От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Контрольна з фінансів підприємств


1. Комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції підприємства. 2 2. Загальна характеристика потенціалу підприємства, як економічної системи 6 3. Задача 9 Список використаних джерел 13
2

Контрольна з інформатики


Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: знайти всіх замовників, що стали клієнтами фірми після того, як загальне число замовників стало більше 150.
3

Контрольна з інформатики


Створіть простий запит на основі таблиці ЗАМОВНИКИ. Включіть в запит поля КОД ЗАМОВНИКА, ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ТЕЛЕФОН. Збережіть запит під ім'ям СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ. Задайте наступну умову відбору: повинні бути показані всі замовники з ім'ям BRUCE.
4

КР/ Інвестиції


Теоретична частина 3 1. Класифікація інвестицій 3 2. Характеристика інвестиційного клімату в Україні 6 Практична частина 10 Завдання 1 10 Підприємство зробило депозитний внесок у банк терміном на 3 роки з нарахуванням відсотків наприкінці року за певною ставкою. Визначити суму внеску з використанням методів простого і складного відсотків (користуючись даними таблиці 2), розрахунки внести в таблицю 3. Провести ті ж самі розрахунки, користуючись формулами 5 та 6. Зобразити графічно ріст по простих і складних відсотках, користуючись малюнком 1., зробити висновки. Завдання 2 12 Позичальник отримав під вексель певну суму в грн. строком на 2 роки з нарахуванням по складній обліковій ставці раз на рік. Яку суму позичальник повинен повернути банку? Якою повинна бути величина дисконту? Завдання 3 12 Державні короткострокові безкупонні облігації продаються в момент випуску за певним курсом при номінальній вартості 100 грн. Розрахувати доход від придбання певної кількості паперів і доходність вкладень в них за схемою простих та складних відсотків. Завдання 4 13 Останній дивіденд, що виплачується за простою акцією складає певну суму. Акціонерне товариство постійно збільшує суму дивідендів, що виплачуються щороку на 7 %. Знайдіть реальну ринкову вартість акції, користуючись даними таблиці 6. Завдання 5 14 Підприємств має можливість вкласти кошти в один з двох альтернативних проектів (проект “Альфа” та “Бета”). За даними, що наведені в таблицях 8 та 9 необхідно прийняти рішення щодо вкладення коштів у найбільш вигідний з проектів, зробити з цього приводу висновки. Для оцінки ефективності цих проектів необхідно визначити: 1. чистий приведений дохід; 2. індекс (коефіцієнт) дохідності; 3. індекс (коефіцієнт) бухгалтерської рентабельності; 4. недисконтований період окупності; 5. внутрішня норма прибутковості (ставка доходності). Література 19
5

Контрольна робота з адміністративного права


1. Поняття державної служби, її принципи та види 4 2. Задача та її розв’язок 11 На території військової частини № 32781 неодноразово виникали пожежі. Це непокоїло мешканців навколишніх населених пунктів. Вони створили громадську організацію "громадський самозахист" і звернулися до командування частини ознайомити із наслідками попередніх пожеж та із заходами, які вживаються для унеможливлення подібних пожеж надалі Однак, керівництво військової частини відмовило у задоволенні такого клопотання. Дайте юридичну оцінку діям керівництва частини. Список використаної літератури 12
6

контрольна з соціального розвитку України.


Комплексне використання абсолютних величин в соціальному розвитку України.
7

контрольна з менеджменту


ВСТУП 3 1.ПРАЦЯ МЕНЕДЖЕРА ЯК РІЗНОВИДУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ . 4 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА НА ДАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. 8 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ НА ВАТ ЛЮБЕШІВСЬКА ПМК-199 . 22 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІІ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОІ ЛІТЕРАТУРИ 30
8

контрольна з фінансового ринку України


ФинРынок 12.11.05 + теория 10 стор. Теория: Фінансовий ринок, його сутність, функції і роль в економіці. Фінансовий ринок України
9

Контрольна робота Зі страхування


Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 5 Література 6
10

_Маркетинг


Завдання 1. 3 Завдання 2. 4 Завдання 3. 5 Перелік літератури 8
11

Фразеологія


Фразеологія
12

Поняття подільних і неподільних речей


Завдання № 1 2 1. Поняття подільних і неподільних речей 3 2. Вимоги, на які позовна давність не поширюється 4 Завдання № 2 5 1. Види представництва. Повноваження законних представників 7 2. Органи опіки і піклування, їх види та повноваження 11 Список використаних джерел 17
13

Контрольна робота генетика з основами біометрії


Запліднення у тварин і рослин і їх відмінності
14

Контрольна робота На тему:Механізм підготовки до переговорів


Вступ 4 1. Основні етапи підготовки переговорів 5 2. Психологічна підготовка до переговорів 8 Заключення 14 Література 15
15

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету соціологія


СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ЇХНЕ ЗНАЧЕННЯ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
16

Контрольна робота (організація правового діловодства)


План 1. Контрактна система наймання працівників, види та структура контрактів 3 2. Претензійні листи 7 3. Порядок формування справ діловодства 10 Література 14
17

Комерційна діяльність фірмового магазину


План 1. Основна частина 3 1.2. Питання комерційної діяльності та сутність фірмової торгівлі 3 1.2. Характеристика торгового підприємства 7 1.2.1. Вивчення попиту споживачів 11 1.2.2. Вивчення стану ринку товарів 11 1.2.3. Джерело закупівлі товарів 13 1.2.4. Порядок заключения договора поставки, его содержание 14 1.3. Організація продажу товарів 16 1.4. Шляхи удосконалення комерційної діяльності 17 2. Вивчення комерційної діяльності фірмового магазину 22 2.1. Організація постачання магазину 22 2.2. Організація завезення товарів 23 3. Заключна частина 26 3.1. Висновки та пропозиції 26 3.2. Додатки 28 3.3. Література 33
18

функціонування держави


функціонування держави
19

Посередницькі послуги


Вступ 3 1. Роль послуг як структури, та значення для населення. 4 2. Основні нормативно-технічні документи, що регламентують надання послуг. 8 3. Характеристика основних видів послуг. 18 4. Контроль якості та повноти надання послуг 25 5. Експертиза послуг та їх особливості. 27 Висновки та пропозиції 29 Список літератури. 31
20

Проблеми вивчення літератури


Проблеми вивчення літератури

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018