От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Аналіз грошових потоків підприємства2604
102 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2590
103 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2584
104 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2580
105 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2553
106 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2546
107 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2509
108 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2393
109 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2379
110 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2363
111 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2362
112 Фінансова безпека держави2361
113 Остап Вишня “Мисливські усмішки2358
114 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2333
115 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2329
116 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2328
117 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2319
118 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2317
119 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2287
120 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2284
121 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2264
122 Роль козацтва в розвитку української культури2259
123 Аналіз формування капіталу підприємства2256
124 Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів)2255
125 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2255
126 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2254
127 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2248
128 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2248
129 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2246
130 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2231
131 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2231
132 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2214
133 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2211
134 Звіт з практики 2211
135 Судова система української держави Павла Скоропадського2208
136 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2202
137 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2201
138 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2189
139 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2178
140 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці2176
141 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2174
142 Облік і аудит нематеріальних активів2167
143 Українські мотиви в творчості Рільке2162
144 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2158
145 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2151
146 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2148
147 Прийоми активізації уваги слухачів2146
148 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2143
149 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства2141
150 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2139
151 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства2138
152 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки2136
153 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)2123
154 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики2119
155 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА2116
156 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах2116
157 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп2114
158 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 2111
159 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними2111
160 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах2107
161 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств2107
162 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту2104
163 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу2102
164 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми2097
165 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)2091
166 Облік, контроль і аналіз основних засобів2075
167 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації2067
168 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії2064
169 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2062
170 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства2059
171 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю2059
172 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"2052
173 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції2040
174 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2038
175 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2036
176 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 2032
177 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві2031
178 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів2030
179 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах2029
180 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД2028
181 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством2027
182 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя2015
183 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику2011
184 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства2008
185 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ2006
186 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів2002
187 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1993
188 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1990
189 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1985
190 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1977
191 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України1977
192 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1966
193 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни1964
194 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1961
195 Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях1955
196 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1955
197 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1951
198 Історія кримінального права України1950
199 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1949
200 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1948

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020