От партнеров


Заказать работу


От партнеров

мастика тэктор

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Збори і цільові відрахування підприємств


Економічна необхідність відрахувань підприємств у цільові централізовані фонди
2

Многозадачные операционные системы с вытеснением задач


Многозадачные операционные системы с вытеснением задач
3

Контрольна з англійської мови.


n/a
4

Контрольна з статистики


n/a
5

КРИТЕРІЇ НЕОСУДНОСТІ


1. ВСТУП. 2. ПОНЯТТЯ НЕОСУДНОСТІ 3. КРИТЕРІЇ НЕОСУДНОСТІ 4. ЗМЕНШЕНА ОСУДНІСТЬ
6

Гуманістичний пафос поезій В.Симоненка


n/a
7

Готельний бізнес


n/a
8

Господарські товариства


Господарські товариства / Використана література
9

Моделі і методи автоматизованого управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку


         Вперше розроблено логіко-лінгвістичний метод розрахунку ставки дисконтування залежно від результатів оцінювання фінансово-економічного стану підприємства, який дозволяє розв'язати задачу класифікації й багатокритеріального вибору альтернатив за умов невизначеності та відрізняється від існуючих відсутністю суб'єктивності та складності визначення необхідних коефіцієнтів. Удосконалено метод оцінки фінансово-економічного стану підприємства на підставі розрахунку багаторівневого інтегрального коефіцієнта, що дозволяє розв'язати задачу ранжування та порівняння підприємств згідно з фінансовими показниками. Розроблено нову модель розрахунку вартості акції. Показано можливості її використання для визначення оціночної вартості акції та рівня інвестиційної привабливості підприємства.
10

Реструктуризація територіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку


         Висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження особливостей реструктуризації територіально-виробничих утворень (ТВУ). Обгрунтовано створення новітніх форм продуктивних сил на інноваційній базі розвитку. Визначено зміст поняття реструктуризації ТВУ, її головні цілі та завдання. Проаналізовано та здійснено оцінку історичного розвитку та сучасного стану міських ТВУ, виявлено проблеми їх функціонування за умов ринкової економіки. Вивчено та використано зарубіжний досвід реструктуризації ТВУ. Особливу увагу приділено основним принципам і положенням даного процесу у Львові з урахуванням інноваційних напрямків розвитку. Установлено, що можливим інноваційним напрямком розвитку існуючих ТВУ може бути розміщення на їх базі новітніх форм продуктивних сил - технологічного парку та логістичного центру. Запропоновано модель такого центру. З урахуванням структурних змін, які відбудуться, передбачено ймовірні соціально-економічні наслідки розвитку міської системи.
11

Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Ольга Володимирівна Грін; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2009. — 20 с. — укp.
12

Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослідження та напрями вдосконалення


: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Світлана Григорівна Дубова; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. — укp.
13

Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі


         Теоретично обгрунтовано й експериментально вивчено психологічні особливості функціонування рефлексивних процесів у школярів за умов модульно-розвивального освітнього циклу. Висвітлено наукові теорії щодо суті рефлексії як інтегрально-синергійного явища психіки. Розглянуто основні особливості базових компонентів психіки, зокрема, здатності, процесу, стану, властивості. Теоретично визначено й експериментально виявлено особливості рефлексивної діяльності учнів на різних періодах інноваційного модульно-розвивального освітнього циклу. Висвітлено циклічну домінантність функціонування інтелектуальної, особистісної, смислової рефлексій. Виявлено динаміку нарощування й ускладнення рефлексивних процесів у загальній структурі навчального модуля, починаючи від інформаційно-пізнавального та завершуючи духовно-креативним періодом інноваційного навчання. На підставі одержаних експериментальних результатів показано наявність кількісних і якісних відмінностей у розвитку рефлексивності школярів віком 13 - 18-ти років інноваційної та традиційної форм навчання, що зумовлено особливостями організації навчального процесу, а саме: цілями, змістом, формами, технологіями, методами та засобами.
14

Профілактика перинатальної паталогії у жінок з уреаплазмово-вірусною інфекцією


: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Наталія Миронівна Кінаш; Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський держ. медичний ун-т ім. І.Я.Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 20 с. — укp.
15

Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації


         Розв'язано науково-прикладну задачу досягнення дециметрової точності диференціальної супутникової навігації та точного позиціювання. Розвинуту та створено нові методи обробки інформації, одержаної з використанням глобальної супутникової навігаційної системи (ГНСС). Це дозволило забезпечити відповідний рівень точності визначення місцеположення у розріджених мережах з застосуванням дво- і одночастотних ГНСС-приймачів. Проведено дослідження з метою досягнення необхідної точності та надійності позиціювання за рахунок зменшення часткових похибок спостережень користувачів шляхом комплексного використання нових раціональних методів обробки та контролю та забезпечення якості вимірювальної інформації. Проведено експериментальну перевірку результатів проведених досліджень і показано їх вірогідність.
16

Моделювання системи управління медичним страхуванням


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 [Електронний ресурс] / Тетяна Павлівна Євтушенко; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2002. — 16 с. — укp.
17

Основные проблемы механизма внедрения международно-правовых норм, обеспечивающих стандартизацию условий и качества участия Украины в мировой торговле


[Электронный ресурс] / Е.П. Передериев // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N17. — С. 158-161 — Библиогр. в конце ст. — рус.
18

Особливості впливу розвитку ВЕЗ і ТПР на соціально-економічні процеси в Закарпатській області


[Електронний ресурс] / О.В. Симканич // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 55-57 — укp. — укp. — англ.
19

Расчет по подоходному налогу


         Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы рассмотреть содержание расчетов для определения размера и направления итогового платежа. Госказначейство возвратит переплату или плательщику надлежит погасить недоимку? То есть плюс или минус для гражданина? Интересно также выявить условия, при которых итогового платежа не будет. Такой анализ, выполненный самим гражданином в конце текущего года, позволит ему представить финансовую ситуацию, которая сложится в мае-июне следующего года, что улучшит условия для рационального планирования и управления средствами.
20

Формування та регулювання цін підприємств - природних монополістів


: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Олександра Борисівна Іванова; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2006. — 23 с. — укp.

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017