От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Остап Вишня “Мисливські усмішки2191
102 Аналіз грошових потоків підприємства2183
103 Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу2180
104 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2177
105 Фінансова безпека держави2137
106 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2124
107 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2121
108 Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем2099
109 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2093
110 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2092
111 Роль козацтва в розвитку української культури2072
112 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2030
113 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2021
114 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2006
115 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства1995
116 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства1994
117 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік1967
118 Судова система української держави Павла Скоропадського1966
119 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 1962
120 Українські мотиви в творчості Рільке1940
121 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)1940
122 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 1939
123 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур1925
124 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств1923
125 Становлення і розвиток грошової системи в Україні1921
126 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку1916
127 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку1916
128 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів1913
129 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні1909
130 Звіт з практики 1896
131 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства1895
132 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства1878
133 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості1874
134 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)1871
135 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку1871
136 Аналіз формування капіталу підприємства1862
137 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів1861
138 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 1857
139 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах1854
140 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії1852
141 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства1849
142 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України1843
143 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу1842
144 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними1840
145 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми1836
146 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств1829
147 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1828
148 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту1824
149 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання1818
150 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки1816
151 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1808
152 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування1803
153 Облік і аудит нематеріальних активів1802
154 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці1793
155 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 1787
156 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики1784
157 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1779
158 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1775
159 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1770
160 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1764
161 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1746
162 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1743
163 Прийоми активізації уваги слухачів1741
164 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1735
165 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1734
166 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1730
167 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці1729
168 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1728
169 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1727
170 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1726
171 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп1726
172 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1723
173 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1722
174 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1721
175 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 1716
176 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)1714
177 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1712
178 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)1712
179 Ораторське мистецтво в житті сучасної людини1705
180 Історія кримінального права України1704
181 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1703
182 Злочинність в Україні на сучасному етапі1701
183 Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України 1700
184 Аналіз рентабельності підприємства1700
185 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА1686
186 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1681
187 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1677
188 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1673
189 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1672
190 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1653
191 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1652
192 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1648
193 Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку1648
194 Формування персоналу підприємства на основі маркетингових досліджень ринку праці1646
195 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1646
196 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1642
197 Облік аналіз та аудит капітальних інвестицій1637
198 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1636
199 РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ1622
200 Щастя в етичній концепції "Конкордизму" Володимира Винниченка1621

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017