От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Перспективы развития цифровой фотографии


2

Стратегія і позиціювання: вибір і реалізація


3

Контрольна з бухгалтерського обліку


Задача 1 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва станом на 1 січня 2ХХХ року: 1)     скласти баланс на звітну дату, згрупувавши статті у відповідні розділи; 2)     визначити суму поточних активів; 3)     визначити розмір власного капіталу. 1)     на основі статей балансу відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку з відповідними початковими залишками; 2)     згідно до господарських операцій за жовтень відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення, визначити дебетові та кредитові обороти, а також кінцеві залишки; 3)     скласти баланс на 1 листопада.
4

Політика


1. Сутність політики та її основні функції 2 2. Причини виникнення політики 5 3. Зростання ролі політики в сучасному світі. 7 Література 11
5

Контрольна з маркетингу


1. Розкрити сутність бізнес-плану та теоретичні основи відповідного розділу 3 Задача №1 11 Задача №2 13 Список літератури 15
6

Контрольна з релігієзнавства


1. Народні звичаї на честь Різдва Христова 2 2. Народні звичаї на честь свята Великодня 6
7

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ


1) Утримання із заробітної плати 3 2) Розкрити структуру звіту про рух грошових коштів 5 ЛІТЕРАТУРА 8
8

Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік”


3. Господарська ситуація. При перевірці виписок банку аудитором було встановлено, що на підставі платіжних доручень перераховувались гроші постачальникам матеріальних цінностей (основних засобів, МШП тощо) з відображенням в обліку: Д-т 443 К-т 31 – на загальну суму 15200 грн. Необхідно: а). охарактеризувати порушення, вказати наслідки їх, а також як необхідно відобразити операції по даній ситуації; б). Обрати вид аудиторського висновку при умові, що інших порушень не виявлено; в). Написати текст результативної частини аудиторського висновку. Список використаної літератури
9

Контрольна з фінансового ринку


1. Професійна діяльність на ринку цінних паперів 3 2. Ринок облігацій, його призначення та структура 5 Література 8
10

Архетипи міста і лісу в міфопоетиці Б.І. Антонича


Сочинение
11

КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД


ДІЯ РАДІАЦІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
12

Практична робота - Основи калькуляції промислового виробництва


13

Конституційні права і обов’язки


1. Правовий статус біженців і вимушених переселенців 3 2. Право на політичний притулок 6 Література 9
14

Контрольна робота з інформатики


1. Записати своє ім’я по батькові та прізвище в коді ASCII. 2. Над двійковими комбінаціями імені та по батькові виконати операцію додавання 3. Над результатом і двійковою комбінацією прізвища виконати операцію віднімання. 4. Над результатом і двійковими комбінаціями імені по батькові і прізвища виконати по розрядній логічній операції AND, OR, XOR. 5. Кожний із трьох результатів представити у восмійковій, шістнадцятковій, двійковій формах числення та в кодах ASCII.
15

Податкові органи


Вступ........................................................................................................3 1. Система органів державної податкової служби..........................4 2. Завдання та правове регулювання діяльності органів державної податкової служби ........................................................5 2.1 Завдання органів державної податкової служби........................5 2.2 Правове регулювання діяльності органів державної податкової служби........................................................................5 2.3 Правовий статус органів державної податкової служби..........7 3. Функції податкових органів ..........................................................8 3.1 Функції Державної податкової адміністрації України .............8 3.2 Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) .............................................................................10 3.3 Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій .................................................................11 4. Повноваження органів державної податкової служби............14 5. Функції та завдання податкової міліції......................................16 Висновки...............................................................................................19 Література.............................................................................................21 1. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 року № 83/98-ВР 2. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 4 червня 1997 року № 303/97-ВР, від 15 січня 1998 року № 25/98-ВР, від 17 грудня 1998 року № 320-XIV. 3. Положення про Державну податкову адміністрацію України. Затверджене Указом Президента України від 13 липня 2000 року N 886/2000. 4. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.
16

Облік та ведення реєстру акціонерів АТ


Облік та ведення реєстру акціонерів АТ
17

Релігієзнавство


1. Ідейний та соціальний зміст Реформації. 2 2. Специфіка віросповідання, обрядової і культової діяльності в сикхізмі. 5 3. Життя та діяльність Мухаммеда. 8 Література 14
18

Злочинна бездіяльність


1. Поняття злочинної бездіяльності 4 2. Умови настання кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність. 7 Список використаної літератури 11
19

контрольна з соціального розвитку України.


Комплексне використання абсолютних величин в соціальному розвитку України.
20

Контрольна робота Зі страхування


Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 5 Література 6

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018