От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5688
2 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)5330
3 Облік готової продукції та її реалізації4861
4 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4827
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4553
6 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4534
7 Тести та задачі з адміністративного права4388
8 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4387
9 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4271
10 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4192
11 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4183
12 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4180
13 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4150
14 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4145
15 Синонімія в українській мові4068
16 Звіт з практики (КНЕУ)3915
17 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3834
18 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3814
19 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3798
20 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3793
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3769
22 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3762
23 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3759
24 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3653
25 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3626
26 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3585
27 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3559
28 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3556
29 Баланс підприємства та його аналіз3471
30 Аналіз ділової активності підприємства.3468
31 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3454
32 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3444
33 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3440
34 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3438
35 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3435
36 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3406
37 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3392
38 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3379
39 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3371
40 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3367
41 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3346
42 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3342
43 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3334
44 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3320
45 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3301
46 Формування та розподіл прибутку підприємства3298
47 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3285
48 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3264
49 Управління власним капіталом підприємства3262
50 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3257
51 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3229
52 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3229
53 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3216
54 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3196
55 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3102
56 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3102
57 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3078
58 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3048
59 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3030
60 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3018
61 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3013
62 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3003
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку2996
64 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я2976
65 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)2956
66 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2942
67 Стратегічне планування діяльності підприємства2941
68 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2928
69 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2925
70 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2907
71 Економічна ефективність виробництва свинини2884
72 Управління оборотними активами підприємства2882
73 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2878
74 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2859
75 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2831
76 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2810
77 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2797
78 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2797
79 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2794
80 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2792
81 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2720
82 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2703
83 Українська культура часів УНР та Гетьманату2680
84 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2668
85 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2662
86 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2657
87 Оцінка майнового стану підприємств2654
88 Закони спілкування2650
89 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2627
90 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2616
91 Валютні операції комерційних банків2609
92 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2604
93 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2602
94 Банки на валютному ринку України2598
95 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2583
96 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2572
97 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2549
98 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2535
99 Джерела формування та види доходів населення2532
100 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2530

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019