От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5719
2 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)5393
3 Облік готової продукції та її реалізації4890
4 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4855
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4588
6 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4567
7 Тести та задачі з адміністративного права4420
8 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4415
9 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4301
10 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4220
11 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4216
12 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4202
13 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4175
14 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4173
15 Синонімія в українській мові4087
16 Звіт з практики (КНЕУ)3941
17 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3857
18 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3844
19 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3828
20 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3820
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3797
22 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3792
23 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3787
24 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3682
25 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3652
26 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3612
27 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3585
28 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3579
29 Аналіз ділової активності підприємства.3497
30 Баланс підприємства та його аналіз3493
31 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3483
32 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3476
33 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3467
34 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3464
35 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3458
36 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3442
37 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3419
38 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3410
39 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3401
40 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3398
41 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3374
42 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3365
43 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3361
44 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3345
45 Формування та розподіл прибутку підприємства3332
46 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3319
47 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3307
48 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3288
49 Управління власним капіталом підприємства3285
50 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3285
51 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3254
52 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3252
53 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3243
54 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3227
55 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3136
56 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3126
57 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3106
58 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3073
59 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3063
60 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3046
61 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3042
62 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3041
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3019
64 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3000
65 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)2986
66 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2964
67 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2962
68 Стратегічне планування діяльності підприємства2960
69 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2955
70 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2941
71 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2917
72 Економічна ефективність виробництва свинини2915
73 Управління оборотними активами підприємства2906
74 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2892
75 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2856
76 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2830
77 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2827
78 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2827
79 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2822
80 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2816
81 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2755
82 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2724
83 Українська культура часів УНР та Гетьманату2705
84 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2692
85 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2691
86 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2687
87 Оцінка майнового стану підприємств2676
88 Закони спілкування2672
89 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2656
90 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2639
91 Валютні операції комерційних банків2636
92 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2634
93 Банки на валютному ринку України2627
94 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2623
95 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2622
96 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2606
97 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2571
98 Джерела формування та види доходів населення2558
99 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2557
100 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2555

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019