От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Какая цена на входную дверь металлическую установлена? | Очистка канализационных труб. Как самостоятельно почистить канализационные трубы.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Обгрунтування та реалізація електрофізичного методу знищення літаючих шкідників сільського господарства


         Розв'язано задачу одержання нових науково-обгрунтованих теоретичних та експериментальних результатів, які є суттєвими для розвитку електрофізичних методів знищення літаючих шкідників сільського господарства. Запропоновано методику, що дозволяє одержати опис процесів, які відбуваються в організмі комах під впливом електромагнітних полів. Отримано складові електричного та магнітного поля для будь-якого шару двошарової комахи, розміри якої значно менші за довжину падаючої на неї хвилі. Висвітлено орієнтовні значення параметрів вражаючих електромагнітних полів під час розробки та створення електрофізичних пасток для мух у сільськогосподарських тваринницьких приміщеннях: напруга - 80 - 100 В; частота - 1000 - 1200 Гц; експозиція - порядку 0,002 с. На базі математичної моделі процесу залучення комах визначено ефективний радіус дії електрофізичних установок для різних джерел світла: 90 - 20 м для ДРТ-220, 60 - 13 м для ЛЭ-15, 53 - 7 м для ЛЭ-4, 18 - 4 м для ЛБ-15. Відзначено, що застосування установок ЕФУ-02 та ЕФВ-01 для захисту тварин від літаючих комах забезпечить збільшення приросту живої маси поросят на 8 - 10 %.
2

Контрольна з управління трудовими ресурсами


1. Зайнятість населення - як економічна, правова та соціальна категорія 3 2. Типове положення про атестацію робочих місць 7 3. Резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів 10 Використана література 12
3

Контрольна з економічної теорії


1.Фірма,як субєкт ринкових відносин 3 2. Еволюція підприємницького доходу. Граничний дохід. 5 3. Характеристика довгих хвиль економічного розвитку 7 Використана література. 11
4

Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці


5

Облік в галузях народного господарства


1. Порядок розподілу торговельних націнок та витрат обігу, які відносяться на обсяг реалізованих товарів та нереалізованих залишків 3 2. Особливості обліку будівельних матеріалів та обладнання 4 3. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції 5 4. Список використаної літератури
6

Державні гарантії захисту іноземних


7

Компас


Реферат рівня школи
8

ВИЛЬЯМ ШЕКСПІР. РЕМБРАНДТ - Харменс ван Рейн


9

Анна Ахматова


10

Домогосподарство


Список використаної літератури 1. Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с. 2. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с. 3. Основи економічної теорії: У 2-х книгах. / Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с.
11

Історія розвитку кліматів планети


1. Клімати Землі на ранній стадії її формування 2 2. Зародження зональності клімату в кембрії 3 3. Клімати фанерозою 4
12

Перспективы развития цифровой фотографии


13

Проблеми і перспективи розвитку металургії України


14

Контрольна робота з акціонерного права


Правовое положение учредителей акционерного общества 3 Список использованной литературы 6
15

Аудит


1. Що таке публічна бухгалтерська звітність 2 2. Опишіть, виконання яких обов’язкових умов надає право аудитору надавати аудиторські послуги 3 3. Опишіть основні порушення в розрахунках з бюджетом з податку на додану вартість 5 Література 7 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” N 3126-XII від 22.04.93( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/95-вр від 14.03.95, N 54/96-вр від 20.02.96) 2. Інструкція “Про порядок видачі аудиторським фірмам та окремим аудиторам ліцензій на заняття аудиторською діяльністю на території України. Умови, та правила її здійснення та контроль за її дотриманням”. Затверджена рішенням Аудиторської палати України від 25 вересня 1997р. Протокол №58 3. Положення “Про сертифікацію аудиторів”. Затверджене Аудиторською палатою України від 27.11.1997 протокол №60/5 зі змінами та доповненнями від 23.04.2002 р. протокол № 109 4. Положення “Про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги”. Затверджене рішенням Аудиторської палати України від 31.10.2000 р. (протокол № 95) зі змінами та доповненнями від 26.12.2001 р. (протокол № 105) 5. Олексієнко О. Хто такий та для чого він потрібен, цей АУДИТ. К:Терези, 2001
16

Проблеми інвестування


17

Конституційний статус особи в зарубіжних країнах (на прикладі РФ)


18

Сторони в цивільному процесі в США


19

Інтернаціоналізація економіки, наднаціональне регулювання


Інтернаціоналізація економіки, наднаціональне регулювання
20

Запаси готової продукції, їх необхідність и призначенняДокументы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018