От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Контрольна з фінансів підприємств


1. Комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції підприємства. 2 2. Загальна характеристика потенціалу підприємства, як економічної системи 6 3. Задача 9 Список використаних джерел 13
2

КР/ Інвестиції


Теоретична частина 3 1. Класифікація інвестицій 3 2. Характеристика інвестиційного клімату в Україні 6 Практична частина 10 Завдання 1 10 Підприємство зробило депозитний внесок у банк терміном на 3 роки з нарахуванням відсотків наприкінці року за певною ставкою. Визначити суму внеску з використанням методів простого і складного відсотків (користуючись даними таблиці 2), розрахунки внести в таблицю 3. Провести ті ж самі розрахунки, користуючись формулами 5 та 6. Зобразити графічно ріст по простих і складних відсотках, користуючись малюнком 1., зробити висновки. Завдання 2 12 Позичальник отримав під вексель певну суму в грн. строком на 2 роки з нарахуванням по складній обліковій ставці раз на рік. Яку суму позичальник повинен повернути банку? Якою повинна бути величина дисконту? Завдання 3 12 Державні короткострокові безкупонні облігації продаються в момент випуску за певним курсом при номінальній вартості 100 грн. Розрахувати доход від придбання певної кількості паперів і доходність вкладень в них за схемою простих та складних відсотків. Завдання 4 13 Останній дивіденд, що виплачується за простою акцією складає певну суму. Акціонерне товариство постійно збільшує суму дивідендів, що виплачуються щороку на 7 %. Знайдіть реальну ринкову вартість акції, користуючись даними таблиці 6. Завдання 5 14 Підприємств має можливість вкласти кошти в один з двох альтернативних проектів (проект “Альфа” та “Бета”). За даними, що наведені в таблицях 8 та 9 необхідно прийняти рішення щодо вкладення коштів у найбільш вигідний з проектів, зробити з цього приводу висновки. Для оцінки ефективності цих проектів необхідно визначити: 1. чистий приведений дохід; 2. індекс (коефіцієнт) дохідності; 3. індекс (коефіцієнт) бухгалтерської рентабельності; 4. недисконтований період окупності; 5. внутрішня норма прибутковості (ставка доходності). Література 19
3

Прогнозування соціально-економічних процесів


1.Методи прогнозування цін 3 2.Визначення ефективності планування та державного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків. 10 Література 15
4

контрольна з мгк


1. Економічний зміст МГК 3 2. Основні форми та методи проведення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. 5 3. Особливості морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень. 9 4. Основні види податків, запровадженні для суб’єктів ЗЕД в Україні. 15 5. Методи оцінювання виробничо-господарської діяльності ЗЕД. 17 Список використаних джерел: 19
5

Кон раб по менеджменту


1. Основи планування в організації 3 2. Управління групою 14 Перелік літератури 25
6

Контрольна робота “Класифікація конфліктів в організації


План Вступ 3 1. Суть і функція конфлікту 3 2. Типи конфліктів в організації та їх характеристика 8 Висновки 11 Література 13
7

КОБЗАР


КОБЗАР
8

Іноваційний менеджмент


ВСТУП 3 Розділ 1. СУТНІСТЬ ІНОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 4 1.1. Основні поняття 4 1.2. Іноваційний процес 4 1.3. Класифікація іновацій 6 Розділ 2. ІНОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 8 Розділ 3. ЕКСПЕРТИЗА ІНОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 10 Розділ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 17 4.1. Загальна економічна ефективність іновацій 17 4.2.Характеристика результатів іноваційної діяльності 19 4.3. Вихід на ринок технологій як результат іноваційної 20 діяльності Розділ 5.ІНОВАЦІЙНА ПРИНАДНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 23 ВИСНОВОК 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28 ДОДАТКИ 29-30
9

Стратегія підприємства


План 1. Зробити анализ середовища за методикою структурного аналізу пяти конкурентних сил М.Портера 2. Зробити SWOT аналіз 3. Сформулювати міссію та ціль 4. Сформулювати загально корпоративну стратегію за допомогою матриці БКГ 5. Сформулювати загально корпоративну стратегію за допомогою багатофакторної матриці компанії "Маккінсі ДженералЕлектрикал" 6. Сформулювати загально корпоративну стратегію виходячи із стадії життєвого циклу пордукції. 7. Обгрунтувати конкурентні стратегії для кожного напрямку діяльності підприємства. 8. Список використаної літератури.
10

Економічний аналіз по туристичним підприємствам


1. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами та ступінь їх використання на туристичному підприємстві 3 2. Виявлення резервів підвищення ефективності роботи туристичного підприємства. 6 Задача 9 Використана література 11
11

Структура національного внутрішнього ринку


Вступ 3 1. Система ринків – основа національної економіки 4 2. Види ринків: ринок товарів і послуг, ринок робочої сили, фінансовий ринок, ринок капіталів. 8 Висновок 11 Список використаної літератури 12
12

Ремонт поршня.


Ремонт поршня.
13

Планування фінансового стану підприємства ВАТ "Бориспільський хлібокомбінат"


ВАТ "Бориспільський хлібокомбінат"
14

Основи конституційного права


Зміст 1. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ГРОМАДЯНСТВА 3 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 8 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 13
15

Фінанси


фінансів
16

Політологія


1. Предмет політології. Методи дослідження науки про політику 3 2. Сутність і структура політичної свідомості 4 Література 7
17

Гуманістичний пафос поезій В.Симоненка


n/a
18

Право


n/a
19

Бухгалтерський облік


1. Основні питання з обліку касових операцій та інших коштів. Характеристика рахунків з обліку грошових коштів 2. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх значення і особливості
20

Вольфганг Амадей Моцарт


Вольфганг Амадей Моцарт / Використана література

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2020