От партнеров


Заказать работу


От партнеров

Картриджи dm-sonata.com.ua/products/kartridzhi_dlya_printerovtermoplenka_dlya_faksa.html.

Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Можливості використання основних проблем сучасної біополі тики – ключ до збереження різноманіття фауни і флори


Використана література 1.Зуб А.Т. Биология и политика (методологический анализ биополитической исследователь­ской программы). Докторская диссертация. М.: МГУ, 1994. 2.Олескин А.В. Биополитика (часть 1–3). Серия статей Вест. Моск. ун-та. Сер. 16 (Биология). 1994. № 2–4. 3.Савельев С.В. Введение в зоопсихологию. М.: AREA XVII, 1998. 4.Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия. Колл. авторов. М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. 420 с. 5.Р. Примак. Основы сохранения биоразнообразия Пер. с англ. О.С. Якименко, О.А. Зиновьевой. М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. 256 с. 6.Сохранение и восстановление биоразнообразия. Колл. авторов. М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. 286 с.
2

Економічний ризик


1. Рейтинги надійності 3 2. Показники якості боргових обов’язків 4 3. Структура відсоткових ставок за рівнем ризику 8 Список літератури 12
3

Контрольна з інформатики


1. Windows Commander. Призначення та основні можливості 3 2. Windows. Пошук об’єктів, встановлення параметрів пошуку 4 Література 9
4

ПЛАН АУДИТУ ТОВ “Промкомплект”


Перевіряєма організація: ТОВ “Промкомплект” Період аудиту: з 01.08.2003р. по 24.08.2003р.
5

Політика


1. Сутність політики та її основні функції 2 2. Причини виникнення політики 5 3. Зростання ролі політики в сучасному світі. 7 Література 11
6

Контрольна робота з дисципліни: „Економічний аналіз”


1. Аналіз ритмічності роботи підприємства 3 2. Задача 9 3. Задача 10 4. Задача 11 5. Тест 12 Список літератури 14
7

Контрольна з права


1. Правове регулювання торгівлі Задача 2. Громадянин України Васильченко, сплативши реєстраційний збір у вста-новленому розмірі та маючи намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу реєстрації реєстраційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру пла-тника податків, документ, що підтверджує внесення плати за державну реєст-рацію, своє рішення за підписом усіх членів сім'ї про намір провадити підпри-ємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва про шлюб та свідоцтво про наро-дження дитини. Чи є в органа реєстрації підстави для відмови Васильченку у державній реєстрації? Джерела
8

Контрольна з економіки


1. Аналiз собiвартостi одиницi продукцiї за статтями калькуляцiї. Аналiз комплексних статей 1-3 2. Виявлення факторiв впливу на рентабельнiсть виробництва 4-4 Задачі 5-9
9

Контрольна робота з управлінського обліку


1. Прямі та непрямі витрати. 2 2. Облік витрат, пов’язаних з нарахуванням амортизації основних засобів виробничого призначення. 4 3. Калькулювання методом однорідних секцій. 7 Список використаної літератури: 9
10

Контрольна з БЖД


1. Діяльність людини 3 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 7 Список використаної літератури 12
11

Оцінка значимості регресії


1. Загальні поняття оцінки значимості регресій 4 2. Критерій Фішера 5 3. Дисперсія 6 4. Коефіцієнт кореляції 6 4. Коефіцієнт еластичності 7 5. Довірчий інтервал 7 Список використаної літератури 9
12

Контрольна з маркетингу в готельномі бізнесі


1. Методика оцінки конкурентної позиції підприємства. 1 2. Стан і розвиток конкуренції в готельному бізнесі м. Києва. 3 Список використаної літератури. 6
13

Контрольна з трудового права


1. Працевлаштування депутатів місцевих рад після закінчення повноважень 2 2. Працевлаштування членів сімей військовослужбовців 4 Список використаної літератури: 6
14

Контрольна з ЗЕД


1. Запаси зовнішньо-економічної діяльності 3 2. Регулювання торгівельної діяльності 4 3. Іноземне інвестування 5 4. Роль держави в залученні іноземних кредитів 6 Список використаної літератури 8
15

Контрольна з економічного аналіза


1.Економічний аналіз в системі управління підприємством і його роль в умовах формування ринкових відносин в Україні 3 2.Організація, зміст і методика поточного аналізу господарської діяльності 9 Список використаної літератури 11
16

Контрольна з комерційного права


1. Поняття підприємства 3 2. Організаційно-правові форми підприємств 5 Список використаних джерел 12
17

Контрольна робота з інформатики


1. Як відмітити всі комірки рядка, стовпця, робочого аркуша? 2 2. Як виконується переміщення, копіювання, видалення і перейменування робочих аркушів Exсel? 2 3. Які дії можна виконується з даними у форматі дати і часу? 3 4. Як встановлюється і знімається розширений фільтр? 4 5. Як встановлюється захист від змін частини комірок робочого аркуша? 4 6. Для чого і як виконується приховування інформації? 5
18

“Без Іспанії” Ю. Тарнавський


Сочинение
19

КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД


1. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
20

КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЖД


ПРИРОДА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (ВИПРОМІНЕННЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ, УЛЬТРАФІОЛЕТ) Література

Документы 21 - 40 из 47313
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018