От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2450
102 Аналіз грошових потоків підприємства2430
103 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2430
104 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2415
105 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2383
106 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2355
107 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2273
108 Остап Вишня “Мисливські усмішки2268
109 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2259
110 Фінансова безпека держави2243
111 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2216
112 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2212
113 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2201
114 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2193
115 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2190
116 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2186
117 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2165
118 Роль козацтва в розвитку української культури2158
119 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2144
120 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2135
121 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2129
122 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2118
123 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2118
124 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2110
125 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2109
126 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2108
127 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2105
128 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2098
129 Судова система української держави Павла Скоропадського2095
130 Аналіз формування капіталу підприємства2094
131 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2092
132 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2079
133 Звіт з практики 2077
134 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2076
135 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2075
136 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2064
137 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2061
138 Українські мотиви в творчості Рільке2034
139 Прийоми активізації уваги слухачів2033
140 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2031
141 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2030
142 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці2028
143 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2027
144 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2022
145 Облік і аудит нематеріальних активів2018
146 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства2010
147 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства2007
148 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2004
149 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки2003
150 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними2000
151 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах1984
152 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту1982
153 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА1978
154 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики1978
155 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств1976
156 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп1976
157 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці1969
158 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу1966
159 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 1966
160 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми1963
161 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)1961
162 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)1956
163 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1955
164 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1949
165 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1944
166 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1918
167 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1910
168 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1905
169 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1905
170 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1904
171 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1903
172 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1900
173 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1899
174 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1899
175 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1898
176 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1894
177 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1892
178 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1891
179 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1887
180 Облік, контроль і аналіз основних засобів1879
181 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1878
182 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1877
183 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1876
184 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1872
185 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1862
186 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1858
187 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1854
188 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1849
189 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1843
190 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1836
191 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1831
192 Історія кримінального права України1829
193 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1825
194 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1824
195 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1820
196 Бюджетування в системі фінансового планування банків1807
197 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1806
198 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України 1805
199 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України1803
200 Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційних процесів1800

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019