От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект)89258
2 Ідеал прекрасного в прозі Т.Г. Шевченка42721
3 Сталінізм як різновид тоталітаризму (історико-політологічний аспект)13845
4 Договори франчайзингу10373
5 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6016
6 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)5921
7 Облік готової продукції та її реалізації5162
8 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства5161
9 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4913
10 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4888
11 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4775
12 Тести та задачі з адміністративного права4727
13 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4570
14 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4491
15 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4491
16 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4461
17 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4460
18 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4452
19 Синонімія в українській мові4267
20 Звіт з практики (КНЕУ)4202
21 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")4132
22 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера4124
23 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)4109
24 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 4106
25 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України4083
26 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”4078
27 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування4052
28 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3971
29 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3931
30 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3912
31 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3856
32 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3821
33 Аналіз ділової активності підприємства.3775
34 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3759
35 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3758
36 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3751
37 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3737
38 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3734
39 Баланс підприємства та його аналіз3733
40 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3728
41 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3702
42 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3691
43 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3685
44 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3679
45 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3676
46 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3658
47 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3625
48 Формування та розподіл прибутку підприємства3616
49 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3605
50 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3589
51 Управління власним капіталом підприємства3569
52 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3565
53 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3562
54 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3548
55 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3548
56 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3535
57 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3529
58 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3524
59 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3416
60 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3404
61 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3380
62 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3351
63 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3346
64 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3338
65 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3332
66 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3316
67 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)3278
68 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3265
69 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3253
70 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ3246
71 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля3245
72 Стратегічне планування діяльності підприємства3241
73 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення3223
74 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки3198
75 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)3197
76 Економічна ефективність виробництва свинини3187
77 Управління оборотними активами підприємства3168
78 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)3148
79 Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.)3128
80 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 3125
81 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення3106
82 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)3091
83 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників3090
84 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств3086
85 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)3083
86 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ3042
87 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах3010
88 Українська культура часів УНР та Гетьманату2971
89 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2966
90 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2961
91 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2954
92 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2949
93 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2945
94 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2920
95 Оцінка майнового стану підприємств2916
96 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2910
97 Закони спілкування2902
98 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2900
99 Валютні операції комерційних банків2899
100 Банки на валютному ринку України2899

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020