От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Функціональний стан зсідально-протизсідальної системи крові у хворих на гострий панкреатит


         Систематизовано морфологічні прояви порушень зсідально-протизсідальної системи крові при різних формах гострого панкреатиту в окремих періодах клінічного перебігу, стверджено взаємозв'язок їх лабораторних, клінічних і патологоанатомічних ознак. Обчислено інформативність методів лабораторної верифікації порушень гемостазу та вдосконалено їх діагностику. Визначено динаміку всіх ланок гемостазу у хворих набряковим та деструктивним панкреатитом, вплив операційної травми на фібринолітичну активність. Розроблено програму лікувально-тактичних дій та профілактичних заходів.
2

Функціональні можливості єдиного зрячого ока та питання реабілітації осіб з невиліковною монокулярною сліпотою внаслідок травми


: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.18 [Електронний ресурс] / Костянтин Едуардович Голубов; Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова. — О., 1999. — 20 с. — укp.
3

Фізіолого-гігієнічна оцінка професійної діяльності, контроль та реабілітація військових спеціалістів, які працюють в екстремальних умовах


         Встановлено, що комплексний вплив на організм військовослужбовців 43 Ракетної армії, робота яких пов'язана з рідкими компонентами ракетного палива відповідних факторів - токсичних, виробничо-технологічних і ситуативно-середовищних, призводить до збільшення рівня захворюваності за класами хвороб органів кровообігу, дихання та травлення. Доведено, що професійно зумовленими хворобами є виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, гіпертонічна хвороба, хронічна ішемічна хвороба серця. Розроблено пропозиції щодо доповнення існуючої системи медичного контролю та реабілітації, основою яких визначено комплексний підхід до вивчення стану здоров'я військовослужбовців з урахуванням умов праці, оцінки їх фізичних і функціональних резервів, духовного та соціального комфорту, що дозволяють зберегти високий рівень працездатності та професійного довголіття.
4

Історичний погляд на розвиток образотворчості учня


         В історичному аспекті стисло висвітлено розвиток системи навчання, набуття учнями знань та навичок у галузі образотворчого мистецтва.
5

Межі реклами: рекламна інформація чи інформаційна реклама


         Висвітлено питання стосовно рекламних та інформаційних об'єктів, які представлені в громадському середовищі міста.
6

Методологічні проблеми дослідження художньо-естетичного життя українського суспільства


[Електронний ресурс] / І.І. Мащенко // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N8. — С. 162-167 — Библиогр.: 8 назв. — укp.
7

Системи технологій поліграфичного виробництва


8

Контрольна з психології


Психологічна характеристика лідера Міжособистість лідера Притаманність лідерства в групі Лідер та Засоби впливу на людину Список використаної літератури
9

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу


10

Контрольна з економіки


1. Форми торгівлі 2. Монетарна політика Центрального банку Література
11

Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці


12

Контрольна з БЖД


1. Загальна оцінка та характеристика небезпек 2. Концепція прийнятного (допустимого) ризику 3. Управління ризиком Література
13

Міжнародна політика


14

Державні гарантії захисту іноземних


15

Референдум


Вступ. 3 1. Поняття та види референдумів. 6 2. Призначення і порядок проведення референдумів. 12 3. Предмет всеукраїнського референдуму та його особливості. 16 4. Правова регламентація організації референдумів та визначення їх результатів. 17 5. Правові наслідки референдуму. 21 Висновки. 23 Використана література 26
16

Контрольна з основ психології та педагогіки


1. Основні методи психологічних досліджень 3 2. Індивідуальний стиль діяльності і його зміст 8 3. Міжособисті відношення в малих групах 12 Література 18
17

Система права


18

Філософія Відродження


19

Проблеми і перспективи розвитку металургії України


20

Міжнародна організації карної поліції Інтерпол


Вступ 3 1. Історія Інтерполу 3 2. Діяльність Інтерполу на сучасному етапі 6 Висновки 8 Література 9

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018