От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Порівняння, його використання в економічному аналізі (нужна будет практика)

  Вступ 3
  1 Порівняння як засіб економічного аналізу 4
  2 Практичне використання порівнянн під час аналізу фінансового стану прідприємства 10
  Висновки 15
  Список літератури 16
 • Принцип розвитку психології

  Вступ 3
  1. Системно-діяльнісний аналіз в психології 5
  2. Принципи розвитку в психології 10
  Висновок 17
  Література 18

 • Припинення трудового договору

  Вступ 4
  1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору 6
  2. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника 13
  3. Роль правової культури у формуванні правової, соціальної держави 18
  4. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу 28
  5. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями 30
  Висновки 36
  Список використаної літератури: 38

 • Свідоме та неусвідомлене

  ВСТУП 3
  1. Поняття й характеристика свідомості 5
  2. Поняття несвідомого та підсвідомого 11
  3. Проблема співвідношення свідомого й несвідомого 13
  ВИСНОВОК 23
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 24
 • Наслідки створення Європецської валютної системи і запровадження валюти Євро

  Вступ 3
  1. Європейська валютна система як передумова переходу до Європейського валютного союзу 4
  2. Становлення Європейського Валютного Союзу і стратегія переходу до євро 8
  3. Позитивні наслідки та загрози утворення ЕВС 14
  Висновок 20
  Література 21
 • Аналіз інвестиційної привабливості країни


  ВСТУП 3

  1. РОЛЬ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 4

  2. АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДЛЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 9

  3. НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 15

  ВИСНОВКИ 23
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 • Ключові цілі і задачі організації

  ВСТУП 3
  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 4
  2. ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 11
  3. СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 15
  ВИСНОВОК 27
  ЛІТЕРАТУРА 28
 • РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3
  1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ. 5
  2. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ. 15
  3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ. 25
  ВИСНОВОК 37
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 39
 • Контрольна робота з аграрного права

  Завдання 1. 3
  Агробіохімтехнічний регламент грунтів 3
  Фітосанітарний регламент рослинницької продукції 6
  Санітарно-гігієнічний і ветеринарно санітарний регламент 8
 • Резерви вдосконалення організації обслуговування туристів в готелях середньої потужності

  Вступ 3
  1. Обґрунтування удосконалення готельного господарства 4
  2. Удосконалення організації готельного господарства в малих готелях 11
  Висновки 16
  Список використаних джерел 18
 • Ринок фінансових послуг

  1. Банківська система, як основа розвитку ринку фінансових послуг в Україні 3
  2. Валютний кліринг у міжнародних розрахунках 11
  3. Правові основи регулювання банківського кредитування 18
  Список використаної літератури: 27

 • Туристичні ресурси м. Севастополя та його околиць

  ВСТУП 3-6
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА М. СЕВАСТОПОЛЯ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ 6-10
  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ 11-17
  3. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ М. СЕВАСТОПОЛЯ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ 18-26
  4. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У СЕВАСТОПОЛЬСЬКОМУ РЕГІОНІ 27-32
  ВИСНОВКИ 33-24
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35-38
  ДОДАТКИ 39-43

 • Контрольна з цивільного права

  1. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, малолітніми, громадянами, визнаними обмежено дієздатними та недієздатними. 3
  2. Оформлення права на спадщину. Спадковий договір. 8
  Задача 1 14
  Петров, який керував приватною автомашиною перевищив швидкість, внаслідок чого не справився з управлінням і наїхав на машину Сидорова, що стояла на узбіччі дороги. Від удару машина Сидорова зрушила з місця і вдарила машину, яка належала Іванову. Відновлений ремонт машини Сидорова склав 8000 гривень, а машини Іванова - 3000 гривень. Отримала пошкодження і машина Петрова на загальну суму 5000 гривень. Іванов пред’явив позов до Петрова і Сидорова, з проханням до суду стягнути з них солідарну суму заподіяної йому шкоди.
  Сидоров пред’явив позов до Петрова про відшкодування йому вартості відновленого ремонту, а в частині позову Іванова просив звільнити його від відповідальності, оскільки пошкодження його автомашини відбулося з вини Петрова.
  Петров заперечуючи проти пред’явлених до нього позовів, вказував, що по-перше, шкода автомашини Іванова заподіяна не його машиною, і, по-друге, Сидоров сам винен в пошкоджені його автомашини, оскільки поставив її в місці, де заборонена стоянка автомашин. Тому у пред’явлених до нього позовах Іванова і Сидорова Петров просив відмовити.
  Вирішіть справу.

  Задача 2 17
  Після смерті Петрова, який все своє майно залишив братові, залишилися його дружина (50 років) і двоє дітей: син - 20 років та донька 13 років. Окрім того, у Петрова залишилася його мати 80 років.
  Розрахуйте частину спадщини Петрова, яку отримають кожний із спадкоємців.

  Список використаної літератури 19
 • ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 2
  1. Конкуренція: її види та фактори 4
  2. Показники та методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності підприємства 14
  3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства 23
  Висновки 32
  Список використаної літератури 35

 • Вимоги яким має відповідати система інформації обліку та звітності

  1. Система економічної інформації 3
  2. Джерела аналізу господарської діяльності підприємств і об'єднань. 5
  3. Підготовка аналітичних даних 7
  Література 9

 • Складові бюджетного менеджменту

  Вступ 2
  1. Управління державним бюджетом 3
  2. Складові бюджетного менеджменту 6
  3. Органи оперативного управління бюджетним процесом 8
  Висновок 22
  Список використаних джерел 23

 • Основи ЗЕД

  6 Показники функціонування зовнішньоекономічної системи країни 3
  21 Митне оформлення при здійснені ЗЕД 7
  36 Вибір способів винаходу підприємства на зовнішній ринок 13
  51 Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види 18
  Список литературы 23
 • Кр основи соціальної політики

  Вступ 3
  1. Умови реалізації соціальної політики 4
  2. Принципи реалізації соціальної політики 8
  Висновок 14
  Список використаної літератури 15

 • Контрольна робота з соціології

  ВСТУП 3
  1. Методи обробки і аналізу соціологічної інформації 4
  2. Мікро та макропідходи до вивчення суспільства 11
  3. Робота соціолога-теоретика та соціолога-практика 18
  ВИСНОВКИ 19
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20
 • Кр соціологія праці і трудових колективів

  1. Диференціація трудової поведінки на основі ставлення робітника до процесу праці та способів його організації 3
  2. Різновиди мотивів трудової поведінки, функції трудової мотивації 8
  Список використаної літератури 15

 • Соціальна структура і соціальна стратифікація

  1. Поняття соціальної структури суспільства 3
  2. Вивчення соціальної структури 6
  3. Соціальна стратифікація 9
  Список використаної літератури 13

 • Кр соціологія управління

  1. Теорія стилів керівництва Мак-Грегора 3
  2. Культура управління 5
  Список використаної літератури 14

 • Спеціалізований туризм

  Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для розвитку рекреаційного туризму 3
  2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на екологічному спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вищеозначеної тематики 8
  Література 14
 • Спеціалізований туризм

  Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для гірськолижного туризму 3
  2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на лікувальному спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вище означеної тематики 9
  Література 16
 • Суб’єкти підприємництва

  Теоретична частина 3
  2. Загальна характеристика суб’єктів підприємництва в Україні 4
  3. Установчі документи суб’єктів підприємництва 13
  4. Зупинення та припинення діяльності підприємців 15
  1. Практична частина 18
  Задача №1
  Представництво компанії Coca-Cola Company звернулося до Антимонопольного комітету України із заявою про те, що Київське представництво фірми Aromes dalgere (Алжир) неправомірно використовує знак для товарів і послуг FANTA право власності на який належить компанії Coca-Cola Company. У ході розгляду справи було встановлено, що в 1997 році відповідач здійснив постачання в Україну концетрату для виготовлення безалкогольних напоїв за назвою FANTA, не маючи на це передбачених законодавством правових підстав.
  Список використаних джерел: 20
 • Сутність сучасного стратегічного кадрового менеджменту

  Вступ 3
  1. Сутність сучасного стратегічного кадрового менеджменту 4
  2. Процес управління – як основа сучасного стратегічного кадрового менедменту 12
  3. Методи управління персоналом сучасного стратегічного кадрового менеджменту 17
  Висновки 20
  Список використаної літератури 21
 • Розробити схему спільних рис та відмінностей расових класифікацій різних вчених. Зробити аналіз: які загальні риси, яку спільні і що є відмінного

  ВСТУП 3
  1. Відмінності в поглядах вчених щодо расової класифікації 5
  2. Подібність в поглядах вчених з расової проблематики 8
  Висновок 17
  ЛІТЕРАТУРА 18
 • Правова держава та громадянське суспільство

  Вступ 3
  1. Загальні засади правової держави 5
  1.1. Теоретичні концепції правової державності 5
  1.2. Поняття та риси правової держави 15
  2. Характеристика громадянського суспільства 21
  2.1. Ідея громадянського суспільства 21
  2.2. Взаємодія держави і громадянського суспільства 24
  Висновок 38
  Список використаної літератури 40
 • Розвиток і розміщення внутрішньої торгівлі Херсонської області

  Вступ 3
  1. Значення і місце торгівлі у формуванні економічного потенціалу країни (регіону). 5
  2. Основні чинники розміщення внутрішньої торгівлі Херсонської області 16
  3. Сучасний стан внутрішньої торгівлі Херсонської області 21
  4. Напрямки розвитку торгівельних мереж 24
  5. Стратегія розвитку внутрішньої торгівлі Херсонської області 34
  Висновки 39
  Література 42-44
 • Контрольна робота з курсу транспорту 2

  1. Значення внутрішніх водних шляхів для перевезень. Класифікація внутрішніх водних шляхів 3
  2. Техніко-експлуатаційні характеристики вантажних та пасажирських літаків 8
  3. Вплив водного транспорту на навколишнє середовище 12
  Література 15
 • Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів

  Вступ …………………………………………………………………………….3
  1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ………………………….5
  2. Методологічні основи управління трудовими ресурсами…………… 12
  3. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні…………… 16
  Висновки ……………………………………………………………………….21
  Література………………………………………………………………………23

 • Контрольна з туристичного країнознавства

  1. Цивілізаційний підхід в країнознавстві. Основи цивілізації світу 3
  2. Характеристика туристичної галузі Єгипту. Основні туристичні райони країни. 8
  Список використаних джерел 13
 • Контрольна з туризму

  Вступ 3
  1. Види туристичних фірм і особливості їх діяльності. 4
  Висновки 8
  2. Митний догляд і митна декларація. 9
  Список літератури: 16
 • Сучасна українська мова

  1. Складіть розпорядження про дозвіл на дострокове складання іспитів. 3
  2. Знайдіть українські відповідники до слів 3
  3. Перекладіть українською мовою 3
  4. Виконайте завдання № 1,2, 3, 5, 9. 4
  5. Подані іменники стоять у давальному відмінку однини. Усі приголосні перед - ці вимовляються м'яко. Запишіть слова в дві колонки 6
  Список використаної літератури: 7

 • Кр українська мова

  1. Охарактеризуйте типові помилки, пов’язані з уживанням прийменників у фахових військових текстах. з’ясуйте причини порушення норм; подайте зразки нормативного вживання зворотів військовими. 3
  2. Яку літеру – и чи і – треба вставити замість крапок? Запишіть слова. 7
  3. Перекладіть українською типові мовні звороти, уживані в текстах пояснювальних записок. 8
  4. Провідміняйте сполуку, утворену Вашим прізвищем, іменем і по батькові. Зважте на можливий паралелізм закінчень у давальному й місцевому відмінках. 9
  5. Складіть резюме. Прокоментуйте оформлення основних компонентів резюме. 10
  Список використаної літератури 12
 • Сучасна психологічна освіта в США

  ВСТУП 2
  РОЗДІЛ 1 4
  Психологічна освіта в США як фактор неперервного зв'язку людини із соціумом 4
  1.1. Базові принципи психологічної освіти в США 4
  1.2. Структура психологічної освіти у вищих школах США 9
  Висновки до розділу 1 13
  РОЗДІЛ 2 14
  Професійна спрямованість вищої психологічної освіти в США 14
  2.1. Складові процесу розвитку професійно-значущих якостей студентів 14
  2.2. Методологічна компонента курсу сучасної американської психології 18
  Висновки до розділу 2. 23
  РОЗДІЛ 3 24
  Перспективні можливості використання освітнього досвіду США на українських наукових теренах 24
  3.1. Можливості використання здобутків американської університетської психологічної освіти 24
  3.2. Ефективність запозичення стандартів вищої психологічної освіти США 28
  Висновки до розділу 3 32
  ВИСНОВКИ 33
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
  ДОДАТОК 38
 • Виконавче провадження

  1. Охарактризувати особливості правового статусу органів примусового виконання як учасників виконавчого провадження 3
  2. Визначити підстави та порядок примінення виконавчого документа до виконання 7
  3. Скласти проект постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження 12
  Список використаної літератури: 14

 • ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КРИМУ В ТУРИСТИЧНІЙ ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  ВСТУП 3
  1. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КРИМУ В ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 5
  1.1. Природні ресурси як основа розвитку туризму 5
  1.2. Фізико – географічна характеристика Автономної Республіки Крим 6
  1.3. Особливості територіального розміщення природних ресурсів Криму. 11
  2. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КРИМУ В ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 19
  2.1. Стан екскурсійної діяльності в Автономній Республіці Крим 19
  2.2. Проблеми та перспективи екскурсійної діяльності в Автономній Республіці Крим 30
  ВИСНОВКИ 35
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 37
  ДОДАТКИ 39-40
 • Викрадення привласнення вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем


  Вступ 3
  1. Визначення поняття наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів як предмету злочину 4
  2. Роз’яснення ст.. 308 Кримінального Кодексу України 7
  3. Судова практика в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 11
  Висновок 27
  Використана література 28
  Задача I

  Шутов вирішив організувати стійку озброєну групу для скоєння розбійних нападів на громадян. На його пропозицію дали згоду Зарубін і Рибаков. З цією метою Шутов виготовив пістолет, два мисливських ножі, які передав Зарубіну і Рибакову. Але цим особам не вдалось скоїти жодного нападу, тому що вони були викриті і притягнуті до кримінальної відповідальності . Кваліфікуйте дії Шутова, Зарубіна Рибакова.
  Задача 2

  Прядков і Стрильбицький, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вночі проникли в будинок Міроненка з метою викрадення його майна. Вони погрожували потерпілому обрізом, але Міроненко не віддав грошей, які сховав під сорочкою. Тод Прядков і Стрильбицький вбили Міроненка. після чого заволоділи грошима та цінними речами на загальну суму 1000 гривень і втекли з місця вчинення злочину.
  Кваліфікуйте дії Прядкова і Стрильбицького.

 • Винахідництво, як об’єкт психологічних досліджень

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5
  1.1. Історико-методологічний аналіз психолого-педагогічних досліджень винахідницької діяльності учнів 5
  1.2. Психологічний аналіз винахідництва 12
  1.3. Визначення поняття винаходу та його ознаки 14
  1.4. Творчість винахідництва і чинники, що впливають на нього 17
  РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ВИНАХІДНИЦТВА 21
  2.1. Психолого-педагогічні умови розвитку винахідництва 21
  2.2. Технологія навчання дошкільняіт прийомам розв’язання технічних задач, що формують уміння винахідництва 22
  2.3. Розвиток винахідництва в учнів початкової школи 24
  РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ НАВЧАННІ КОНСТУЮВАННЮ (практична частина) 26
  3.1. Організація дослідження 26
  3.2. Результати експерименту 29
  ВИСНОВОК 33
  Список використаної літератури 35
 • Заочна форма навчання

  Вступ 3
  1. Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні 4
  2. Особливості заочного навчання 8
  Висновки 13
  Література 14
 • Застосування методів соціального та морального впливу на персонал туристичного підприємства

  ВСТУП 3
  1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ПЕРСОНАЛ 5
  1.1 Поняття та класифікація методів управління персоналом 5
  1.2 Особливості управління в соціальних системах 10
  1.3 Методи соціального та морального впливу на персонал підприємства, їх характеристика 17
  2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ПЕРСОНАЛ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Назва» 21
  2.1 Загальна характеристика туристичного агентства «Назва» 21
  2.2. Аналіз трудових ресурсів туристичного агентства «Назва» 33
  2.3. Діагностика процесу впровадження методів соціального та морального впливу на персонал туристичного агентства «Назва» 39
  3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ПЕРСОНАЛ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Назва» 43
  3.1. Недоліки застосування методів соціального та морального впливу на персонал туристичного підприємства «Назва» 43
  3.2. Заходи щодо покращення застосування методів соціального та морального впливу на персонал туристичного підприємства «Назва» 45
  ВИСНОВКИ 49
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 53
  ДОДАТКИ 56-62

  бакалавр
 • Залучення кредитів та забезпечення їх повернення суб'єктами господарювання + рецензія + роздатковий матеріал

  Вступ 5
  Розділ 1. Сутність та необхідність залучення підприємствами кредитів банку 10
  1.1.Необхідність кредитування підприємств у ринкових умовах. 10
  1.2.Класифікація банківських кредитів. 16
  1.3.Умови кредитування підприємств у трансформаційний період. Процедура залучення кредитів підприємством. 33
  Розділ 2.Аналіз кредитоспроможності підприємства 44
  2.1.Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання 44
  2.2.Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості при видачі кредитної позики 71
  2.3.Оцінка якісних показників кредитоспроможності суб’єктів господарювання 77
  Розділ 3.Удосконалення методів забезпечення повернення кредитів. 83
  3.1. Впровадження в діяльність підприємства прогресивних методів залучення кредитів 83
  3.2.Прогресивні види застави як методу кредитного забезпечення 90
  а)Застава рухомого та нерухомого майна 90
  б) Застава цінних паперів 99
  Висновки 109
  Список літератури 113
  Додаток А 122

 • Эмоциональные и рациональные аспекты украинских тенденций евроинтеграции


  План 1
  Вступление 2
  Украинский путь в Европу: колеблясь и шатаясь 3
  На пути к новому виденью Украиной европейского пути развития 8
  Выводы 11
  Литература 12
 • Логістика в туризмі

  1. Джерела надходження інформації про туристичні послуги підприємств-постачальників в туризмі 3
  2. Моделі логістичного управління для підприємств сфери туризму. 10
  Список використаної літератури 16

 • Контрольна робота з стратегічного менеджменту

  1. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії. 3
  2. Міжнародні стратегії підприємств. 9
  3. Охарактеризуйте зміст і взаємозв'язок функціональних стратегій підприємства (підприємство — на ваш вибір). 13
  Література: 18

 • Контрольна робота економічної теорії

  1. Що означає розширене відтворення економічних відносин ринкового господарювання? Вибрати головні ознаки цього процесу. 2
  2. Проаналізувати, як співвідносяться науково-технічний прогрес і процес вдосконалення економічних відносин. Чи можливі між ними протиріччя і як вирішується ця проблема на даному етапі? 4
  3. "Економічний цикл" і "економічна криза", порівняйте ці поняття. Яке місце кожного з цих явищ у розвитку економіки, поясніть їх причини. 6
  4. Дібрати факти щодо розвитку економіки України, сучасний стан і проблеми подальшого економічного зростання. 9
  Список використаної літератури 13
 • Контрольна з світового туризму

  1. Характеристика стану розвитку туризму в країнах Східного Середземномор'я. 3
  2. Особливості розвитку гірськолижного туризму в Півничній Європі. 8
  Список використаної літератури: 13
 • Вимоги до якості та витрати на її забезпечення

  ВСТУП 2
  РОЗДІЛ 1. СУТЬ, ПОКАЗНИКИ І МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 3
  1.1. Якість як економічна категорія 3
  1.2. Показники якості 6
  1.3. Методи визначення рівня якості 10
  РОЗДІЛ 2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ЯК МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ 12
  2.1. Стандартизація продукції 12
  2.2. Сертифікація продукції та систем якості 16
  РОЗДІЛ 3. ВИТРАТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 19
  3.1. Суть поняття «ціна якості» 19
  3.2. Два підходи до ціни якості 20
  ВИСНОВКИ 23
  ЛІТЕРАТУРА 25

 • Бюджетний устрій в Україні

  Вступ 3
  1. Основи бюджетного устрою в Україні 4
  2. Характеристика принципів бюджетного устрою в Україні 6
  Висновок 16
  Список використаної літератури 17


Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2021