От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2471
102 Аналіз грошових потоків підприємства2454
103 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2446
104 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2441
105 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2410
106 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2373
107 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2290
108 Остап Вишня “Мисливські усмішки2277
109 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2276
110 Фінансова безпека держави2256
111 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2235
112 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2233
113 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2221
114 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2221
115 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2213
116 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2202
117 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2184
118 Роль козацтва в розвитку української культури2164
119 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2163
120 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2161
121 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2158
122 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2141
123 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2139
124 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2135
125 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2126
126 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2126
127 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2116
128 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2112
129 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2109
130 Судова система української держави Павла Скоропадського2108
131 Аналіз формування капіталу підприємства2106
132 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2097
133 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2097
134 Звіт з практики 2096
135 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2093
136 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2084
137 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2078
138 Українські мотиви в творчості Рільке2057
139 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2055
140 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2050
141 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці2046
142 Прийоми активізації уваги слухачів2042
143 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2040
144 Облік і аудит нематеріальних активів2036
145 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2035
146 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства2025
147 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки2021
148 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства2021
149 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2019
150 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними2009
151 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2005
152 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах1998
153 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп1996
154 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту1995
155 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА1994
156 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики1991
157 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств1991
158 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 1987
159 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)1985
160 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу1983
161 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми1979
162 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)1975
163 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах1964
164 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії1964
165 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації1953
166 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю1934
167 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства1933
168 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)1933
169 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"1923
170 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством1921
171 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя1920
172 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів1917
173 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД1915
174 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції1915
175 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах1914
176 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств1914
177 Облік, контроль і аналіз основних засобів1913
178 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві1911
179 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1905
180 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 1904
181 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1899
182 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1896
183 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика1891
184 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1889
185 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1877
186 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1876
187 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1873
188 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1862
189 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1856
190 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1852
191 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1846
192 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1845
193 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1842
194 Історія кримінального права України1837
195 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1833
196 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України1827
197 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)1826
198 Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційних процесів1822
199 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни1813
200 Бюджетування в системі фінансового планування банків1812

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019