От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Вища рада юстиції України - порядок її формування, склад, основні функції

  Вступ 3
  Розділ 1. Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України 5
  Розділ 2. Порядок утворення Вищої ради юстиції та організація її роботи 10
  Розділ 3. Компетенція Вищої ради юстиції 18
  ВИСНОВКИ 26
  СПИСОК використанОЇ літературИ 28
 • ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття фінансування комерційних проектів. Основні види фінансування 5
  Розділ 2. Власні фінансові ресурси підприємства як джерело фінансування комерційних проектів 10
  Розділ 3. Фінансування комерційних проектів за рахунок позичкового капіталу 20
  ВИСНОВКИ 27
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • ПРОВАДЖЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА.

  ВСТУП 4
  Розділ 1. Поняття та значення стадії досудового слідства 5
  Розділ 2. Повноваження слідчого у стадії досудового слідства 10
  Розділ 3. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства 20
  ВИСНОВКИ 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття державного управління. Його основні риси і принципи 5
  Розділ 2. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади 16
  Розділ 3. Концепція адміністративної реформи - програма вдосконалення державного управління 20
  Розділ 4. Розвиток адміністративного законодавства 28
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК використанОЇ літературИ 36
 • ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ ГОТЕЛЯМИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Теоретичні основи екскурсійних послуг 5
  1.1. Сутність екскурсії 5
  1.2. Класифікація екскурсій, які надаються готелями 8
  1.3. Тематика і зміст екскурсій 13
  Розділ 2. Технологія надання екскурсійних послуг готелями 16
  2.1. Знайомство екскурсовода з групою 16
  2.2. Вихід екскурсантів з автобуса 17
  2.3. Розстановка та пересування групи у об'єкта 17
  2.4. Повернення екскурсантів в автобус 19
  2.5. Дотримання часу в екскурсії 20
  2.6. Техніка проведення розповіді при русі автобуса 21
  2.7. Паузи в екскурсії 22
  2.8. Техніка використання "портфеля екскурсовода" 23
  Розділ 3. Удосконалення надання екскурсійних послуг 25
  ВИСНОВКИ 32
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
 • ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття планування розвитку підприємства 5
  1.1. Сутність планування: поняття та види 5
  1.2. Стратегічне планування на підприємстві 10
  Розділ 2. Місце планування у системі управління підприємством 20
  2.1. Значення планування для управління підприємством 20
  2.2. Організація процесу планування на підприємстві 22
  Розділ 3. Основні напрями вдосконалення внутрішньофірмового планування в сучасних умовах господарювання 29
  3.1. Основні вимоги до ефективного планування діяльності підприємства 29
  3.2. Служба планування на підприємстві 31
  ЗАДАЧА 33
  Висновки 39
  Список використаної літератури 41
 • Історія України


  1. Значення козацтва у боротьбі українського народу за національне і соціальне визнання 3
  2. Козацтво як державотворча сила 16
  Література 20

 • Предмет: Бізнес-тренінг. Вид: Контирольна

  1. Характеристика одноосібного володіння 2

  2. Бізнес-план як інструмент розвитку підприємницької діяльності 7

  Література 15

 • Контрольна робота маркетинг

  1. Визначте сутність марочної політики туристичного підприємства 3

  2. Назвіть основні критерії вибору посередника в туризмі 9

  3. Визначте сутність асортиментної політики туристичного підприємства 14

  Творче завдання 16

  Екскурсійна агенція "Надія" планує отримати цільовий прибуток у розмірі 5 тис.грн. Середня ціна екскурсії становить 30 грн. Річні постійні витрати підприємства - 24 тис. грн., а змінні витрати - 14 грн./одн. Розрахуйте точку беззбитковості для даного підприємства й обсяг продаж, при якому воно може отримати цільовий прибуток у запланованому обсязі. Зробіть висновки 16

  Література 17
 • Сутність кредиту та його форми


  ВСТУП 4


  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 5

  1.1. Необхідність та сутність кредиту 5
  1.2. Роль кредиту в економіці країни 9
  1.3. Функції кредиту в ринковій економіці 11
  1.4. Форми та види кредиту 13

  2. КРЕДИТНИЙ РИНОК ТА КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ 19

  2.1. Сутність та структура кредитного ринку 19
  2.2. Основи функціонування кредитного механізму 24

  3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 29

  3.1. Основні засади формування кредитної політики на 2008 рік 29
  3.2. Напрямки глобалізації кредитної системи України 33


  ВИСНОВКИ 38
  ЛІТЕРАТУРА 40

 • Організація роботи менеджера виконавської ланки керування при розшуку фактів для підготовки презентації

  Вступ 3
  1. Залежність ефективності та виду презентації від діяльності менеджера виконавської ланки 3
  2. Презентація як складова менеджерської комунакації 9
  Висновки 12
  Література 13

 • Основи екскурсійної діяльності

  1. Пам’ятки історії та культури, їх використання в екскурсійній діяльності 3
  2. Методологічне, кадрове, інформаційне забезпечення екскурсійної діяльності 8
  Список використаних джерел 13
 • Основи менеджменту

  ВСТУП - 3 -
  1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Сфери менеджменту. - 5 -
  2. Поняття мотивування. Сучасні теорії мотивації. Співставлення змістовних і процесуальних теорій мотивацій. - 9 -
  3. Поясніть сутність понять „зовнішня та внутрішня винагорода". - 16 -
  Список використаної літератури - 18 -

 • Основи екскурсознавства

  Контрольний та індивідуальний тексти екскурсій, вимоги до їх складання 3
  2. Завершальний етап створення екскурсії 6
  Література 12
 • Техніка та технологія галузі

  1. Обробка отворів шліфуванням 4
  2. Лиття по виплавляємих моделях 9
  3. Біологічно активні добавки 16
  Використана література 18
 • Формування стратегії розвитку організації (на прикладі ЗАТ )

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ 6
  1.1. Економічна сутність та роль стратегічного менеджменту в економічному розвитку організації 6
  1.2. Зміст процесу стратегічного менеджменту підприємства 14
  1.3. Узагальнення сучасного досвіду стратегічного менеджменту провідних будівельних компаній України та світу 22
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 30
  РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАТ ФІРМИ "__" 31
  2.1. Загальна характеристика конкурентного стану компанії на галузевому ринку 31
  2.2. Оцінка потенціалу розвитку компанії 60
  2.3. Процес стратегічного менеджменту компанії 72
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 79
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЙ БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ 81
  3.1. Застосування сучасних технологій стратегічного аналізу для формування конкурентних переваг компанії 81
  3.2. Використання матриць для вибору стратегічного розвитку компанії 89
  3.3. Маркетингове забезпечення реалізації стратегічного розвитку компанії 103
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 119
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 120
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 123
  ДОДАТКИ 128

 • Порядок складання та подання звітності про місцеві податки та збори

  Вступ 3
  Розділ 1. Сутність і призначення звітності підприємства 5
  1.1. Звітність підприємства як джерело економічної інформації 5
  1.2. Звітність як елемент бухгалтерського обліку 11
  1.3. Склад місцевих податків та зборів та нормативна база 15
  Розділ 2. Порядок нарахування складання та подання звітності про місцеві податки та збори 19
  2.1. Комунальний податок 19
  2.2. Податок з реклами 22
  2.3. Ринковий збір 23
  2.4. Збір за припаркування автотранспорту 30
  Висновки 33
  Список використаної літератури 35

 • Контрольна робота Менеджмент організації

  1.Модель організації, що реалізує концепцію заінтересованих груп 3
  2.Поняття, завдання та порядок розробки бізнес-плану 9
  3. Зміст та методи реструктуризації та реорганізації підприємства 14
  4. Критичний аналіз визначень поняття „ризик” 17
  Висновки 23
  Список використаної літератури 25
 • Вільні економічні зони

  Вступ / Розділ 1. Види і форми вільних економічних зон / Розділ 2. Особливості формування вільних економічних зон на Україні / Розділ 3. Оцінка положення сприятливих регіонів України з точки зору формування вільних економічних зон / Висновки / Перелік посилань / Додатки
 • Кредит як джерело фінансування капітальних вкладень

  Вступ / Розділ 1. Капітальні вкладення, джерело їх фінансування в умовах ринкової економіки / Розділ 2. Аналіз діючої системи кредитування підприємства в основні засоби / Розділ 3. Шляхи вдосконалення діючої системи довгострокового кредитування підприємств / Висновки / Список використаної літератри
 • Правова характеристика відповідальності за ушкодження здоров’я і смерть громадянина який не підлягає соціальному страхуванню

  Вступ
  Розділ 1. Цивільно-правове поняття та основні елементи зобов’язань із заподіяння шкоди
  Розділ 2. Правова характеристика відповідальності за ушкодження здоров’я і смерть громадянина який не підлягає соціальному страхуванню
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Податкова система

  Вступ
  1. Економічна суть, функції та структура податкової системи
  2. Класифікація податків та платежів
  3. Удосконалення податкової системи
  Висновок
  Використана література
 • Податки і податкова система

  Вступ.3
  1. Становлення та принципи побудови податкової системи України............4
  2. Особливості сучасної системи оподаткування в Україні.............................7
  3. Поняття та значення податків в податковій системі України ...................13
  Висновок..............................................................................................................18
  Використана література......................................................................................19
 • Організація роботи менеджера при складанні бюджету продажів

  Вступ. 4
  1. Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання 5
  2. Поняття та приклад бюджету продажу. 6
  3. Організація роботи менеджера при складанні бюджету продажів. 7
  Література. 21
 • Контрольна робота державний фінансовий контроль

  1. Принципи і методи здійснення фінансового контролю 3
  2. Нормативно-правова база здійснення державного фінансового контролю 8
  3. Контроль за використанням коштів цільових програм за рахунок державного і місцевого бюджетів 13
  4. Контроль за правильністю розрахунків з бюджетами 15
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18
 • ПРОДУКТИВНІ СИЛИ СХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

  Вступ....................................................................................................................3
  1. Особливість географічного розташування та природно-кліматичних умов Східного економічного району..... 5
  2. Характеристика розвитку промисловості та сільського господарства Східного економічного району....10
  3. Демографія, ринок праці та доходи населення Східного економічного району......... 21
  4. Сучасний стан розвитку торгівлі, транспорту, фінансів, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності Східного економічного
  району....... 29
  Висновки............................................................................................................36
  Перелік посилань...............................................................................................38
  Додатки...............................................................................................................40
 • Сільське господарство в Закарпатській області

  Вступ...................................................................................................................3
  Розділ 1. Природні умови розвитку сільського господарства в Закарпатті.................................................................5
  Розділ 2. Характеристика галузей сільського господарства........................11
  Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку сільського господарства Закарпатської області...............................................20
  Висновки...........................................................................................................24
  Список використаної літератури....................................................................26
  Додатки..............................................................................................................29
 • ЕКОНОМІЧНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ НА РЕГІОН

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Природні ресурси та стан туристичного розвитку Закарпаття 5
  1.1. Характеристика природних ресурсів Закарпатської області 5
  1.2. Стан розвитку туризму в Закарпатській області 10
  Розділ 2. Економічний, соціальний та соціально-психологічний вплив туризму на розвиток Закарпатської області 15
  2.1. Розвиток туристичної інфраструктури, інвестиційної діяльності та зовнішньоекономічного співробітництва 15
  2.2. Вплив туризму регіону на зайнятість населення 18
  2.3. Розвиток культурної спадщини регіону 22
  2.4. Соціально-економічний ефект рекреаційних ресурсів 25
  Розділ 3. Перспективи впливу підприємств галузі туризму на розвиток Закарпатської області 28
  ВИСНОВКИ 31
  Список використаної літератури 35
 • ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та види служби та службовців 5
  Розділ 2. Поняття та принципи державної служби 11
  Розділ 3. Правове регулювання державної служби 13
  Розділ 4. Особливості правового статусу посадових осіб 26
  Висновки 32
  Список використаної літератури 35
 • Трудові спори щодо дисциплінарних звільнень працівників

  ВСТУП 3
  1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення 4
  2. Трудові спори щодо дисциплінарної відповідальності за трудовим правом 7
  ВИСНОВОК 15
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

  ВСТУП 4
  Розділ 1. Кримінальна характеристика множинності злочинів 6
  Розділ 2. Повторність злочинів у кримінальному законодавстві 13
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • РОЗЛАДИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР СПАДКОВОСТІ

  ВСТУП 3
  1. Вплив генетичних факторів 4
  2. Розлади психічного розвитку як фактор спадковості 7
  ВИСНОВОК 12
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 13
 • ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття цивільного права 5
  1.1. Сутність та значення цивільного права 5
  1.2. Наука цивільного права та інші юридичні науки 11
  Розділ 2. Предмет цивільно-правового регулювання 16
  2.1. Поняття, предмет та метод науки цивільного права 16
  2.2. Поняття та особливості цивільних правовідносин 21
  ВИСНОВКИ 24
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
 • ПРОВАДЖЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

  ВСТУП 4
  Розділ 1. Поняття та значення стадії досудового слідства 5
  Розділ 2. Повноваження слідчого у стадії досудового слідства 10
  Розділ 3. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства 20
  ВИСНОВКИ 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я 5
  Розділ 2. Умисне легке та середньо тяжкості тілесні ушкодження 8
  Розділ 3. Умисне тяжке тілесне ушкодження 13
  Висновки 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • ПОНЯТТЯ І СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття створення юридичних осіб 5
  Розділ 2. Порядок утворення юридичних осіб приватного права 11
  Розділ 3. Порядок утворення юридичних осіб публічного права 27
  Висновки 33
  Список використаних літературних джерел 36
 • УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЮСТИЦІЇ

  Вступ 3
  1. Вища рада юстиції 4
  2. Міністерство юстиції, його завдання, структура та повноваження 7
  3. Місцеві органи управління Міністерства юстиції України, їх система та повноваження 16
  Висновок 19
  використана література 21
 • РЕФЕРЕНДУМ ЯК СПОСІБ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДЯН

  ВСТУП 2
  Розділ 1. Референдум як спосіб волевиявлення громадян та його правові засади на території України 4
  Розділ 2. Референдум у зарубіжних країнах: поняття та форми 10
  Розділ 3. Процедура проведення референдуму у зарубіжних країнах 18
  Розділ 4. Проведення референдуму у Польщі, Болгарії та Угорщині 23
  Висновки 26
  Список використаної літератури 28
 • Оцінка трудового потенціалу та аналіз використання робочої сили

  вступ 3
  Розділ 1. Продуктивність праці: поняття, визначення, суть, показники продуктивності праці 5
  Розділ 2. Аналіз продуктивності праці 15
  Розділ 3. Підвищення продуктивності праці на підприємстві 22
  ВИСНОВКИ 32
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
  ДОДАТКИ 35
 • АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття фінансових ресурсів підприємства 5
  Розділ 2. Аналіз використання фінансових ресурсів підприємства 12
  Розділ 3. Шляхи покращення використання фінансових ресурсів підприємства 23
  Висновки 28
  Список використаної літератури 31
  Додатки 33
 • Вплив міжнародних валютно-фінансових кредитних установ МЕВ

  Вступ 3
  Розділ 1. Місце міжнародного валютно-фінансового ринку в світовому господарстві 5
  Розділ 2. Вплив міжнародних валютно-фінансових організацій на міжнародні економічні відносини 10
  2.1. Міжнародний валютний фонд 10
  2.2. Світовий банк 13
  2.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції 15
  2.4. Європейський банк реконструкції та розвитку 19
  2.5. Банк міжнародних розрахунків 23
  Розділ 3. Оцінка заборгованості України міжнародним валютно-фінансовим організаціям 28
  Висновки 36
  Список використаної літератури 38
  ДОДАТКИ 40
 • Причини утворення і занепаду Карпатської України

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Виникнення Карпатської України 5
  Розділ 2. Правовий статус Карпатської України у складі Чехословаччини 8
  Розділ 3. Закарпаття в європейській кризі кінця 30-х років. Уряд А. Волошина і його державно-правова діяльність 20
  Висновки 31
  СПИСОК використанОЇ літературИ 33
 • Правовий статус Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини

  ВСТУП 2
  1. Конституційно-правове становище Підкарпатської Русі 2
  2. Автономія Підкарпатської Русі 2
  ВисновОК 2
  використана література 2
 • ВПЛИВ АТРИБУТИВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ АТТИТЮДІВ

  Вступ
  Розділ 1. Атрибуція і аттитюд як соціально-психологічні феномени
  1.1. Поняття атрибуції. Механізми атрибуції. Функції атрибуції
  1.2. Атрибутивні процеси. Поняття фундаментальної помилки атрибуції
  1.3. Поняття аттитюда. Регулятивна та світосприймаюча функція аттитюда (соціальної установки)
  1.4. Вплив атрибуції на формування соціальних установок (аттитюдів)
  Розділ 2. Експериментальне дослідження формування аттитюдів на основі атрибутивних процесів у студентів
  2.1. Обґрунтування вибору методик
  2.2. Результати експерименту та їх інтерпретація
  2.3. Висновки та практичні рекомендації
  Висновки
  Література
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Загальні положення права власності 6
  1.1. Поняття власності і права власності. Види права власності 6
  1.2. Зміст права власності 25
  1.3. Здійснення права власності 29
  1.4. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності 32
  Розділ 2. Набуття і припинення права приватної власності 36
  2.1. Поняття та загальні положення набуття права приватної власності 36
  2.2. Первісні (первинні) способи набуття права приватної власності 40
  2.3. Вторинні (похідні) способи набуття права приватної власності 49
  2.4. Припинення права приватної власності 51
  Розділ 3. Характеристика окремих об'єктів права приватної власності 61
  3.1. Особливості права приватної власності на землю (земельну ділянку) 61
  3.2. Право приватної власності на житло 69
  Розділ 4. Захист права приватної власності 80
  4.1. Загальні положення захисту права приватної власності в Україні 80
  4.2. Судова практика у справах за позовами про захист права приватної власності 96
  ВИСНОВКИ 105
  Список використаної літератури 108
 • ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3
  1. Земля як об'єкт правової охорони 4
  2. Організаційно-правові засоби охорони земель 7
  3. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавтсва 11
  ВИСНОВОК 15
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ..

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття фінансування комерційних проектів. Основні види фінансування 5
  Розділ 2. Власні фінансові ресурси підприємства як джерело фінансування комерційних проектів 10
  Розділ 3. Фінансування комерційних проектів за рахунок позичкового капіталу 20
  ВИСНОВКИ 27
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та види служби та службовців 5
  Розділ 2. Правове регулювання праці державних службовців 12
  Розділ 3. Особливості правового статусу посадових осіб 23
  Висновки 28
  Список використаної літератури 30
 • ФІНАНСОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ

  Вступ 3
  1. Поняття фінансової системи держави 4
  2. Складові фінансової системи України 8
  ВисновОК 16
  використанА літературА 17
 • ПРАВОВА ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ

  ВСТУП 3
  1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони 4
  2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу 8
  3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу 16
  ВИСНОВКИ 19
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 20

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2019