От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Ідеал прекрасного в прозі Т.Г. Шевченка42528
2 Сталінізм як різновид тоталітаризму (історико-політологічний аспект)13613
3 Договори франчайзингу10194
4 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5864
5 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)5736
6 Облік готової продукції та її реалізації5020
7 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства5011
8 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4765
9 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4741
10 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4612
11 Тести та задачі з адміністративного права4591
12 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4437
13 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4354
14 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4353
15 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4325
16 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4318
17 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4316
18 Синонімія в українській мові4161
19 Звіт з практики (КНЕУ)4072
20 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3989
21 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3982
22 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3969
23 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3960
24 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3940
25 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3932
26 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3916
27 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3830
28 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3789
29 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3770
30 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3721
31 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3692
32 Аналіз ділової активності підприємства.3645
33 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3617
34 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3611
35 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3606
36 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3606
37 Баланс підприємства та його аналіз3597
38 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3595
39 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3582
40 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3562
41 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3548
42 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3537
43 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3536
44 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3529
45 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3517
46 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3488
47 Формування та розподіл прибутку підприємства3485
48 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3470
49 Управління власним капіталом підприємства3440
50 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3429
51 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3422
52 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3417
53 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3413
54 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3411
55 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3404
56 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3386
57 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3385
58 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3275
59 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3275
60 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3251
61 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3220
62 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3202
63 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3199
64 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3187
65 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3178
66 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3135
67 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)3127
68 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3126
69 Стратегічне планування діяльності підприємства3105
70 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ3103
71 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля3101
72 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення3092
73 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)3073
74 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки3058
75 Економічна ефективність виробництва свинини3041
76 Управління оборотними активами підприємства3032
77 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)3014
78 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2987
79 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2965
80 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2960
81 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2953
82 Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.)2952
83 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2951
84 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2945
85 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2900
86 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2862
87 Українська культура часів УНР та Гетьманату2838
88 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2825
89 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2819
90 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2808
91 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2806
92 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2803
93 Оцінка майнового стану підприємств2795
94 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2786
95 Закони спілкування2780
96 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2778
97 Валютні операції комерційних банків2770
98 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2770
99 Банки на валютному ринку України2766
100 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2738

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020