От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Податкові органи


Вступ........................................................................................................3 1. Система органів державної податкової служби..........................4 2. Завдання та правове регулювання діяльності органів державної податкової служби ........................................................5 2.1 Завдання органів державної податкової служби........................5 2.2 Правове регулювання діяльності органів державної податкової служби........................................................................5 2.3 Правовий статус органів державної податкової служби..........7 3. Функції податкових органів ..........................................................8 3.1 Функції Державної податкової адміністрації України .............8 3.2 Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) .............................................................................10 3.3 Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій .................................................................11 4. Повноваження органів державної податкової служби............14 5. Функції та завдання податкової міліції......................................16 Висновки...............................................................................................19 Література.............................................................................................21 1. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 року № 83/98-ВР 2. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 4 червня 1997 року № 303/97-ВР, від 15 січня 1998 року № 25/98-ВР, від 17 грудня 1998 року № 320-XIV. 3. Положення про Державну податкову адміністрацію України. Затверджене Указом Президента України від 13 липня 2000 року N 886/2000. 4. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.
2

Облік та ведення реєстру акціонерів АТ


Облік та ведення реєстру акціонерів АТ
3

Релігієзнавство


1. Ідейний та соціальний зміст Реформації. 2 2. Специфіка віросповідання, обрядової і культової діяльності в сикхізмі. 5 3. Життя та діяльність Мухаммеда. 8 Література 14
4

Злочинна бездіяльність


1. Поняття злочинної бездіяльності 4 2. Умови настання кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність. 7 Список використаної літератури 11
5

контрольна з соціального розвитку України.


Комплексне використання абсолютних величин в соціальному розвитку України.
6

Контрольна робота Зі страхування


Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 5 Література 6
7

Кур раб по фин учету


1. Скласти баланс на початок місяця 3 2. Журнал господарських операцій 4 3. Бухгалтерські довідки 8 4. Розрахунково-платіжна відомість 9 5. Т-рахунки 11 6. Оборотно-сальдова відомість 13 7. Баланс на кінець періоду 14 8. Головна книга 14 Література 15
8

Контрольна робота На тему:Механізм підготовки до переговорів


Вступ 4 1. Основні етапи підготовки переговорів 5 2. Психологічна підготовка до переговорів 8 Заключення 14 Література 15
9

Страхові послуги


План 1. Добровільне страхування від нещасних випадків і його різновиди 3 2. Страхування кредитного портфелю банку 5 3. Страхування вантажів на повітряному транспорті 8 Література 11
10

Антропотеїзм Феєрбаха


План 1. Короткий огляд життя Фейєрбаха 3 2. Глибока криза класичної філософії та роль Фейєрбаха в цьому. Процес становлення поглядів філософа 4 3. Критика релігії у Фейєрбаха 7 4. Перехід до матеріалістичних тенденцій, “Основи філософії майбутнього” (1841) як яскравий приклад антропологізму Фейєрбаха 11 Підсумок 15 Література 15
11

Комерційна діяльність фірмового магазину


План 1. Основна частина 3 1.2. Питання комерційної діяльності та сутність фірмової торгівлі 3 1.2. Характеристика торгового підприємства 7 1.2.1. Вивчення попиту споживачів 11 1.2.2. Вивчення стану ринку товарів 11 1.2.3. Джерело закупівлі товарів 13 1.2.4. Порядок заключения договора поставки, его содержание 14 1.3. Організація продажу товарів 16 1.4. Шляхи удосконалення комерційної діяльності 17 2. Вивчення комерційної діяльності фірмового магазину 22 2.1. Організація постачання магазину 22 2.2. Організація завезення товарів 23 3. Заключна частина 26 3.1. Висновки та пропозиції 26 3.2. Додатки 28 3.3. Література 33
12

Особливості харчування Естонії


1. Історичні відомості 3 2. Традиції естонського народу 3 3. Особливості естонської кухні 5 Література 8
13

Територія Вірменії


Територія Вірменії
14

Молокопромисловий комплекс України


План Вступ 3 1. Молокопромисловий комплекс – провідна ланка агропромислового комплексу України 4 2. Розміщення молокопромислового комплексу за регіонами України 5 3. Стан та перспективи розвитку молокопромислового комплексу 9 Висновок 14 Література 16
15

Сім'я


Сім'я
16

Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.


Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.
17

Походы норманнов в Англию (VΙΙΙ-ХΙ вв.)


План Введение 3 1. Начало норманнских походов 6 1.1. Англия до норманнских походов 6 1.2. Первые вторжения норманнов 9 2. Переход норманнов к крупномасштабным вторжениям 12 2.1. Продвижение норманнов вглубь Англии 12 2.2. Борьба англов и саксов с норманнами. Альфред Великий 15 2.3. Памятки материальной культуры норманнов в Англии 18 3. Окончание норманнских походов 21 Выводы 28 Литература 30
18

Вільне мислення в історії духовної культури. Вільнодумство Відродження


1) Гуманісти ХV-ХVΙ ст. про цінність людської власності, особистості. Людина як творець самого себе. 2) Критика релігійного світобачення, світосприйняття, антиклерикалізм. 3) Вільнодумство в мистецтві та літературі Відродження.
19

Літаки України


Літаки України
20

Основи економічної теорії


1. Розвиток малого підприємництва в Україні. 3 2. Кругообіг капіталу. Ринок капіталу. 10 Список використаної літератури

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018