От партнеров


Заказать работу


От партнеров

интернет-магазин детской одежды Харьков

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Роль Конституційного Суду України у забезпечення верховенства Конституції України 7
  Розділ 2. Природа актів Конституційного Суду України 14
  Розділ 3. Конституційне судочинство як інструмент тлумачення законодавства 21
  ВИСНОВКИ 31
  Список використаної літератури 34
 • РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ БОЛГАРІЇ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Загальні відомості про Болгарію 5
  Розділ 2. Передумови і фактори розміщення продуктивних сил Болгарії 8
  Розділ 3. Сучасна територіальна структура продуктивних сил Болгарії 12
  Розділ 4. Сучасна галузева структура продуктивних сил Болгарії 15
  Розділ 5. Участь Болгарії у міжнародних економічних зв'язках 20
  Розділ 6. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил Болгарії 26
  ВИСНОВКИ 29
  Список ВИКОРИСТАНОЇ літератури 31
  ДОДАТКИ 33
 • ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття територіальної організації продуктивних сил 5
  Розділ 2. Територіальна організація продуктивних сил і принципи управління господарством регіонів 9
  Розділ 3. Територіально-виробничі, портово-промислові комплекси та науково-технологічні зони 14
  ВИСНОВКИ 31
  Список використаної літератури 34
 • Вища рада юстиції України - порядок її формування, склад, основні функції

  Вступ 3
  Розділ 1. Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України 5
  Розділ 2. Порядок утворення Вищої ради юстиції та організація її роботи 10
  Розділ 3. Компетенція Вищої ради юстиції 18
  ВИСНОВКИ 26
  СПИСОК використанОЇ літературИ 28
 • Наступна іпотека

  ВСТУП 3
  1. Поняття іпотеки як способу забезпечення виконання зобов'язань та правові аспекти регулювання іпотечних відносин 5
  2. Наступна іпотека 12
  ВИСНОВОК 14
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • Трудові ресурси України та ефективність їх використання

  Вступ 3
  Розділ 1. Трудові ресурси як економічна категорія 5
  Розділ 2. Форми і методи регулювання трудових ресурсів 11
  Розділ 3. Політика зайнятості в умовах становлення ринкових відносин 22
  Висновки 28
  Список використаної літератури 30
  ДОДАТКИ 32
 • ГЕОГРАФІЯ ЗЛОЧИННОСТІ.

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Географія, як один із якісних показників злочинності 5
  Розділ 2. Територіальні відмінності злочинності в містах і сільській місцевості 14
  Розділ 3. Злочинність регіонів України 19
  ВИСНОВКИ 25
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
  ДОДАТКИ 29
 • ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ БЕЗ КОРИСТІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти власності 4
  Розділ 2. Некорисливі злочини проти власності 21
  Розділ 3. Причини та умови вчинення злочинів проти власності та шляхи їх попередження 25
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • Проституція і питання кваліфікації

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Проблема відповідальності за заняття проституцією 5
  Розділ 2. Кваліфікація проституції 14
  Розділ 3. Питання легалізації проституції в Україні 20
  ВИСНОВКИ 24
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
 • ПОНЯТТЯ І СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття створення юридичних осіб 5
  Розділ 2. Порядок утворення юридичних осіб приватного права 11
  Розділ 3. Порядок утворення юридичних осіб публічного права 27
  Висновки 33
  Список використаних літературних джерел 36
 • ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  ВСТУП 3
  1. Вплив маркетингу на ефективність діяльності підприємства 4
  2. Маркетинг як складовий елемент діяльності підприємства 8
  3. Формування структури служби маркетингу на підприємстві 11
  ВИСНОВКИ 24
  Список використаної літератури 26
 • Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України

  Вступ 3
  Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України 5
  Розділ 2. Об'єкт злочину посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 10
  Розділ 3. Кваліфікація злочину посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 16
  Висновки 24
  Список використаної літератури 26
 • Місцевий суд

  ВСТУП 3
  1. Поняття та завдання судової влади 4
  2. Місцевий суд - основна ланка в системі загальних судів 7
  висновок 11
  використана література 12
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВИХ ОРГАНІВ

  ВСТУП 3
  1. Поняття і суть судової влади, її головні ознаки і повноваження 4
  2. Забезпечення функціонування судових органів 9
  ВИСНОВОК 13
  використана література 14
 • Целюлозно-паперова промиловість України

  ВСТУП 3
  1. Значення та принципи розміщення целюлозно-паперової промисловості 4
  2. Динаміка розвитку целюлозно-паперової промисловості 6
  ВИСНОВОК 11
  Використана література 12
  ДОДАТОК 13
 • ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

  Вступ..3
  1. Підготовка справи до судового розгляду як обов'язкова стадія цивільного процесу: мета, значення, зміст...4
  2. Процесуальні дії судді по підготовці справи... 5
  3. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі, в стадії підготовки справи до судового розгляду.. 8
  4. Призначення цивільної справи до розгляду...9
  5. Виклики до суду й інші повідомлення суду. Зміст повістки про виклик до суду і порядок її вручення... 10
  Задачі...14
  Висновок... 17
  Використана література.. 19
 • Зловживання владою або службовим становищем - проблеми кримінально-правової кваліфікації та призначення покарання

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності 5
  Розділ 2. Кримінально-правова характеристика перевищення влади або службових повноважень 15
  Розділ 3. Судова практика розгляду справ про вчинення злочинів у сфері перевищення влади або службових повноважень 19
  ВИСНОВКИ 27
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29
 • Платники податків і зборів. Функції Державної податкової адміністрації України

  ВСТУП 3
  1. Платники податків і зборів та їх облік 4
  2. Функції Державної податкової адміністрації України 14
  ВИСНОВОК 17
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 19
 • ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИННОЇ БАЗИ НА ВИРОБНИЧУ СТРУКТУРУ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Роль і значення Ужгорода в економіці Закарпатської області 5
  Розділ 2. Господарська оцінка ресурсної бази Ужгородського регіону 7
  Розділ 3. Господарський напрямок міста 11
  Розділ 4. Екологічні проблеми міста 23
  Висновки 27
  ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 29
  ДОДАТКИ 31
 • РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ1

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та роль іноземних інвестицій в економіці України 5
  1.1. Поняття іноземних інвестицій 5
  1.2. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України 8
  Розділ 2. Регіональні особливості інвестиційної політики в Закарпатській області 14
  2.1. Загальна характеристика та стан соціально-економічного розвитку області 14
  2.2. Фактори інвестиційної привабливості Закарпаття 18
  Розділ 3. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні 21
  3.1. Капітальні інвестиції в Україні на межі тисячоліть 21
  3.2. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності і проблеми та перспективи їх розвитку 24
  ВИСНОВКИ 27
  Список використаної літератури 29
  ДОДАТКИ 31
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні основи надання додаткових послуг ресторану 5
  1.1. Значення ресторанного господарства у сучасних умовах 5
  1.2. Розвиток послуг кейтерингу у ресторанному бізнесі 8
  Розділ 2. Аналіз організації надання послуг кейтерингу ресторану "Ужгород" 14
  2.1. Характеристика місця, де здійснюється організація надання послуг з кейтерингу, контингенту споживачів, особливостей його
  попиту 14
  2.2. Аналіз складу, стану та ефективності використання сировинних, продовольчих та трудових ресурсів при наданні послуг з
  кейтерингу 21
  2.3. Аналіз логічного виконання та ефективності підготовчо-заключної роботи 25
  2.4. Дослідження ефективності процесів надання послуг кейтерингу 28
  Розділ 3. Розробка шляхів подолання недоліків та підвищення якості надання споживачам додаткових ресторанних послуг 30
  Висновки 33
  Список використаної літератури 36
 • Основні туристичні регіони світу та їх інфраструктура

  Вступ 3
  Розділ 1. Світовий регіональний туризм як галузь світового господарства 5
  1.1. Рекреаційні світові регіональні ресурси як основа світового туристичного потенціалу 5
  1.2. Світовий туризм як галузь світового господарства 12
  1.3. Ринок міжнародного туризму 15
  Розділ 2. Основні туристичні регіони світу 20
  2.1. Європа 20
  2.2. Америка 21
  2.3. Східна Азія та Тихоокеанський регіон 22
  Розділ 3. Перспективи розвитку туристичних регіонів світу 25
  3.1. Сучасний стан та прогнозування розвитку туристичних регіонів світу 25
  3.2. Напрями глобальної туристичної діяльності 29
  Висновки 33
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
 • ПРИЧИНИ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У КРАЇНІ

  ВСТУП 3
  1. Кримінологічна характеристика корупційних діянь 5
  2. Причини корупційних діянь 15
  3. Попередження корупційної злочинності 24
  ВИСНОВКИ 28
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 29
 • Міжнародна торгова політика і регулювання міжнародних економічних відносин

  ВСТУП 4
  Розділ 1. Міжнародна торгівля товарами і послугами в умовах глобалізації і МЕВ 7
  Розділ 2. Світова торгівля та міжнародна економічна інтеграція 12
  2.1. Міжнародні регіональні торговельні блоки 12
  2.2. Сучасні проблеми і перспективи світової інтеграції 15
  Розділ 3. Зовнішня торгівля України та перспективи її зростання 22
  3.1. Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами України 22
  3.2. Сучасний стан зовнішньої торгівлі послугами України 26
  ВИСНОВКИ 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
  ДОДАТКИ 32
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Міжнародні тенденції у розвитку бухгалтерської професії 5
  Розділ 2. Вимоги до якісної підготовки бухгалтера 11
  Розділ 3. Сертифікація бухгалтерів 15
  Розділ 4. Автоматизація робочого місця бухгалтера 22
  ВИСНОВКИ 30
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
 • БАЛАНС ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. Основні показники, що характеризують стан зовнішньої торгівлі 5
  1.1. Поняття та сутність міжнародної торгівлі 5
  1.2. Передумови та проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України 11
  РОЗДІЛ 2. Аналіз балансу зовнішньої торгівлі України 16
  2.1. Структура зовнішньої торгівлі України 16
  2.2. Аналіз балансу зовнішньої торгівлі із країнами ЄС 33
  РОЗДІЛ 3. Характеристика експортного потенціалу України 38
  3.1. Побудова експортної орієнтованої економіки 38
  3.2. Перспективи розвитку сільського господарства України 46
  ВИСНОВКИ 56
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59
  ДОДАТКИ 63
 • Забруднення навколишнього середовища і конфлікт права власності

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Економічне вирішення екологічних проблем у світі 5
  Розділ 2. Вплив виробництва на навколишнє середовище. Конфлікт права власності 10
  Розділ 3. Екологічна безпека - як об'єкт регіональної політики 16
  ВИСНОВКИ 31
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
  ДОДАТКИ 37
 • НАПРЯМКИ РОЗШИРЕННЯ ПРИСУТНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародного туризму 6
  1.1. Формування світового ринку туристичних послуг 6
  1.2. Специфіка торгівлі міжнародними туристичними послугами 15
  1.3. Види та форми міжнародного туризму 22
  Розділ 2. Аналіз тенденцій світового ринку туристичних послуг 31
  2.1. Структура ринку послуг міжнародного туризму 31
  2.2. Система регулювання світового ринку туристичних послуг 38
  2.3. Сучасні тенденції світового туризму 42
  Розділ 3. Напрями ефективної реалізації потенціалу українських туристичних фірм в світовій торгівлі 46
  3.1. Оцінка стану туристичного ринку України 46
  3.2. Шляхи розвитку українського туристичного сектору 56
  3.3. Співробітництво України з ЄС у галузі розвитку туризму 66
  3.4. Шляхи щодо подолання проблем українського туристичного сектору 89
  Висновки 106
  Список використаної літератури 109
  ДОДАТКИ 114
 • ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття функції контролю в управлінській діяльності 5
  Розділ 2. Інструменти управлінського контролю 17
  Розділ 3. Контроль поведінки працівників в організації 24
  ВИСНОВКИ 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
 • Забруднення навколишнього середовища і конфліктправа власності

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Економічне вирішення екологічних проблем у світі 7
  Розділ 2. Вплив виробництва на навколишнє середовище і його соціально-економічні наслідки 12
  Розділ 3. Екологічна безпека - як об'єкт регіональної політики 19
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
  ДОДАТКИ 42
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

  Вступ 3
  Розділ 1. Правові засади регулювання діяльності і статусу акціонерних товариств 5
  Розділ 2. Правовий режим майна 12
  Розділ 3. Управління акціонерним товариством 24
  Висновки 30
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • Облік і звітність в охороні здоров'я

  1. Основні функції інформаційно-аналітичного відділу закладу охорони здоров'я 3
  2. Оцінити документообіг медичного закладу 9
  3. Проаналізувати систему показників здоров'я населення за період 2006-2007 років 10
  Список використаних джерел 14

 • Джерела міжнародного туристичного права

  1. Основні джерела міжнародного туристичного права 4
  2. Діяльність національних туристичних агентств як джерело міжнародного туристичного права 10
  Список використаних джерел 13
 • Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 6
  1.1. Поняття податку та сутність розрахунків за податками як об'єкту обліку 6
  1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 22
  РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 26
  2.1. Загальна побудова обліку розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 26
  2.2. Особливості обліку розрахунків за податком на прибуток 30
  2.3. Особливості обліку розрахунків за податком на додану вартість 41
  2.4. Особливості обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 55
  РОЗДІЛ 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 65
  3.1. Загальна концепція аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 65
  3.2. Методика аудиту розрахунків по податку на прибуток 71
  3.3. Методика аудиту розрахунків по податку на додану вартість 74
  3.4. Методика аудиту розрахунків по податку з доходів фізичних осіб 76
  ВИСНОВКИ 79
  Список використаних джерел 82
  Додатки 86

 • Гроші та кредит

  1. Характеристика основних теорій грошей 3
  2. Процент на кредит. Його суть, фактори, зміни та роль. Норма проценту. Номінальна і реальна ставка проценту. 11
  3. Сутність, призначення та структура грошової системи 16
  Список використаної літератури 23
 • Основи ЗЕД

  1 Режим іноземного інвестування в Україні 3
  2 Особливості здійснення операцій з давальницькою сировинюю 11
  3 Акредитив як метод розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності 13
  4 Аналітичне питання 18
  Оцінити бюджетну ефективність експортно-імпортної діяльності.
  Список літератури 20
 • Ідеї про державу та право в Ісламі

  Вступ 3
  1. Виникнення то сутність ісламу 4
  2. Ідеї про державу та право в Ісламі 7
  Висновки 12
  Список використаної літератури 12

 • Класифікація страхування

  Вступ 3
  1. Поняття класифікації, її ознаки (історичні, економічні, юридичні) 4
  2. Класифікація за об’єктами страхування 10
  3. Страхування за формами проведення 15
  Висновки 21
  Список використаної літератури 22

 • Конституційно-правова відповідальність як особливий вид відповідальності

  Вступ 3
  1. Сутність та ознаки конституційно-правової відповідальності 4
  2. Підстави конституційно-правової відповідальності 7
  Висновок 15
  Список використаних джерел 17
 • Конституційне право громадян на належні, безпечні і здорові умови праці

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні засади конституційного права людини на належні, безпечні та здорові умови праці 5
  1.1. Поняття належних та безпечних умов праці 5
  1.2.Сутність та значення робіт із шкідливими та важкими умовами праці 9
  Розділ 2. Нормативне закріплення поняття про належні та безпечні умови праці 12
  2.1. Безпечні умови праці в міжнародному законодавстві 12
  2.2. Про належні та безпечні умови праці в законодавстві України 14
  Розділ 3. 19
  3.1. Роль власника в забезпеченні належних умов праці робітників 19
  3.2. Роль профспілок в дотриманні конституційних прав працівників 25
  Висновок 31
 • Державний фінансовий контроль

  5. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб ДФК та ревізованих підприємств та організацій. 3
  17. Завдання та основні напрями ревізії бюджетних установ. Нормативно-правова база. 8
  19. Контроль розрахунків за одержаними та виданими авансами. 11
  41. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 13
  53. Порядок складання основного акта ревізії. 17
  Задача 1. 20
  Постачальник Сидоров після повернення з відрядження в N .здав авансовий звіт на суму 45 грн. та прикладені до нього документи:
  посвідчення про відрядження зі штампами; виїхав з підприємства 12.07.,
  прибув в N... 13.07., виїхав з N... 17.07., прибув ні підприємство 19.07;
  квитанції з готелю за 13, 14 та 15.07. по 3 грн. за добу на 9 грн.
  Оклад постачальника 130 грн., вартість проїзду у вагоні 9 грн. в один кінець. Авансовий звіт затверджений у сумі 45 грн., виходячи з розрахунку відшкодування добових в розмірі 3% від з/плати, транспортних та квартирних витрат по факту. Скільки йому повинні заплатити?

  Задача 2. 23
  15 травня Іванову видано в підзвіт на господарські потреби 10 грн. До кінця травня він не звітувався за використані гроші і повертати їх в касу відмовляється. Що повинна зробити бухгалтерія?
  Список використаної літератури. 26

 • Контрольна робота інвестиційний менеджмент

  Вступ 3

  1. Характеристика інвестицій підприємства 4

  2. Функції та методи управління інвестиційними проектами 11

  3. Скільки коштів потрібно інвестувати сьогодні для того, щоб отримати через 5 років 10 тис.грн., якщо ставка дохідності 100% річних? 17

  Висновок 18
  Література 19
 • Немецкий контрольная

  Контрольна робота №1
  Варіант 1
  1. Прочитайте і перекладіть текст (1, 6, 11 абзаци).

  Die Architektur des Konsums
  1. SUPERMARKT- eine Welt aus Suppen-dosenwänden, Milchtütenmauern,
  Архітектура споживання
  1. Супермаркет – це світ, що складається зі стін консервованого супу в
  2. Складіть запитання за допомогою таких слів:
  1) Wann abreist die Bahn?
  3. Напишіть речення за допомогою нижче поданих слів:

  1. Supermarkt ist eine Welt aus Milchtütenmauern.
  4. Напишіть 7-10 речень, які стисло передають зміст тексту. Перекажіть їх по пам’яті.

  1. Eine Welt (Supermarkt) bringt uns immer wieder mehr zu nehmen, als wir
  5. За допомогою наданих лексичних одиниць утворіть речення, звертаючи увагу на відмінювання іменників та артиклів (sein в теперішньому часі).

  1. Das Fahrrad des Mannes ist modern.
  6. За допомогою наданих лексичних одиниць складіть речення. Зверніть увагу на відмінювання дієслів у теперішньому часі та префікси, що відокремлюються.

  1. Der Verkäufer meldet Besucher an.
  7. Складіть речення за допомогою наданих слів. Зверніть увагу на особливості відмінювання дієслів у теперішньому часі. До підкреслених членів речень поставте запитання. Визначте вид питального речення.

  1. Der Wärter füttert den Hund. Wen füttert der Wärter?
  8. Провідміняйте дієслова зі зворотним займенником в теперішньому часі (активний стан) та складіть з ними речення.
  • ich ziehe mich an
  9. Утворіть речення за допомогою наданих нижче слів та словосполучень, зверніть увагу на вживання модальних дієслів в теперішньому часі. Перекладіть українською мовою.
  10. До підкреслених слів поставте запитання.
  11. Перекладіть німецькою мовою. Зверніть увагу на вживання модальних дієслів.
  1. Я хочу піти зараз на пошту та відправити телеграму. - Ich will
 • Основи екскурсознавства Варіант № 12

  1. Використання літературних джерел в екскурсійній роботі. 3
  2. Жести в екскурсії. 6
  Література 12
 • Основи екскурсознавства

  Контрольний та індивідуальний тексти екскурсій, вимоги до їх складання 3
  2. Завершальний етап створення екскурсії 6
  Література 12
 • Вільні економічні зони

  Вступ / 1. Види і форми вільних економічних зон / 2. Особливості формування вільних економічних зон на Україні / Висновок / Використана література
 • Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх

  Вступ
  Розділ 1. Загальні засади кримінальної відповідальності неповнолітніх
  Розділ 2. Підстави та особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
  Розділ 3. Умовно-дострокове та інші види звільнення неповнолітніх від відбування покарання
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Відшкодування шкоди заподіяної неповнолітним

  Вступ
  Розділ 1. Цивільна дієздатність неповнолітніх
  Розділ 2. Відшкодування шкоди заподіяної неповнолітним
  Розділ 3. Цивільна дієздатність та відшкодування шкоди заподіяної неповнолітніми по законодавсту зарубіжних країн
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Про ліцензування

  Вступ
  Ліцензування господарської діяльності
  Висновок
  Використана література
 • Емоції

  Вступ
  Розділ 1. Поняття емоційних явищ
  1.1. Поняття емоційних явищ у філогенезі
  1.2. Поняття емоційних явищ у онтогенезі
  1.3. Соціальний зміст емоцій
  Розділ 2. Феноменологія емоційних явищ
  2.1. Різноманітність емоційних явищ
  2.2. Поділ емоцій за функціональною ознакою
  2.3. Будова емоційних явищ за структурною ознакою
  Розділ 3. Властивості емоційних явищ
  Висновки
  Список використаної літературиДокументы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>