От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Какая цена на входную дверь металлическую установлена?

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Рогові оркестри в Україні


[Електронний ресурс] / В.О. Богданов // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 30-43. — Бібліогр.: 27 назв. — укp.
2

Розвиток творчого мислення студентів на індивідуальних заняттях з хорового диригування


         Розглянуто актуальні проблеми підготовки майбутнього учителя музики за нових умов реформування педагогічної освіти.
3

Східно-західні художні взаємини та в'єтнамська музична культура


         Дисертацію присвячено питанням культурних взаємин між східними та західними регіонами світу. Висвітлено обумовленість міжкультурної взаємодії світоглядними та художніми традиціями цих регіонів, простежено психологічні фактори формування специфічних художніх картин світу. Охарактеризовано такі визначники далекосхідного культурогенезу, як принцип меритократії та автомотивації, продемонстровано специфічні театроцентризм та артистизм культурогенезу цього регіону, виявлено стратагеми та архетипи далекосхідної культури. Сформульовано тезу про три шляхи східно-західних взаємин - "місіонерський", "джазовий" та "євразійський". Розглянуто особливості асиміляції західних традицій в умовах Далекого Сходу.
4

Знайдено документiв:        577


Представлено документи: 101 - 200
5

Екстракапсулярна екстракція катаракти у собак і котів


: автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 [Електронний ресурс] / Олег Олегович Петренко; Білоцерківський держ. аграрний ун-т. — Біла Церква, 2007. — 17 с. — укp.
6

Мікрогаметофітний добір на стійкість до абіотичних факторів середовища та скоростиглість у льону олійного


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Л.Ю. Міщенко; УААН. Ін-т олійн. культур. — Запоріжжя, 1999. — 15 с. — укp.
7

Формування та функціонування симбіозу Mesorhizobium ciceri - Cicer arietinum в агроценозах південного Степу України


: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Світлана Віталіївна Дідович; Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. — Чернігів, 2007. — 22 с. — укp.
8

Розмаїття грунтової мезофауни центральної заплави р.Самара в умовах штучного забруднення середовища


         Вивчено грунтову мезофауну центральної заплави ріки Самара та міграцію важких металів (літію та свинцю) профілем заплавно-лучного грунту під час польового експерименту. Показано, що активність грунтової мезофауни є важливим чинником, який впливає на характер розподілу полютантів грунтовим профілем. З'ясовано, що важкі метали викликають зміни біологічної активності грунту. Визначено рівень протеологічної та целюлозолітичної активності заплавно-лучно-лісових, середньогумусних, середньовилужених, суглинистих грунтів на алювіальних відкладеннях у сезонній динаміці. Виявлено, що внаслідок токсикогенного впливу змінюється трофічна і топічна структура фауни грунту. За допомогою регресійного аналізу трофічна та топічна структури грунтової мезофауни пояснено значну частину мінливості протеолітичної та целюлозолітичної активності грунту. В лабораторному експерименті вивчено вплив забруднення грунту нікелем та свинцем на модельну екосистему, що складається з грунту, автотрофу (пшениці) та гетеротрофу (дощових черв'яків) у різних комбінаціях. Продемонстровано, що різноманіття модельної екосистеми суттєво впливає на її функціональні властивості.
9

Оптимізація енергетичного і протеїнового живлення індичат, які вирощуються на м'ясо


         Розроблено й експериментально обгрунтовано оптимальні рівні обмінної енергії та сирого протеїну у комбікормах для м'ясних індичат білої широкогрудої породи кросу "Харківський-56". Економічно обгрунтовано використання різних рівнів обмінної енергії та сирого протеїну у комбікормах для індичат даної породи. За згодовування комбікормів, які містять кукурудзу та пшеницю, загальний економічний ефект, одержаний внаслідок реалізації самців і самок у 17-тижневому віці, складає 6,86 грн/гол., самців у 21-тижневому і самок у 17-тижневому віці - 8,62 грн/гол. Заміна у структурі комбікорму кукурудзи пшеницею з домішкою рослинного жиру без зміни обмінної енергії та сирого протеїну суттєво не впливає на продуктивність індичат та хімічний склад м'яса. У разі реалізації самців і самок у 17-тижневому віці одержується економічний ефект 5,26 грн/гол., самців у 21-тижневому та самок у 17-тижневому віці - 6,31 грн/гол.
10

Контрольна з кулінарії


1. Пояснити причини зниження якості страв з риби тривалого зберігання 3 2. Рекомендації з використання нерибних продуктів моря в харчуванні людини. Обґрунтувати їх, назвати асортимент нерибних продуктів моря, які використовуються у кулінарній практиці підприємств громадського харчування. 5 3. Харчова цінність сиру. Чому його рекомендують застосовувати в дієтичному харчуванні? Зміни білків, що відбуваються при одержанні сиру. 9 Література 11
11

Контрольна з психології


Психологічна характеристика лідера Міжособистість лідера Притаманність лідерства в групі Лідер та Засоби впливу на людину Список використаної літератури
12

Контрольна з економіки


1. Форми торгівлі 2. Монетарна політика Центрального банку Література
13

Питання по РПС


1. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів України 3 2. Молочне виробництво ВАТ "Галактон" 4 Література 5 1. Кочан Е.П. Размещение производственных сил на Украине К. 1998. 2. Сегодня "ГАЛАКТОН" - лидер молочной промышленности Украины.// Стаття з сторінки Інетрент - http://flint.kiev.ua:8039/company/main.shtml 3. "Контракти" з'ясовують, чому саме переробка молока приваблює iнвесторiв. // 4. Український діловий тижневик “Галицькі Контракти”, №36, вересень 2000 5. Проблеми економічного розвитку регіонів України. К:Український незалежний центр політичних досліджень, 2001
14

Контрольовані фактори маркетингової діяльності


15

Контрольна робота з судового права


Поняття зобов'язання. Принципи виконання зобов'язань 3 Задача 1 7 Задача 2 8 Література: 10
16

Основные отличия MS Outlook Express и MS Outlook


Литература 1. Журин А. А. Самоучитель работы на компьютере: Internet Explorer. Outlook Express 6. — М.: ЮНВЕС, 2003. 2. Нейбауэр А. Эффективная работа с Microsoft Outlook 2000. – СПб.: Питер, 2003.
17

Функції гіпотези у дослідженнях


ВСТУП 3 ФУНКЦІЇ ГІПОТЕЗ В НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 5 ВИСНОВОК 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9
18

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З предмету: ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ


ВСТУП 3 1. Поновлювані і непоновлювані ресурси 4 2. Вплив туризму на природні комплекси 6 ВИСНОВОК 9 ЛІТЕРАТУРА 11
19

Приклади розвитку туризму в деяких південно-азіатських країнах


Мальдіви Філіппіни Корея Лаос
20

Політика


1. Сутність політики та її основні функції 2 2. Причини виникнення політики 5 3. Зростання ролі політики в сучасному світі. 7 Література 11

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018