От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Аналіз грошових потоків підприємства2251
102 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2250
103 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2247
104 Остап Вишня “Мисливські усмішки2211
105 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2194
106 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2186
107 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2161
108 Фінансова безпека держави2159
109 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2153
110 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2138
111 Роль козацтва в розвитку української культури2091
112 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2086
113 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2072
114 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2046
115 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2040
116 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2038
117 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2029
118 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2015
119 Судова система української держави Павла Скоропадського2001
120 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2000
121 Становлення і розвиток грошової системи в Україні1985
122 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку1982
123 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 1977
124 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні1975
125 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств1969
126 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку1969
127 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів1967
128 Українські мотиви в творчості Рільке1965
129 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур1962
130 Звіт з практики 1952
131 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку1939
132 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 1931
133 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості1930
134 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства1929
135 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)1924
136 Аналіз формування капіталу підприємства1921
137 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства1915
138 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії1910
139 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів1909
140 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України1904
141 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства1897
142 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними1888
143 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах1888
144 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу1880
145 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання1875
146 Облік і аудит нематеріальних активів1873
147 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування1870
148 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми1868
149 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту1868
150 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств1865
151 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки1862
152 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1858
153 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці1852
154 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 1847
155 Прийоми активізації уваги слухачів1838
156 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики1833
157 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1830
158 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1828
159 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп1799
160 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1798
161 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1797
162 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1797
163 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1796
164 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці1789
165 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 1786
166 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1784
167 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)1782
168 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1776
169 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1775
170 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1774
171 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)1774
172 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1772
173 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1770
174 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1770
175 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1759
176 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1758
177 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1758
178 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1754
179 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1743
180 Ораторське мистецтво в житті сучасної людини1731
181 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України 1730
182 Історія кримінального права України1730
183 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1729
184 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1729
185 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА1728
186 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1726
187 Аналіз рентабельності підприємства1726
188 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1721
189 Злочинність в Україні на сучасному етапі1720
190 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1718
191 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1714
192 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1712
193 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1700
194 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1691
195 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1689
196 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1685
197 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1684
198 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку1677
199 Формування персоналу підприємства на основі маркетингових досліджень ринку праці1675
200 Облік аналіз та аудит капітальних інвестицій1672

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018