От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2497
102 Аналіз грошових потоків підприємства2490
103 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2472
104 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2467
105 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2438
106 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2401
107 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2315
108 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2296
109 Остап Вишня “Мисливські усмішки2292
110 Фінансова безпека держави2274
111 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2272
112 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2258
113 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2248
114 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2238
115 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2232
116 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2224
117 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2216
118 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2190
119 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2187
120 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2183
121 Роль козацтва в розвитку української культури2180
122 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2171
123 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2162
124 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2157
125 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2155
126 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2152
127 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2141
128 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2139
129 Судова система української держави Павла Скоропадського2132
130 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2129
131 Аналіз формування капіталу підприємства2128
132 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2128
133 Звіт з практики 2121
134 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2114
135 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2113
136 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2111
137 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2103
138 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2087
139 Українські мотиви в творчості Рільке2079
140 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці2079
141 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2076
142 Облік і аудит нематеріальних активів2063
143 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2059
144 Прийоми активізації уваги слухачів2057
145 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2052
146 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки2046
147 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства2046
148 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства2045
149 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2045
150 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2040
151 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними2032
152 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 2028
153 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп2023
154 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)2020
155 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА2016
156 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах2016
157 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу2015
158 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту2014
159 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики2012
160 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств2011
161 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)2007
162 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми2001
163 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1987
164 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1983
165 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1979
166 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1970
167 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1967
168 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1954
169 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1953
170 Облік, контроль і аналіз основних засобів1952
171 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1948
172 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1948
173 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1945
174 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1941
175 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1941
176 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1935
177 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1933
178 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1933
179 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1931
180 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1929
181 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1925
182 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1925
183 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1917
184 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1907
185 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1903
186 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1902
187 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1887
188 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1881
189 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1880
190 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1880
191 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1877
192 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1868
193 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України1861
194 Історія кримінального права України1860
195 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1859
196 Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційних процесів1858
197 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни1858
198 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1854
199 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1853
200 Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях1843

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019