От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Теорія та практика підготовки педагогічних кадрів до економічного виховання школярів у системі безперервної освіти184514
2 Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект)89349
3 Ідеал прекрасного в прозі Т.Г. Шевченка42798
4 Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919 - 1929 рр.)24009
5 Сталінізм як різновид тоталітаризму (історико-політологічний аспект)14010
6 Договори франчайзингу10459
7 Методика формування математичного мислення студентів технічного університету в процесі вивчення дисципліни "Теорія коливань"9333
8 Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США7812
9 Психологічні особливості суб'єктного самовизначення особистості в період повноліття6306
10 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6110
11 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)6011
12 Облік готової продукції та її реалізації5249
13 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства5246
14 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів5007
15 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4984
16 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4868
17 Тести та задачі з адміністративного права4864
18 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4662
19 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4576
20 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4573
21 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4551
22 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4545
23 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4543
24 Синонімія в українській мові4336
25 Звіт з практики (КНЕУ)4286
26 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")4219
27 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера4215
28 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)4207
29 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 4200
30 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України4170
31 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”4162
32 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування4139
33 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства4059
34 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства4024
35 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми4000
36 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3952
37 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3904
38 Аналіз ділової активності підприємства.3864
39 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3854
40 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3847
41 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3844
42 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3824
43 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3821
44 Баланс підприємства та його аналіз3820
45 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3817
46 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3785
47 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3779
48 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3773
49 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3769
50 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3759
51 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3753
52 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3718
53 Формування та розподіл прибутку підприємства3705
54 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3692
55 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3686
56 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3655
57 Управління власним капіталом підприємства3653
58 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3650
59 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3641
60 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3630
61 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3621
62 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3619
63 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3612
64 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3511
65 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3487
66 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3473
67 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3438
68 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3436
69 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3433
70 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3418
71 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3407
72 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)3366
73 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3348
74 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3343
75 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ3338
76 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля3338
77 Стратегічне планування діяльності підприємства3327
78 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення3313
79 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки3281
80 Економічна ефективність виробництва свинини3278
81 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)3278
82 Управління оборотними активами підприємства3251
83 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)3231
84 Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.)3207
85 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 3206
86 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення3200
87 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)3177
88 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств3173
89 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників3173
90 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)3170
91 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ3129
92 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах3094
93 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу3066
94 Українська культура часів УНР та Гетьманату3055
95 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 3045
96 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення3040
97 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання3039
98 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем3036
99 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства3006
100 Оцінка майнового стану підприємств2998

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020