От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Лечение наркомании в https://europacenter.org.ua/ должно быть добровольным решением больного.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
1 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)5748
2 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект)5472
3 Облік готової продукції та її реалізації4916
4 Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства4886
5 Облік, аналіз, аудит доходів і фінансових результатів4631
6 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера4599
7 Джерела української філософської культури. Особливості типу української філософської парадигми4465
8 Тести та задачі з адміністративного права4458
9 Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення4332
10 Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України)4251
11 Роль загартування в оздоровленні дітей дошкільного віку4244
12 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)4225
13 Оздоровлення дітей молодшого (середнього старшого) дошкільного віку засобами загартування 4204
14 Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”) 4199
15 Синонімія в українській мові4103
16 Звіт з практики (КНЕУ)3963
17 Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")3887
18 Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера3875
19 Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)3856
20 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 3846
21 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України3826
22 Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку та ІІІ рівнем загального недорозвитку мовлення в умовах дитячого будинку “Малятко”3819
23 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на підприємствах громадського харчування3817
24 Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів підприємства3708
25 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства3681
26 Шляхи підвищення ефективності діяльності фірми3641
27 Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)3611
28 Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки3605
29 Аналіз ділової активності підприємства.3531
30 Баланс підприємства та його аналіз3515
31 Формування асортименту товарів в торговому підприємстві 3508
32 Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори3505
33 Неокласична філософія кінця 19-20 ст.3500
34 Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)3487
35 Облік і аналіз оборотних активів підприємства3485
36 Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій3475
37 Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства3452
38 Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку3436
39 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості3435
40 Методика здійснення факторного аналізу формування чистого прибутку підприємства3429
41 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання3406
42 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства3400
43 Організація і проведення нестандартних уроків з української мови та літератури3380
44 Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні3370
45 Формування та розподіл прибутку підприємства3367
46 Французький цивільний кодекс 1804 р. 3340
47 Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних країнах3328
48 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах3317
49 Управління власним капіталом підприємства3317
50 Облік, аналіз та аудит виробничих запасів3316
51 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів3288
52 Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства3277
53 Аналіз виробничого потенціалу підприємства3277
54 Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України3260
55 Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва)3164
56 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства3155
57 Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні3145
58 Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі3104
59 Управління цільовою структурою капіталу підприємства3096
60 Організація діяльності комерційних банків на валютному ринку України3074
61 Застосування банківських платіжних карток в операціях з розрахунково-касового обслуговування3073
62 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств3071
63 Аналіз ефективності кредитних операцій банку3045
64 Видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я3028
65 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України)3010
66 ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ2992
67 Стратегічне планування діяльності підприємства2988
68 Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)2987
69 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення2982
70 Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля2971
71 Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки2943
72 Економічна ефективність виробництва свинини2940
73 Управління оборотними активами підприємства2932
74 Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим)2919
75 Оптимізація складу активів підприємства та напрямки оптимізації структури капіталу 2884
76 Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення2857
77 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)2856
78 Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств2851
79 Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників2847
80 Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)2838
81 ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ2783
82 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах2752
83 Українська культура часів УНР та Гетьманату2730
84 Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання2717
85 Дидактична гра – засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів 2714
86 Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення2714
87 Закони спілкування2697
88 Оцінка майнового стану підприємств2696
89 Облік операцій на рахунках в банках в системі управління фінансами підприємства2685
90 Грошовий ринок України та перспективи його розвитку2665
91 Валютні операції комерційних банків2664
92 Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення2660
93 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2658
94 Банки на валютному ринку України2657
95 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2649
96 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2648
97 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2598
98 Джерела формування та види доходів населення2584
99 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2581
100 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2576

Документы 1 - 100 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2019