От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Студент спеши заказать срочное решение математики. Не жди сессии!

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5258
2 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4579
3 Облік готової продукції та її реалізації4489
4 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4220
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4158
6 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4067
7 Тести та задачі з адміністративного права3979
8 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення3967
9 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)3945
10 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 3913
11 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 3903
12 Синонімія в українській мові3885
13 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)3803
14 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку3772
15 Звіт з практики (КНЕУ)3587
16 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3494
17 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3486
18 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3430
19 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3401
20 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3400
21 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3339
22 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3330
23 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3327
24 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3323
25 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3318
26 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3273
27 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3218
28 Аналіз ділової активності підприємства.3201
29 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3189
30 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3147
31 Баланс підприємства та його аналіз3145
32 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3140
33 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3119
34 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3117
35 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3107
36 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3098
37 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3093
38 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3089
39 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3087
40 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3075
41 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3072
42 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3035
43 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3013
44 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3012
45 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій2997
46 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах2957
47 Формування та розподіл прибутку підприємства2953
48 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів2946
49 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства2939
50 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах2932
51 Управління власним капіталом підприємства2928
52 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів2887
53 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України2873
54 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі2824
55 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства2810
56 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств2802
57 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування2800
58 Управління цільовою структурою капіталу підприємства2785
59 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України2769
60 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2748
61 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні2729
62 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)2725
63 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2676
64 Стратегічне планування діяльності підприємства2675
65 Аналіз ефективності кредитних операцій банку2674
66 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2655
67 Управління оборотними активами підприємства2653
68 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2641
69 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2627
70 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)2597
71 Економічна ефективність виробництва свинини2548
72 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2545
73 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2538
74 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2531
75 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2522
76 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2500
77 Закони спілкування2476
78 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2474
79 Українська культура часів УНР та Гетьманату2473
80 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2464
81 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2462
82 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2460
83 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2454
84 Оцінка майнового стану підприємств2435
85 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2426
86 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2415
87 Валютні операції комерційних банків2404
88 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2402
89 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2392
90 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2390
91 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2389
92 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2349
93 Банки на валютному ринку України2342
94 Джерела формування та види доходів населення2327
95 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2315
96 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2294
97 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2275
98 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2274
99 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2266
100 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2246

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018