От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5378
2 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4667
3 Облік готової продукції та її реалізації4615
4 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4338
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4277
6 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4166
7 Тести та задачі з адміністративного права4135
8 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4067
9 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4034
10 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 3997
11 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 3989
12 Синонімія в українській мові3958
13 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)3954
14 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку3912
15 Звіт з практики (КНЕУ)3703
16 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3607
17 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3592
18 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3572
19 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3547
20 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3532
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3478
22 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3469
23 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3453
24 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3448
25 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3415
26 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3397
27 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3315
28 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3295
29 Аналіз ділової активності підприємства.3295
30 Баланс підприємства та його аналіз3268
31 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3257
32 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3223
33 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3223
34 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3220
35 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3216
36 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3206
37 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3201
38 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3200
39 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3197
40 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3177
41 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3167
42 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3157
43 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3144
44 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3124
45 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3098
46 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3083
47 Формування та розподіл прибутку підприємства3080
48 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3070
49 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3066
50 Управління власним капіталом підприємства3052
51 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3051
52 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3000
53 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України2984
54 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства2923
55 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі2894
56 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств2878
57 Управління цільовою структурою капіталу підприємства2877
58 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)2869
59 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування2866
60 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України2854
61 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні2848
62 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2834
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку2804
64 Стратегічне планування діяльності підприємства2780
65 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2764
66 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2754
67 Управління оборотними активами підприємства2740
68 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2737
69 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2735
70 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)2716
71 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2694
72 Економічна ефективність виробництва свинини2668
73 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2636
74 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2633
75 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2630
76 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2619
77 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2603
78 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2577
79 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2554
80 Українська культура часів УНР та Гетьманату2546
81 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2544
82 Закони спілкування2540
83 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2534
84 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2533
85 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2524
86 Оцінка майнового стану підприємств2522
87 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2488
88 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2483
89 Валютні операції комерційних банків2475
90 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2471
91 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2471
92 Банки на валютному ринку України2449
93 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2414
94 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2408
95 Джерела формування та види доходів населення2396
96 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2394
97 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2391
98 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2374
99 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2364
100 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2350

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018