От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2548
102 Аналіз грошових потоків підприємства2533
103 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2532
104 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2521
105 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2509
106 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2492
107 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2450
108 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2349
109 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2332
110 Остап Вишня “Мисливські усмішки2320
111 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2311
112 Фінансова безпека держави2311
113 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2294
114 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2288
115 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2282
116 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2277
117 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2263
118 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2256
119 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2232
120 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2227
121 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2221
122 Роль козацтва в розвитку української культури2212
123 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2205
124 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2200
125 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2194
126 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2191
127 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2189
128 Аналіз формування капіталу підприємства2187
129 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2178
130 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2176
131 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2169
132 Судова система української держави Павла Скоропадського2166
133 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2166
134 Звіт з практики 2165
135 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2151
136 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2142
137 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2139
138 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2130
139 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2126
140 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці2121
141 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2117
142 Українські мотиви в творчості Рільке2116
143 Облік і аудит нематеріальних активів2110
144 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2103
145 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2101
146 Прийоми активізації уваги слухачів2100
147 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства2088
148 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки2085
149 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2083
150 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2081
151 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства2076
152 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)2068
153 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА2065
154 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 2064
155 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними2063
156 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах2058
157 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп2058
158 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу2056
159 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики2055
160 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах2054
161 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)2053
162 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств2051
163 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту2050
164 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми2039
165 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії2019
166 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації2018
167 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю2012
168 Облік, контроль і аналіз основних засобів2010
169 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства2005
170 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1998
171 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1997
172 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1993
173 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1991
174 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1981
175 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1980
176 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1979
177 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1978
178 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1975
179 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1973
180 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1971
181 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1964
182 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1964
183 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1963
184 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1957
185 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1952
186 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1945
187 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1943
188 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1925
189 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1922
190 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1917
191 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1914
192 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1912
193 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1911
194 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни1910
195 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України1907
196 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1904
197 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1901
198 Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях1900
199 Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційних процесів1898
200 Історія кримінального права України1896

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019