От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5635
2 Облік готової продукції та її реалізації4796
3 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4782
4 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4474
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4450
6 Тести та задачі з адміністративного права4322
7 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4312
8 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4219
9 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4136
10 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4130
11 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4112
12 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4108
13 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4088
14 Синонімія в українській мові4037
15 Звіт з практики (КНЕУ)3864
16 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3755
17 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3754
18 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3742
19 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3738
20 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3700
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3691
22 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3675
23 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3600
24 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3574
25 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3533
26 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3510
27 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3482
28 Аналіз ділової активності підприємства.3410
29 Баланс підприємства та його аналіз3407
30 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3392
31 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3383
32 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3382
33 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3379
34 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3376
35 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3337
36 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3331
37 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3320
38 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3318
39 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3313
40 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3295
41 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3286
42 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3283
43 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3278
44 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3260
45 Формування та розподіл прибутку підприємства3233
46 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3218
47 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3210
48 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3208
49 Управління власним капіталом підприємства3205
50 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3181
51 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3168
52 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3165
53 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3129
54 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3052
55 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3037
56 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3015
57 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі2998
58 Управління цільовою структурою капіталу підприємства2975
59 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств2968
60 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України2956
61 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування2946
62 Аналіз ефективності кредитних операцій банку2940
63 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2928
64 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)2900
65 Стратегічне планування діяльності підприємства2889
66 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2889
67 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2877
68 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2865
69 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2853
70 Управління оборотними активами підприємства2836
71 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2826
72 Економічна ефективність виробництва свинини2822
73 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2795
74 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2766
75 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2746
76 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2745
77 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2744
78 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2730
79 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2724
80 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2669
81 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2650
82 Українська культура часів УНР та Гетьманату2631
83 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2619
84 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2616
85 Оцінка майнового стану підприємств2613
86 Закони спілкування2607
87 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2587
88 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2583
89 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2564
90 Валютні операції комерційних банків2558
91 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2557
92 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2555
93 Банки на валютному ринку України2544
94 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2503
95 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2502
96 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2498
97 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2497
98 Джерела формування та види доходів населення2481
99 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2476
100 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2475

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019