От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Колонізація українських земель Литвою

  Вступ 3
  1. Особливості литовської експансії на українській землі 4
  2. Суспільно-політичний устрій українських князівств під владою Литви 12
  3. Польсько-литовські унії та їх наслідки для України 17
  Висновки 27
  Список літератури 28
 • Повноваження Президента України з 2004 року


  Вступ 3
  1. Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади 4
  2. Повноваження Президента України 8
  3. Особливості повноважень Президента України після конституційної реформи 2004 року 13
  Висновок 15
  Список використаної літератури 18

 • Логістика

  1. Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернативи та критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні 3

  2. Автоматизовані складські системи 8

  3. Техніка управління запасами "точно в срок" ("just-in-time") 14

  4. Організація інформаційної логістичної мережі в торговельних підприємствах 18

  Література 22
 • Предмет: економіка підприємства. Вид роботи: Контрольна робота  1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 3
  2. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 10
  3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА І БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 14
  Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладена сутність підприємницької ідеї, способи і засоби її реалізації, а також окупності та приросту майбутнього вкладення капіталу (цінностей), обумовлено ринкові, товарні, виробничі, організаційні, фінансові, управлінські та інші аспекти, можливі ризики, результати, наслідки та перспективи. 14
  Задача 1 19
  Задача 2 19
  ЛІТЕРАТУРА 21

 • Контрольна робота інвестиційний менеджмент

  Теоретична частина 2
  1. Особливості формування і оцінка портфеля цінних паперів: облігацій і заощаджених сертифікатів 2
  2. Оцінка інвестиційної привабливості окремих компаній і фірм 5
  Тестові завдання 8
  1. До ринку інструментів фінансового інвестування відносять:
  2. По сферах прояву виділяють такі види ризиків:
  3. За ознакою реєстрації акції бувають:
  4. Облігації за формою виплати винагород діляться:
  5. Диверсифікація інвестицій - це:
  6. По видах інвестиційні портфелі діляться на: —
  7. По об'єктах вкладень засобів виділяють інвестиції:
  8. По пріоритетним цілям інвестування інвестиційні портфелі діляться на:
  9. Акції по характеру зобов'язань емітента діляться на:
  10. Які цінні папери випускаються винятково інвестиційним фондом
  або інвестиційною компанією, даючи право її власнику на одержання прибутку у вигляді дивідендів:
  Задача 10
  Облігація внутрішнього місцевого займу номіналом в 100 тис. грн. реалізується за ціною 78,5 тис. грн. Погашення облігації заплановано через 3 роки. Норма текучої дохідності по облігаціям такого типу складає 18%. Необхідно визначити очікувану дохідність по облігації і її відповідність текучій нормі дохідності облігацій такого типу.
  Література 11
 • Контрольна робота з обслуговування в ГК

  1. Готельне господарство України та сучасному етапі 3
  2. Технологія прийому та обслуговування на житловому поверсі 9
  Список використаної літератури 13
 • Принципи цивільного процесуального права

  Вступ 3
  1. Визначення принципів цивільного процесуального права та їх ознаки 4
  2. Система принципів цивільного процесуального права 6
  3. Принципи, закріплені Конституцією України 9
  4. Принципи, закріплені законодавством про судочинство 18
  Висновок 23
  Задача № 1. 24
  Рішення районного суду за позовом Сидорки до заводу "Дормашбуд" переглядалося в апеляційному порядку. Оскільки один із суддів був тяжко хворий для того, щоб не порушувати строки розгляду справи, за рішенням обласного управління юстиції тимчасово обов'язки судді почав виконувати Байда Л.М., який до цього був суддею в районному суді.
  Суд під головуванням Байди Л.М. розглянув цю справу. В судовому засіданні один із суддів раптово захворів і Байда Л.М., щоб не відкладати слухання справи, замінив його іншим суддею, який перебував у залі судового засідання.
  Чи відповідають дії обласного управління юстиції і головуючого судового за-сідання принципам цивільно-процесуального права?
  Які цивільні справи розглядаються колегіальним складом суду?
  Перелік використаниї джерел 27
 • Основи менеджменту

  1. Сутність законів менеджменту: закони відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу 2

  2. Загальнонаукові методи управління, їх характеристика 7

  3. Які фактори впливають на вибір стратегічної альтернативи в процесі стратегічного планування? 15

  Література 18
 • Контрольна робота експертиза та оцінка майна

  1. Підготовка і укладання договору на оцінку майна. Інформаційне забезпечення оцінки майна 3

  2. Витратний підхід до оцінки машин і обладнання, його сутність і методи 5

  3. Підходи та методи оцінки підприємства, його сутність і методи 7


  Література 15
 • Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Центральної Європи

  ВСТУП 3
  1. Сучасний стан зовнішньоекономічних відносин України з країнами Центральної Європи в контексті розширення Євросоюзу 4
  2. Зовнішньоторговельні та інвестиційні відносини України з країнами Центральної Європи 8
  3. Перспективи зовнішньоекономічного співробітництва України з країнами Центральної Європи 12
  ВИСНОВКИ 13
  Література 15
 • Організація обслуговування туристів (на прикладі )


  ВСТУП 3

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА УТРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 4

  1.1. Умови й порядок обслуговування туристів туристичним підприємством 4
  1.2. Організація обслуговування на туристичному підприємстві 8

  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ГОТЕЛЬ «...» 13

  2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 13
  2.2. Аналіз кадрового потенціалу туристичного підприємства 19
  2.3. Аналіз особливостей організації системи обслуговування туристів на туристичному підприємстві 24

  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ГОТЕЛЬ «...» 35

  3.1. Напрямки вдосконалення системи якості надання туристичних послуг на підприємстві 35
  3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи обслуговування туристів 43

  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 50
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52
  ДОДАТКИ 55

 • Заходи заохочення та стягнення в трудовому праві. Порядок їх застосування

  Вступ 3
  1. Правове регулювання трудової дисципліни та методи її забезпечення 5
  1.1. Поняття та зміст трудової дисципліни 5
  1.2. Основи забезпечення трудової дисципліни 7
  1.3. Порядок організації праці на підприємствах, в установах та організаціях 9
  2. Загальна характеристика засобів забезпечення трудової дисципліни 13
  2.1. Заходи заохочення працівників та їх застосування 13
  2.2. Система стягнень у трудовому праві та порядок їх застосування 26
  Висновок 38
  Список використаної літератури 41
 • Логістика

  1. Дати відповіді на теоретичні запитання 3
  1. Еволюція концепції логістики. Види та характеристика концепцій логістики 3
  2. Поняття запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів 8
  3. Характеристика функціональних областей логістики 12
  4. Підтримка логістичного менеджменту через інформаційне забезпечення логістичного процесу, прогнозування, логістичне адміністрування 17
  2. Дати аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері логістики 19
  3. Розв’язати творчі ситуації 22
  3.1. Ви є логістиком-менеджером консалтингової фірми з надання логістичних послуг на ринку України. Керівництво поставило Вам завдання визначити річні витрати на зберігання товарів промислово-виробничої фірми «ПромВиріб».
  Проаналізувати і розрахувати дану задачу Ви можете, спираючись на такі дані:
  - витрати на зберігання товарів становлять 25% закупівельної ціни одиниці товару;
  - закупівельна ціна одиниці товару - 125 грн.;
  - оптимальний розмір партії поставки - 725 одиниць.

  Список використаної літератури 28

 • Контрольна робота з логістики в туризмі

  1. Характеристика сервісного потоку в ресторанному господарстві 3
  2. Поняття логістичної системи та зміст логістичного ланцюга у закладах ресторанного господарства 8
  Література 15

 • Логістика в туризмі

  1. Формування моделі логістичного управління для підприємств туристичної індустрії. 3
  2. Основні мікрологістичні концепції та системи. 7
  3. Підбір виробничих логістичних систем для різних підприємств туристичної індустрії. 12
  Список використаної літератури 15
 • Логістика в туризмі

  1. Спільні риси (об'єднання) операційного менеджменту та логістики. 3
  2. Канали та методи збуту в логістичній системі підприємств туристичної індустрії. 7
  3. Документальне та інформаційне забезпечення транспортного маршруту в туризмі. 15
  Література 18
 • Логістика в туризмі

  Вступ 2
  1. Управління пасажиропотоками в логістичній системі підприємств туристичної індустрії. 3
  2. Операційно-логістичний інтерфейс. 6
  3. Оптимізація збутової діяльності підприємств туристичної індустрії. 9
  Висновок 17
  Список використаної літератури 19

 • Логістика

  1. Теоретичні питання 3
  1. Рівні формування логістики 3
  2. Завдання і цілі закупівельної логістики 8
  3. Скорочення сукупних витрат у процесі руху товарів у логістичній системі 11
  4. Види та форми логістичного сервісу 13
  2. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері логістики 18
  3. Розв'язати творчу ситуацію. 20
  Ви, логістик-менеджер оптово-роздрібного підприємства ВАТ "Ар¬манд", провели аналіз витрат обігу за рік і виявили збільшення транс¬портних витрат на підприємстві, що призвело до зменшення прибутку, зниження конкурентоспроможності підприємства на ринку.
  Визначіть можливі причини цієї ситуації та напрями її вирішення.
  Для розв'язання задачі необхідно:
  • розглянути та проаналізувати всі можливі схеми перевезень, за¬
  значивши ланки, задіяні, виходячи з конкретної ситуації;
  • підрахувати сукупні витрати за кожним можливим варіантом
  перевезення;
  • вибрати найоптимальніший .варіант перевезення вантажу залежно від виду транспорту;
  • розробити та обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності використання транспорту з урахуванням логістичпих
  зв'язків оптово-роздрібного підприємства "Арманд" зі своїми
  партнерами.
  Вихідні дані для розрахунку:
  1. Кількість вантажу - 80 т.
  2. Вартість перевезення вантажу залізницею - 1 т 1,5 тис. гри.
  3. Вартість перевезення вантажу автомобілем — 1 т 2,5 тис. гри.
  4. Вартість автопідвезення від залізничної станції — 1 т — 0,5 тис. гри.
  5. Вартість автопідвезення до залізничної станції — 1 т — 0,7 тис. гри.
  6. У вантажовідправника є залізнична гілка, вартість перевезення - 1 т - 0,3 тис. гри.
  7. Вартість навантажувально-розвантажувальних робіт - 1 т - 0,4 тис. грн.

  Список використаної літератури 24

 • Контрольна з логіки

  Поняття Зміст Обсяг

  Родова ознака Видові ознаки

  Валюта Гроші Обов'язкові до прийому для погашення довга на території даної держави;
  достовірність і платіжність. Грошова система держави, а також грошові одиниці цієї системи, іноземні гроші, сума по балансу
 • Актуальні проблеми менеджменту

  1. Сутність, механізм створення та функціонування Інтернет-підприємства. Особливості діяльності менеджера в такій організації. 3
  2. Вплив екологічного фактора на забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 10
  3. Розробіть схему документообігу в організації, яка б уможливила запровадження складових політики, спрямованої на створення майбутнього, і методики пошуку та прогнозування змін. 16
  Література 24
 • Методологія освіти

  Вступ 3
  1. Філософські основи педагогіки 5
  2. Загально-наукова і конкретно-наукова методологія педагогіки 10
  Висновок 14
  Література 15
 • Міжнародна економіка

  Аналіз за планом країни Молдова 3
  Аналіз за планом країни США 13
  Порівняльний аналіз 23

  План
  І. Основна (базова характеристика країни).
  1. Країна, столиця, політичний устрій, державна мова, державна валюта.
  2. Геополітичне положення (сусіди, міжнародні економічні зв'язки).
  3. Природно - ресурсний потенціал; (мінеральне - ресурсний потенціал,
  водяні ресурси, лісові ресурси, рекреаційні ресурси).
  4. Основні напрямки розвитку економіки країни (паливно -- енергетичний комплекс, металургійний комплекс, машинобудівний, агропромисловий, соціальний, транспортний, будівельний, хімічний, лісопромисловий комплекси країни.).
  5. Аналіз основних галузей економіки.
  6. Виробництво.
  7. Основні макроекономічні показники (ВВП, ВНП, ЧНП).
  8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт - основні види продукції, основні країни куди/ відкіля йдуть постачання).
  9. Основні критерії міжнародної економіки.
 • Міжнародна економіка

  1. Закордонні прямі і портфельні інвестиції 3
  2. Проблеми міграції робочої сили для України 6
  3. Види мита 12
  Список використаної літератури 18

 • Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: контрольна


  Варіант 9 3
  1. Вхідні та вихідні бар’єри та їх вплив на економічний стан виробника учасника 3
  2. Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових структурах 7
  Задача 13
  Список використаної літератури 17
  Варіант 6 18
  1. Залежність споживання від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля 18
  2. Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді 21
  Задача 28
  Список використаної літератури 32
  Варіант 7 33
  1. Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній „ціна-споживання” та ліній попиту 33
  2. Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції, її рухливість та механізм відновлення 39
  Задача 44
  Список використаних джерел 48

 • Контрольна робота міжнародний маркетинг

  1. Чому знання логіки процесу мотивації ще не дає менеджеру достатніх підстав для ефективного управління цим процесом? 3
  2. Які фактори не дозволяють формалізувати процес мотивації? 4
  3. Маркетингове дослідження ринку в цілому 5
  Список використаних джерел 24

 • Управління наукомістким виробництвом в умовах ринку

  Вступ 3
  1. Аналіз ролі держави в галузі організації й управління науково-технічними та економічними процесами в індустріально розвинутих країнах світу та в Україні 7
  1.1. Аналіз стану і проблем розвитку наукомістких підприємств у рамках національних інноваційних програм США, Західної Європи, Японії, Азії 7
  1.2. Аналіз перспективності створення наукомістких підприємств в Україні 18
  2. Аналіз процесів управління наукомістким виробництвом на прикладі ВАТ «Назва» 24
  2.1. Загальні відомості про підприємство 24
  2.2. Аналіз ефективності управління виробництвом 26
  2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 29
  3. Напрями вдосконалення управління наукомістким виробництвом в ринковій економіці 37
  3.1. Питання мережного і календарного планування організаційних проектів 37
  3.2. Напрями створення комплексної державної науково-технічної та промислової політики України 41
  Висновки 48
  Література 52
  Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» 56
 • Кр охорона праці

  1. Державні нормативні акти з охорони праці, їх характеристика 3
  2. Система технічних засобів і заходів електробезпеки, її складові. 8
  Список використаної літератури 15
 • Контрольна з охорони праці

  Вступ
  1. Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення (шкільна аудиторія), при виконуваній роботі
  2. Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів при виконуваній роботі
  2.1. Мікроклімат
  2.2. Шкідливі речовини
  2.3. Освітлення
  2.4. Шум і вібрація
  2.5. Випромінювання
  3. Електробезпека
  4. Пожежна безпека
  Використана література
 • Контрольна робота з операційного менеджменту

  1. Способи підвищення надійності операційних систем. 3
  Висновок 9
  2. Особливості операційного менеджменту в організації культурного туризму 10
  Висновок 15
  3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (на прикладі любого турпідприємства). 17
  Висновок 20
  Література 20
 • Контрольна робота з операційного менеджменту

  1. Контроль якості за операційними системами. 3
  Висновок 7
  2. Особливості операційного менеджменту в організації рибальського туризму 8
  Висновок 14
  3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (на прикладі любого турпідприємства). 14
  Висновок 18
  Література 19
 • Організація діяльності психологічних служб

  Вступ 3
  1. Поняття судової експертизи 5
  2. Критерії судово-психологічної експертизи 12
  3. Компетенція та етапи здійснення судово-психологічної експертизи 15
  Висновки 18
  Список використаної літератури: 20
 • Контрольна з обслуговування ресторанного господарства

  1. Бракераж готової продукції. Санітарні вимоги до персоналу, виробничих приміщень підприємств громадського харчування 3
  2. Організація та проведення для туристів пікніків 8
  3. Національні смаки і особливості національного харчування туристів із США 12
  Список використаних джерел 18
 • Основи екскурсознавства

  1. Використання елементів психології в екскурсійній роботі 3
  2. Методичні прийоми розповіді 8
  Література 13

 • Стан та тенденції розвитку виробництва упоковки із полімерних матеріалів в Україні та світі


  Вступ 3
  1.Визначення і характеристика полімерів. Основні властивості полімерних матеріалів. 4
  2.Види полімерної тари для упакування продовольчих та непродовольчих товарів 7
  3.Світовий ринок упаковки 15
  Висновок 18
  Використана література: 19
 • Політологія

  1. Система органів влади 3
  2. Головні риси політичного лідерства 9
  3. Функції закордонної політики 12
  Список використаної літератури 14

 • Право і особа


  Вступ 3
  Розділ 1. Загальна характеристика права 4
  1.1. Поняття та ознаки права 4
  1.2. Функції та джерела права 9
  1.3. Принципи права 11
  Розділ 2. Поняття особи та громадянина 17
  2.1. Права і свободи людини та громадянина 17
  2.2. Обов’язки людини та громадянина 21
  Розділ 3. Співвідношення права і особи 24
  Висновок 29
  Список використаної літератури 31

 • Контрольна робота з соціології

  Вступ 3
  1. Анкета – основний інструмент соціологічного дослідження. 4
  2. Вибірка в соціологічному дослідженні. 6
  3. Ескіз проекту соціологічного дослідження громадської думки на тему: „Матеріальний добробут: оцінки і сподівання”. 12
  Висновки 20
  Література 21

 • Історичні та наукові передумови виникнення диференціальної психології

  1. Історія розвитку диференціальної психології 3
  2. Методологічні положення різних шкіл диференціальної психології 5
  3. Тестологічний напрямок в психології 11
  Список використаної літератури: 17
 • Психологія управління контрольна

  1. Мета, завдання, предмет вивчення курсу «Психологія управління» 3
  2. Стратегія та тактика вирішення управлінських завдань. 7
  Список використаної літератури 12

 • Різновиди психологічного реагування на хворобу та їхня характеристика

  Вступ 3
  1. Вплив соматичних захворювань на психіку людини 5
  2. Діапазон варіантів усвідомлення хвороби 9
  3. Реакція особистості на захворювання 14
  Висновок 16
  Список використаної літератури 18

 • Шляхи збільшення обсягів інвестиційних ресурсів

  ВСТУП 3

  1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4

  2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ 10

  ВИСНОВКИ 18
  ЛІТЕРАТУРА 19

 • Посилення позицій компанії на міжнародних ринках


  ВСТУП 3


  1. ВИБІР СТРАТЕГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4

  2. РОЗРОБКА БАЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 9


  ВИСНОВОК 15
  ЛІТЕРАТУРА 17
  ДОДАТКИ 18

 • Ринок цінних паперів в Україні

  1. Фінансовий ринок у системі ринкових відносин. 3
  2. Поняття ринку цінних паперів (РЦП) та його структура. 7
  3. Історичний огляд розвитку фондового ринку. 11
  Список використаної літератури 16
 • Роль Реформації у становленні світової цивілізації і культури

  Зміст
  Вступ 3
  1. Реформація і Ренесанс 4
  2. Протестантство як протест проти католицизму 6
  3. Принципи та ідеї Реформації 8
  4. Кальвінізм як напрямок протестантизму 11
  5. Пуританство – одна з течій кальвінізму 12
  Висновки 14
  Додатки 16

 • ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 2
  1. Конкуренція: її види та фактори 4
  2. Показники та методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності підприємства 14
  3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства 23
  Висновки 32
  Список використаної літератури 35

 • Спеціальна обробка: поняття, призначення, різновиди та способи виконання

  1.Зміст і види спеціальної обробки 3
  2. Методи та способи дезактивації та дегазації 6
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11

 • Сутність капітальних вкладень підприємств

  Вступ 3
  1 Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення 4
  2 Джерела фінансуваня капітальних вкладень та порядок їх фінансування 7
  3 Ефективність використування капітальних вкладень 10
  Висновки 17
  Список літератури 19
 • РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

  1. ТЕОРІЯ 3
  1. Характеристика рекламодавців 3
  2. Відповідальність за порушення закону України "Про рекламу" 4
  3. Класифікація реклами за способом передачі інформації 7
  4. Загальна класифікація споживачів /покупців/ 9
  5. Особливості створення фірмового стилю 10
  6. Основи створення фірмового стилю 11
  7. Моделі АДМОД та МЕДІАК 13
  8. Модель ДАГМАР 13
  9. Суть та особливості моделі навчання 14
  10. Суть та особливості психологічного процесу сприйняття реклами 15
  11. Прийоми відображення ідеі рекламного відеоролика 16
  12. Рекомендації при роботі з текстом 17
  13. Зовнішня реклама 18
  14. Вартість рекламного простору 19
  15. План рекламної кампанії та аналіз результатів 21
  16. Банк моделей планування рекламної кампанії та аналізу її ходу 22
  2. ПРАКТИКА 24
  1. Техніко-економічна характеристика бази практики (будівельне під-во) 24
  2. Практика рекламної діяльності 27
  3. Аналіз практики рекламної діяльності та висновки щодо її покращення 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49

 • Економічна теорія

  Вар 9
  1. Визначте, які твердження є вірними, а які - ні, поясніть чому:
  2. Загальні витрати на виробництво 100 шт. певного товару складають 300 грн., а 500 шт. - 600 грн. Вважаючи функцію витрат лінійною, визначте обсяг витрат для випуску 400 шт. товару.
  3. Підприємство має власний капітал у 100 тис. грн. і бере у банку ще 50 тис. грн. під 10% річних. Запланована рентабельність - 30%. Чому дорівнюватиме дохід підприємства?
  4. На фондовій біржі продаються дві облігації номіналом 200 грн. кожна. Перша принесе своєму власнику 20 грн. прибутку через рік, а друга - 25 грн. Комерційні банки виплачують 10% річних. Розрахуйте курс, за яким будуть продаватись ці облігації на ринку. Як він буде відрізнятися від їх номінальної вартості?
  5. За одну годину роботи корпорація А може виробити або 2 автомобіля, або 5 комп'ютерів. Корпорація Б може виробити або 1 автомобіль, або 4 комп'ютера. Яка країна має порівняльну перевагу по виробництву автомобілів, а яка - комп'ютерів?
  6. У 2003 р. в країні зайняте населення складало 35,89 млн. чол., а економічно активне - 37 млн. чол. Визначте, яким був офіційний рівень безробіття в країні.
  7. Розкрийте сутність реформ однієї з постсоціалістичних країн при переході до ринкової економіки.
  Список використаної літератури
 • Види податкових надходжень до місцевих бюджетів

  Вступ 3
  1. Сутність доходів місцевих бюджетів 4
  2. Загальна характеристика місцевих податків і зборів 9
  3. Основні види місцевих податків і зборів 11
  Висновок 21
  Список використаної літератури 23

Документы 51 - 100 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019