От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5484
2 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4721
3 Облік готової продукції та її реалізації4698
4 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4404
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4356
6 Тести та задачі з адміністративного права4232
7 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4230
8 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4135
9 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4088
10 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4057
11 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4044
12 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4036
13 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4017
14 Синонімія в українській мові3998
15 Звіт з практики (КНЕУ)3779
16 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3681
17 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3664
18 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3661
19 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3641
20 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3614
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3574
22 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3572
23 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3522
24 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3515
25 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3468
26 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3463
27 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3396
28 Аналіз ділової активності підприємства.3351
29 Баланс підприємства та його аналіз3340
30 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3335
31 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3324
32 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3301
33 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3300
34 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3295
35 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3276
36 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3274
37 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3258
38 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3249
39 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3242
40 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3242
41 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3226
42 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3220
43 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3218
44 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3207
45 Формування та розподіл прибутку підприємства3155
46 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3154
47 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3144
48 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3140
49 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3137
50 Управління власним капіталом підприємства3127
51 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3120
52 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3070
53 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3049
54 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства2990
55 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)2952
56 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі2941
57 Управління цільовою структурою капіталу підприємства2935
58 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні2925
59 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств2921
60 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України2908
61 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування2907
62 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2874
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку2871
64 Стратегічне планування діяльності підприємства2831
65 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2822
66 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2821
67 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2794
68 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)2791
69 Управління оборотними активами підприємства2790
70 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2775
71 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2774
72 Економічна ефективність виробництва свинини2738
73 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2717
74 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2695
75 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2693
76 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2683
77 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2671
78 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2649
79 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2627
80 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2611
81 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2595
82 Українська культура часів УНР та Гетьманату2588
83 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2575
84 Закони спілкування2574
85 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2572
86 Оцінка майнового стану підприємств2570
87 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2539
88 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2527
89 Валютні операції комерційних банків2521
90 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2510
91 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2510
92 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2502
93 Банки на валютному ринку України2497
94 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2451
95 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2447
96 Джерела формування та види доходів населення2446
97 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2445
98 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2416
99 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2411
100 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2409

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018