От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
ПозицияРейтинг популярности электронных документовПросм.
101 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА2648
102 Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні2644
103 Аналіз грошових потоків підприємства2630
104 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області)2613
105 Криза і антикризове управління: антикризовий менеджмент на підприємстві2610
106 Ідея соборності України в творчості Т.Г. Шевченко 2605
107 Взаємодія культур "Сходу" і "Заходу" як фактор становлення світової культури2572
108 Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)2572
109 Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та обґрунтування напрямків її підвищення (перша частина диплому)2539
110 Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)2418
111 Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість2404
112 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ2398
113 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці2396
114 Фінансова безпека держави2385
115 Остап Вишня “Мисливські усмішки2369
116 Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)2358
117 Аналіз стану та ефективності використання власного капіталу підприємства 2354
118 Служба маркетингу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства2353
119 Оптимізація обсягів та структури оборотних активів підприємства2346
120 Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства2342
121 Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів)2322
122 Методика і організація аудиту грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку2311
123 Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні2307
124 Аналіз формування капіталу підприємства2286
125 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі 2282
126 Становлення і розвиток грошової системи в Україні2279
127 Роль козацтва в розвитку української культури2279
128 Порівняльна характеристика П(С)БО в Україні та міжнародних стандартів обліку і звітності, які регламентують облік доходів і фінансових результатів2278
129 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку2277
130 Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2274
131 Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств2269
132 Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік2255
133 Економічна суть грошових коштів та їх потоків як об’єкт дослідження на підприємствах харчової промисловості2252
134 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії2238
135 Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку2233
136 Звіт з практики 2231
137 Судова система української держави Павла Скоропадського2229
138 Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур2227
139 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України2217
140 Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)2205
141 Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання2204
142 Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці2203
143 Стимулювання природоохоронної діяльності підприємства2202
144 Облік і аудит нематеріальних активів2198
145 Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікування2195
146 Українські мотиви в творчості Рільке2187
147 Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства2184
148 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці2175
149 Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів2169
150 Прийоми активізації уваги слухачів2168
151 Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торговлі 2167
152 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки2161
153 Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства2159
154 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди2155
155 Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики2146
156 Харків у роки німецької окупації (1941 - 1943)2145
157 ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО ТА ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА2143
158 Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп2143
159 Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах2142
160 Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту2137
161 Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств2136
162 Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів 2135
163 Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними2135
164 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах2132
165 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу2125
166 Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми2124
167 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)2114
168 Облік, контроль і аналіз основних засобів2104
169 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації2092
170 Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання (Практична частина диплому)2089
171 Ольстерська проблема в політиці Великої Британії2088
172 Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства2083
173 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"2080
174 Формування власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю2079
175 Облік в ресторанному господарстві: організація і методика2071
176 Періодизація світового розвитку з 1914 по 1939 роки 2062
177 Аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції2060
178 Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств2057
179 Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів2056
180 Шляхи підвищення продуктивності праці на торговому підприємстві2056
181 Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах2055
182 Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД2052
183 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством2045
184 Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства2037
185 Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя2036
186 Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів2035
187 Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежності від ступеня операційного ризику2032
188 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ2024
189 Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика2019
190 Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації2011
191 Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України2011
192 Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння2007
193 Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів АПК регіону2002
194 Зовнішня і внутрішня політика пслявоєнних президентів Америки. Їх історичні портрети (від Г. Трумена до Дж. Буша Молодшого)1986
195 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни1984
196 Адаптація серцево-судинної системи і функціональний стан вищої нервової діяльності організму людини при тривалих фізичних навантаженнях1982
197 Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України1979
198 Фінансова політика підприємств, ефективність і шляхи вдосконалення1978
199 Історія кримінального права України1975
200 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства1974

Документы 101 - 200 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020