От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Теорія та практика підготовки педагогічних кадрів до економічного виховання школярів у системі безперервної освіти236779
2 Методика формування математичного мислення студентів технічного університету в процесі вивчення дисципліни "Теорія коливань"93604
3 Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект)89411
4 Адаптація курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі76482
5 Роль мережі транспортно-пересадкових вузлів у функціонально-планувальній структурі міста60937
6 Сталінізм як різновид тоталітаризму (історико-політологічний аспект)46047
7 Ідеал прекрасного в прозі Т.Г. Шевченка42865
8 Тести та задачі з адміністративного права33358
9 Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919 - 1929 рр.)24153
10 Досвід становлення системи місцевого самоврядування в Республиці Італія та його адаптація для України21192
11 Обгрунтування моделі та педагогічних умов формування соціокультурної компетенції курсантів вищих військових навчальних закладів18221
12 Договори франчайзингу10524
13 Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США7971
14 Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України7009
15 Психологічні особливості суб'єктного самовизначення особистості в період повноліття6493
16 Організаційно-педагогічні засади навчально-виховного процесу у мистецькому коледжі6212
17 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)6184
18 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)6079
19 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства5328
20 Облік готової продукції та її реалізації5320
21 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів5085
22 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера5070
23 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4961
24 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4734
25 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4649
26 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4639
27 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4625
28 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4615
29 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4610
30 Синонімія в українській мові4384
31 Звіт з практики (КНЕУ)4354
32 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера4298
33 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")4294
34 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 4288
35 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)4282
36 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”4236
37 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України4234
38 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування4202
39 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства4130
40 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства4096
41 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми4068
42 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)4018
43 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3967
44 Аналіз ділової активності підприємства.3928
45 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3923
46 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3918
47 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3915
48 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3896
49 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3896
50 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3890
51 Баланс підприємства та його аналіз3887
52 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3857
53 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3855
54 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3852
55 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3844
56 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3836
57 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3830
58 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3786
59 Формування та розподіл прибутку підприємства3775
60 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3759
61 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3751
62 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3727
63 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3724
64 Управління власним капіталом підприємства3722
65 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3710
66 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3701
67 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3698
68 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3686
69 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3685
70 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3585
71 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3562
72 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3539
73 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3522
74 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3515
75 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3509
76 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3505
77 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3490
78 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3473
79 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)3440
80 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ3413
81 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля3408
82 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3403
83 Стратегічне планування діяльності підприємства3394
84 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення3382
85 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки3365
86 Економічна ефективність виробництва свинини3341
87 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)3340
88 Управління оборотними активами підприємства3318
89 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)3299
90 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 3281
91 Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.)3268
92 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення3266
93 Підвищення надійності експлуатації потужних водогрійних котлів3263
94 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)3251
95 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)3241
96 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників3239
97 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств3238
98 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ3200
99 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах3168
100 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу3152

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2021