От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Бюджетна система України


1. Поняття бюджетної системи 3 2. Види бюджетів, їх характеристика 11 3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України 19 Література 24
2

Фінансова система


1.Фінансовий механізм, його суть і складові елементи 2 2. Проблеми формування і розвитку фінансової інфраструктури держави 9 Література 21
3

Ісламське право


1. Іслам як релігія 3 2. Джерела мусульманського права 6 3. Особливості мусульманського права 11 Література 15
4

Контрольна з фінансів підприємств


1. Комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції підприємства. 2 2. Загальна характеристика потенціалу підприємства, як економічної системи 6 3. Задача 9 Список використаних джерел 13
5

Контрольна з інформатики


Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: повинні бути показані всі замовники з ім'ям BRUCE.
6

бухгалтерскій облік


Зміст 1 1. Операції з готівкою, іноземною валютою та відображення їх в бухгалтерському обліку 2 2. Задача 7 Використана література 8
7

Контрольна робота Зі страхування


Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 5 Література 6
8

Кон раб по менеджменту


1. Вступна частина. 3 2. Внутрішні змінні організації 4 3. Зовнішнє середовище організації. 6 4. Організаційна структура управління 9 5. Аналіз планування. 10 6. Керування контролюванням. 13 7. Мотивація роботи працівників. 14 8. Комунікаційний процес. 16 Додаток А 17
9

Бухгалтерський облі к:


Бухгалтерський облі к 1)Порядок зд йснення нвентаризац каси 2)Створення статутного кап талу в акц онерному товариств . В добразити запис на бухгалтерських рахунках. 3)Суть податкового обл ку
10

Контр раб по менеджменту


ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ Вступ 3 1. Сутність процесуальних теорій мотивації 4 2. Діагностика мотивованості персоналу ВАТ «ЧеЗаРа» 8 Висновки та пропозиції 14 Перелік літератури 16
11

_Основи екології


1. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища 3 2. Визначення економічної ефективності природоохоронних заходів 9 3. Задача 1 13 4. Задача 2 16 5. Задача 3 17 Література 19
12

Бюджетний аналіз, підходи , методи та показники


Бюджетний аналіз, підходи , методи та показники . 2 Список використаноі літератури 15
13

фонд основних засобів


n/a
14

Господарські товариства


Господарські товариства / Використана література
15

Філософія


Для підготовки на семінарські заняття та іспити
16

Розпорядник майна


Вступ / 1. Призначення розпорядника майна / 2. Права та обов’язки розпорядника майна. Його повноваження / Використана література
17

Фінанси


Вступ / 1. Сутність і форми прояву фінансів підприємства / 2. Види і призначення банківського рахунку підприємства. Порядок їх відкриття / 3. Порядок визначення, підготовки і страхування запасів обігових коштів / 4. Методи прогнозування банкрутства підприємств / Задача / Використана література
18

Рекламна діяльність


Вступ 1. Основи розробки та створення рекламних звернень 2. Зародження реклами в стародавні часи 3. Захист авторських прав у рекламі Використана література
19

Поняття та підстави надання режиму найбільшого сприяння


20

Концепції міжнародного праваДокументы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2017