От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2424
102 Аналіз грошових потоків підприємства2406
103 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2405
104 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2390
105 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2351
106 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2323
107 Остап Вишня “Мисливські усмішки2263
108 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2248
109 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2246
110 Фінансова безпека держави2234
111 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2199
112 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2193
113 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2179
114 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2176
115 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2169
116 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2167
117 Роль козацтва в розвитку української культури2149
118 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2138
119 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2113
120 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2113
121 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2107
122 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2101
123 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2097
124 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2090
125 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2089
126 Судова система української держави Павла Скоропадського2088
127 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2087
128 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2085
129 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2084
130 Аналіз формування капіталу підприємства2066
131 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2064
132 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2060
133 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2058
134 Звіт з практики 2055
135 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2054
136 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2048
137 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2032
138 Українські мотиви в творчості Рільке2025
139 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2014
140 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2012
141 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2011
142 Прийоми активізації уваги слухачів2007
143 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2005
144 Облік і аудит нематеріальних активів1999
145 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці1997
146 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства1995
147 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства1995
148 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними1990
149 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки1984
150 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 1978
151 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах1974
152 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту1967
153 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств1962
154 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики1957
155 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу1956
156 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми1954
157 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп1953
158 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1941
159 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці1940
160 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 1935
161 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)1935
162 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1933
163 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)1927
164 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1924
165 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА1922
166 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1897
167 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1894
168 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1889
169 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1887
170 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1886
171 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1883
172 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1883
173 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1878
174 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1876
175 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1873
176 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1867
177 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1866
178 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1865
179 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1863
180 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1863
181 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1861
182 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1860
183 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1856
184 Облік, контроль і аналіз основних засобів1840
185 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1839
186 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1837
187 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1834
188 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1834
189 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1828
190 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1824
191 Історія кримінального права України1814
192 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1813
193 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1810
194 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1802
195 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1800
196 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України 1797
197 Ораторське мистецтво в житті сучасної людини1791
198 Аналіз рентабельності підприємства1788
199 Бюджетування в системі фінансового планування банків1787
200 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1786

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018