От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5769
2 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)5528
3 Облік готової продукції та її реалізації4940
4 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4911
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4661
6 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4630
7 Тести та задачі з адміністративного права4495
8 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4488
9 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4353
10 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4271
11 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4268
12 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4245
13 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4229
14 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4225
15 Синонімія в українській мові4113
16 Звіт з практики (КНЕУ)3982
17 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3906
18 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3896
19 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3876
20 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3869
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3846
22 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3837
23 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3835
24 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3732
25 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3701
26 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3663
27 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3634
28 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3622
29 Аналіз ділової активності підприємства.3556
30 Баланс підприємства та його аналіз3531
31 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3528
32 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3527
33 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3523
34 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3511
35 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3506
36 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3503
37 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3477
38 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3462
39 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3453
40 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3452
41 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3432
42 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3424
43 Формування та розподіл прибутку підприємства3396
44 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3395
45 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3395
46 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3355
47 Управління власним капіталом підприємства3344
48 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3343
49 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3341
50 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3333
51 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3312
52 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3300
53 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3292
54 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3291
55 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3188
56 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3185
57 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3166
58 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3121
59 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3119
60 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3097
61 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3094
62 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3091
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3061
64 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3047
65 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)3035
66 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ3020
67 Стратегічне планування діяльності підприємства3011
68 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)3003
69 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення3001
70 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2994
71 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2967
72 Економічна ефективність виробництва свинини2961
73 Управління оборотними активами підприємства2956
74 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2936
75 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2903
76 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2880
77 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2873
78 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2870
79 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2866
80 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2861
81 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2803
82 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2784
83 Українська культура часів УНР та Гетьманату2754
84 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2735
85 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2734
86 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2734
87 Оцінка майнового стану підприємств2723
88 Закони спілкування2713
89 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2707
90 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2703
91 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2691
92 Валютні операції комерційних банків2685
93 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2684
94 Банки на валютному ринку України2679
95 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2675
96 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2665
97 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2615
98 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2602
99 Джерела формування та види доходів населення2602
100 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2599

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019