От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Логіка, контрольна

  1. Форми логічного пізнання 3
  Задачі 7
  І. Визначте вид судження, його терміни
  ІІ. Визначте, чи є судженнями такі речення.
  ІІІ. Дайте характеристику наведеним категоричним судженням
  ІV. Наведіть приклади суджень
  Використана література 12

  Задачі 100% вартості роботи
 • Господарське право

  1. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства 3
  2. Порядок укладання господарських договорів 5
  3. Порядок укладання договору оренди 7
  4. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях 10
  5. Поняття охорони праці та її правове забезпечення 12
  6. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації 14
  Список використаної літератури 18
 • Контуітет України в відношенні прав і зобов’язань СРСР


  Вступ 3
  1. Закон України “Про правонаступництво України” і практика його застосування 4
  2. Потреба у реформуванні існуючого механізму 12
  3. Позиція України стосовно боргів та активів колишнього СРСР у світлі нещодавніх заяв офіційних осіб РФ 17
  Висновки 20
  Література 22
 • Контрольна робота з української та зарубіжної культури (2 вар)

  1. Т.Г. Шевченко і його вплив на національно-культурне становлення українського народу. 3
  2. Готичний стиль в архітектурі 9
  Список використаної літератури 14

 • Законодавчі гарантії соціально-економічного стану військовослужбовців в СРСР

  1. Створення робочо-селянської Червоної Армії та перші пільги для військовослужбовців 3
  2. Особливості соціально-економічних гарантій військовослужбовців за новою редакцією закону про обов'язкову військову службу 7
  3. Нормативно-правове регламентування гарантій військовослужбовців СРСР у 1940-1977 рр. 12
  4. Нормативно-правові акти періоду 1977-1987 рр. 20
  Список використаної літератури 24

 • Бухучет варіант 1 контрольна

  1. Забезпечення діяльності довідкової служби з питань обліку, контролю і аналізу. 3
  2. Організація індивідуальних робочих міць та забезпечення належних умов праці облікової контрольної та аналітичних служб 11
  Список використаної літератури. 18

  Практичне завдання. Варіант №1.
  На підставі наведених нижче даних треба виконати:
  - відкрити синтетичні рахунки і записати на них залишки за даними балансу на 1 січня 2006р. Розташувати рахунки в порядку збільшення номерів (10, 20, 30 і т.д.). Додатково відкрити рахунки, по яких не було початкових залишків. Схеми окремих рахунків наведені;
  - в журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням їх номера і кореспонденції рахунків, підрахувати підсумок журналу;
  - відобразити всі господарські операції на рахунках;
  - підрахувати обороти по дебету і кредиту всіх рахунків і вивести кінцеві залишки;
  - скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку і звірити підсумок оборотів відомості з підсумком журналу реєстрації господарських операцій. В оборотній відомості додатково вказати навпроти кожного рахунку, до якої групи рахунків відноситься при класифікації їх за структурою;
  - за даними оборотної відомості і рахунків скласти бухгалтерський баланс на 1 квітня 2006р. за діючою формою, підвести підсумки по кожному розділу активу і пасиву балансу і загальний підсумок...
 • Інвентаризація

  Зміст
  1. Загальні поняття 2
  2. Документальне оформлення 3
  Список літератури 7
 • Контрольна робота інвестування

  1. Класифікація інвестицій 3
  2. Характеристика інвестиційного клімату в Україні 7
  Література 12
  Додатки 13

 • Контрольна робота бухоблік

  1. Вимірники які використовуються в бухгалтерському обліку 3
  2. Оборотні відомості по синтетичних рахунках 10
  Список використаної літератури 19-20

 • Послуги та їх особливості

  Вступ 3

  РОЗДІЛ 1. УМОВИ СТВОРЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ 5

  1.1. Методологічні основи розвитку сфери послуг 5
  1.2. Маркетингова послуга: ознаки, класифікація, елементи 9

  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 16
  2.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні 16
  2.2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика 21
  2.3. Особливості рекламування страхових послуг 25

  Висновок 32
  Література 34
  Додатки 36-38

  Предмет: маркетингова товарна політика
  Темою роботи є „Послуги та їх особливості”.
  Метою роботи є теоретичне й практичне обґрунтування сутності маркетингового механізму управління розвитком сфери послуг.
  Об'єктом дослідження є процес управління розвитком підприємств сфери послуг.
  Предметом дослідження є формування маркетингового механізму управління розвитком підприємств сфери послуг.
  Дослідження даної теми проведено на основі таких підручників: Іщенко О.А. „Теоретичні основи і механізм реалізації маркетингу послуг”, Кардаша В.Я. „Маркетингова товарна політика”, Котлера Ф. „Основы маркетинга”, Куденко Н.В. „Стратегічний маркетинг”, Осадця С.С. „Страхування”, Портера М. „Стратегія конкуренції”, Шершньової З.Є. „Стратегічне управління”
 • Контрольна робота з міжнародних економічних відносин

  1. Функціональна структура світового господарства 3
  2. Світовий ринок праці 7
  Список використаної літератури 13
 • Операції комерційних банків

  Вступ 4
  1. Сутність банківської системи і комерційних банків 5
  2. Місце комерційних банків в структурі банківської системи 9
  3. Операції комерційних банків 14
  Висновки 18
  Література 20
 • Психологія управління

  ВСТУП 2
  РОЗВИТОК ГРУПИ В КОЛЕКТИВІ 3
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕГОВОРІВ З МЕТОЮ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА УСКЛАДНЕНЬ 7
  Різниця між вирішенням проблем та проблемним підходом 8
  Три різні результати переговорів 11
  ВИСНОВОК 12
  ЛІТЕРАТУРА 13
 • Контрольна робота етика і бізнес

  1. Планування та підготовка переговорів 2
  2. Елементи міжнародного етикету 7
  Список використанної літератури: 14
 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  1. Суть та структура грошового ринку 3
  1.1. Сутність грошового ринку 3
  1.2. Характеристика структури грошового ринку 6
  Список використаної літератури 10
  2. Операції на фондовій біржі та їх класифікація 11
  2.1. Загальна характеристика фондової біржі 11
  2.2. Сутність та класифікація операцій на фондових біржах 13
  2.3. Українська фондова біржа 18
  Список використаної літератури 23
  3. Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ. 24
  3.1. Сутність фінансового посередництва 24
  3.2. Сутність та функції банків на фінансовому ринку 27
  3.3. Небанківські фінансово-кредитні установи 31
  Список використаної літератури 37
 • Податкова система

  1. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 3
  2. Збір до державного інноваційного фонду: сутність і мета впровадження. 13
  Список використаної літератури. 18

 • Основи менеджменту

  1. Застосування соціологічних методів дослідження у менеджменті 3
  2. Модель Портера-Лоулера, її сутність, характеристика, застосування 8

  Література 12
 • Логістика в туризмі

  1. Постачальницька логістика підприємств туріндустрії 3
  2. Визначення обсягу попиту на туристичні послуги 5
  Література 8
 • Логістика в туризмі

  1. Планування графіків відправки регулярних та чартерних рейсів 3
  2. Структура та зміст логістичного ланцюга 10
  3. Правила побудови логістичних систем 16
  Список використаних джерел 20

 • Контрольна робота з медичної техніки

  1. Хірургія - галузь клінічної медицини. Вимоги до оперативних втручань і хірургічних інструментів 3
  2. Лабораторна токсикологічна діагностика. Напрямки діагностики отруєнь. Інструментальні експрес-методи діагностики токсичних речовин у біологічних середовищах організму 11
  3. Характеристика акушерсько-гінекологічних інструментів. Вказати приклади акушерсько-гінекологічних інструментів. Вимога до них та перевірка якості 16
  Література 23
 • Податкова система

  1. Назвати основні елементи системи оподаткування 2
  2. Визначити, як класифікуються податки: 6
  а) за способом утримання; 6
  б) за рівнем державних структур. 6
  3. Види спеціального мита. У яких випадках вони застосовуються? 10
  4. Що таке прогресивне оподаткування? Наведіть приклади. 15
  Література 17
 • Психологія управління

  1. Соціально-психологічна сумісність людей у колективі 3
  2. Реакція на манипулятивну поведінку й захист від нього під час переговорів 8
  Список використовуваної літератури 14

 • Контрольна робота з фінансів підприємств
  1. Розрахункові та касові операції. Безготівкові та готівкові розрахунки. Проведення касових операцій 3
  Вступ 3
  1.1. Безготівкові й готівкові розрахунки 3
  1.2. Проведення касових операцій 5
  Висновок 7
  2. Сутність і принципи організації вексельного обігу 8
  Вступ 8
  2.1. Значення та функції векселя 8
  2.2. Суб'єкти вексельних відносин 9
  2.3. Особливості вексельного обігу в Україні 11
  Висновок 14
  Задача 1 15
  Визначити норматив обігових коштів на запас допоміжних матеріалів на планує мий рік в днях і з грошовому виразі аналітичним методом. Ціна середніх фактичних залишків допоміжних матеріалів по даним бухгалтерського обліку за звітній рік - 80 тис грн., в тому числі залишкових матеріалів 15 тис. грн. Одноденні фактичні витрати допоміжних матеріалів - 1.5 тис. грн. Витрати допоміжних матеріалів згідно кошторису витрат на виробництво четвертого кварталу планованого року -160 тис. грн.
  Задача 2 16
  Визначити річну суму амортизаційних відрахувань підприємства за наступними даними:
  1. Первісна вартість обладнання – 500 тис. грн.
  2. Витрати на проведення кап ремонту за період експлуатації – 100 тис. грн.
  3. Витрати на модернізацію – 100 тис. грн.
  4. Ліквідаційна вартість – 10 тис. грн.
  5. Середній термін служби обладнання – 8 років.
  Список використаної літератури 17

 • Принципи організацій підрозділів інформаційних технологій для обслуговування інформаційних систем

  Вступ 4
  Інформаційні технології 6
  Інформаційні системи 11
  Обслуговування інформаційних систем 13
  Захист інформації 18
  Висновок. 19
  Література. 20
 • Историческое формирование метода психологии

  Вступление 3
  1. ЗАРОЖДЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИИ 4
  2. ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИКИ В РУСЛЕ ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ И БИХЕВИОРИЗМА 7
  3. ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДА ТЕСТИРОВАНИЯ 10
  4. ПСИХОАНАЛИЗ 11
  Заключение 14
  Литература 15

 • Історичний огляд ландшафтного розвитку як науки

  ВСТУП. 3
  ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ЛАНДШАФТНОГО РОЗВИТКУ ЯК НАУКИ. 3
  ВИСНОВОК 12
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 13
 • Роль правоохороних органів у захисті податкової системи в Україні

  Вступ 4
  1. Загальна характеристика конституційного ладу 6
  1.1. Поняття конституційного ладу 6
  1.2. Характеристика конституційного ладу 8
  1.3. Поняття та система засад конституційного ладу 11
  2. Юридична характеристика засад конституційного ладу України 13
  2.1. Гуманістичні засади конституціного ладу України 13
  2.2. Республіканська форма правління та унітарний державний устрій України 18
  2.3. Характеристики України як конституційної держави 24
  2.4.Економічні, політичні, соціальні та духовно-культурні засади конституційного ладу
  Висновки
  Список використаної літератури

  Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд загальних засад конституціного ладу України.Предметом дослідження є загальні засади конституціного і суспільного ладу.

 • Контрольна робота з господарського-процесуального права

  1. Агробіохімтехнічний регламент грунтів 3
  2. Фітосанітарний регламент рослинної продукції 10
  3. Санітарно-гігієнічний і ветеринарний регламент 14
  Задача 20
  За скоєння хуліганства у вихідний день на пляжі, що карається в
  кримінальному порядку працівник дарницького мясокомбінату Сологуб був
  заарештований органами міліції.
  1. Визначити на яких умовах Сологуб може бути звільнений адміністрацією з роботи.
  2. Зробити запит як юрист на інформацію
  3. Перерахувати всі документи які треба витребувати для того щоб розвязати цю справу.
  4. Скласти позовну заяву відповідно до процедур господарського-процесуального права
  5. Скласти рішення суду повністю, як воно відповідає до процедур
  господарського-процесуального кодексу
  Список використаної літератури 25
 • Податкова система України

  1. Функції податків. 2
  2. Платники і ставки податку на додану вартість. Пільги щодо ПДВ. 8
  Список використаної літератури 13
 • Податкова система України

  1. Контроль за сплатою податків. 2
  2. Сутність і типи операцій особливого виду (податок на прибуток підприємства). 8
  Список використаної літератури 14

 • Контрольна робота менеджмент (практична робота)

  1. Розробити організаційну структуру управління підприємством 3
  2. Описати організаційну структурну схему управління 7
  3. Раціоналізація організаційної структури 11

  Висновки 18
  Література 20

  Підприємство – розробник, виробник вантажних і промислових вагонів.
 • Планування трудових показників

  1. Зміст плану з праці 3
  2. Методи планування підвищення продуктивності праці за техніко-економічними чинниками 5
  3. Баланс робочого часу одного робітника, методика його розроблення 10
  4. Категорії чисельності працівників та методи їх розрахунків 15

  Література 18

 • Контрольна з управлінського обліку

  Розробка системи управлінського обліку для підприємства 2
  Характеристика галузі та підприємства 2
  Методика оцінки можливих варіантів проведення управлінського обліку окремим підрозділом або групою у складі бухгалтерії. 3
  Розробка системи управлінського обліку 5
  Характеристика витрат підприємства. Види витрат. Їх класифікація 8
  Методи калькулювання продукції та послуг. 16
  Планування обігу документів 20
  Висновки. 25
  Література. 26

  Для виконання контрольної роботи обране підприємство ТОВ що спеціалізується з торгівлі та технічного обслуговування автомобілів
 • Лімітна політика банку

  Вступ 3
  1. Теоретичні аспекти формування лімітної політики банку 6
  1.1. Сутність та значення лімітної політики 6
  1.2. Види лімітної політики банку 11
  1.3. Основні методи та підходи до лімітування банківської діяльності 17
  2. Аналіз лімітної політики "Назва банку" 24
  2.1. Загальні відомості про банк 24
  2.2. Аналіз управління ризиками. 27
  3. Шляхи вдосконалення лімітної політики банку 43
  Висновки 54
  Література 57
  Додаток А. Баланс “Назва банку", тис.грн. 62
  Додаток Б. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ «Назва банку» 63

  Метою роботи є дослідження процедури формування та реалізації лімітної політики банку (на прикладі конкретного банку.
  Дослідження виконується на підставі законодавчих документів України, нормативних актів Національного банку, документів Базельського комітету з банківського нагляду, досвіду банків розвинених країн і провідних вітчизняних банків, досліджень науковців, матеріалах конкретного банку.
 • Контрольна з історії туризму

  1. Зародження екскурсійної діяльності в Україні, друга половина ХІХ початок ХХ століття. 3
  2. Роль бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" в розвитку радянського молодіжного туризму. 8
  Література 14
 • Кар’єра в бізнесі. Колодюк В.В.

  1. Сутність та механізм досягнення кар’єри у бізнесі 3
  2. Кар’єра у бізнесі Колодюка Володимира Вікторовича 4
  Список використаної літератури 13

 • Контрольна робота державні фінанси

  1. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин 2
  2. Економічна суть та класифікація видатків державного бюджету 6
  3. Види цінних паперів та ринок цінних паперів, їх характеристика 10
  Література 14
 • Логістика в туризмі

  1. Управління пасажиропотоками в логістичній системі підприємств туристичної індустрії 3
  2. Операційно - логістичний інтерфейс 15
  3. Оптимізація збутової діяльності підприємств туристичної індустрії 19
  Література 23

 • Міжнародна економіка

  Вступ 2
  1. Основні види моделей, що використовуються в міжнародній економіці 3
  2. Зв’язок моделювання з з системою рахунків в економіці. 4
  Висновок 8
  Література 9
 • Контрольна робота з основ підприємницької діяльності

  1. Організаційні форми підприємств в Україні 3
  2. Досвід розвитку підприємництва у країнах з різним рівнем розвитку ринкових відносин 8
  3. Проаналізуйте механізми державного регулювання підприємницької діяльності на прикладі формування підприємницького середовища в Україні 17
  Список використаної літератури 21

 • Податкова система

  1. Податкова служба держави. Склад податкової служби України 3
  2. Земельний податок на землі сільськогосподарського призначення 11
  Список джерел 18

 • Розвиток бізнесу об’єктивна необхідність формування ринкової економіки

  Вступ 3
  1. Розвиток бізнесу - об’єктивна необхідність формування ринкової економки 4
  2. Необхідність економічного захисту підприємницької діяльності 8
  3. Проблеми розвитку бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення 11
  Висновок 16
  Література 17
 • Сучасний стан і перспективи відносин України і НАТО

  Вступ 3
  1. Законодавче регулювання відносин між Україною і НАТО 4
  2. Сучасні відносини між Україною та НАТО 8
  3. Переваги та недоліки вступу України до НАТО 11
  Висновки 17
  Перелік використаних джерел 18
 • Складання плану, використання засобів масової інформації

  Вступ 3
  1. Поняття засоби масової інформації (ЗМІ) 4
  2. План використання засобів масової інформації 6
  Висновок 13
  Список використаної літератури 14

  Рекламний менеджмент
 • Судові органи

  1. Інтерпол та його роль й розкритті злочинів 4
  2. Характеристика судової системи України 6
  3. Задача 10
  Гр. К. за навмисне вбивство притягувався до кримінальної відповідальності. При провадженні попереднього слідства він заявив, що бажає, щоб його захищав адвокат М. Родичі К. звернулися до адвоката М. з проханням, щоб він прийняв доручення про надання К. юридичної допомоги, який знаходиться під вартою.
  Адвокат М. відмовив в прийнятті доручення, мотивуючи це тим, що він принципово не захищає осіб, які скоїли навмисне вбивство.
  а) Дайте правову оцінку даній ситуації. б) Чи правомірно поступив адвокат М.? в) В яких випадках адвокат не має права прийняти доручення про надання юридичної допомоги?
  4. Задача 11
  Гр. Д. звернувся з скаргою на адвоката В. в Міністерство юстиції України щодо неякісного надання йому юридичної допомоги.
  Міністерство юстиції своїм рішенням притягнуло адвоката В. до дисциплінарної відповідальності, попередивши його про повну службову відповідність займаній посаді.
  Адвокат В. оскаржив рішення Міністерства юстиції в Спілку адвокатів України.
  а) Дайте юридичну оцінку діям Міністерства юстиції? б) Які види дисциплінарної відповідальності можуть бути накладені на адвоката і яким органом ?
  1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
  2. Яка сума одноразової допомоги і розмір пенсії виплачуються в разі загибелі військовослужбовцям Служби Безпеки України у зв’язку з виконанням службових обов’язків?
  Використана література: 12
 • Роль біржової торгівлі у функціонуванні ринку зерна

  Вступ 3
  1. Загальна характеристика біржової торгівлі 4
  2. Аналіз ринку зерна в Україні 10
  3. Роль біржової торгівлі у функціонуванні ринку зерна 21
  Висновок 27
  Список використаної літератури 29

  Предмет дослідження: здійснення біржової торгівлі в Україні та на ринку зерна.
  Об’єкт дослідження: ринок зерна України.
 • Спеціалізований туризм

  1. Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для розвитку оздоровчого туризму 3
  2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на оздоровчому спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вище означеної тематики 9
  Список використаної літератури 16
 • Екологічні програми в туристичній діяльності

  Екологічні програми в туристичній діяльності
  Список літератури
 • Основи менеджменту

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. 3
  2. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮВАННЯ. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК В ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮВАННЯ. 5
  3. ЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ШКОЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДО ЦЬОГО ЧАСУ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ? 10
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 12
 • Регіоналістика

  1. Значення і структура паливно-енергетичного комплексу 3
  2. Склад і значення комплексу сфери послуг 8
  Література 15

Документы 1 - 50 из 23993
Следующие >>>
© 2007-2020