От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Чому країни ЄС надають перевагу прямому оподаткуванню як механізму збирання коштів на медичну допомогу

  Вступ 3
  1. Обов’язкове медичне страхування 3
  2. Добровільне медичне страхування 11
  Висновки 12
  Література 16
 • Економіка і організація діяльності фірми

  Вступ 3
  1. Організація і планування роботи медичної сестри 4
  Висновок до питання 1 10
  2. Програма планування сім’ї (центр планування сім’ї, економічне становище) 11
  Висновок до питання 2 19
  Висновки 20
  Література 22
 • Проблема захисту громадян на сучасному етапі становлення економіки

  Вступ 3
  1. Населення як ознака територіальних утворень 4
  2. Управління життєзабезпеченням міста й ЖКГ 8
  3. Управління безпекою населення 11
  4. Управління соціальною сферою 14
  Висновок 16
  Список використаної літератури 17
 • Необхідність та сутність науково-технічного регулювання. Організаційно-структурні засади державної науково-технічної політики

  Вступ 3
  1. Сутність державної науково-технічної політики та головні канали її підтримки 4
  2. Державна підтримка інноваційного підприємництва 8
  3. Зарубіжний досвід реалізації функцій держави в інноваційній сфері 12
  4. Напрямки вдосконалення держаdних заходів щодо підтримки розвитку науково-технічної сфери 16
  Висновки 23
  Список літератури 24
 • Народження дитини як показник соціальної зрілості подружжя

  1. Загальні аспекти розвитку сім’ї 3
  2. Проблема психологічної готовності сім’ї до народження дитини 6
  Список використаної літератури 10
 • Розміщення продуктивних сил Франції

  Вступ 3
  1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу 5
  2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Франції: історичні , природні, демографічні, екологічні 7
  3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу території 12
  4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства Франції 15
  4.1. Промисловість 15
  4.2. Агропромисловий комплекс 17
  4.3. Транспорт 21
  4.4. Сфера послуг 23
  5. Участь Франції у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках 25
  6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Франції 28
  Висновки 31
  Список використаної літератури 32
  Додатки 34-35
 • Функції соціологічного знання

  Вступ 3
  1. Загальна характеристика функцій соціології 4
  2. Роль та значення соціологічного знання на сучасному етапі 13
  Висновок 16
  Список літератури 18
 • Контрольна робота з бухобліку

  1. Методи нарахування амортизації основних засобів 3
  2. Облік депонованої заробітної плати 9
  3. Який документ повинен оформити касир, щоб списати з каси депоновану заробітну плату? Зазначити бухгалтерські проведення за операціями. 13
  література 15

 • Конфлікти в комерційній організації та діяльність психолога з їх попередження

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ І 7
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМ ТА КОНФЛІКТІВ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 7
  1.1. Поняття конфліктів в психології 7
  1.2. Фактори яки впливають на виявлення конфліктів 20
  1.3. Передумови виникнення конфліктів в комерційній організації 34
  Висновок до розділу 38
  РОЗДІЛ ІІ 39
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ В КОМЕРЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 39
  2.1. Організація та проведення дослідження причин виникнення конфліктів в комерційній організації 39
  2.2. Результати досліджень особливості конфліктів комерційної організації 52
  Висновок до розділу 63
  РОЗДІЛ ІІІ 64
  ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ В КОМЕРЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 64
  Висновок до розділу 90
  ВИСНОВОК 91
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94
  ДОДАТКИ 102-113

  В роботі перевірялась гіпотеза про те, що корекційно-профілактична діяльність практичного психолога, що застосовується в комерційній організації сприяє поліпшенню та розвитку гармонійних стосунків між працівниками.
  При проведенні дослідження застосовувались наступні методи: теоретичний аналіз літератури; спостереження; соціометрія; тестування
 • Здійснення розрахунків чеками

  Вступ 3
  1. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків 4
  2. Порядок отримання чекової книжки 12
  3. Порядок заповнення чеків із розрахункових чекових книжок і їх використання 15
  Висновок 16
  Список використаної літератури 17
  Додатки 19-25
 • СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 3
  Розділ 1. Сутність і зміст стратегії діяльності на підприємстві 5
  1.1. Особливості стратегічного планування 5
  1.2. Планування реалізації стратегії підприємства 10
  РОЗДІЛ 2. Особливості стратегії діяльності ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 14
  2.1. Загальна характеристика ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 14
  2.2. Плануваня постачання на ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 17
  2.3. Планування асортименту та обсягу продукції 23
  РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення планування і прогнозування на підприємстві 26
  ВИСНОВКИ 33
  Список використаної літератури 36
  ДОДАТКИ 38
  Додаток А 38
  Додаток Б 41
  Додаток В 44
  Додаток Г 46
 • ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  ЗМІСТ 3
  Розділ 1. Аналіз середовища функціонування підприємства 5
  Розділ 2. Аналіз господарської діяльності підприємства 10
  2.1. Аналіз персоналу 10
  2.2. Аналіз основних фондів 13
  2.3. Аналіз витрат на виробництво продукції 19
  2.4. Аналіз фінансового стану підприємства 20
  Розділ 3. Пропозиція щодо покращення результатів господарської діяльності підприємства 24
  Висновки 28
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
  ДОДАТКИ 33
 • Трудові спори щодо дисциплінарних звільнень працівників

  ВСТУП 3
  1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення 4
  2. Трудові спори щодо дисциплінарної відповідальності за трудовим правом 7
  ВИСНОВОК 15
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • СИСТЕМА ПРАВОВІДНОСИН ТРУДОВОГО ПРАВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та структура правових правовідносин 5
  Розділ 2. Особливості трудового правовідношення 19
  Розділ 3. Трудові правовідносини на сучасному етапі 24
  ВИСНОВКИ 30
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
 • МИРОВА УГОДА У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

  ВСТУП 3
  1. Поняття банкрутства 4
  2. Мирова угода у справах про банкрутство 7
  ВИСНОВОК 12
  використана література 13
 • ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

  ВСТУП 4
  Розділ 1. Кримінальна характеристика множинності злочинів 6
  Розділ 2. Повторність злочинів у кримінальному законодавстві 13
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Принципи призначення покарань і їх значення 6
  Розділ 2. Поняття загальних засад призначення покарань 16
  Розділ 3. Загальні засади призначення покарань за кримінальним правом України 23
  3.1. Призначення в межах Особливої частини 23
  3.2. Призначення покарань відповідно до положень Загальної частини КК України 27
  3.3. Призначення покарання з врахуванням тяжкості вчиненого злочину, особливості винного, обставин, які пом'якшують і обтяжують
  покарання 31
  ВИСНОВКИ 37
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
 • РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та сутність ТНК 6
  Розділ 2. Причини виникнення і розвитку ТНК 16
  Розділ 3. ТНК і міжнародний бізнес в Україні 27
  ВИСНОВКИ 34
  Список використаної літератури 37
 • УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства 5
  1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 5
  1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових потоків підприємства 9
  1.3. Законодавчі та методичні основи обліку, аналізу і контролю грошових коштів на підприємстві 12
  Розділ 2. Аналіз стану та структури грошових розрахукнів на підприємстві 16
  2.2. Аналіз обсягу і структури грошових потоків 16
  2.2 Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства 19
  2.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства 23
  Розділ 3. Шляхи покращення стану грошових розрахунків підприємства 25
  Висновки 28
  Список використаних джерел 32
  Додатки 34
 • АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 3
  Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання 5
  1.1. Поняття витрат на виробництві 5
  1.2. Організаційно-економічна модель аналізу витрат виробництва та собівартості продукції 14
  Розділ 2. Аналіз управління витратами на підприємстві 16
  2.1. Аналіз собівартості та витрат на гривню товарної продукції 16
  2.2. Аналіз структури витрачання коштів на підприємстві 22
  Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління витратами на підприємстві 24
  3.1. Фактори оптимізації витрат виробництва 24
  3.2. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами виробництва і собівартістю продукції 27
  ВИСНОВКИ 36
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
  ДОДАТКИ 40
 • ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Здійснення функції правосуддя Верховним Судом України 5
  Розділ 2. Конституційні та матеріально-правові гарантії виконання функцій Верховного Суду України 15
  Розділ 3. Представництво інтересів Верховного Суду України в інших державних органах 22
  ВИСНОВОК 29
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • ПІДПРИЄМСТВО ЯК ПРОВІДНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3
  1. Поняття підприємства та його ознаки 4
  2. Організаційно-правові форми підприємств 7
  3. Види підприємств за формою власності 11
  ВИСНОВКИ 18
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 19
 • УМИСНЕ ВБИВСТВО

  ВСТУП 3
  1. Поняття вбивства. Загальна характеристика видів вбивств 4
  2. Кваліфікуючі ознаки умисного вбивства 7
  ВИСНОВОК 19
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 20
 • Зловживання владою або службовим становищем - проблеми кримінально-правової кваліфікації та призначення покарання

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності 5
  Розділ 2. Кримінально-правова характеристика перевищення влади або службових повноважень 15
  Розділ 3. Судова практика розгляду справ про вчинення злочинів у сфері перевищення влади або службових повноважень 19
  ВИСНОВКИ 27
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29
 • Класифікація злочинів в кримінальному законодавстві і науці кримінального права

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття злочину в чинному Кримінальному кодексі України 5
  Розділ 2. Відмінність злочину від інших правопорушень 15
  Розділ 3. Класифікація злочинів 25
  ВИСНОВКИ 32
  Список використаної літератури 36
 • ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні основи поняття організаційної структури управління підприємством 5
  1.1. Класифікація, статика і динаміка організації 5
  1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства 11
  1.2.1. Основні положення оптимальної структури підприємства 11
  1.2.2. Створення оптимальної структури підприємства 13
  1.3. Проектування організаційної структури підприємств різних типів 20
  Розділ 2. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ "Хлібодар" 34
  2.1. Історична довідка та організаційно-правова форма 34
  2.2. Основні показники діяльності 35
  2.3. Схема управління підприємством 38
  2.4. Інфраструктура підприємства 39
  2.5. Виробнича структура підприємства 42
  Розділ 3. Удосконалення системи організаційного управління на підприємстві 44
  3.1. Основні проблеми, пов'язані з ефективністю системи управління на підприємстві 44
  3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організаційного управління на підприємстві 47
  3.3. Вплив запропонованих пропозицій на результати діяльності підприємства 52
  Висновки 55
  Список використаної літератури 58
  ДОДАТКИ 61
  Додаток А 61
  Додаток Б 64
  Додаток В 67
  Додаток Д 69
 • ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

  ВСТУП 3
  1. Поняття і значення стадії судового виконання рішення 4
  2. Органи примусового виконання. Підстави виконання і виконавчі документи 6
  3. Загальні правила виконання постанов суду 12
  4. Порядок застосування окремих заходів примусового виконання 17
  4.1. Звернення стягнення на майно громадян 17
  4.2. Звернення стягнення на будинки 20
  4.3. Звернення стягнення на заробітну платню (заробіток) пенсію і стипендію боржника 22
  ЗАДАЧІ 27
  Висновки 29
  Використана література 30
 • СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОЇ ТА ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття, сутність правової та правомірної поведінки 5
  Розділ 2. Види правомірної поведінки 12
  Розділ 3. Значення правової та правомірної поведінки для підтримання режиму законності і правопорядку 17
  Висновки 26
  Список використаної літератури 28
 • Порядок регулювання і перерозподілу доходів між рівням бюджетної системи

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Бюджет як провідна ланка перерозподілу національного доходу і видатків 5
  Розділ 2. Планування доходу бюджетів всіх рівнів 13
  Розділ 3. Методи бюджетного регулювання доходів та видатків 24
  Розділ 4. Шляхи удосконалення регулювання і перерозподілу доходів між рівнями бюджетної системи 31
  ВИСНОВКИ 37
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
  ДОДАТКИ 41
 • ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ.

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Принципи призначення покарань і їх значення 5
  Розділ 2. Поняття загальних засад призначення покарань 12
  Розділ 3. Загальні засади призначення покарань за кримінальним правом України 18
  3.1. Призначення в межах Особливої частини 18
  3.2. Призначення покарань відповідно до положень Загальної частини КК України 20
  3.3. Призначення покарання з врахуванням тяжкості вчиненого злочину, особливості винного, обставин, які пом'якшують і
  обтяжують покарання 23
  ВИСНОВКИ 27
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29
 • ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

  Вступ 3

  Розділ 1. Поняття фінансування комерційних проектів. Основні види фінансування 5

  Розділ 2. Власні фінансові ресурси підприємства як джерело фінансування комерційних проектів 10

  Розділ 3. Фінансування комерційних проектів за рахунок позичкового капіталу 20

  ВИСНОВКИ 27

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • Аналіз і прогнозування ринкової вартості власного капіталу

  Вступ 3
  Розділ 1. Сутність власного капіталу та його роль у діяльності підприємства 6
  1.1. Економічний зміст капіталу підприємства 6
  Розділ 2. Аналіз джерел формування власного капіталу ВАТ "Будсервіс" 19
  2.1. Особливості формування та аналіз структури власного капіталу ВАТ "Будсервіс" 19
  2.2. Аналіз власного капіталу ВАТ "Будсервіс" 27
  Розділ 3. Оптимізація структури власного капіталу 34
  ВИСНОВКИ 38
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
  ДОДАТКИ 43
 • ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття безробіття: основні визначення та вимірювання 5
  Розділ 2. Аналіз стану безробіття в Україні 13
  Розділ 3. Політика зайнятості в умовах становлення ринкових відносин 19
  Висновки 24
  Список використаної літератури 26
 • ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Характеристика економічного розвитку України як країни з перехідною економікою 5
  Розділ 2. Держава в економіці: роль та функції 14
  Розділ 3. Економічна роль держави в економіці України 19
  ВИСНОВКИ 23
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
 • ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ІМІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

  Вступ 3
  Розділ 1. Особливості розвитку світових міграційних процесів 5
  1.1. Напрямки сучасних міграційних процесів 5
  1.2. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 8
  Розділ 2. Проблеми трудової еміграції в Україні 12
  2.1. Розвиток міграційних процесів в Україні 12
  2.2. Аналіз еміграційних процесів 18
  Розділ 3. Проблеми територіального розміщення трудових ресурсів України та перспективи їх вирішення 27
  Висновки 30
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
  Додатки 34
 • ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Сутність міжнародної інвестиційної діяльності 6
  1.1. Поняття іноземних інвестицій 6
  1.2 Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність у контексті глобалізації 20
  1.3. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України 27
  Розділ 2. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні 33
  2.1. Капітальні інвестиції в Україні на межі тисячоліть 33
  3.2. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності і проблеми та перспективи їх розвитку 36
  2.3. Загальна характеристика інвестиційного розвитку Закарпатської області 41
  Розділ 3. Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні 48
  3.1. Залучення іноземних інвестицій як один з пріоритетних напрямів державної економічної політики 48
  3.2. Іноземні інвестиції як об'єкт державного управління. 51
  ВИСНОВКИ 56
  Список використаної літератури 58
  ДОДАТКИ 62
 • Роль інформаційних потоків у проведенні виборів

  ВСТУП 2
  Розділ 1. Значення інформаційного простору в житті суспільства. 5
  1.1. Основні компоненти інформаційного простору. 5
  1.2 Вплив інформаційного простору на життя суспільства. 14
  Розділ 2. Роль інформаційних потоків у проведенні виборів. 39
  2.1 Інформаційний простір виборчої компанії 2007 р. 39
  2.2 Документальні потоки як складова частина виборчої компанії 46
  Розділ 3 Дослідження документальних потоків виборів 2007 року. 53
  3.1 Характеристики документальних потоків виборів 2007 року. 53
  3.2 Аналіз впливу документальних потоків на результати виборів. 64
  ВИСНОВКИ 81
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83-88
 • Облік на підприємствах малого бізнесу вар 6

  1. Характеристика журнальної форми бухгалтерського обліку; можливості її застосування на малому підприємстві 3
  2. Як ведеться Відомість 3-М, розділ II - облік розрахунків з оплати праці? Якими первинними документами оформлюються операції по нарахуванню заробітної плати? 7
  3. Особливості обліку реалізації продукції, робіт, послуг 11
  Список використаної літератури. 13

 • Ціноутворення

  1. Методи визначення ціни з орієнтацією на конкурентів 2
  2. Ціни за сферою обігу 11
  3. Задача. 15
  Роздрібне торговельне підприємство укладає контракт з виробником на постачання телевізорів із заводу виробника. Найменша партія, яку відправляє виробник, - 20 одиниць. Постачання здійснюється на умовах «франко- завод». Згідно з укладеною угодою виробник надає знижку при зростанні кількості придбаних телевізорів – на кожні 10 телевізорів після придбання 1ї партії у 20 телевізорів – знижка 2% на 1 телевізор.
  Відпускна ціна заводу – 580 у.е. за 1 телевізор. Роздрібне торгівельне підприємство щомісяця має можливість реалізувати до 60 телевізорів.
  Розрахувати за якою ціною торгівельне підприємство може отримати телевізор, якщо воно придбає його найбільшу партію, яку може реалізувати та середня знижка за цих умов поширюється на всі телевізори.
  Література 17
 • Практична частина диплдомної роботи

  РОЗДІЛ 3. Методика та організація аналізу на малих підприємствах 1
  3.1. Мета, задачі, методичні прийоми фінансового аналізу на малому підприємстві ПП „К.І.К.” 1
  3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „К.І.К.” 10
  РОЗДІЛ 4. Організація контролю фінансово-господарської діяльності малого підприємства ПП „К.І.К.” 32
  4.1. Мета, задачі, основні методичні прийоми внутрішнього контролю на малому підприємстві ПП „К.І.К.” 32
  4.2. Організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „К.І.К.” 44
  Висновки і пропозиції 54
  Список використаних джерел 57
  Додатки 61

 • Облік і аудит товарних запасів на підприємстві

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Основи побудови обліку і аудиту товарних запасів підприємства 6
  1.1. Економічна сутність та класифікація товарних запасів підприємства 6
  1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку і аудиту товарних запасів підприємства 19
  Розділ 2. Теоретико-методичні аспекти обліку товарних запасів підприємства 22
  2.1. Документальне оформлення операцій з руху товарних запасів на підприємстві 22
  2.2. Синтетичний та аналітичний облік надходження товарних запасів та організація розрахунків з постачальниками 29
  2.3. Синтетичний та аналітичний облік реалізації товарів у гуртовій та роздрібній торгівлі 35
  2.4. Порядок відображення в обліку процесів повернення товарів та їх переоцінки 44
  Розділ 3. Аудит товарних запасів на підприємстві 53
  3.1. Планування та організація аудиту товарних запасів на підприємстві 53
  3.2. Методика аудиту товарних запасів 56
  ВИСНОВОК 70
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 74

 • Аналіз діяльності медичних установ

  1. Види та напрями здійснення економічного аналізу медичних установ 2
  2. Балансовий спосіб аналізу: його сутність, сфера застосування 9
  3. Графічний спосіб дослідження в економічному аналізі медичних установ 10
  4. Суть, значення, сфера застосування евристичних прийомів дослідження 13
  5. Класифікація інформації для аналізу, вимоги до аналітичної інформації 19
  6. Основні облікові та звітні документи, що викладаються для аналізу діяльності лікувально-профілактичних закладів 25
  7. Методика аналізу діяльності міської районної поліклініки - стаціонару. 30
  8. Основні показники технічного стану основних фондів лікувально-профілактичних закладів 36
  9. Система натуральних і вартісних показників ефективності використання основних фондів медичних установ 38
  11. Аналіз асортименту і структура медичної допомоги та медичних послуг 41
  12. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг 42
  16. Оцінка забезпеченості медичних закладів трудовими ресурсами 43
  17. Аналіз використання фонду робочого часу медичних працівників 46
  Література 48
 • Документознавство і діловодство

  1. Порядок складання номенклатури справ установи 3
  2. Скласти наказ з основної діяльності 12
  Список використаної літератури 14
 • Економіка підприємства

  1. Напрямки діяльності підприємства 3
  2. Методи оцінки нематеріальних активів підприємства 6
  Задача: 14
  Розрахувати підвищення продуктивності праці робітників підприємства у плануємому році, використовуючи звітні дані та організаційно-економічні заходи щодо, підвищення продуктивності праці в наступному році.
  Фактичний товарооборот у звітному періоді - 2 млн. грн.
  Кількість робітників підприємства 60 чол. ..
  Література 14

 • Економіка туристичного підприємства

  1 Собівартість послуг та ціноутворення у готельному господарстві 3
  2 Структура собівартості транспортного обслуговування туристів 8
  Список літератури 14

 • Економіка туристичного підприємства

  1. Платіжний календар туристичного підприємства. 3
  2. Бізнес-планування. 8
  Задача № 13. 15
  Визначте ефект фінансового ринку, якщо:
  економічна рентабельність активів - 20%
  середня розрахункова ставка проценту - 15%
  власні кошти - 500 тис. грн.
  зайомні кошти - 600 тис. грн.

  Список використаної літератури: 16

 • Активізация управління екології в сільській місцевості

  Вступ 3
  Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: сучасні керівні нормативно-правові та технічні документи 5
  Механізми політико-правового забезпечення екобезпечного розвитку України та їх активація у XXI сторіччі 12
  Створення програм розвитку сільської місцевості на осонові покрашення її екологічного стану 32
  Активізація втручання управління екології України у питання утилізації непридатних пестицидів 34
  Діяльність Міністерства охорони навколишнього природного середовища України у 2007 році 36
  Висновок 40
  Список літератури 41
 • Контрольна робота з екскурсознавства

  1. Екскурсійна справа в системі профспілкового туризму 50-80 рр. в ХХ ст.. 3
  2. Техніка ведення екскурсії 10
  Використала література 13
 • Основи екскурсійної діяльності

  1. Методика створення циклів екскурсій 3
  2. Організація екскурсій для молоді 9
  Список використаних джерел 15
 • Контрольна робота з міжнародних економічних відносин

  1. Регіональна структура світового господарства 3
  2. Світовий ринок машин і обладнання 12
  Використана література 18

Документы 51 - 100 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020