От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2347
102 Аналіз грошових потоків підприємства2338
103 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2323
104 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2293
105 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2281
106 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2259
107 Остап Вишня “Мисливські усмішки2242
108 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2206
109 Фінансова безпека держави2196
110 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2191
111 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2157
112 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2145
113 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2137
114 Роль козацтва в розвитку української культури2121
115 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2113
116 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2101
117 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2099
118 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2091
119 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2070
120 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2056
121 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2054
122 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2050
123 Судова система української держави Павла Скоропадського2047
124 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2041
125 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2041
126 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2037
127 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2036
128 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2032
129 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2017
130 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2015
131 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2007
132 Звіт з практики 2004
133 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2003
134 Українські мотиви в творчості Рільке2001
135 Аналіз формування капіталу підприємства1997
136 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості1989
137 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України1985
138 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії1976
139 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства1969
140 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів1961
141 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства1959
142 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними1952
143 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства1949
144 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання1945
145 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування1943
146 Облік і аудит нематеріальних активів1938
147 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки1935
148 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці1933
149 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах1932
150 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту1932
151 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 1924
152 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу1923
153 Прийоми активізації уваги слухачів1921
154 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств1918
155 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми1909
156 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1902
157 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики1901
158 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1893
159 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп1882
160 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці1871
161 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1869
162 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 1866
163 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1865
164 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)1863
165 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)1860
166 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1850
167 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1844
168 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1843
169 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1836
170 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1835
171 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1832
172 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1830
173 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1830
174 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1823
175 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1821
176 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1821
177 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1818
178 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1816
179 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА1812
180 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1809
181 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1802
182 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1802
183 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1799
184 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1798
185 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1796
186 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1788
187 Історія кримінального права України1782
188 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1777
189 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1774
190 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1769
191 Ораторське мистецтво в житті сучасної людини1767
192 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1766
193 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України 1766
194 Аналіз рентабельності підприємства1763
195 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1755
196 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1753
197 Злочинність в Україні на сучасному етапі1750
198 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1747
199 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1744
200 Облік, контроль і аналіз основних засобів1737

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018