От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Студент спеши заказать срочное решение математики. Не жди сессии!

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5216
2 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4548
3 Облік готової продукції та її реалізації4447
4 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4181
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4113
6 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4037
7 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення3919
8 Тести та задачі з адміністративного права3916
9 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)3912
10 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 3886
11 Синонімія в українській мові3866
12 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 3864
13 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)3754
14 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку3720
15 Звіт з практики (КНЕУ)3549
16 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3459
17 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3451
18 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3374
19 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3354
20 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3350
21 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3298
22 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3287
23 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3281
24 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3273
25 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3269
26 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3234
27 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3198
28 Аналіз ділової активності підприємства.3162
29 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3149
30 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3116
31 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3116
32 Баланс підприємства та його аналіз3104
33 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3091
34 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3079
35 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3070
36 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3066
37 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3052
38 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3048
39 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3046
40 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3033
41 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3020
42 Аналіз виробничого потенціалу підприємства2992
43 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку2988
44 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання2966
45 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій2947
46 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах2920
47 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства2914
48 Формування та розподіл прибутку підприємства2910
49 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів2902
50 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах2886
51 Управління власним капіталом підприємства2881
52 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів2846
53 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України2821
54 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі2798
55 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств2778
56 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства2774
57 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування2770
58 Управління цільовою структурою капіталу підприємства2759
59 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України2749
60 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2717
61 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні2686
62 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)2680
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку2644
64 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2641
65 Управління оборотними активами підприємства2633
66 Стратегічне планування діяльності підприємства2632
67 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2631
68 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2615
69 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2581
70 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)2553
71 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2512
72 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2503
73 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2499
74 Економічна ефективність виробництва свинини2499
75 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2478
76 Закони спілкування2459
77 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2456
78 Українська культура часів УНР та Гетьманату2455
79 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2444
80 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2436
81 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2435
82 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2434
83 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2420
84 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2409
85 Оцінка майнового стану підприємств2408
86 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2382
87 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2381
88 Валютні операції комерційних банків2377
89 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2367
90 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2358
91 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2333
92 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2328
93 Банки на валютному ринку України2313
94 Джерела формування та види доходів населення2303
95 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2292
96 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2262
97 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2245
98 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2230
99 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2217
100 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2213

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017