От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5433
2 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4695
3 Облік готової продукції та її реалізації4662
4 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4368
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4325
6 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4196
7 Тести та задачі з адміністративного права4182
8 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4098
9 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4062
10 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4029
11 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4017
12 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)3999
13 Синонімія в українській мові3978
14 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку3968
15 Звіт з практики (КНЕУ)3742
16 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3642
17 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3632
18 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3623
19 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3599
20 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3576
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3533
22 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3529
23 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3492
24 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3481
25 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3436
26 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3433
27 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3362
28 Аналіз ділової активності підприємства.3318
29 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3313
30 Баланс підприємства та його аналіз3307
31 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3290
32 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3267
33 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3258
34 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3252
35 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3249
36 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3249
37 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3232
38 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3226
39 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3216
40 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3200
41 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3199
42 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3185
43 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3175
44 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3167
45 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3120
46 Формування та розподіл прибутку підприємства3120
47 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3116
48 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3102
49 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3093
50 Управління власним капіталом підприємства3089
51 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3086
52 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3034
53 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3012
54 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства2957
55 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі2916
56 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)2914
57 Управління цільовою структурою капіталу підприємства2906
58 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств2898
59 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України2890
60 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування2887
61 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні2884
62 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2852
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку2841
64 Стратегічне планування діяльності підприємства2803
65 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2797
66 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2789
67 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2768
68 Управління оборотними активами підприємства2761
69 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)2756
70 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2751
71 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2740
72 Економічна ефективність виробництва свинини2703
73 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2679
74 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2669
75 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2660
76 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2658
77 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2642
78 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2620
79 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2590
80 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2582
81 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2574
82 Українська культура часів УНР та Гетьманату2569
83 Закони спілкування2555
84 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2553
85 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2551
86 Оцінка майнового стану підприємств2545
87 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2511
88 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2507
89 Валютні операції комерційних банків2499
90 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2490
91 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2489
92 Банки на валютному ринку України2473
93 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2461
94 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2429
95 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2418
96 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2417
97 Джерела формування та види доходів населення2416
98 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2393
99 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2387
100 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2383

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018