От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Міжнародна економіка


  1. Україні в процесі міжнародної трудової міграції 3
  2. Глобалізація економіки як тенденція світового розвитку 10
  Висновок 21
  Список використаної літератури 23

 • Інвестиційний менеджмент

  1. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення 3
  2. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти 5
  3. Задача 20 12
  Визначити поточну вартість облігації, яка протягом трьох років приносить щорічні відсотки в сумі 133 грн. і має бути погашена наприкінці третього року. Номінальна ставка дисконтування - 3.3%, реальна ставка дисконтування - 3%, темп інфляції на рік -10%.
  Література 13
 • ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ВІЛЬНОДУМСТВА

  1. Поняття вільнодумства та його значення в духовній культурі людства 3
  2. Історичні форми критики релігії 4
  3. Вільнодумство як складова секуляризації 9
  4. Природничонаукове вільнодумство, його значення для розвитку науки 10
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 • Що корисного можна запропонувати для України з Шведської моделі державного регулювання економіки?

  Що корисного можна запропонувати для України з Шведської моделі державного регулювання економіки?
  Література
 • Екологічне право

  Вступ 3
  1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони 4
  2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу 7
  3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу 15
  Висновок 21
  Список літератури 22
 • Особливості кваліфікації фіктивного банкрутства

  Вступ 3
  1. Кримінально-правова характеристика фіктивного банкрутства 5
  2. Відмежування фіктивного банкрутства від інших господарських злочинів 9
  3. Недоліки ст.218 КК та пропозиції щодо їх усунення 11
  Висновки 15
  Перелік використаної літератури 17
 • Принципи та форми ЗЕД у базових Законах України ("Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про митну справу в Україні" та ін.).

  ВСТУП 3
  1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності 5
  2. Аналіз нормативної бази здійснення зовнішньоекономічної діяльності 11
  3. Форми зовнішньоекономічної діяльності у базових Законах України 18
  4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності у базових Законах України 23
  ВИСНОВКИ 28
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
 • Логістика


  Варіант 8. 3
  Завдання. Протягом перших двох кварталів року фірма от¬римувала продукцію від постачальників — фармацевтичного об'єднання "Вітас" та акціонерного товариства "Галичфарм". Необхідно розрахувати рейтинг постачальників за показниками середньозваженого темпу підвищення/зниження цін, частки то¬варів неналежної якості та середнього запізнення на одну постав¬ку. Динаміку цін на продукцію постачальників, а також якості та надійності продукції наведено в таблицях 1- 4.
  Таблиця 1.
  Акціонерне товариство «Галичфарм» І квартал
  № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару Кіль¬кість поста¬вок Загаль¬на кіль¬кість за¬пізнень, днів

  Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю,
  грн. Обсяг поставки за період, од. Ціна за
  одини¬цю, грн. нена¬лежної якості, од.


  1 29 2,4 180 50 9 7 3

  Таблиця 2.
  Акціонерне товариство «Галичфарм» І І квартал

  № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару Кіль¬кість поста¬вок Загаль¬на кіль¬кість за¬пізнень, днів

  Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю,
  грн. Обсяг поставки за період, од. Ціна за
  одини¬цю, грн. нена¬лежної якості, од.


  1 60 2,2 260 48 7 5 7

  Таблиця 3.
  Фармацевтичного об'єднання "Вітас" І квартал

  № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару не¬належної якості, од. Кіль¬кість поста¬вок Загальна кількість запіз¬нень,
  ДНІВ
  Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, гри. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, гри.  1 61 5,03 160 26 8 3 4  Таблиця 4.
  Фармацевтичного об'єднання "Вітас" І І квартал

  № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару не¬належної якості, од. Кіль¬кість поста¬вок Загальна кількість запіз¬нень,
  ДНІВ
  Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, гри. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, гри.  1 190 5 110 23 2 3 4

  Список використаної літератури 7

 • Громадянство України

  Вступ 3
  1. Поняття громадянства України як інституту конституційного права 3
  2. Принципи громадянства 8
  3. Належність до громадянства України 9
  Висновки 11
  Перелік використаних джерел 13
 • Історичні аспекти розвитку факторингу

  Вступ 3
  1. Зародження факторингу. Товарний факторинг 3
  2. Факторинг у сучасному розумінні: ХХ століття 5
  Висновки 8
  Перелік використаних джерел 9

 • Психолого-педагогічна підготовка керівника-організатора туристичного походу

  Психолого-педагогічна підготовка керівника-організатора туристичного походу
 • Роль Національного банку України у регулюванні національної валюти

  Вступ 3
  1. Структура, функції та операції Національного банку України 4
  2. Роль Національного банку України у грошово-кредитній політиці України 7
  3. Політика Національного банку в період економічної кризи 10
  Висновки 17
  Список використаної літератури 18

 • Интернет в Бельгии

  Вступление 3
  1. Бельгийский ученый – один из основателей Интернета 4
  2. Современное состояние национальных доменных зон 6
  3. История и становление Интернета в Бельгии 11
  4. Развитие Интернета в Бельгии 16
  4. Ответственность за нарушения в Интернет 19
  Список использованных источников 21

 • Існуючі проекти національної інформаційної мережі в економіці

  Вступ 3
  1. Роль інформаційних систем та інформаційних мереж в економіці 5
  2. Правове забезпечення інформатизації та розвитку національних інформаційних мереж в Україні 12
  3. Пріоритетні напрямки розвитку національної інформаційної мережі в економіці 17
  Висновки 29
  Література 32

 • Контрольна робота з менеджменту

  1. Моделі і моделювання 3
  2. Загальна технологічна схема процесу ситуаційного керування 9
  3. Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях 13
  Список використаних джерел 18

 • Контрольна робота з грошей і кредиту

  1. Етапи розвитку грошових систем в економічно розвинених зарубіжних країнах та їх зміст 4
  2. Структура і принципи функціонування грошової системи країн з розвиненою економікою 7
  3. Функції фінансових посередників у зарубіжних країнах у забезпеченні руху фінансових ресурсів 13
  4. Федеральна резервна система США: структура і принципи функціонування 18
  5. Необхідність переходу до дволанкової структури кредитних систем у країнах з перехідною економікою 21
  Список використаних джерел 24

 • Найти сайт и выявить его недостатки и преимущества( не програмные а по содержанию)

  Вступ 2
  Аналіз Web-сайту на прикладі газети «Хрещатик» 3
  Рекомендації інформаційному сайту, що до висвітлення новин на сайті. 7
  Висновок 10
  Список використаної літератури 12
 • Природні ресурси як основа розвитку виробничої діяльності

  Вступ
  Природні ресурси як основа розвитку виробничої діяльності Висновки
  Використана література
 • Розвиток підприємстництва

  Вступ / 1. Підприємництво як сучасна форма господарювання / 2. Вплив процесів приватизації і роздержавлення на РПС / 3. Розвиток підприємництва і структурні зміни в економіці Закарпатської області / Висновки / Список використаної літератури / Додатоки
 • Користування землями сільськогосподарського призначення

  Вступ
  1. Користування землями сільськогосподарського призначення
  2. Порядок надання земельних ділянок для ведення СФГ, їх розміри
  3. Поняття і суть державного регулювання сільського господарства
  Висновок
  Використана література
 • Економічна теорія

  1. Відмінність між предметами “Основи економічної теорії”, “Економіка”, “Політична економія” / 2. Конкретна й абстрактна праця, втілена у товарі / 3. Державне підприємство в системі підприємницької діяльності / 4. Ринок праці та мехамізм його функціонуваня / 5. Причини і форми вивозу капіталу в сучасних умовах
 • Злочини вчиненні в стані сп’яніня

  Вступ
  Розділ 1. Поняття осудності у кримінальному праві України
  Розділ 2. Поняття неосудності та її критерії. Обмежена осудність
  Розділ 3. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Розміщення продуктивних сил Італії


 • Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю

  Вступ...................................................................................................................3
  Розділ 1. Основні види зовнішньоекономічної діяльності............................4
  Розділ 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності............................11
  Розділ 3. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності через посередників. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і франчайзинг.........................................20
  Висновки.............................................................................................................27
  Список використаної літератури......................................................................29
 • Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

  Вступ..............................................................................................................3
  1. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання...................5
  2. Задача........................................................................................................12
  Використана література..............................................................................13


 • Реалізація норм права

  Вступ................................................................................................................3
  1. Поняття і основні форми реалізації норм права......................................4
  2. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії
  і застосування норм права..........................................................................6
  3. Поняття і ознаки акта застосування норм права.
  Види актів застосування норм права........................................................16
  4. Прогалини в праві і способи їх усунення. Аналогія
  закону і аналогія права. Субсидіарне застосування
  норм права...................................................................................................19
  Висновок..........................................................................................................22
  Використана література..................................................................................23


 • Правова система та політична система - їх співвідношення

  Вступ...................................................................................................................3
  1. Поняття правової системи: співвідношення із
  політичною системою...................................................................................5
  2. Поняття політичної системи...13
  Висновок...19
  Використана література...21


 • Виборча система України

  Вступ..................................................................................................................3
  Розділ 1. Історія становлення виборчої системи в Україні...........................5
  Розділ 2. Поняття виборчих систем та місце серед них
  виборчої системи України..............................................................10
  Розділ 3. Аналіз доцільності проведеного реформування
  виборчої системи України...............................................................22
  Висновки............................................................................................................26
  Список використаної літератури.....................................................................28


 • Виробництво і проблеми збереження навколишнього середовища.

  Вступ.....................................................................................................................3
  1. Виробництво – як основа продуктивних сил країни...............................5
  2. Підприємство – основна ланка виробничого процесу..........................12
  3. Вплив виробництва на навколишнє середовище і його
  соціально-економічні наслідки................................................................18
  Висновки..............................................................................................................30
  Список використаної літератури.......................................................................33
  Додатки................................................................................................................36


 • Контрольна робота інвестування

  1. Класифікація інвестицій 3
  2. Характеристика інвестиційного клімату в Україні 7
  Література 12
  Додатки 13

 • Митне регулювання

  1. Нарахування митних зборів та порядок заповнення ВМД. 3
  1.1. Нарахування митних зборів. 3
  1.2. Порядок заповнення ВМД. 4
  2.Характеристика товарної номенклатури ГС (НГС) 6
  3. Характеристика товарної партії. 11
  Список використаної літератури. 16

 • Податкова система

  1. Місцеве оподаткування в Україні та його роль в розвитку регіонів 2
  2. Прибутковий податок з громадян: суб’єкти та ставки оподаткування 19
  Література. 22
 • Наукові методи аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства

  Вступ 3
  1. Закономірності і принципи розміщення продуктивних сил 4
  2. Принципи розміщення продуктивних сил 14
  3. Регіональна політика держави 18
  Висновки 29
  Література 32

 • Роль біржової торгівлі у функціонуванні ринку зерна

  Вступ 3
  1. Загальна характеристика біржової торгівлі 4
  2. Аналіз ринку зерна в Україні 10
  3. Роль біржової торгівлі у функціонуванні ринку зерна 21
  Висновок 27
  Список використаної літератури 29

  Предмет дослідження: здійснення біржової торгівлі в Україні та на ринку зерна.
  Об’єкт дослідження: ринок зерна України.
 • Податкова система

  1. Пільги щодо ПДВ 3
  2. Види мита 12
  3. Оподаткування операцій особливого виду 18
  Завдання. 23
  Суб’єкт підприємницької діяльності – платник податку на прибуток в звітному кварталі мав наступні показники діяльності:
  - обсяг реалізації продукції власного виробництва (виручка від реалізації) становить 2 400 000 грн. в тому числі податок на додану вартість та акцизний збір 500 000 грн.
  - вартість сировини і матеріалів, що були використані на виробництво реалізованої продукції становить 500 000 грн. (без урахування ПДВ)
  - фонд заробітної плати найманого персоналу становить в звітному періоді 100 000 грн.
  - середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства умовно становить 100 осіб (щомісячно та протягом кварталу не змінювалась);
  - при виробництві продукції використовувались основні засоби другої групи балансова вартість яких на початок попереднього кварталу становила 600 000 грн., сума амортизаційних відрахувань в попередньому кварталі становить 4 000 грн.
  Література. 27
 • Регіоналістика

  1. Значення і структура паливно-енергетичного комплексу 3
  2. Склад і значення комплексу сфери послуг 8
  Література 15
 • ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Туристичної подорожі по маршруту По лісистих Карпатах

  Туристичної подорожі по маршруту По лісистих Карпатах Івано-Франківськ - Осмолода - г.Сивуля – пер. Легіонів Свидовецький масив - Рахів
  Вид маршруту Пішохідний

 • ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Туристичної подорожі по маршруту По півню України

  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
  Туристичної подорожі по маршруту По півню України
  Одеса-Білгород-Дністровський-Вилкове-Ізмаїл
  Вид маршруту автобусний
 • Контрольна робота бюджетна система

  Вступ. 3
  1. Бюджет і фінансова модель суспільства в залежності від послідовності розподілу. 3
  2. Принципи формування доходів бюджету. 5
  3. Складання кошторису загальноосвітньої школи. 7
  Висновки. 11
  Література. 12
 • Організація роботи менеджера при складанні бюджету капітальних витрат

  Вступ 3
  Організація праці менеджера при складанні бюджету капітальних витрат 4
  Висновки 10
  Використана література 11
 • Соціально економічний ефект робочої сили

  Вступ 3
  1. Ринок робочої сили, трудові ресурси 4
  2. Особливості регулювання ринку робочої сили 6
  3. Міграції робочої сили 10
  Висновок 13
  Список використаної літератури 14
 • Спеціалізація міжнародного ринку сировини

  Вступ 3
  1. Ресурсно-сировиний потенціал світової економіки 4
  2. Спеціалізація сировинних ринків світу 9
  2.1 Засади міжнародної спеціалізації 9
  2.2 Спеціалізація міжнародних ринків 13
  3. Біржова торгівля та торгівля через аукціони та тендери 19
  Висновки 21
  Література 23
 • Організація роботи менеджера при проведенні відбірної співбесіди з кандидатами на посаду керівника підрозділу закордонного туризму

  1. Обов'язки підрозділу зарубіжного туризму і його керівника. 3
  2. Співбесіда. 4
  3. Організація роботи менеджера при проведенні відбірної співбесіди. 6
  Література. 11
 • Контрольна робота з управлінського обліку

  1. Класифікації витрат за видами витрат 3
  1.1. Класифікація витрат за економічними елементами 3
  1.2. Класифікація витрат за статтями калькуляції 10
  2. Класифікація витрат за способами перенесення вартості на продукцію 20
  3. Приклад 23
  Для прикладу наведена калькуляція витрат виробництва сахарного піску зі сахарного буряку.
  Список використаної літератури 25
 • Исследование уровня эмоциональной нестабильности и тревожности у больных гипертонической болезнью

  Введение 3
  Раздел 1. Теоретический анализ современных взглядов
  на психологические аспекты гипертонической болезни 6
  1.1. Понятие психосоматики в медицине и психологии 6
  1.2. Гипертоническая болезнь как психосоматическое заболевание 11
  1.3. Влияние личности на развитие гипертонической болезни 14
  Раздел 2. Экспериментальное исследование уровня
  тревожности и эмоциональной нестабильности у больных
  гипертонической болезнью 17
  2.1. Тревожность и эмоциональная нестабильность
  как факторы развития болезни 17
  2.2. Характеристика выборки испытуемых 19
  2.3. Характеристика методов исследования 20
  2.4. Результаты и их интерпретация 25
  Выводы 40
  Список литературы 42
  Приложения 46-53
 • Контрольна робота логістика

  1. Транспортна логістика 3
  2. Тара і упаковка вантажів 9
  3. Задача 13
  Виберіть найбільш оптимальний спосіб перевезень вантажів на таких умовах:
  № Показники Значення
  1 Кількість вантажу, що транспортується, тис. тон 28
  2 Вартість перевезень 1т. вантажу залізницею, тис. грн.. 3,0
  3 Вартість перевезень 1т. вантажу автомобілем, тис. грн.. 3,2
  4 Підприємство-споживач має свою під'їзну колію
  5 Вартість перевезень 1т. вантажу колією споживача, тис. грн.. 0,32
  6 Підприємство-вантажовідправник має свою під'їзну колію
  7 Вартість перевезень колією вантажовідправника 1т. вантажу, тис. грн.. 0,34
  8 Підприємство-вантажовідправник не має своєї під'їзної колії і вантаж до станції відправлення підвозиться автомобілем
  9 Вартість підвозу вантажу до станції відправлення автомобілем, тис. грн.. 0,4
  10 Вартість навантаження та розвантаження 1т. у всіх випадках, тис. грн.. 1,5

  У всіх випадках витрати, пов’язані з транспортування вантажі несе споживач. Вибір найбільш оптимального способу перевезень підтвердити розрахунками.
  Література 16
 • Наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства, галузі

  Вступ. 3
  1. Державне регулювання економіки. 4
  2.Методи державного регулювання економіки 7
  3. Функції державного регулювання економіки 11
  4. Мета та напрямки державного регулювання цін та тарифів. 14
  5. Методи та інструменти регулювання цін 17
  6. Наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства, галузі та для монополії 20
  Висновок. 27
  Література. 28
 • Економіка і організація діяльності фірми

  Вступ 3
  1. Організація і планування роботи медичної сестри 4
  Висновок до питання 1 10
  2. Програма планування сім’ї (центр планування сім’ї, економічне становище) 11
  Висновок до питання 2 19
  Висновки 20
  Література 22
 • Функції соціологічного знання

  Вступ 3
  1. Загальна характеристика функцій соціології 4
  2. Роль та значення соціологічного знання на сучасному етапі 13
  Висновок 16
  Список літератури 18
 • Державний контроль якості реалізації лікарських засобів

  Вступ
  Державний контроль якості реалізації лікарських засобів
  Висновок
  Література

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2020