От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Полный каталог электронных документов
1

Обгрунтування та реалізація електрофізичного методу знищення літаючих шкідників сільського господарства


         Розв'язано задачу одержання нових науково-обгрунтованих теоретичних та експериментальних результатів, які є суттєвими для розвитку електрофізичних методів знищення літаючих шкідників сільського господарства. Запропоновано методику, що дозволяє одержати опис процесів, які відбуваються в організмі комах під впливом електромагнітних полів. Отримано складові електричного та магнітного поля для будь-якого шару двошарової комахи, розміри якої значно менші за довжину падаючої на неї хвилі. Висвітлено орієнтовні значення параметрів вражаючих електромагнітних полів під час розробки та створення електрофізичних пасток для мух у сільськогосподарських тваринницьких приміщеннях: напруга - 80 - 100 В; частота - 1000 - 1200 Гц; експозиція - порядку 0,002 с. На базі математичної моделі процесу залучення комах визначено ефективний радіус дії електрофізичних установок для різних джерел світла: 90 - 20 м для ДРТ-220, 60 - 13 м для ЛЭ-15, 53 - 7 м для ЛЭ-4, 18 - 4 м для ЛБ-15. Відзначено, що застосування установок ЕФУ-02 та ЕФВ-01 для захисту тварин від літаючих комах забезпечить збільшення приросту живої маси поросят на 8 - 10 %.
2

Контрольна з управління трудовими ресурсами


1. Зайнятість населення - як економічна, правова та соціальна категорія 3 2. Типове положення про атестацію робочих місць 7 3. Резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів 10 Використана література 12
3

Контрольна з економічної теорії


1.Фірма,як субєкт ринкових відносин 3 2. Еволюція підприємницького доходу. Граничний дохід. 5 3. Характеристика довгих хвиль економічного розвитку 7 Використана література. 11
4

Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці


5

Облік в галузях народного господарства


1. Порядок розподілу торговельних націнок та витрат обігу, які відносяться на обсяг реалізованих товарів та нереалізованих залишків 3 2. Особливості обліку будівельних матеріалів та обладнання 4 3. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції 5 4. Список використаної літератури
6

Державні гарантії захисту іноземних


7

Компас


Реферат рівня школи
8

Домогосподарство


Список використаної літератури 1. Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с. 2. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с. 3. Основи економічної теорії: У 2-х книгах. / Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с.
9

Історія розвитку кліматів планети


1. Клімати Землі на ранній стадії її формування 2 2. Зародження зональності клімату в кембрії 3 3. Клімати фанерозою 4
10

Перспективы развития цифровой фотографии


11

Проблеми і перспективи розвитку металургії України


12

Контрольна робота з акціонерного права


Правовое положение учредителей акционерного общества 3 Список использованной литературы 6
13

Конституційний статус особи в зарубіжних країнах (на прикладі РФ)


14

Сторони в цивільному процесі в США


15

Інтернаціоналізація економіки, наднаціональне регулювання


Інтернаціоналізація економіки, наднаціональне регулювання
16

Запаси готової продукції, їх необхідність и призначення


17

Контрольовані фактори маркетингової діяльності


18

Можливості використання основних проблем сучасної біополі тики – ключ до збереження різноманіття фауни і флори


Використана література 1.Зуб А.Т. Биология и политика (методологический анализ биополитической исследователь­ской программы). Докторская диссертация. М.: МГУ, 1994. 2.Олескин А.В. Биополитика (часть 1–3). Серия статей Вест. Моск. ун-та. Сер. 16 (Биология). 1994. № 2–4. 3.Савельев С.В. Введение в зоопсихологию. М.: AREA XVII, 1998. 4.Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия. Колл. авторов. М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. 420 с. 5.Р. Примак. Основы сохранения биоразнообразия Пер. с англ. О.С. Якименко, О.А. Зиновьевой. М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. 256 с. 6.Сохранение и восстановление биоразнообразия. Колл. авторов. М.: Издательство Научного и учебно-методического центра, 2002. 286 с.
19

Середні готельні підприємства м. Києва.


20

Економічна та патріотична думка в творах І. Котляревського


1.Коротка біографія Івана Котляревського. 3 2. Значення творчості Котляревського 4 3. Історизм у творчості Котляревського 10 Література 13

Документы 1 - 20 из 47313
Следующие >>>
© 2007-2018