої влади
23 Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки
24 Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху
25 Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах
26 Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів
27 Адміністративно-правові засоби захисту права власності в Україні
28 Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи
29 Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні
30 Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил
31 Адміністративно-правові заходи борьтьби з корупцією в Україні
32 Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків
33 Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС України
34 Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України
35 Адміністративно-правові основи утворення місцевої міліції в Україні
36 Адміністративно-правові проблеми відповідальності працівників органів внутрішніх справ
37 Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні
38 Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ
39 Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина
40 Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання
41 Адміністративно-процесуальні гарантії прав та свобод громадян
42 Адміністративно-процесуальні строки
43 Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні
44 Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775 - 1822 рр.)
45 Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775 - 1822 рр.)
46 Адміністративно-територіальний устрій України в 1920 - 1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження
47 Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х - 60-ті роки ХХ ст.)
48 Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції
49 Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду
50 Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України
51 Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби
52 Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду
53 Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України
54 Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації
55 Акти правотворчості Президента в республіках зі змішаною формою правління (загальнотеоретичний аспект)
56 Актуальні питання правозастосовчої діяльності у галузі екології
57 Актуальні питання удосконалення нормативно-правової бази формування міського середовища
58 Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та приципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)
59 Актуальні проблеми загальної теорії прав людини
60 Актуальні проблеми застосування науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій
61 Актуальні проблеми латентної злочинності
62 Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах
63 Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно- правові питання)
64 Аліментні правовідносини в Україні
65 Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
66 Анализ развития рыночного механизма перераспределения денежных потоков в экономике Крыма
67 Анализ финансирования малого инновационного бизнеса на примере США (1980-1990 гг.)
68 Анализ эффективности финансово-банковской системы Украины
69 Аналітико-статистичні моделі для прогнозування та підвищення ефективності функціонування систем митного контролю
70 Антикризові технології як механізм реалізації цілей державного управління
71 Антимонопольні правоохоронні засоби
72 Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст.- 1775 р.)
73 Апарат управління Західною Україною в складі Польщі (1921-1939 рр.)
74 Апеляційне оскарження в цивільному процесі України
75 Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України
76 Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток
77 Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу
78 Арешт суден на забезпечення морських вимог (цивілістичні аспекти)
79 Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування
80 Архівна служба МВС України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації
81 Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937 - 1938 рр.
82 Асоційоване навчання в системі професійного фізичного удосконалення працівників ОВС
83 Ассоциация центров правовой информации, о необходимости которой так долго говорили, - создана!
84 Аудит эффективноcти - новая форма государственного финансового контроля в Украине
85 Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні
86 Аудит: функциональная ретроспектива и процесс становления аудиторской деятельности в экономике Украины
87 Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження
88 Банки як суб'єкти податкових правовідносин
89 Банки як учасники адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності
90 Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн
91 Библиотечно-информационные технологии поддержки деятельности органов местного самоуправления и информационного обеспечения городской общины
92 Бідність як фактор тероризму
93 Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти
94 Боротьба з пожежами в житловому секторі (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти)
95 Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості
96 Боротьба зі злочинами, що вчиняються з використанням зброї
97 Боротьба із злочинними посяганнями на власність, предметом яких є автотранспортні засоби (кримінально-правові і кримінологічні аспекти)
98 Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування
99 Бюрократизм в системі державного управління та правовий механізм його подолання
100 Вагомість основних чинників розсіювання куль у стрільбі зі службових пістолетів
101 Важлива складова національної безпеки (Проблеми захисту науково-технічної інформації)
102 Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах
103 Вдосконалення моніторингу в системі державного управління
104 Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій
105 Вексель як борговий цінний папір
106 Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект
107 Верховна Рада у конституційному процесі в Україні. 1990 - 1996 рр.
108 Верховна Рада України у системі владних відносин 1994 - 2002 рр.
109 Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право
110 Взаємовідносини органів представницької та виконавчої влади в Автономній Республіці Крим: конституційно-правовий аспект
111 Взаємодія адміністративних та політичних механізмів у системі управління охороною здоров'я
112 Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні
113 Взаємодія жіночих громадських організацій з органами державної влади як фактор здійснення гендерної політики в Україні
114 Взаємодія і роль психолого-педагогічних процесів в системі професійного навчання працівників практичних органів і підрозділів внутрішніх справ України
115 Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні
116 Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин
117 Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у здійсненні правоохоронної діяльності
118 Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю: теоретико-методологічний аспект
119 Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України
120 Взаємодія слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин
121 Взаємодія суб'єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект)
122 Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень
123 Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів
124 Взаємозв'язок державного регулювання та механізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою
125 Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д.Юркевича
126 Вибори в парламенти країн СНД (порівняльно-правовий аспект)
127 Вибори до органів місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики
128 Виборче законодавство України та проблеми його вдосконалення
129 Виборчий процес в Україні: конституційно-правові аспекти
130 Виборчі комісії: правовий статус і організація роботи
131 Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права
132 Види архітектурно-містобудівної діяльності з точки зору нормотворчого процесу
133 Види забезпечення належного виконання зобов'язань у цивільному праві України: єдність та диференціація
134 Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (За матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України)
135 Види трудового договору за законодавством України
136 Визначення видової належності, статі, краніотипу і зросту за морфологічними та остеометричними ознаками скроневих кісток (на скелетованих, фрагментованих і спалених черепах)
137 Визначення рівня фізичної працездатності курсантів-жінок Львівського юридичного інституту МВС України
138 Викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України кінця XIX - початку XX століття
139 Виконавча влада: соціально-правова природа, особливості
140 Виконання заповіту
141 Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт
142 Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння
143 Використання адвокатом-захисником психологічних знань у кримінальному процесі
144 Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі
145 Використання доказів, отриманих на території інших країн, в кримінальному процесі України
146 Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства
147 Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів
148 Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення
149 Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування
150 Використання оперативної інформації як підстави для застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві

Документы 151 - 300 из 3474
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019