От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Комплексні рентгенологічні дослідження вікових змін та статевого диморфізму ключиць


         На підставі результатів комплексних рентгенологічних досліджень ключиць виявлено вікові рентгенографічні, рентгенограмометричні та рентгеноденситометричні зміни у кістковій тканині у випадку інволюційного остеопорозу, що дало змогу одержати розширену рентгенологічну характеристику ключиць осіб різного віку та підвищити ефективність діагностики інволюційного остеопорозу. З використанням методів непрямої еталонної та двофотонної рентгенівської денситометрії, а також кількісної комп'ютерної томографії проведено дослідження губчастої та компактної кісткової тканини і виявлено показники мінеральної щільності ключиць у жителів Прикарпаття, що розширює діагностичні можливості рентгеноденситометричних досліджень кісткового матеріалу та дає змогу об'єктивізувати одержані дані. Запропоновано 13 рентгеноостеометричних і остеометричних параметрів ключиці для установлення її статевих відмінностей в осіб чоловічої та жіночої статі. З використанням методу рентгенограмометрії запропоновано визначення ключичних індексів та представлено рентгеноморфометричну характеристику ключиць у віковому аспекті, що може бути використано для діагностики віку людини у випадку її загибелі.
2

Розробка і обгрунтування параметрів віброударних розпушувачів грунту


         Розроблено віброударні розпушувачі для глибокого та поверхневого обробітку грунту. Досліджено математичну модель грунту як багатофазне середовище. З використанням теорії контактної взаємодії визначено силу удару, особливості переміщення рухливих проміжних елементів, а також тривалість їх контакту. На підставі результатів вивчення фізико-механічних і деформаційних властивостей грунту розроблено оптимальні форми та режими роботи віброударних розпушувачів.
3

Продуктивність лукопасовищних угідь залежно від способів їх поліпшення, складу травосумішок та удобрення на осушуваних органогенних грунтах Лісостепу України


         Установлено, що найбільш ефективним за продуктивністю травостоїв є докорінне поліпшення в поєднанні з внесенням мінеральних добрив, яке у значному ступені змінює ботанічний склад завдяки їх цінним компонентам, що сприяє збільшенню вмісту важливих органічних та мінеральних сполук у кормі. Економічно доцільним виявлено омолодження травостою шляхом фрезування та дискування дернини з наступним коткуванням. Визначено, що включення до травосумішки костриці червоної підвищує врожайність травостоїв на 3 - 8 %, а заміна 25 % злаків бобовими - знижує на 6 - 9 %.
4

Особливості розвитку фузаріозу колоса зернових колосових культур в умовах Полісся України та вдосконалення захисних заходів


         Уперше за умов Полісся України ідентифіковано видовий склад збудників фузаріозу колоса на озимій пшениці, тритікале та житі. Установлено, що найбільшу питому частку у комплексі збудників фузаріозу колоса має на озимій пшениці - F. graminearum (35,0 %), тритікале - F. graminearum (27,4 %), житі - F. culmorum (32,8 %). З'ясовано наявність кореляційного зв'язку між кількістю опадів за період цвітіння, молочною стиглістю та питомою часткою видів F. graminearum (r = 0,589), F. avenaceaum (r = 0,875) і F. sporotrichiella var. poae (r = -0,647) та побудовано відповідні моделі. Доведено залежність між інтенсивністю ураження та показниками маси зерен з колоса, маси 1 000 зерен і схожості. Виділено стійкі та помірно стійкі сорти озимої пшениці, тритікале та жита щодо збудників фузаріозу колоса. За умов in vitro установлено високу фунгіцидну активність препаратів "Фолікур БТ", к.е., "Колосаль", к.е. та бінарної суміші "Агат 25 К", т.п. і "Альто Супер 330 ЕС", к.е. щодо інгібування конодій F. graminearum, F. culmorum, F. sporotrichiella var. poae. Експериментально визначено, що застосування суміші біопрепарату "Агат 25 К", т.п. і фунгіциду "Альто Супер 330 ЕС", к.е. перешкоджає накопиченню токсинів у зерні озимої пшениці.
5

Системи технологій поліграфичного виробництва


6

Контрольна з менеджменту


1. Закони організації, особливості та властивості операційних систем. 1 2. Організація поточного планування на підприємстві. 5 3. Що можна запозичити вітчизняним підприємствам з досвіду організації ремонту обладнання виробничих підприємств США? 7 Список використаної літератури. 10
7

РЕФОРМАТСТВО, КАЛЬВИНИЗМ, БАПТИЗМ, АДВЕНТИЗМ, МОРМОНСТВО, ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО, ИЕГОВИЗМ, Ислам, Бахаизм


8

Редактори Word та Excel for Windows


9

Славному Подолу – 80 років


Славному Подолу – 80 років
10

Микола Хвильовий


Микола Хвильовий
11

Контрольна з ЗЕД


1. Запаси зовнішньо-економічної діяльності 3 2. Регулювання торгівельної діяльності 4 3. Іноземне інвестування 5 4. Роль держави в залученні іноземних кредитів 6 Список використаної літератури 8
12

Контрольна з комерційного права


1. Поняття підприємства 3 2. Організаційно-правові форми підприємств 5 Список використаних джерел 12
13

Контрольна з фінансів підприємств


1. Комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції підприємства. 2 2. Загальна характеристика потенціалу підприємства, як економічної системи 6 3. Задача 9 Список використаних джерел 13
14

Контрольна робота Зі страхування


Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 5 Література 6
15

Бухгалтерський облі к:


Бухгалтерський облі к 1)Порядок зд йснення нвентаризац каси 2)Створення статутного кап талу в акц онерному товариств . В добразити запис на бухгалтерських рахунках. 3)Суть податкового обл ку
16

Контрольна робота статистика


1. Середні величини в статистиці. Види середніх, умови їх застосування 3 2. Загальні індекси та їх взаємозв’язок 6 Задачі 8 Задача 1 8 Задача 2 9 Задача 3 10 Задача 4. 11 Список використаної літератури 13
17

Методи криміналістики


Зміст 1. Методи криміналістики 2 2. Об'єкти ідентифікації і встановлення групової належності 6 3. Механізм пострілу та утворення сліді на кулях та гільзах 9 Список використаної літератури 12
18

Класифікція конфліктів в організації


Класифікція конфліктів в організації
19

Представництво і довіреність


Представництво і довіреність
20

Дослідження мікрорайону “Лівобережний


. Інженерно-будівельні рішення

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017