От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Сутність та види факторного аналізу

  Вступ 3
  1. Сутність та завдання факторного аналізу 4
  2. Класифікація та сфери застосування методів факторного аналізу 9
  3. Загальна характеристика методів факторного аналізу 14
  Задача 18
  Поліграфічне видавництво "Синій птах" закінчило рік з наступними фінансовими результатами:
  Валовий прибуток підприємства за рік склав 236,54 млн. грн, торік було 189,48 млн. грн.
  Рівень оподатковування 37,1% цього року й 45,3% у минулому…
  Висновки 21
  Список використаної літератури 23
 • Фінанси контрольна робота

  Механізм банківського кредитування підприємства 3
  Розрахункова задача 1 17
  Таблиця 1
  Вихідні дані
  Показник Значення
  Грошова база 450
  Коефіцієнт депонування 0.4
  Норма обов'язкових резервів 0,2
  Норма надлишкових резервів 0,05
  Значення після зміни: MB CR' HR'
  MB 500
  CR 0,25
  HR 0,3
  Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни MB 300
  Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни HR 30
  • як зміниться Л/1 при зміні: MB,
  CR: HR.
  • на скільки треба змінити MB, щоб збільшити МІ;
  • на скільки треба змінити HR, щоб збільшити або зменшити ML
  Визначити:
  • обсяг грошового агрегату М1;
  • як змінитися М1 при зміні MB до 500 млн. грн.;
  СR – до 0,25.
  HR – до 0,3.
  • на скільки треба збільшити MB, щоб збільшити М1 на 300 млн. грн.
  • на скільки треба змінити HR, щоб збільшити M1 на 30 млн. грн.

  Розрахункова задача 2 19
  Таблиця 1
  Вихідні дані
  Показник Значення
  Грошова база 450
  Коефіцієнт депонування 0.4
  Норма обов'язкових резервів 0,2
  Норма надлишкових резервів 0,05
  Значення після зміни: MB CR' HR'
  MB 500
  CR 0,25
  HR 0,3
  Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни MB 300
  Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни HR 30

  • як зміниться Л/1 при зміні: MB,
  CR: HR.
  • на скільки треба змінити MB, щоб збільшити МІ;
  • на скільки треба змінити HR, щоб збільшити або зменшити ML
  Визначити:
  • обсяг грошового агрегату М1;
  • як змінитися М1 при зміні MB до 500 млн. грн.;
  СR – до 0,25.
  HR – до 0,3.
  • на скільки треба збільшити MB, щоб збільшити М1 на 300 млн. грн.
  • на скільки треба змінити HR, щоб збільшити M1 на 30 млн. грн.

  Перелік використаної літератури 22
 • Фінансова діяльність і зміст фінансової роботи на підприємстві

  ВСТУП 3
  ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3
  ВИСНОВОК 7
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9

 • Кр фінансове право

  1. Поняття і види доходів державного бюджету 3
  2. Порядок утворення комерційних банків 8
  Задача 14
  Жителька села А зібрала овочі на присадибній ділянці і повезла продавати їх до міста. На ринку вона сплатила ринковий збір, але працівник ринку заборонив їй торгувати, посилаючись на те, що вона повинна сплатити ще і податок на промисел. Чи правомірні вимоги працівника ринку?
  Список використаної літератури 14
 • Фінанси підприємства

  1. Поняття та зміст фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств ресурсоутворююча, розподільча, контрольна 2
  1.1. Сутність фінансів підприємств 2
  1.2. Функції фінансів підприємств 4
  2. Утримання відсотків та порядок погашення кредитів 6
  2.1. Нарахування, сплата та стягнення відсотків 6
  2.2. Порядок погашення банківського кредитів 9
  Список використаної літератури 12

 • Фінанси підприємства

  1. Установлення оптимальної потреби підприємства у виробничих запасах. 3
  Вступ 3
  1. Визначення політики підприємства у сфері управління оборотними активами 4
  За періодом функціонування 4
  2. Визначення потреби в обігових коштах. 7
  3. Оптимізація розміру та загальної суми запасів 9
  Висновок 15
  2. Баланс доходів і витрат, зміст і порядок його розроблення, розрахунок показників фінансового плану. 16
  Вступ. 16
  1. Сутність фінансового плану підприємства та етапи його створення 18
  2. Планування доходів та витрат підприємства 19
  Висновок 20
  Задача 1. 21
  Розрахувати коефіцієнт платоспроможності та дати оцінку стану й динаміки платоспроможності фірми за звітний період.
  Дані для розрахунку:…
  Задача 2 24
  Визначити розрахункову курсову вартість акції.
  Дані для розрахунку:
  Сума чистого прибутку підприємства за останні 12 місяців – 420 тис. грн.
  Кількість оплачених акцій – 85000.
  Середня ставка рефінансування НБУ за останні 12 місяців – 47% річних.
  Література 25

 • Фінанси підприємства

  Оборотні засоби, їх формування та фінансове забезпечення 2
  Задача 1 20
  Визначити норматив по окремим видам основних матеріалів і
  в цілому по підприємству, використовуючи такі дані:
  № п/п Витрати матеріалів Потреба у IV кварталі Інтервал Запас матеріалів Час на розвантаження Час на готування до виробництва
  тис. грн. днів днів днів днів
  1 Прокат чавуна 1200 10 3 2 2

  Задача 19 22
  Скласти поточний фінансовий план на перший квартал 1999 року, використовуючи такі дані (тис. грн.):
  1. Амортизаційні відрахування - 145
  2. Приріст нормативів власних засобів – 43
  3. Податок на прибуток – 76
  4. Балансовий прибуток - 180
  5. Обсяг капітальних вкладень – 175
  6. Відрахування в фонд накопичення – 35
  7. Відрахування в фонд споживання – 28
  8. Відрахування в резервний фонд -7
  9. Інші прибутки – 14
  10. Інші витрати – 28
  11. Прибутки від решти майна в орендні – 12
  12. Короткострокові кредити банку – 49
  13. Надлишок власних обігових коштів – 20
  14. Погашення кредитів банку – 28
  Література 26
 • Фінанси підприємства Варіант 3

  1. Механізм формування відпускних цін на продукцію і їх вплив на прибуток 3
  2. Принципи банківського кредитування та їх зміст 8
  3. Практичне завдання 15
  За даними таблиці 1 розрахувати невідомі показники (знак ?) окремо привести розрахунок відпускної ціни підприємства.

  Показники В а р і а н т
  А 3
  1. Потужність підприємства, од.:
  1.1. Вироби „А”
  1.2 Вироби „Б” 2000
  3000
  2. Рівень використання потужності, %:
  2.1. Вироби „А”
  2.2. Вироби „Б” 60
  70
  3. Потреба в матеріальних ресурсах на виробництво одиниці продукції:
  3.1. По виробах „А”:
  3.1.1. Сировина, кг
  3.2. По виробах „Б”:
  3.2.1. Комплектуючі типу „К”,шт.
  3.2.2. Комплектуючі типу М, шт. 1
  ....
  Список використаної літератури 19
 • Кр цінні папери

  1. Цінні папери як реквізит фондового ринку 3
  2. Казначейські зобов’язання 5
  3. Ризик і прибутковість інвестиційного портфелю 9
  Література 13

 • Контрольні система технологій ЖКГ

  1. Нормативно-правова база діяльності промислових підприємств. 3
  Закон "Про підприємства в Україні" 3
  2. Охарактеризувати заходи з розвантаження центрального 13
  транспортного вузла 13
  Література 28
 • СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ВІДПОЧИНКУ В РОСІЇ

  ВСТУП 3
  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ ЯК ОДНОГО З ПОПУЛЯРНИХ ВИДІВ 6
  1.1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ 6
  1.2. СВІТОВИЙ ОПИТ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ 8
  2. СУЧАСНИЙ СТАН ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В РОСІЇ 14
  2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ РАЙОНІВ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В РОСІЇ 14
  2.2. СЕГМЕНТАЦІЯ ПОПИТУ НА ГІРСЬКОЛИЖНИЙ ТУРИЗМ 19
  3. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОЇ ІНДУСТРІЇ В РОСІЇ 23
  3.1. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО
  ТУРИЗМУ 23
  3.2. ШЛЯХИ ПОДАЛАННЯ ПРОБЛЕМ ГІРСЬКОЛИЖНОГО
  ТУРИЗМУ В РОСІЇ 26
  3.3. МОТИВАЦІЯ ІНТЕРЕСУ СПОЖИВАЧІВ ДО ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ 33
  ВИСНОВКИ 35
  ЛІТЕРАТУРА 37
 • Государственное регулирование экономики

  Вступление 3
  1. Экономическая роль государства: исторический аспект. 4
  2. Сущность и цели и государственного регулирования экономики 9
  3. Функции государственного регулирования экономики 12
  4. Анализ эффективности налоговой политики в Украине и пути ее усовершенствования 18
  Выводы 24
  Список использованной литературы 25
 • Гроші та кредит

  1. Характеристика основних теорій грошей 3
  2. Процент на кредит. Його суть, фактори, зміни та роль. Норма проценту. Номінальна і реальна ставка проценту. 11
  3. Сутність, призначення та структура грошової системи 16
  Список використаної літератури 23
 • Гроші і кредит

  1. Назвіть класифікацію грошових систем 3
  2. Розкрийте класифікацію комерційних банків 4
  Знайти правильну відповідь: 5
  1. Залучені ресурси комерційного банку становлять 1000 тис. грн., а норма обов'язкового резерву – 15 %. Якими будуть у цьому випадку кредитні ресурси комерційного банку (тис. грн.)?
  Література 6

 • Контрольна робота гроші та кредит

  1. Сталість грошей та механізм її забезпечення 3
  2. Комерційні банки, їх види і функції. Операції комерційних банків 5
  Задача 1 8
  Ставка по кредиту складає 30% річних. Середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцями 14 днів. Продавцем представлені рахунки фактури на суму 300 000 грн. Визначити ставку і суму плати за факторинг.
  Задача 2 8
  При обсязі національного доходу 2000 тис у.г.о. грошова маса в обігу становить 100 тис. у.г.о. Уряд збільшив грошову масу до 300 тис. у.г.о. Як при цьому зміниться розмір національного доходу, якщо ціни та ліквідність обертання грошей постійні?
  Якщо ціни зростуть у 2 рази, а швидкість обертання у 1,5 рази?
  Список використаної літератури 10
 • Контрольна гроші та кредит

  Вступ 3
  1. Необхідність і суть грошей 4
  2. Грошовий ринок України та перспектива його розвитку 15
  Висновок 20
  Список використаної літератури 21
 • Гроши та кредит контрольна

  1. ПРОСЛІДКУЙТЕ ЕВОЛЮЦІЮ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ. ЗРОБІТЬ ВИСНОВКИ
  2. ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ГРОШОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ?
  3. В ЧОМУ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ?
  4. ЯКІ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ?
  5. НАВЕДІТЬ ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ ГРОШОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  ЗАДАЧА

  Яку суму грошей треба покласти на депозит на умовах 12% річних. Щоб через 4 роки отримати 10 тис. грн.?

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Визначення стадії життєвого циклу товарів виробничого підприємства

  Вступ 3
  1. Визначення стадій життєвого циклу товару як основа маркетингової стратегії 6
  1.1. Сучасний стан розвитку науки і практики маркетингу 6
  1.2. Маркетингова орієнтація як основа конкурентноздатності підприємства 8
  1.3. Вплив життєвої стадії товару на маркетингову стратегію підприємства 13
  2. Аналіз маркетингової діяльності ЗАТ "Назва" 22
  2.1. Загальні відомості про підприємство 22
  2.2. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 26
  3. Напрями вдосконалення маркетингової політики ЗАТ «Назва» 30
  Висновки 37
  Література 42
 • Технологічна культура сервісу

  Вступ 3
  1. Основні технології діяльності готельного підприємства. 4
  2. Основні вимоги до технологічного забезпечення обслуговування в готелях 7
  3. Критерії та показники готельного комфорту. 14
  Висновки 18
  Література 19
 • Діяльність інформаційних агентств в Україні

  Вступ 3
  1. Організація діяльності інформаційних агентств в Україні 5
  2. Суб’єкти діяльності інформаційних агентств 9
  3. Розповсюдження продукції інформаційного агентства 14
  4. Діяльність провідних інформаційних агентств України 17
  4.1. Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" 17
  4.2. Українське національне інформаційне агентство - УКРІНФОРМ 21
  4.3. УНІАН 25
  Висновок 30
  Список використаної літератури 32
 • Контрольна з інформатики

  1. Резюме 3
  2. Створення шаблону 7
  3. Оголошення, реклама 8
  4. Створення таблиці 12
  Література 13
 • Контрольна робота інформаційні системи

  1. Фінансово-кредитна інформація та її особливості 3
  2. Поняття економічної інформації, її види та властивості 4
  3. Структуризація та формалізоване подання економічної інформації 6
  4. Класифікація та кодування інформації 10
  Список використаної літератури 13

 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

  Вступ 3
  1. Необхідність, суть і значення фінансової інформації 4
  2. Баланс та звіт про фінансові результати як основне джерело інформації для фінансового аналізу 9
  3. Звіт про рух грошових коштів як джерело аналізу грошових потоків 11
  Висновок 14
  Список використаної літератури 15
 • Інноваційний менеджмент

  1. Теорія економічного розвитку 3
  2. Інноватика: визначення, предмет, об’єкт, завдання, напрями, історія розвитку 11
  3. Навести 15 прикладів інновацій у сфері готельного господарства
  Задача 4
  Планується збудувати готель з річним доходом 9 000,0 тис. грн., річним прибутком 350 тис. грн. сума капітальних вкладень за кошторисно-фінансовими розрахунками визначена в розмірі 580,0 тис. грн. Необхідно розрахувати економічну ефективність та строк окупності планових капітальних вкладень.
  Список використаної літератури

 • Інноваційний менеджмент

  1. Концепція технологічних устроїв 3
  2. Життєвий цикл інновацій 7
  3. Історія розвитку технополісу «Силіконова долина» 12
  Література 17
 • Інвестиційний менеджмент

  Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 2
  Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 3
  Список використаних джерел 10
 • Інвестиційний менеджмент

  1. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3
  2. Характеристика стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності в туризмі 6
  Задача 2 11
  Адміністрація готелю розглядає прийнятність проекту реальних інвестицій, які дадуть протягом трьох років такі чисті грошові потоки: 100, 400, 500 тис грн. Початкові інвестиції у проект - 765 тис. грн. Чи можна затвердити інвестиційний проект, якщо гранична ставка (ГС) складає 11%.
  Список використаної літератури: 12

 • Контрольна робота інвестування

  1. Комерційні інвестиційні фонди та компанії в Укра'їні. 3
  2. Типи проектного фінансування. Теорія інвестиційного портфеля. Види портфелів та їх взаємозв'язок. 6
  Задачі 13
  3. Компанія розглядає питання вкладення коштів в обладнання, вартість
  якого - 245 000 грн. Очікуваний прибуток - 90 000 грн. щорічно протягом трьох років. За три роки обладнання можна продати за 12 000 грн. Всі
  показники приводяться в поточних цінах. Процент на капітал 10%. В наступні три роки очікується інфляція на рівні 8%. Необхідно визначити термін окупності проекту, використовуючи: а) реальну ставку доходу; б) номінальну ставку доходу.
  4. На фондовому ринку продається облігація за ціною 600 грн. Облігація
  випущена на три роки, до погашення залишилось два роки. Номінальна вартість облігації 1000 грн. Процентні виплати здійснюються щорічно за
  ставкою 5% до номіналу. Норма поточної дохідності з урахуванням ризику 6% на рік. Необхідно визначити поточну ринкову вартість облігації та її відповідність ціні реалізації.

  Література 16
 • Джерела права Галицько-Волинської землі

  Вступ 3
  1. Звичаї та Руська правда як джерела права Галицько-Волинського князівства 3
  2. Князівське законодавство 4
  3. Магдебурзьке право. 7
  4. Церковне законодавство. 8
  Висновок 8
  Список використаної літератури 9
 • Історія економічних вчень та економічна історія

  1. Монетарна модель М. Фрідмена 3
  2. Народне господарство України в період перших п’ятирічних планів. Характер і темпи індустріалізації 7
  Тести 19
  1. Визначити характерні риси східного рабства:
  2. Що, згідно інституціоналізму відноситься до інститутів, як рушійних сил суспільного розвитку
  Список використаної літератури 20
 • Історична школа як бунт проти класичної політекономії


  Вступ 3
  1. Формування історичної школи в політичній економії. Система національної економіки Ф. Ліста. 4
  2. Засновники старої історичної школи в політичній економії 7
  3. Соціальна школа в політичній економії 11
  Висновок 21
  Список використаної літератури 22

 • Народні рухи в Україні кінець 16 – першої половини 17 ст.


  Вступ 3
  1. Козацько-селянські повстання під проводом Кшиштофа Косинського та Северина Наливайко кінця XVI ст. 4
  2. Народні повстання початку XVII ст. 10
  3. Причини поразок козацько-селянських повстань та їхнє історичні значення 22
  Висновок 24
  Література 26

 • Історія України

  1. Розвиток капіталізму у промисловості та сільському господарстві після скасування кріпосного права. 3
  2. Посилення соціального і національного гніту. Валуєвський циркуляр і Емський указ. 10
  3. Розвиток національного руху. 14
  Література 18
 • ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  ВСТУП 3
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ 5
  1.1. Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал Івано-Франківської області 5
  1.2. Соціально-економічні умови та стан розвитку туризму Івано-Франківської області 10
  1.3. Історія краю 18
  2. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТУРИЗМУ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 23
  2.1. Пам’ятки і пам’ятні місця та їх використання у туризмі 23
  2.2. Музеї та музейні комплекси 27
  3. АВТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ПІЗНАВАЛЬНИХ 33
  ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНИХ МАРШРУТІВ 33
  3.1. Туристичні маршрути 33
  3.2. Маршрути екскурсій 36
  ВИСНОВОК 39
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
  Додаток 43
 • Використання історико-культурних ресурсів в туристсько-екскурсійній роботі

  Вступ 3
  1. Історико-культурні ресурси як об’єкти світового туризму 6
  1.1. Діяльність ЮНЕСКО з охорони історико-культурних світових ресурсів 6
  1.2. Розвиток пізнавального туризму у ХХ-ХХІ століттях 14
  2. Історико-культурні ресурси України як напрям туристсько-екскурсійної роботи 18
  2.1. Нормативно-правова база формування та збереження історико-культурних ресурсів України 18
  2.2. Туристичний потенціал історико-культурних ресурсів України 21
  3. Напрями вдосконалення використання історико-культурних ресурсів 29
  3.1. Напрями вдосконалення музейної діяльності 29
  3.2. Маркетингові заходи з просування історико-культурних ресурсів України на туристичному ринку 33
  Висновки 38
  Література 41
 • Контрольна робота історія України

  1. Трипільська культура та її місце в історії України 3
  2. Первісні державні утворення на території України. 8
  Список літератури 13

 • Кабінет міністрів - вищий орган виконавчої влади

  Вступ 3
  1. Правове положення Кабінету Міністрів України 4
  2. Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади. Основні повноваження. 7
  Висновок 12
  Список використаної літератури 14

 • ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 2 шт.

  Туристичної подорожі по маршруту По Ворсклі
  Полтава - переїзд до с. Охтирка – сплав до Нових Сапонар
  водний

  Туристичної подорожі по маршруту Археологічна пам'ять України
  Київ (трипільська культура) – Полтава (Більськ + Мале Перещепино) – заповідник Кам’яні Могили – Миколаїв (Ольвія)
  автобусний
 • ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 2 шт.

  Туристичної подорожі по маршруту По Сейму
  Путивль - сплав до м. Батурин - переїзд до м. Чернігів
  водний на надувних плотах

  Туристичної подорожі по маршруту Архітектурно-заповідна архітектура
  Львів - Чернівці – Кам’янець-Подільський - Київ
  комбінований
 • Комплекси відпочинку в Україні (готелі)

  Вступ 3
  1. Сутність та зміст готельної послуги як основи гостинності 4
  2. Класифікація комплексів відпочинку України за рівнем комфорту 11
  2. Сучасний стан розвитку комплексів відпочинку України 16
  Висновки 25
  Список використаних джерел 27
  Додатки 29

 • Комунальна енергетика

  1. Контрольно-вимірювальні прилади для теплових мереж 3
  2. Вимоги до димоходів та вентиляції приміщень 5
  3. Облік стічних вод 8
  Список використаної літератури 10
 • Концепція управління та їх залежність від етапів розвитку підприємництва

  Вступ 3
  1. Основні етапи управління нововведеннями 4
  2. Концепція управління на етапах прикладних досліджень та технологічного розвитку 8
  3. Правовий та підприємницький етапи в управлінні нововведеннями 9
  Висновки 15
  Література 16
 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

  Вступ 2
  1. Методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності національної економіки 3
  2. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності української економіки 8
  3. Складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності економіки України 13
  Висновок 17
  Список використаної літератури 19
 • Логістика

  1. Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернативи та критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні 3

  2. Автоматизовані складські системи 8

  3. Техніка управління запасами "точно в срок" ("just-in-time") 14

  4. Організація інформаційної логістичної мережі в торговельних підприємствах 18

  Література 22
 • Контрольна робота з аудиту

  1. Дати коротку історичну довідку про виникнення незалежного аудиту 2

  2. Пояснити, виконання яких умов дає право надавати аудиторські послуги. Чи є обов’язковим наявність сертифіката аудитора? 6

  3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті нематеріальних активів і типові помилки їх обліку 12

  Список літератури 16
 • Кр логістика

  1. Стан розвитку та застосування логістики на сучасному етапі 3
  2. Інформаційні потоки в логістичній системі 8
  Література 13

 • Контрольна робота економіка підприємства

  Вступ 3
  1. Персонал підприємства. Визначення кількості окремих категорій працівників 4
  2. Підприємство, класифікація, напрями діяльності, правові засади функціонування 8
  3. Інфраструктура виробничого підприємства 16
  Висновок 20
  Література 21
 • Державний фінансовий контроль

  5. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб ДФК та ревізованих підприємств та організацій. 3
  17. Завдання та основні напрями ревізії бюджетних установ. Нормативно-правова база. 8
  19. Контроль розрахунків за одержаними та виданими авансами. 11
  41. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 13
  53. Порядок складання основного акта ревізії. 17
  Задача 1. 20
  Постачальник Сидоров після повернення з відрядження в N .здав авансовий звіт на суму 45 грн. та прикладені до нього документи:
  посвідчення про відрядження зі штампами; виїхав з підприємства 12.07.,
  прибув в N... 13.07., виїхав з N... 17.07., прибув ні підприємство 19.07;
  квитанції з готелю за 13, 14 та 15.07. по 3 грн. за добу на 9 грн.
  Оклад постачальника 130 грн., вартість проїзду у вагоні 9 грн. в один кінець. Авансовий звіт затверджений у сумі 45 грн., виходячи з розрахунку відшкодування добових в розмірі 3% від з/плати, транспортних та квартирних витрат по факту. Скільки йому повинні заплатити?

  Задача 2. 23
  15 травня Іванову видано в підзвіт на господарські потреби 10 грн. До кінця травня він не звітувався за використані гроші і повертати їх в касу відмовляється. Що повинна зробити бухгалтерія?
  Список використаної літератури. 26

 • Контрольна робота інвестиційний менеджмент

  Теоретична частина 2
  1. Особливості формування і оцінка портфеля цінних паперів: облігацій і заощаджених сертифікатів 2
  2. Оцінка інвестиційної привабливості окремих компаній і фірм 5
  Тестові завдання 8
  1. До ринку інструментів фінансового інвестування відносять:
  2. По сферах прояву виділяють такі види ризиків:
  3. За ознакою реєстрації акції бувають:
  4. Облігації за формою виплати винагород діляться:
  5. Диверсифікація інвестицій - це:
  6. По видах інвестиційні портфелі діляться на: —
  7. По об'єктах вкладень засобів виділяють інвестиції:
  8. По пріоритетним цілям інвестування інвестиційні портфелі діляться на:
  9. Акції по характеру зобов'язань емітента діляться на:
  10. Які цінні папери випускаються винятково інвестиційним фондом
  або інвестиційною компанією, даючи право її власнику на одержання прибутку у вигляді дивідендів:
  Задача 10
  Облігація внутрішнього місцевого займу номіналом в 100 тис. грн. реалізується за ціною 78,5 тис. грн. Погашення облігації заплановано через 3 роки. Норма текучої дохідності по облігаціям такого типу складає 18%. Необхідно визначити очікувану дохідність по облігації і її відповідність текучій нормі дохідності облігацій такого типу.
  Література 11
 • Управління персоналом


  1. Сутність кадрової політики організації, її цілі та задачі, основні напрямки 3

  2. Методи ділової оцінки персоналу, їх характеристика, застосування 9


  Література 14

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2020