От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5326
2 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4629
3 Облік готової продукції та її реалізації4567
4 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4288
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4234
6 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4127
7 Тести та задачі з адміністративного права4067
8 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4031
9 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4004
10 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 3963
11 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 3963
12 Синонімія в українській мові3934
13 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)3895
14 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку3857
15 Звіт з практики (КНЕУ)3655
16 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3557
17 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3552
18 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3516
19 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3488
20 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3481
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3418
22 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3412
23 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3407
24 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3404
25 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3386
26 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3354
27 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3267
28 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3261
29 Аналіз ділової активності підприємства.3260
30 Баланс підприємства та його аналіз3224
31 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3216
32 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3193
33 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3181
34 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3176
35 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3175
36 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3170
37 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3165
38 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3163
39 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3154
40 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3149
41 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3131
42 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3118
43 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3094
44 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3073
45 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3071
46 Формування та розподіл прибутку підприємства3031
47 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3028
48 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3024
49 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3009
50 Управління власним капіталом підприємства3008
51 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства2999
52 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів2953
53 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України2945
54 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства2877
55 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі2869
56 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств2849
57 Управління цільовою структурою капіталу підприємства2846
58 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування2844
59 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України2822
60 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2812
61 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)2808
62 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні2804
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку2757
64 Стратегічне планування діяльності підприємства2742
65 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2733
66 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2710
67 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2707
68 Управління оборотними активами підприємства2706
69 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2701
70 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)2665
71 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2641
72 Економічна ефективність виробництва свинини2621
73 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2595
74 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2593
75 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2592
76 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2575
77 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2561
78 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2532
79 Українська культура часів УНР та Гетьманату2523
80 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2522
81 Закони спілкування2517
82 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2516
83 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2501
84 Оцінка майнового стану підприємств2491
85 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2483
86 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2479
87 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2471
88 Валютні операції комерційних банків2450
89 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2446
90 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2445
91 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2444
92 Банки на валютному ринку України2408
93 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2395
94 Джерела формування та види доходів населення2371
95 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2364
96 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2347
97 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2347
98 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2342
99 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2325
100 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2315

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018