От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2524
102 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2509
103 Аналіз грошових потоків підприємства2509
104 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2497
105 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2487
106 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2464
107 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2421
108 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2330
109 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2312
110 Остап Вишня “Мисливські усмішки2304
111 Фінансова безпека держави2290
112 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2287
113 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2275
114 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2271
115 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2263
116 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2253
117 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2240
118 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2232
119 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2204
120 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2204
121 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2204
122 Роль козацтва в розвитку української культури2193
123 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2186
124 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2178
125 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2174
126 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2171
127 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2171
128 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2155
129 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2153
130 Аналіз формування капіталу підприємства2152
131 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2150
132 Судова система української держави Павла Скоропадського2148
133 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2147
134 Звіт з практики 2140
135 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2130
136 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2122
137 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2121
138 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2119
139 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2103
140 Українські мотиви в творчості Рільке2100
141 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці2095
142 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2095
143 Облік і аудит нематеріальних активів2086
144 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2081
145 Прийоми активізації уваги слухачів2073
146 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2072
147 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства2069
148 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки2063
149 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2062
150 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства2059
151 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2055
152 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)2047
153 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 2044
154 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними2044
155 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп2039
156 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА2037
157 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу2034
158 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах2033
159 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики2029
160 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств2029
161 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту2026
162 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)2023
163 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми2018
164 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах2018
165 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1997
166 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1996
167 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1991
168 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1984
169 Облік, контроль і аналіз основних засобів1977
170 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1973
171 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1971
172 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1971
173 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1968
174 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1963
175 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1956
176 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1955
177 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1955
178 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1952
179 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1950
180 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1948
181 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1946
182 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1944
183 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1941
184 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1933
185 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1932
186 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1925
187 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1923
188 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1901
189 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1897
190 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1897
191 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1897
192 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1892
193 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1885
194 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни1885
195 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України1884
196 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1881
197 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1879
198 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1877
199 Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційних процесів1875
200 Історія кримінального права України1874

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019