От партнеров


Заказать работу


От партнеров

hemp oil | Стоимость в Харькове узнать подробнее Хата Крыта.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Економічний ризик


1. Рейтинги надійності 3 2. Показники якості боргових обов’язків 4 3. Структура відсоткових ставок за рівнем ризику 8 Список літератури 12
2

Контрольна з інноваційного менеджменту


1. Аналіз ефективної економічної діяльності 2. Фактори конкурентоспроможності інноваційної компанії 3. Література: 1. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навчальний посібник. 1998. – 352 с. 2. Покропивний С.Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності. 1998. – 184 с. 3. Власова А.М., Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. 1998. – 96 с.
3

Кореляція


1. Як визначають параметри кореляційного рівняння прямої? 3 2. Що таке коефіцієнт кореляції і який його зміст? 8 Список літератури 13
4

Контрольна з маркетингу


1. Розкрити сутність бізнес-плану та теоретичні основи відповідного розділу 3 Задача №1 11 Задача №2 13 Список літератури 15
5

Контрольна з економіки


1. Аналiз собiвартостi одиницi продукцiї за статтями калькуляцiї. Аналiз комплексних статей 1-3 2. Виявлення факторiв впливу на рентабельнiсть виробництва 4-4 Задачі 5-9
6

Контрольна з інформатики


Нортон-утиліти. Поняття утиліт. Програма формування страхувальної копії з системних областей робочого диску – Rescue та програма відновлення випадково вилучених файлів Unerase. Література
7

Контрольна з ревізії


1. Ревізія витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт) 3 2. Види ревізії 6 3. Порядок ревізії спеціальних фондів, цільових надходжень і вилучених коштів. 7 Список використаної літератури 9
8

Оцінка значимості регресії


1. Загальні поняття оцінки значимості регресій 4 2. Критерій Фішера 5 3. Дисперсія 6 4. Коефіцієнт кореляції 6 4. Коефіцієнт еластичності 7 5. Довірчий інтервал 7 Список використаної літератури 9
9

Контрольна з української ділової мови


1. Охарактеризувати вид документа "Наказ" (додати зразок) 3 2. Користуючись словниками дати визначення десяти термінам, що стосуються спеціальності "економіст" 5 Список використаних джерел 6
10

Контрольна робота З дисципліни: „Технологія створення власного бізнесу” (КНЕУ)


Завдання 2 3 Зробити аналіз розподілу повноважень управлінського персоналу фірми згідно з існуючою організаційною структурою, результати якого представити в табличній формі. 3 Завдання 3. 4 Скласти матрицю управлінських здібностей персоналу досліджуваного підприємства в табличній формі. 4
11

КР Фінанси (КНЕУ)


1. Сутність податку на додану вартість, порядок сплати податку в бюджет 3 2. Форми і види кредиту, як використовуються в виробничо-господарській діяльності підприємства 17 3. Задача. По даним підприємства визначити суму комунального податку, який сплачує підприємство. 21 Література 23
12

ІЛЛІРИЗМ В ПІВДЕННОСЛОВ'ЯНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ


ЗМІСТ 1 ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1 ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПІВДЕННОСЛОВ'ЯНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 5 РОЗДІЛ 2 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІЛЛІРИЗМУ 8 РОЗДІЛ 3 ПРИРОДА ІЛЛІРИЗМУ В ПІВДЕННОСЛОВ'ЯНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 15 ВИСНОВКИ 25 ЛІТЕРАТУРА 27
13

Контрольна по туризму


1. Види фінансового планування та їх взаємозв’язок у сфері туризму та готельного господарства 3 2. Методика розробки балансу грошових потоків у фінансовому плані готельних послуг 6 3. Системи планування та реалізації фінансового планування готельних послуг 9 Висновки 13 Література 14
14

Контрольна з інформатики


Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: знайти всіх замовників, що стали клієнтами фірми після того, як загальне число замовників стало більше 150.
15

контрольна з історії


1.Народження військово-промислового комплексу . 2 2. Зростання громадсько –політичноі активності суспільства. 3 3 .Економічні проблеми незалежної України . 5 4.Які головні соціально –політичні результати демократичних рево- 7 люцій у східноєвропейських країнах кінця 80-х початку 90-х років ? 7 5.У чому полягає сутність реформізму? 8 6.Буржуазно-демократичні перетворення у Габсбурзькій Австріі. 9 7. Світове значення революцій 1905-1907 років в Росіі 10 8. Лютнева 1917 року буржуазно-демократична революція в Росіі. 11 9.Економічне піднесення в краінах Західноі Європи в 20-х рр..ХХ ст. 13 10 .Період «жданівщини»(1946-1949 рр.) на Украіні. 14 Список використаноі літератури. 16
16

_Маркетинг


Завдання 1. 3 Завдання 2. 4 Завдання 3. 5 Перелік літератури 8
17

Поняття подільних і неподільних речей


Завдання № 1 2 1. Поняття подільних і неподільних речей 3 2. Вимоги, на які позовна давність не поширюється 4 Завдання № 2 5 1. Види представництва. Повноваження законних представників 7 2. Органи опіки і піклування, їх види та повноваження 11 Список використаних джерел 17
18

Контрольна робота генетика з основами біометрії


Запліднення у тварин і рослин і їх відмінності
19

Організація та охорона праці


Управління колективною працею на виробництві
20

Діяльність та її структура


1. Поняття діяльності. 3 2. Праця і виробництво як види діяльності. 5 3. Суть механізму людської діяльності 7 Список використаної літератури 9

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018