От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління2795
102 Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств2788
103 Джерела формування та види доходів населення2728
104 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2724
105 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2719
106 Аналіз грошових потоків підприємства2712
107 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2696
108 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2681
109 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2675
110 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2648
111 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2647
112 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2620
113 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2487
114 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2486
115 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2482
116 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2470
117 Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів)2464
118 Фінансова безпека держави2450
119 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2435
120 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2432
121 Остап Вишня “Мисливські усмішки2426
122 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2425
123 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2424
124 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2423
125 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2390
126 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2382
127 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2381
128 Аналіз формування капіталу підприємства2364
129 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2356
130 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2354
131 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2354
132 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства2352
133 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2346
134 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2344
135 Роль козацтва в розвитку української культури2341
136 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2337
137 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2325
138 Прийоми активізації уваги слухачів2313
139 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2309
140 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2309
141 Судова система української держави Павла Скоропадського2306
142 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2302
143 Звіт з практики 2299
144 Облік і аудит нематеріальних активів2278
145 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2276
146 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2274
147 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці2272
148 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2272
149 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2265
150 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2264
151 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2262
152 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2258
153 Українські мотиви в творчості Рільке2247
154 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств2244
155 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства2238
156 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2235
157 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки2234
158 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту2231
159 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики2230
160 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)2224
161 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах2223
162 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп2222
163 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА2213
164 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 2207
165 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними2207
166 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу2200
167 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах2200
168 Облік, контроль і аналіз основних засобів2199
169 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми2195
170 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)2185
171 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2181
172 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії2168
173 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України2168
174 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства2163
175 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2161
176 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації2158
177 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"2155
178 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 2147
179 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2147
180 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю2143
181 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції2139
182 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві2136
183 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2134
184 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах2130
185 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством2126
186 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів2120
187 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів2117
188 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД2116
189 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства2116
190 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя2102
191 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику2100
192 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ2091
193 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика2086
194 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації2081
195 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону2073
196 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння2071
197 Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях2065
198 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни2064
199 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення2057
200 Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)2055

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020