От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2395
102 Аналіз грошових потоків підприємства2384
103 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2356
104 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2354
105 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2329
106 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2302
107 Остап Вишня “Мисливські усмішки2255
108 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2237
109 Фінансова безпека держави2227
110 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2219
111 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2183
112 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2178
113 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2156
114 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2144
115 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2144
116 Роль козацтва в розвитку української культури2140
117 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2132
118 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2120
119 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2094
120 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2091
121 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2089
122 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2084
123 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2076
124 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2074
125 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2072
126 Судова система української держави Павла Скоропадського2070
127 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2067
128 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2064
129 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2062
130 Аналіз формування капіталу підприємства2042
131 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2042
132 Звіт з практики 2039
133 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2039
134 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2037
135 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2032
136 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2031
137 Українські мотиви в творчості Рільке2020
138 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2014
139 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2001
140 Прийоми активізації уваги слухачів1993
141 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів1993
142 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання1987
143 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування1983
144 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними1981
145 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства1981
146 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства1977
147 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці1973
148 Облік і аудит нематеріальних активів1973
149 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки1971
150 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах1964
151 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту1959
152 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 1953
153 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу1948
154 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств1941
155 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми1939
156 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики1937
157 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1931
158 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп1927
159 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1919
160 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці1911
161 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 1910
162 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1904
163 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)1903
164 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)1901
165 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА1891
166 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1885
167 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1879
168 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1873
169 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1872
170 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1866
171 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1865
172 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1856
173 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1855
174 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1855
175 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1854
176 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1851
177 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1848
178 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1846
179 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1846
180 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1846
181 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1843
182 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1838
183 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1837
184 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1821
185 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1819
186 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1818
187 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1811
188 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1809
189 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1806
190 Історія кримінального права України1805
191 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1802
192 Облік, контроль і аналіз основних засобів1799
193 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України 1787
194 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1783
195 Ораторське мистецтво в житті сучасної людини1783
196 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1782
197 Аналіз рентабельності підприємства1780
198 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1776
199 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1775
200 Злочинність в Україні на сучасному етапі1764

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018