От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Купить морозильный ларь

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Економіка підприємства

  1. Сутність та види ємності ринку послуг готельно-ресторанного господарства, методика її визначення……………………………..3
  2. Стратегія та прядок управління обсягом реалізації послуг в підприємствах готельно-ресторанного господарства……………6
  3. Завдання 5………………………………………………………….12
  Вихідні дані наведені у таблиці 3.1...
  4. Практичне завдання 3……………………………………………..13
  Для аналізу кількісних та якісних показників підприємства скористаємося таблицями 4.1. «Баланс», 4.2. «Звіт про фінансові результати»...
  5. Тестове завдання 5………………………………………………...25
  1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ресторану характеризує:
  2. Назвіть форми прямих інвестицій:
  3. Виберіть найбільш ефективний інвестиційний проект за значенням індексу прибутковості (ІП):
  4. Що розуміється під поняттям “чистий прибуток” підприємств готельно-ресторанного бізнесу?
  5. Доход від володіння корпоративними правами готелю – це:
  6. Назвіть форми фінансових інвестицій готелю:
  7. Про зниження платоспроможності готелю свідчить:
  8. Який з видів прибутку характеризує його купівельну спроможність?
  9. При застосуванні відрядно-преміальної оплати праці робітників до якого виду витрат слід віднести витрати готельного підприємства на державне соціальне страхування?
  10. Назвіть, які з форм регулювання оплати праці не є функцією державних органів:

  6. Перелік літератури………………………………………………...28
 • Інноваційний менеджмент

  1. Теорія управління інноваційними процесами 3
  2. Економічна ефективність інноваційної діяльності 9
  3. Навести 10 прикладів інновацій введених туроператорами або турагентами 13
  Література 17
 • Основи менеджменту

  ВСТУП - 3 -
  1. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Сфери менеджменту. - 5 -
  2. Поняття мотивування. Сучасні теорії мотивації. Співставлення змістовних і процесуальних теорій мотивацій. - 9 -
  3. Поясніть сутність понять „зовнішня та внутрішня винагорода". - 16 -
  Список використаної літератури - 18 -

 • Всеукраїнський референдум і проблеми правової реформи

  Вступ....................................................................................................................3
  Розділ 1. Поняття та види референдумів. Особливості проведення Всеукраїнського референдуму......................................5
  Розділ 2. Причини гальмування правової реформи в Україні......................21
  Висновки............................................................................................................26
  Список використаної літератури......................................................................29


 • Поняття, види та елементи умислу

  Вступ...........................................................................................................3
  Розділ 1. Поняття і значення вини............................................................5
  Розділ 2. Прямий умисел.........................................................................10
  Розділ 3. Непрямий умисел.....................................................................13
  Розділ 4. Інші види умислу......................................................................17
  Розділ 5. Умисел в змішаній формі вини................................................21
  Висновки....................................................................................................25
  Список використаної літератури.............................................................27


 • Міжособистісні стосунки та їх значущість у середовищі та праці колективу

  Вступ 3
  1. Сутність міжособистісних стосунків та їх значення в групах 4
  2. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках 9
  Висновок 13
  Список використаної літератури 14
 • Контрольна робота гроші та кредит

  Вступ 3
  1. Необхідність та сутність кредиту 4
  2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 9
  3. Функції кредиту 11
  4. Форми та види кредиту 13
  Висновки 19
  Література 20
 • Алкоголізм

  ВСТУП 3
  1. Поняття алкоголю 4
  2. Алкоголізм 6
  ВИСНОВОК 11
  Використана література 12
 • Провести аналіз різних способів вимірювання відстані на карті

  ВСТУП 3
  1. Призначення і коротка характеристика топографічних карт 4
  2. Визначення відстаней по карті 8
  ВИСНОВКИ 12
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14
 • ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Загальні положення права власності 6
  Розділ 2. Право державної власності 15
  Розділ 3. Право комунальної власності 21
  ВИСНОВКИ 27
  Список використаної літератури 29
 • Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України

  Вступ 3
  Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки України 5
  Розділ 2. Об'єкт злочину посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 10
  Розділ 3. Кваліфікація злочину посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 16
  Висновки 24
  Список використаної літератури 26
 • СТРАХУВАННЯ - ЙОГО ВИДИ І РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

  Вступ 3
  Розділ 1. Необхідність, суть і функції страхування 5
  Розділ 2. Види і форми страхування 12
  Розділ 3. Розвиток і вдосконалення страхування в умовах ринкових трансформацій 24
  ВИСНОВКИ 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

  Вступ 3
  Розділ 1. Суть і роль мотивації як загальної функції менеджменту 6
  1.1. Суть мотивації, її основні елементи 6
  1.2. Мотиваційні засоби та їх вплив на ефективність керування людськими ресурсами на прикладі туристичного підприємства
  "Подорож-тур" 12
  Розділ 2. Дослідження мотивації праці співробітників туристичного підприємства "Подорож-тур" 21
  2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства "Подорож-тур" 21
  2.2. Аналіз використання трудових ресурсів 23
  2.3. Діагностика мотиваційних засобів, що застосовуються на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 28
  Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення мотивації праці на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 34
  3.1. Недоліки в мотивуванні працівників 34
  3.2. Шляхи поліпшення мотивації праці 40
  Висновки 54
  Список використаної літератури та джерела 58
  Додатки 61
 • КЕРІВНИЦТВО ЯК ВИД ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  ВСТУП 3
  1. Поняття загальної функції керівництва 4
  2. Поняття стилю керівництва 13
  3. Модель взаємодії керівника з підлеглим 15
  ВИСНОВКИ 15
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В РЕГІОНІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття зайнятості, категорії зайнятого населення і державні гарантії у сфері зайнятості 5
  Розділ 2. Стан зайнятості населення в Закарпатській області 11
  Розділ 3. Державна служба зайнятості та її повноваження у забезпеченні зайнятості в регіоні 24
  Розділ 4. Правові форми забезпечення зайнятості в регіоні 29
  ВИСНОВКИ 32
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
  ДОДАТКИ 38
 • ГРОМАДСЬКІ ТА ВИПРАВНІ РОБОТИ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття покарання. Громадські і виправні роботи як види покарання 5
  Розділ 2. Призначення громадських та виправних робіт як виду покарання 13
  Розділ 3. Законодавче регулювання виконання покарань у виді громадських та виправних робіт 17
  ВИСНОВКИ 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ - ПОКАЗНИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Основні показники, що характеризують стан зовнішньої торгівлі 5
  Розділ 2. Структура зовнішнього торгового експорту України 11
  Розділ 3. Характеристика експортного потенціалу України. Побудова експортної орієнтованої економіки 27
  ВИСНОВКИ 35
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
  ДОДАТКИ 39
 • ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.

  Вступ 3
  Розділ 1. Загальна характеристика фінансування комерційних проектів на сучасному етапі розвитку України 6
  Розділ 2. Власні джерела фінансування комерційних проектів 19
  Розділ 3. Залучені кошти як джерело фінансування комерційних проектів 31
  ВИСНОВКИ 37
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
 • ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Вступ 3
  1. Природно-рекреаційний потенціал Львівської області 5
  1.1. Географічне та геополітичне розташування Львівської області 5
  1.2. Характеристика природних умов 6
  1.3. Рекреаційний потенціал Львівської області 8
  2. Аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської області 12
  3. Основні природно-рекреаційні курорти Львівської області 19
  3.1. Славське 19
  3.2. Моршин 21
  3.3. Трускавець та Східниця 22
  Висновки 33
  Список використаної літератури 36
  ДОДАТОК 38
 • Стратегічний та операційний плани громадян

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Концепція економічного розвитку громади 7
  1.1. Підходи до розвитку громади 7
  1.2. Громада та її різновиди 15
  1.3. Принципи та етапи економічного розвитку громади 19
  Розділ 2. Стратегічний та операційний плани громади 33
  Розділ 3. Стратегічний та операційний плани розвитку Закарпатської області 63
  ВИСНОВКИ 88
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 91
  ДОДАТКИ 95
 • МЕТОДИ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття економічного розвитку громади 6
  1.1. Підходи до економічного розвитку громади 6
  1.2. Різновиди громади 15
  1.3. Принципи та моделі економічного розвитку громади 19
  Розділ 2. Залучення і участь громади в розвитку громади 34
  Розділ 3. Процес мобілізації громади 44
  ВИСНОВКИ 68
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71
 • ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ КАРЛА МАРКСА

  Вступ 3
  Розділ 1. Загальні теоретичні принципи формування політичних поглядів К.Маркса 5
  Розділ 2. Теорія буржуазного суспільства і класової боротьби 11
  Розділ 3. Соціально-політичні ідеї К.Маркса 15
  Розділ 4. Марксистські погляди на політику та державний устрій 21
  ВИСНОВКИ 25
  Список використаної літератури 28
 • Аудит фінансових зобов’язань на підприємствах харчової промисловості

  Вступ 3
  1. Загально - теоретичний питання аудиту фінансових зобов’язань 5
  1.1. Економічна сутність аудиту фінансових зобов’язань 5
  1.2. Огляд законодавчої бази інформації аудиту з обліку аналізу і аудиту фінансових зобов’язань 13
  2. Методи аудиту фінансових зобов’язань 17
  2.1. Завдання аудиту фінансових зобов’язань 17
  2.2. Джерела отримання інформації аудиту фінансових зобов’язань 18
  2.3. Ризик 26
  2.4. Послідовність здійснення аудиту фінансових зобов’язань 30
  3. Аудит фінансових зобов’язань на підприємстві ТОВ „назва” 32
  3.1. Характеристика підприємства ТОВ „назва” 32
  3.2. Організація аудиту на підприємстві 36
  Висновки і пропозиції 41
  Список використаної літератури 44
  Додатки 46-53
 • Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів

  Вступ …………………………………………………………………………3
  1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ……………………….5
  2. Розробка балансу трудових ресурсів ………………………………….6
  3. Методологічні основи управління трудовими ресурсами ………...12
  4. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні………... 16
  Висновки ……………………………………………………………………19
  Література …………………………………………………………………..21

 • Історія та тенденція розвитку виробництва скляної тари в Україні та світі

  Вступ 3
  1. Історія виробництва скляної тари 4
  2. Розвиток скляної тари на Україні 7
  3. Нововведення у виробництві скляної тари 12
  4. Особливості скляної упаковки для алкогольних напоїв 15
  Висновок 18
  Література 19
 • Джерела міжнародного туристичного права

  1. Основні джерела міжнародного туристичного права 4
  2. Діяльність національних туристичних агентств як джерело міжнародного туристичного права 10
  Список використаних джерел 13
 • Контрольна робота державне регулювання економіки

  1. Суть правового державно-економічного регулювання 3
  2. Законодавча база правового регулювання 5
  2. Адміністративні методи державного регулювання економіки 6
  4. Система адміністративних регуляторів (важелі) ліцензії, квоти, стандарти, норми, санкції 7
  5. Сфера застосування адміністративних методів регулювання економіки 9
  Список використаної літератури 15

 • Контрольна робота екологія

  1. Трофічні ланцюги організмів що населяють землю. Якими величинами оцінюється їх ефективність 3
  2. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення 7
  3. Характеристика паливно-енергетичного комплексу 9
  4. Екологічний вплив ТЕС 11
  Список використаної літератури 14
 • Економаналіз діяльності туристичних підприємств

  1 Економічний аналіз у системі управління туристичним підприємством та його роль в умовах формування ринкових відносин в Україні 3
  2 Аналіз інших прибутків і збитків 17
  Список літератури 21
 • Економіка туристичного підприємства

  1 Собівартість послуг та ціноутворення у готельному господарстві 3
  2 Структура собівартості транспортного обслуговування туристів 8
  Список літератури 14

 • Контрольні система технологій ЖКГ

  1. Міжнародні стандарти для забезпечення якості продукції 3
  2. Головні завдання міського електротранспорту 13
  Література 21
 • Ліцензування господарської діяльності

  Вступ 3
  1. Сутність ліцензування господарської діяльності 5
  2. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 10
  3. Порядок одержання ліцензії 16
  4. Контроль за дотриманням ліцензійних умов 28
  Висновок 32
  Список використаної літератури 34
 • Графічні методи аналізу

  Вступ 3
  1. Поняття графічного методу аналізу 4
  2. Практичне застосування графічного методу 7
  Висновки 12
  Список використаних джерел 13

 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  Дати відповідь на запитання 3
  1. Проаналізуйте чинники, які впливають на швидкість обігу грошей та
  наведіть формулу для її обчислення.
  2. Проаналізуйте принципи побудови банківської системи та розкрийте суть
  категорії "банк".
  Знайти правильну відповідь 9
  1. Проаналізуйте чинники, які впливають на швидкість обігу грошей та
  наведіть формулу для її обчислення.
  2. Проаналізуйте принципи побудови банківської системи та розкрийте суть
  категорії "банк".
  1. Визначити складові базових грошей:
  2.Поточний баланс включає:
  3. Залежно від фінансового інструмента грошовий ринок поділяють на:
  Література 11

 • Гроші та кредит

  1. Металістична теорія грошей та її еволюція 3
  Вступ 3
  1.1. Історичні передумови виникнення та етапи розвитку меркантилізму 3
  1.2. Грошові системи монометалевого і біметалевого обігу 7
  Висновок 11
  Список літератури 12
  2. Стабільність банківської системи та механізм її забезпечення 13
  Вступ 13
  1.1. Сутність стабільності банківської системи 13
  1.2. Характеристика факторів, що визначають надійність банку 16
  1.3. Проблеми сучасної банківської системи України та шляхи регулювання діяльності банків 18
  Висновок 24
  Список літератури 25
  3. Особливості інфляційного процесу в Україні 26
  Вступ 26
  1.1. Сутність та причини інфляції 26
  1.2. Види та типи інфляції 30
  1.3. Особливості інфляції в Україні та антиінфляційна політика 33
  Висновок 39
  Список використаних джерел 40
 • Гроши та кредит контрольна

  1. ПРОСЛІДКУЙТЕ ЕВОЛЮЦІЮ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ. ЗРОБІТЬ ВИСНОВКИ
  2. ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ГРОШОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ?
  3. В ЧОМУ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ?
  4. ЯКІ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ?
  5. НАВЕДІТЬ ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ ГРОШОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  ЗАДАЧА

  Яку суму грошей треба покласти на депозит на умовах 12% річних. Щоб через 4 роки отримати 10 тис. грн.?

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Визначення стадії життєвого циклу товарів виробничого підприємства

  Вступ 3
  1. Визначення стадій життєвого циклу товару як основа маркетингової стратегії 6
  1.1. Сучасний стан розвитку науки і практики маркетингу 6
  1.2. Маркетингова орієнтація як основа конкурентноздатності підприємства 8
  1.3. Вплив життєвої стадії товару на маркетингову стратегію підприємства 13
  2. Аналіз маркетингової діяльності ЗАТ "Назва" 22
  2.1. Загальні відомості про підприємство 22
  2.2. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 26
  3. Напрями вдосконалення маркетингової політики ЗАТ «Назва» 30
  Висновки 37
  Література 42
 • Імідж-реклама

  Вступ 3
  1. Теоретична частина 4
  1.1. Створення іміджу та позиціювання фірми та її товару 4
  1.2. Сутність імідж-реклами та рекламної політики підприємства. 6
  2. Практична частина 9
  Програма створення іміджу та позиціювання компанії “Назва”
  1. Просування торгової марки “Київінвестпроект”.
  2. Реклама в ЗМІ
  3. Реклама в мережі Інтернет:
  4. Виготовлення малоформатної друкарської рекламної продукції ( буклети, брошури, проспекти, плакати, календарі ).
  5. Реклама на сувенірній продукції
  Висновки 12
  Список використаної літератури 13
 • Державно-правові акти центральної ради

  Основна частина присвячена теоретичному питанню:
  Державно-правові акти центральної ради
  Література
 • Контрольна з історії

  I. Оцінюється за 50-бальною системою.
  Доведіть або спростуйте думку щодо етнічної єдності українців, росіян і білорусів.
  II. Оцінюється за 30-бальною системою. Визначте вірну відповідь:
  1. Причинами індустріалізації були:
  2. Метою індустріалізації стали:
  3. Чи був зв'язок форсованої індустріалізації і насильницької колективізації?
  III. Оцінюється за 20-бальною системою. Розкрийте зміст поняття ОУН".
  Організа́ція Украї́нських Націоналі́стів (ОУН) - український політичний рух, що ставив собі за мету встановлення незалежної Української держави будь якими методами.
 • Контрольна з конфліктології

  Зміст
  Ситуація 1. 2
  (агенція нерухомості)
  Специфікою роботи фірми, де я працювала, було те, що робота, яку ми виконували за день, розподілялася нерівномірно протягом дня і протягом місяця…
  Аналіз. 3
  Ситуація 2. 5
  Під час сезонного збільшення кількості роботи наш колега захворів і нам довелося розподіляти між собою його роботу. Кожному з нас довелось працювати більш напружено..
  Аналіз 5

 • Культуральний контекст консультування

  Вступ 3
  1. Особистість психолога-консультанта, як чинник культурального контексту консультування 4
  2. Вимоги до особистості консультанта – модель ефективного 8
  консультанта 8
  Висновки 15
  Список використаної літератури: 17
 • Контрольна робота маркетинг туризма

  1. Процес сегментації ринку 3
  2. Види маркетингового контролю 9
  3. Матриця БКГ 15
  Література 19
 • Міжнародна економіка


  1. Міжнародні колективні валюти (СДР, ЕКЮ, ЄВРО) 2

  2. Причини виникнення та сутність глобальних проблем 6

  3. Основні кредитори України 10


  Література 15

 • Предмет: Теорія і практика реклами. Вид роботи: Контрольна робота  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4

  Рекламний процес: складові частини, учасники 4


  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 13

  2.1. Аналіз зразка друкованої реклами 13

  2.2. Виписати на окремих картах п’ять зразків висловів, жартів про рекламу або п’ять зразків дотепних або абсурдних, з вашої точки зору, рекламних звернень 17


  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 18

 • Предмет: фінансовий менеджмент Вид роботи: Контрольна робота

  1 Санація суб’єктів господарювання 3
  1.1 Економічна сутність санація, випадки та порядок проведення 3
  1.2 Порядок проведення санаційного аудиту 5
  1.3 Порядок проведення санації підприємств 7
  1.4 Фінансові джерела санації підприємств та їх використання 12
  2 Критерії обрання оптимальних інвестиційних проектів 16
  3 Практичне завдання 25
  Література 38

 • Заходи заохочення та стягнення в трудовому праві. Порядок їх застосування

  Вступ 3
  1. Правове регулювання трудової дисципліни та методи її забезпечення 5
  1.1. Поняття та зміст трудової дисципліни 5
  1.2. Основи забезпечення трудової дисципліни 7
  1.3. Порядок організації праці на підприємствах, в установах та організаціях 9
  2. Загальна характеристика засобів забезпечення трудової дисципліни 13
  2.1. Заходи заохочення працівників та їх застосування 13
  2.2. Система стягнень у трудовому праві та порядок їх застосування 26
  Висновок 38
  Список використаної літератури 41
 • Логіка

  1. Логічна структура правових норм 3
  2. Логічні методи дослідження (пізнання) 4
  3. Логіка побудови судово-слідчої версії 8
  Список використаної літератури 13
 • Логістика в туризмі

  1.Алгоритм документообороту туристичного підприємства 3
  2. Інформаційні системи та мережі, що використовуються при бронюванні та комплектації туристичного обслуговування 7
  Література: 11
 • Логістика в туризмі

  1. Функціональні області логістики. 3
  2. Алгоритм документообороту туристичного підприємства. 10
  3. Інформаційні системи та мережі, що використовуються при бронюванні та комплектації туристичного обслуговування. 14
  Література 19

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>