От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5804
2 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)5601
3 Облік готової продукції та її реалізації4961
4 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4941
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4697
6 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4657
7 Тести та задачі з адміністративного права4528
8 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4523
9 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4383
10 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4294
11 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4292
12 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4268
13 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4255
14 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4252
15 Синонімія в українській мові4124
16 Звіт з практики (КНЕУ)4003
17 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3931
18 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3924
19 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3906
20 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3892
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3881
22 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3865
23 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3858
24 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3763
25 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3730
26 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3694
27 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3659
28 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3642
29 Аналіз ділової активності підприємства.3582
30 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3553
31 Баланс підприємства та його аналіз3552
32 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3549
33 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3547
34 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3540
35 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3534
36 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3528
37 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3497
38 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3487
39 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3477
40 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3477
41 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3464
42 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3449
43 Формування та розподіл прибутку підприємства3423
44 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3418
45 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3416
46 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3375
47 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3373
48 Управління власним капіталом підприємства3371
49 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3367
50 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3359
51 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3340
52 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3328
53 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3325
54 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3319
55 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3215
56 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3210
57 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3190
58 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3144
59 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3143
60 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3124
61 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3122
62 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3114
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3082
64 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3067
65 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)3066
66 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ3046
67 Стратегічне планування діяльності підприємства3036
68 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення3029
69 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)3028
70 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля3024
71 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2994
72 Економічна ефективність виробництва свинини2988
73 Управління оборотними активами підприємства2979
74 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2962
75 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2930
76 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2905
77 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2896
78 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2895
79 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2893
80 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2885
81 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2834
82 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2806
83 Українська культура часів УНР та Гетьманату2776
84 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2761
85 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2760
86 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2760
87 Оцінка майнового стану підприємств2744
88 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2741
89 Закони спілкування2734
90 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2729
91 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2716
92 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2710
93 Валютні операції комерційних банків2709
94 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2708
95 Банки на валютному ринку України2703
96 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2684
97 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2639
98 Джерела формування та види доходів населення2624
99 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2622
100 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2620

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020