От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2307
102 Аналіз грошових потоків підприємства2303
103 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2291
104 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2249
105 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2242
106 Остап Вишня “Мисливські усмішки2229
107 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2219
108 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2184
109 Фінансова безпека держави2184
110 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2169
111 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2127
112 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2113
113 Роль козацтва в розвитку української культури2113
114 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2084
115 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2071
116 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2068
117 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2066
118 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2057
119 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2028
120 Судова система української держави Павла Скоропадського2027
121 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2026
122 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2023
123 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2014
124 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2013
125 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2009
126 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2009
127 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2006
128 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур1993
129 Українські мотиви в творчості Рільке1986
130 Звіт з практики 1981
131 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 1979
132 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку1976
133 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)1973
134 Аналіз формування капіталу підприємства1969
135 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості1965
136 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства1951
137 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України1948
138 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії1947
139 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства1938
140 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів1937
141 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства1928
142 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними1924
143 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання1915
144 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування1914
145 Облік і аудит нематеріальних активів1911
146 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах1909
147 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу1906
148 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту1903
149 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки1901
150 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці1898
151 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств1895
152 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми1893
153 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 1889
154 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1885
155 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики1873
156 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1871
157 Прийоми активізації уваги слухачів1870
158 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1850
159 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп1844
160 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1843
161 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці1840
162 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 1833
163 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)1831
164 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)1826
165 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1817
166 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1815
167 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1815
168 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1815
169 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1814
170 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1813
171 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1807
172 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1801
173 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1800
174 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1800
175 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1800
176 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1791
177 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1782
178 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1778
179 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1778
180 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1773
181 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1772
182 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1763
183 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1762
184 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА1761
185 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1760
186 Історія кримінального права України1758
187 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1757
188 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1752
189 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України 1749
190 Ораторське мистецтво в житті сучасної людини1749
191 Аналіз рентабельності підприємства1746
192 Злочинність в Україні на сучасному етапі1740
193 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1735
194 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1734
195 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1728
196 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1726
197 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1717
198 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1713
199 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку1708
200 Облік аналіз та аудит капітальних інвестицій1696

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018