От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Ідеал прекрасного в прозі Т.Г. Шевченка42473
2 Сталінізм як різновид тоталітаризму (історико-політологічний аспект)13557
3 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5837
4 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)5672
5 Облік готової продукції та її реалізації4991
6 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4979
7 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4731
8 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4708
9 Тести та задачі з адміністративного права4559
10 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4558
11 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4410
12 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4327
13 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4326
14 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4296
15 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4289
16 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4288
17 Синонімія в українській мові4150
18 Звіт з практики (КНЕУ)4028
19 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3963
20 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3955
21 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3941
22 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3927
23 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3912
24 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3902
25 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3887
26 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3798
27 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3763
28 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3743
29 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3690
30 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3664
31 Аналіз ділової активності підприємства.3618
32 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3586
33 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3581
34 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3576
35 Баланс підприємства та його аналіз3575
36 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3574
37 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3567
38 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3552
39 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3533
40 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3523
41 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3513
42 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3506
43 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3500
44 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3484
45 Формування та розподіл прибутку підприємства3454
46 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3452
47 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3444
48 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3402
49 Управління власним капіталом підприємства3402
50 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3397
51 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3396
52 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3386
53 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3383
54 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3358
55 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3357
56 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3348
57 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3250
58 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3245
59 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3222
60 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3183
61 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3171
62 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3161
63 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3159
64 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3145
65 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3110
66 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)3100
67 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3099
68 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ3078
69 Стратегічне планування діяльності підприємства3072
70 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля3066
71 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення3063
72 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)3052
73 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки3028
74 Економічна ефективність виробництва свинини3014
75 Управління оборотними активами підприємства3005
76 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2989
77 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2962
78 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2932
79 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2931
80 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2924
81 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2924
82 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2921
83 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2870
84 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2836
85 Українська культура часів УНР та Гетьманату2808
86 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2796
87 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2790
88 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2784
89 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2777
90 Оцінка майнового стану підприємств2771
91 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2763
92 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2760
93 Закони спілкування2759
94 Валютні операції комерційних банків2745
95 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2742
96 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2742
97 Банки на валютному ринку України2735
98 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2712
99 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2685
100 Джерела формування та види доходів населення2658

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020