От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект)89172
2 Ідеал прекрасного в прозі Т.Г. Шевченка42619
3 Сталінізм як різновид тоталітаризму (історико-політологічний аспект)13727
4 Договори франчайзингу10267
5 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5923
6 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)5819
7 Облік готової продукції та її реалізації5071
8 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства5067
9 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4823
10 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4802
11 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4681
12 Тести та задачі з адміністративного права4640
13 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4483
14 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4402
15 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4399
16 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4374
17 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4372
18 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4366
19 Синонімія в українській мові4194
20 Звіт з практики (КНЕУ)4116
21 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")4038
22 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера4035
23 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)4019
24 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 4014
25 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3996
26 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3991
27 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3968
28 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3883
29 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3841
30 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3823
31 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3771
32 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3731
33 Аналіз ділової активності підприємства.3687
34 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3672
35 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3666
36 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3664
37 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3649
38 Баланс підприємства та його аналіз3645
39 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3641
40 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3640
41 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3612
42 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3598
43 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3597
44 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3583
45 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3577
46 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3565
47 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3539
48 Формування та розподіл прибутку підприємства3527
49 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3514
50 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3481
51 Управління власним капіталом підприємства3480
52 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3477
53 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3477
54 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3459
55 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3456
56 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3451
57 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3438
58 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3433
59 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3324
60 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3316
61 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3294
62 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3268
63 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3261
64 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3241
65 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3241
66 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3222
67 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)3190
68 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3181
69 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3170
70 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля3156
71 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ3154
72 Стратегічне планування діяльності підприємства3150
73 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення3137
74 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)3114
75 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки3105
76 Економічна ефективність виробництва свинини3094
77 Управління оборотними активами підприємства3080
78 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)3057
79 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 3040
80 Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.)3027
81 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення3016
82 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)3009
83 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників3000
84 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2997
85 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2996
86 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2951
87 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2921
88 Українська культура часів УНР та Гетьманату2883
89 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2874
90 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2869
91 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2865
92 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2863
93 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2859
94 Оцінка майнового стану підприємств2837
95 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2832
96 Закони спілкування2820
97 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2817
98 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2816
99 Валютні операції комерційних банків2815
100 Банки на валютному ринку України2812

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020