От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Аналіз грошових потоків підприємства2210
102 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2210
103 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2205
104 Остап Вишня “Мисливські усмішки2199
105 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2153
106 Фінансова безпека держави2147
107 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2139
108 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2136
109 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2123
110 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2110
111 Роль козацтва в розвитку української культури2079
112 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2060
113 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2043
114 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2023
115 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2016
116 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2015
117 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 1992
118 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік1985
119 Судова система української держави Павла Скоропадського1981
120 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)1970
121 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 1956
122 Українські мотиви в творчості Рільке1952
123 Становлення і розвиток грошової системи в Україні1947
124 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку1946
125 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур1941
126 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств1941
127 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні1939
128 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів1938
129 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку1938
130 Звіт з практики 1920
131 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства1910
132 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості1898
133 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)1898
134 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства1896
135 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку1893
136 Аналіз формування капіталу підприємства1892
137 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 1891
138 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів1881
139 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії1879
140 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України1869
141 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах1867
142 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства1866
143 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними1863
144 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу1860
145 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми1852
146 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту1849
147 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств1847
148 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1843
149 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання1838
150 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки1835
151 Облік і аудит нематеріальних активів1833
152 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування1830
153 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці1820
154 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1815
155 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 1813
156 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики1811
157 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1786
158 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1785
159 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1784
160 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1782
161 Прийоми активізації уваги слухачів1771
162 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1762
163 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1761
164 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп1761
165 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1759
166 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1753
167 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці1750
168 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1748
169 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 1747
170 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1747
171 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1747
172 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1746
173 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1743
174 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1743
175 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1741
176 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)1738
177 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)1737
178 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1732
179 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України 1715
180 Історія кримінального права України1715
181 Ораторське мистецтво в житті сучасної людини1715
182 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1714
183 Аналіз рентабельності підприємства1712
184 Злочинність в Україні на сучасному етапі1710
185 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1709
186 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА1708
187 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1700
188 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1695
189 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1691
190 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1686
191 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1677
192 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1672
193 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1671
194 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1665
195 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1664
196 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку1662
197 Формування персоналу підприємства на основі маркетингових досліджень ринку праці1659
198 Облік аналіз та аудит капітальних інвестицій1651
199 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1646
200 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1639

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018