От партнеров


Заказать работу


От партнеров

интернет-магазин детской одежды Харьков

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ Тернопільська область

  ВСТУП 3
  1. Загальна характеристика Тернопільського регіону 5
  2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу Тернопільського регіону 8
  3. Оцінка природно-ресурсного потенціалі тернопільського регіону 17
  Висновки 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
  ДОДАТКИ 30
 • НАПРЯМКИ РОЗШИРЕННЯ ПРИСУТНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародного туризму 6
  1.1. Формування світового ринку туристичних послуг 6
  1.2. Специфіка торгівлі міжнародними туристичними послугами 15
  1.3. Види та форми міжнародного туризму 22
  Розділ 2. Аналіз тенденцій світового ринку туристичних послуг 31
  2.1. Структура ринку послуг міжнародного туризму 31
  2.2. Система регулювання світового ринку туристичних послуг 38
  2.3. Сучасні тенденції світового туризму 42
  Розділ 3. Напрями ефективної реалізації потенціалу українських туристичних фірм в світовій торгівлі 46
  3.1. Оцінка стану туристичного ринку України 46
  3.2. Шляхи розвитку українського туристичного сектору 56
  3.3. Співробітництво України з ЄС у галузі розвитку туризму 66
  3.4. Шляхи щодо подолання проблем українського туристичного сектору 89
  Висновки 106
  Список використаної літератури 109
  ДОДАТКИ 114
 • ТЕХНОЛОГІЯ СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Технологія обслуговування в готелі 6
  1.1. Класифікація готельних послуг 6
  1.2. Технологія культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування в готелі 9
  Розділ 2. Технологія спортивно-рекреаційне обслуговування в готельному комплексі "Славутич-Закарпаття" 13
  2.1. Загальна характеристика готельного комплексу "Славутич-Закарпаття" 13
  2.2. Технологія спортивно-рекреаційного обслуговування в готелі "Славутич-Закарпаття" 16
  Розділ 3. Удосконалення технології спортивно-рекреаційного обслуговування 21
  ВИСНОВКИ 25
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

  Вступ 3
  Розділ 1. Правові засади регулювання діяльності і статусу акціонерних товариств 5
  Розділ 2. Правовий режим майна 12
  Розділ 3. Управління акціонерним товариством 24
  Висновки 30
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  вступ 3
  1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці 4
  2. Методи забезпечення трудової дисципліни 7
  3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 10
  4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків 15
  5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов`язків. Поняття дисциплінарного проступку 18
  ЗАДАЧІ 28
  ВИСНОВКИ 33
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 35
 • Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортними засобами.

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Становлення законодавства про кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом 5
  Розділ 2. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортними засобами 11
  Розділ 3. Механізм вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом (кримінологічний аспект) 16
  Задачі 28
  ВИСНОВКИ 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • Кр біржове право

  1. Документи які підтверджують угоди з цінними паперами 3
  2. Члени УМВБ та вимоги до них 7
  Список використаної літератури 16
 • Тенденції розвитку сучасних корпоративних інформаційних систем

  Вступ 3
  1. Сучасний менеджмент та інформаційні технології в умовах ринкової економіки 4
  2. Моделі корпоративних інформаційно-керуючих систем в умовах ринкової економіки 6
  3. Фактори та умови функціонування корпоративної інформаційно-керуючої системи 8
  Висновки 17
  Література 19

 • Джерела міжнародного туристичного права

  1. Основні джерела міжнародного туристичного права 4
  2. Діяльність національних туристичних агентств як джерело міжнародного туристичного права 10
  Список використаних джерел 13
 • Контрольна робота державне регулювання економіки

  1. Мета та завдання державного регулювання розвитку регіонів 3
  2. Соціально-економічний комплекс регіону як системи 4
  3. Форми державного регулювання економічно-соціального розвитку регіонів 5
  4. Державні регіоні програми (регіональна політика) 8
  5. Центральний капітал вкладення в розвиток економіки окремих регіонів 13
  Список використаної літератури 17
 • Кр екологічне право

  1. Моніторинг навколишнього середовища: суб'єкти, об'єкти, зміст 3
  2. Зміст права природокористування, підстави його виникнення, зміни та припинення 15
  Список літератури 24

 • Економіка фірми

  1. Робоче середовище менеджменту: технічна підготовка виробництва продукції, постачання ресурсів, облік, фінансова сфера 3
  2. Державне регулювання економічної діяльності фірми 10
  3. Банкрутство фірми 16
  Задача 20
  Резерви відносного зниження собівартості продукції за рахунок збільшення обсягу її виробництва (DСов) і випереджаючих темпів підвищення продуктивності праці порівняно зі збіль¬шенням заробітної плати (DСпп) розраховуються за формулами:...
  Література 21
 • Економіка туристичного підприємства

  1. Попередній огляд результатів діяльності туристичного підприємства. 3
  2. Модель побудови плану туристичного підприємства. 7
  Література 12
 • Сучасний стан та перспективи розвитку гірськолижного відпочинку в Болгарії

  ВСТУП 3
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІРСЬКОЛИЖНОГО ВІДПОЧИНКУ БОЛГАРІЇ 5
  1.1. Фізико-географічні передумови гірськолижного туризму 5
  1.2. Історичний нарис становлення гірськолижного відпочинку 10
  2. СУЧАСНИЙ СТАН ГІРСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ БОЛГАРІЇ 14
  2.1. Основні курорти їх характеристика 14
  2.2. Матеріально-технічна база 18
  2.3. Інфраструктура гірськолижних центрів 22
  2.4. Рівень обслуговування 24
  2.5. Забезпечення безпеки 26
  3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ВІДПОЧИНКУ У БОЛГАРІЇ 30
  3.1. Проблеми розвитку гірськолижного відпочинку у Болгарії 30
  3.2. Подальші перспективи гірськолижного відпочинку у Болгарії 32
  ВИСНОВОК 36
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
  ДОДАТКИ 40

 • Імідж-реклама

  Вступ 3
  1. Теоретична частина 4
  1.1. Створення іміджу та позиціювання фірми та її товару 4
  1.2. Сутність імідж-реклами та рекламної політики підприємства. 6
  2. Практична частина 9
  Програма створення іміджу та позиціювання компанії “Назва”
  1. Просування торгової марки “Київінвестпроект”.
  2. Реклама в ЗМІ
  3. Реклама в мережі Інтернет:
  4. Виготовлення малоформатної друкарської рекламної продукції ( буклети, брошури, проспекти, плакати, календарі ).
  5. Реклама на сувенірній продукції
  Висновки 12
  Список використаної літератури 13
 • Історія України


  1. Значення козацтва у боротьбі українського народу за національне і соціальне визнання 3
  2. Козацтво як державотворча сила 16
  Література 20

 • Колонізація у країнських земель Литвою

  Вступ 3
  1. Особливості литовської експансії на українській землі 4
  2. Суспільно-політичний устрій українських князівств під владою Литви 9
  3. Польсько-литовські унії та їх наслідки для України 12
  Висновок 18
  Список використаної літератури 19

 • Немецкий контрольная

  Контрольна робота №1
  Варіант 1
  1. Прочитайте і перекладіть текст (1, 6, 11 абзаци).

  Die Architektur des Konsums
  1. SUPERMARKT- eine Welt aus Suppen-dosenwänden, Milchtütenmauern,
  Архітектура споживання
  1. Супермаркет – це світ, що складається зі стін консервованого супу в
  2. Складіть запитання за допомогою таких слів:
  1) Wann abreist die Bahn?
  3. Напишіть речення за допомогою нижче поданих слів:

  1. Supermarkt ist eine Welt aus Milchtütenmauern.
  4. Напишіть 7-10 речень, які стисло передають зміст тексту. Перекажіть їх по пам’яті.

  1. Eine Welt (Supermarkt) bringt uns immer wieder mehr zu nehmen, als wir
  5. За допомогою наданих лексичних одиниць утворіть речення, звертаючи увагу на відмінювання іменників та артиклів (sein в теперішньому часі).

  1. Das Fahrrad des Mannes ist modern.
  6. За допомогою наданих лексичних одиниць складіть речення. Зверніть увагу на відмінювання дієслів у теперішньому часі та префікси, що відокремлюються.

  1. Der Verkäufer meldet Besucher an.
  7. Складіть речення за допомогою наданих слів. Зверніть увагу на особливості відмінювання дієслів у теперішньому часі. До підкреслених членів речень поставте запитання. Визначте вид питального речення.

  1. Der Wärter füttert den Hund. Wen füttert der Wärter?
  8. Провідміняйте дієслова зі зворотним займенником в теперішньому часі (активний стан) та складіть з ними речення.
  • ich ziehe mich an
  9. Утворіть речення за допомогою наданих нижче слів та словосполучень, зверніть увагу на вживання модальних дієслів в теперішньому часі. Перекладіть українською мовою.
  10. До підкреслених слів поставте запитання.
  11. Перекладіть німецькою мовою. Зверніть увагу на вживання модальних дієслів.
  1. Я хочу піти зараз на пошту та відправити телеграму. - Ich will
 • Основи менеджменту

  ВСТУП - 3 -
  1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Сфери менеджменту. - 5 -
  2. Поняття мотивування. Сучасні теорії мотивації. Співставлення змістовних і процесуальних теорій мотивацій. - 9 -
  3. Поясніть сутність понять „зовнішня та внутрішня винагорода". - 16 -
  Список використаної літератури - 18 -

 • Основи екскурсознавства Варіант № 12

  1. Використання літературних джерел в екскурсійній роботі. 3
  2. Жести в екскурсії. 6
  Література 12
 • ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

  1. Заходи підтримання чистоти повітря виробничих приміщень, їх характеристика. 3
  2. Пожежний водопровід, його основні елементи, порядок застосування. 8
  Список літератури 14
 • Конвенція про права дитини 1989


  Вступ 3
  1. Конвенція ООН про права дитини як міжнародний документ 5
  2. Визначення основних прав дитини в Конвенції ООН та особливості їх реалізації в Україні 7
  3. Механізми виміру ефективності дії Конвенції 19
  4. Проблеми реалізації положень Конвенції ООН про права дитини в Україні 22
  Висновки 26
  Бібліографія 28

 • Створення підприємства Гірський світанок

  Вступ
  1. Опис проекту створення підприємства “Гірський світанок”
  2. Мета підприємства “Гірський світанок” і фінансова стратегії діяльності
  3. Характеристика ринку та конкурентної боротьби
  4. Юридичний план діяльності
  Рекомендована література
 • Відмежування непрямого умислу від самонадіяності

  Вступ
  Розділ 1. Поняття непрямого умислу
  Розділ 2. Поняття самовпевненості
  Розділ 3. Особливості відмежування самовпевненості від прямого умислу
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Вільні економічні зони

  Вступ / Розділ 1. Види і форми вільних економічних зон / Розділ 2. Особливості формування вільних економічних зон на Україні / Розділ 3. Оцінка положення сприятливих регіонів України з точки зору формування вільних економічних зон / Висновки / Перелік посилань / Додатки
 • Способи реалізації принципів верховенства права і закону

  Вступ / Розділ 1. Поняття та загальні положення принципів верховенства права і закону / Розділ 2. Правова держава як основа утвердження верховенства права і закону / Розділ 3. Розподіл влади як спосіб реалізації принципів верховенства права і закону / Висновки / Список використаної літератури
 • Управління персоналом у міжнародних кампаніях

  Вступ / Розділ 1. Окремі особливості управління персоналом у міжнародних кампаніях: 1.1. Психологічні аспекти добору кадрів придатних до виконання певної роботи, 1.2. Розставляння кадрів як фактор успішного функціонування організації / Розділ 2. Світовий досвід управління персоналом у міжнародних кампаніях: 2.1. Американський досвід управління персоналом, 2.2. Японський досвід управління персоналом, 2.3. Англійський досвід управління персоналом / Висновки / Список використаних джерел / Додатки
 • Порівняння заробітних плат

  Порівняння заробітних плат
 • Проблеми держави і суспільства в працях Платона

  Вступ.3
  1. Проблема державного устрою....................................................................4
  2. Негативні форми правління за Платоном..................................................6
  3. Проблеми суспільної організації в працях Платона.................................9
  Висновок..........................................................................................................13
  Використана література..................................................................................14


 • Вплив системи електроної обробки даних на оцінку системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

  Вступ...................................................................................................................3
  Розділ 1. Поняття системи електронної обробки даних у
  бухгалтерському обліку.....................................................................5
  Розділ 2. Дослідження комп ютерних форм та систем,
  які застосовуються на підприємстві...............................................13
  Розділ 3. Вдосконалення інформаційного забезпечення
  бухгалтерського обліку на АТВТ Трембіта .................................26
  Висновки.............................................................................................................32
  Список використаної літератури......................................................................34
  Додатки................................................................................................................37


 • Теоретичні та інформаційні основи податкового контролю

  Вступ..3
  Розділ 1. Поняття податкового контролю: теоретичні та
  інформаційні основи..7
  Розділ 2. Результати діяльності податкового контролю ДПА у
  Вінницькій області .18
  Розділ 3. Удосконалення податкового контролю.24
  Висновки...37
  Список використаної літератури40


 • Правовий статус природних заповідників України

  Вступ................................................................................................................3
  1. Загальна характеристика природних заповідників України..................4
  2. Законодавче забезпечення охорони природних заповідників...............9
  Висновок........................................................................................................12
  Використана література................................................................................13
 • ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

  Вступ...........................................................................................................3
  1. Поняття господарського товариства....................................................4
  2. Реєстрація господарських товариств....................................................6
  3. Управління господарськими товариствами та припинення їх діяльності......8
  Висновки....................................................................................................11
  Використана література............................................................................12
 • ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві 6
  Розділ 2. Правове становище і повноваження захисника у кримінальній справі 12
  Розділ 3. Процесуальні аспекти участі захисника у кримінальній справі 24
  ВИСНОВКИ 27
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29
 • Поняття держави в працях Ціцерона

  вступ 3
  Поняття держави в працях Цицерона 4
  висновки 11
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 12
 • АУДИТ ОПЕРАЦІЙ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ ПІДПРИЄМСТВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Теоретичні основи обліку операцій за розрахунковим, валютним та іншими рахунками у банку 5
  Розділ 2. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку 11
  Розділ 3. Аудит банківських та кредитних операцій на банківських рахунках 18
  ВИСНОВКИ 26
  Список використаної літератури 29
 • ЗЛОЧИННІСТЬ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ

  Вступ 3
  Розділ 1. Кримінологічна характеристика та особливості злочинності нелегальних мігрантів 5
  Розділ 2. Причини злочинності нелегальної міграції 16
  Розділ 3. Попередження злочинності нелегальних мігрантів 19
  Висновки 28
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • Алкоголізм

  ВСТУП 3
  1. Поняття алкоголю 4
  2. Алкоголізм 6
  ВИСНОВОК 11
  Використана література 12
 • ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та класифікація моральної шкоди 5
  Розділ 2. Умови настання відповідальності за заподіяну моральну шкоду 9
  Розділ 3. Судова практика відшкодування моральної шкоди 18
  ВИСНОВКИ 28
  Список використаної літератури 30
 • Типи еволюційних змін.

  ВСТУП 3
  1. Етапи біохімічної еволюції 4
  2. Біологічна еволюція 8
  Висновок 14
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВИ, ЇЇ СУТІ І ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Закономірності виникнення держави 5
  Розділ 2. Визначення поняття держави 9
  Розділ 3. Основні ознаки держави 17
  ВИСНОВКИ 27
  Список використаної літератури 29
 • ТИПИ МОЗКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  вступ 3
  1. Психологічні основи людської діяльності 4
  2. Творча діяльність 10
  3. Роль аналітико-синтетичної діяльності мозку у формуванні функціональних станів 12
  ВИСНОВОК 15
  використанА літературА 16
 • ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття та структура гарантій основних права і свобод в Україні 5
  Розділ 2. Нормативно-правові гарантії прав і свобод 16
  Розділ 3. Інституційні гарантії основних прав і свобод 21
  Висновки 29
  Список використаної літератури 33
 • АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПОСТАВКИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Зміст і виконання договорів поставки 6
  Розділ 2. Аналіз виконання договорів поставки на підприємстві 20
  Розділ 3. Вдосконалення управління процесом укладення договорів поставки на підприємстві за допомогою ПЕОМ 27
  ВИСНОВКИ 33
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
  ДОДАТКИ 37
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Функціонування банківської системи в Україні 5
  Розділ 2. Перспективи розвитку банківської системи України 23
  Розділ 3. Функціонування банківської системи у контексті з країнами розвиненої економіки 30
  ВИСНОВКИ 36
  Список використаної літератури 38
 • Шизофренічні і афектні розлади як фактор спадковості

  ВСТУП 3
  1. Шизофренічні розлади як фактор спадковості 4
  2. Дослідження генів шизофренії 7
  ВИСНОВОК 9
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 10
 • РОЗЛАДИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР СПАДКОВОСТІ

  ВСТУП 3
  1. Вплив генетичних факторів 4
  2. Розлади психічного розвитку як фактор спадковості 7
  ВИСНОВОК 12
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 13
 • ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття цивільного права 5
  1.1. Сутність та значення цивільного права 5
  1.2. Наука цивільного права та інші юридичні науки 11
  Розділ 2. Предмет цивільно-правового регулювання 16
  2.1. Поняття, предмет та метод науки цивільного права 16
  2.2. Поняття та особливості цивільних правовідносин 21
  ВИСНОВКИ 24
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
 • ФРН - ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІДЕР СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ

  Вступ 2
  Розділ 1. Німеччина в системі світового господарства 2
  Розділ 2. Зовнішня торгівля ФРН 2
  Розділ 3. Розвиток зовнішньоекономічних зв?язків з Україною 2
  Висновки 2
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 2
  ДОДАТКИ 2
 • РЕЧЕВІ ДОКАЗИ ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та ознаки речових доказів 5
  Розділ 2. Види речових доказів 9
  Розділ 3. Зберігання та витребовування речових доказів 15
  ВИСНОВКИ 21
  Список використаної літератри 24

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>