От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2573
102 Аналіз грошових потоків підприємства2570
103 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2561
104 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2559
105 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2537
106 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2523
107 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2479
108 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2376
109 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2358
110 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2345
111 Остап Вишня “Мисливські усмішки2343
112 Фінансова безпека держави2341
113 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2334
114 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2310
115 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2310
116 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2308
117 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2298
118 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2294
119 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2264
120 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2261
121 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2242
122 Роль козацтва в розвитку української культури2241
123 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2232
124 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2230
125 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2228
126 Аналіз формування капіталу підприємства2226
127 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2224
128 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2223
129 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2209
130 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2204
131 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2195
132 Судова система української держави Павла Скоропадського2192
133 Звіт з практики 2192
134 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2188
135 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2183
136 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2174
137 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2168
138 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2158
139 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці2157
140 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2154
141 Облік і аудит нематеріальних активів2142
142 Українські мотиви в творчості Рільке2141
143 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2136
144 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2132
145 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2128
146 Прийоми активізації уваги слухачів2125
147 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2122
148 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки2117
149 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства2117
150 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2112
151 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)2103
152 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства2099
153 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА2096
154 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики2096
155 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах2092
156 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп2092
157 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними2090
158 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах2089
159 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 2087
160 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту2087
161 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств2084
162 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу2083
163 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)2076
164 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми2072
165 Облік, контроль і аналіз основних засобів2051
166 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації2046
167 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії2046
168 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю2038
169 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства2037
170 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2037
171 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"2026
172 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції2021
173 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2016
174 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2014
175 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством2009
176 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів2008
177 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД2008
178 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 2007
179 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві2007
180 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах2003
181 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя2000
182 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства1990
183 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику1989
184 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ1983
185 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів1981
186 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика1978
187 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння1973
188 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації1966
189 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1950
190 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону1949
191 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України1944
192 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1940
193 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни1940
194 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1935
195 Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу1934
196 Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях1932
197 Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства1930
198 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1927
199 Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційних процесів1927
200 Історія кримінального права України1926

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019