От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Гроші та кредит


  1. Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Основні шляхи та показники інтенсифікації руху грошей у сфері обігу та платежів. 3
  Вступ 3
  1.1. Закони грошового обігу 3
  1.2. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають 6
  1.3. Основні шляхи та показники інтенсифікації руху грошей у сфері обігу та платежів 8
  Висновок 10
  Література 11
  2. Допуск цінних паперів до біржових операцій (лістінг). Котирування цінних паперів Біржові індекси. Біржовий бюлетень. 12
  Вступ 12
  2.1. Допуск цінних паперів до біржових операцій (лістінг) 12
  2.2. Котирування цінних паперів 15
  2.3. Біржові індекси. Біржовий бюлетень. 18
  Висновок 22
  Список використаної літератури 23
  3. Суть, види комісійно-посередницьких банківських операцій та їх характеристика. 24
  Вступ 24
  3.1. Сутність банківських операцій 24
  3.2. Види комісійно-посередницьких банківських операцій та їх характеристика 28
  Висновок 33
  Список використаної літератури 34

 • Імідж як психологічний феномен

  Вступ 3
  1. Загальне поняття іміджу як психологічного феномену 5
  2. Формування іміджу 6
  Висновок 14
  Література 15
 • Джерела права Галицько-Волинської землі

  Вступ 3
  1. Звичаї та Руська правда як джерела права Галицько-Волинського князівства 3
  2. Князівське законодавство 4
  3. Магдебурзьке право. 7
  4. Церковне законодавство. 8
  Висновок 8
  Список використаної літератури 9
 • Історія України


  1. Значення козацтва у боротьбі українського народу за національне і соціальне визнання 3
  2. Козацтво як державотворча сила 16
  Література 20

 • Контрольна з конфліктології

  Зміст

  Ситуація 1. 3
  Наш відділ займається оцінкою нерухомості. Моєю роботою була обробка і зведення даних, які я отримувала від агентів і представлення їх на аналіз начальнику відділу…
  Аналіз. 3
  Ситуація 2. 6
  Агенція-конкурент розповсюдила чутки про те, що наша агенція займається неправдивою оцінкою нерухомості, формує ціни на свій розсуд…
  Аналіз. 6

 • Логістика

  1. Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернативи та критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні 3

  2. Автоматизовані складські системи 8

  3. Техніка управління запасами "точно в срок" ("just-in-time") 14

  4. Організація інформаційної логістичної мережі в торговельних підприємствах 18

  Література 22
 • Державний фінансовий контроль

  5. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб ДФК та ревізованих підприємств та організацій. 3
  17. Завдання та основні напрями ревізії бюджетних установ. Нормативно-правова база. 8
  19. Контроль розрахунків за одержаними та виданими авансами. 11
  41. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 13
  53. Порядок складання основного акта ревізії. 17
  Задача 1. 20
  Постачальник Сидоров після повернення з відрядження в N .здав авансовий звіт на суму 45 грн. та прикладені до нього документи:
  посвідчення про відрядження зі штампами; виїхав з підприємства 12.07.,
  прибув в N... 13.07., виїхав з N... 17.07., прибув ні підприємство 19.07;
  квитанції з готелю за 13, 14 та 15.07. по 3 грн. за добу на 9 грн.
  Оклад постачальника 130 грн., вартість проїзду у вагоні 9 грн. в один кінець. Авансовий звіт затверджений у сумі 45 грн., виходячи з розрахунку відшкодування добових в розмірі 3% від з/плати, транспортних та квартирних витрат по факту. Скільки йому повинні заплатити?

  Задача 2. 23
  15 травня Іванову видано в підзвіт на господарські потреби 10 грн. До кінця травня він не звітувався за використані гроші і повертати їх в касу відмовляється. Що повинна зробити бухгалтерія?
  Список використаної літератури. 26

 • Контрольна робота з фінансів


  1. ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 3

  2. СКЛАД МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 11

  3. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ 21


  ЛІТЕРАТУРА 25

 • Контрольна робота міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

  1. Поняття грошових потоків підприємства та їх класифікація 3
  2. Економічна сутність активів підприємства та їх класифікація 10
  Література 17
 • Контрольна робота менеджмент

  1. Вплив зовнішнього середовища на методи управління фірмою 3
  2. Задачі менеджменту 9
  3. Фірма та суспільство 11
  Література 15
 • Немецкий контрольная

  Контрольна робота №1
  Варіант 1
  1. Прочитайте і перекладіть текст (1, 6, 11 абзаци).

  Die Architektur des Konsums
  1. SUPERMARKT- eine Welt aus Suppen-dosenwänden, Milchtütenmauern,
  Архітектура споживання
  1. Супермаркет – це світ, що складається зі стін консервованого супу в
  2. Складіть запитання за допомогою таких слів:
  1) Wann abreist die Bahn?
  3. Напишіть речення за допомогою нижче поданих слів:

  1. Supermarkt ist eine Welt aus Milchtütenmauern.
  4. Напишіть 7-10 речень, які стисло передають зміст тексту. Перекажіть їх по пам’яті.

  1. Eine Welt (Supermarkt) bringt uns immer wieder mehr zu nehmen, als wir
  5. За допомогою наданих лексичних одиниць утворіть речення, звертаючи увагу на відмінювання іменників та артиклів (sein в теперішньому часі).

  1. Das Fahrrad des Mannes ist modern.
  6. За допомогою наданих лексичних одиниць складіть речення. Зверніть увагу на відмінювання дієслів у теперішньому часі та префікси, що відокремлюються.

  1. Der Verkäufer meldet Besucher an.
  7. Складіть речення за допомогою наданих слів. Зверніть увагу на особливості відмінювання дієслів у теперішньому часі. До підкреслених членів речень поставте запитання. Визначте вид питального речення.

  1. Der Wärter füttert den Hund. Wen füttert der Wärter?
  8. Провідміняйте дієслова зі зворотним займенником в теперішньому часі (активний стан) та складіть з ними речення.
  • ich ziehe mich an
  9. Утворіть речення за допомогою наданих нижче слів та словосполучень, зверніть увагу на вживання модальних дієслів в теперішньому часі. Перекладіть українською мовою.
  10. До підкреслених слів поставте запитання.
  11. Перекладіть німецькою мовою. Зверніть увагу на вживання модальних дієслів.
  1. Я хочу піти зараз на пошту та відправити телеграму. - Ich will
 • Сучасний стан розвитку круїзного туризму та перспективи його розвитку

  ВСТУП 3
  1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ 5
  1.1. Поняття та класифікація (термінологія) круїзного туризму 5
  1.2. Етапи становлення та розвитку круїзного туризму 8
  1.3. Методологія розробки круїзного туру 11
  2 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОДНИХ КРУЇЗІВ (ПРАКТИКА) 16
  2.1. Географія поширення (країни та компанії) 16
  2.2. Розробка туру 20
  2.2.1. Схема та структура туру 20
  2.2.2 Особливості обслуговування під час круїзу (розміщення, харчування) 21
  2.2.3. Маркетингові аспекти туру 24
  2.2.4. SWOT- аналіз туру 27
  3 Проблематика та шляхи удосконалення круїзного туризму 32
  3.1. Проблеми та шляхи їх вирішення в круїному туризмі 32
  3.2. Узагальнення зарубіжного досвіду 38
  3.3. Потенціал України 42
  ВИСНОВКИ 46
  СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48
  ДОДАТКИ 51

 • ПСОРІАЗ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ І ПСИХОЛОГІЇ ПСОРІАЗУ 7
  1.1. Етіологія, патогенез та клінічна картина псоріазу 7
  1.2. Діагноз і лікування псоріазу 12
  1.3. Психологічні причини виникнення і профілактика псоріазу 16
  РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ХВОИХ НА ПСОРІАЗ 19
  2.1. Організація дослідження 19
  2.2. Діагностичний інструментарій дослідження 20
  2.3. Результати діагностичного дослідження та їх інтерпретація 24
  ВИСНОВОК 36
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
  ДОДАТКИ 41

 • Сутність кредиту та його форми


  ВСТУП 4


  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 5

  1.1. Необхідність та сутність кредиту 5
  1.2. Роль кредиту в економіці країни 9
  1.3. Функції кредиту в ринковій економіці 11
  1.4. Форми та види кредиту 13

  2. КРЕДИТНИЙ РИНОК ТА КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ 19

  2.1. Сутність та структура кредитного ринку 19
  2.2. Основи функціонування кредитного механізму 24

  3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 29

  3.1. Основні засади формування кредитної політики на 2008 рік 29
  3.2. Напрямки глобалізації кредитної системи України 33


  ВИСНОВКИ 38
  ЛІТЕРАТУРА 40

 • Форми державного правління

  Вступ 3
  1. Форма державного правління в структурі форми держави 5
  1.1. Поняття та елементи форми держави 5
  1.2. Поняття та ознаки форми державного правління 7
  2. Науково-практична характеристика форм державного правління 13
  2.1. Республіканська форма державного правління 13
  2.2. Монархія: ознаки, види 21
  Висновок 25
  Список використаної літератури 28
 • Логістика в туризмі

  1. Спільні риси (об'єднання) операційного менеджменту та логістики. 3
  2. Канали та методи збуту в логістичній системі підприємств туристичної індустрії. 7
  3. Документальне та інформаційне забезпечення транспортного маршруту в туризмі. 15
  Література 18
 • КР митне регулювання

  1. Концепція про єдиний митний тариф 3
  2. Поняття митного ліцензійного складу 6
  3. Вантажна митна декларація як основний документ оформлення 9
  Список літератури 14

 • Визнання шлюбу недійсним у міжнародному приватному праві

  Вступ 3
  1. Умови дійсності шлюбу 4
  2. Формальні умови дійсності шлюбу 5
  3. Матеріальні умови дійсності шлюбу 10
  4. Визнання шлюбів, укладених за кордоном 15
  Висновки 17
  Перелік використаної літератури
 • Основи охорони праці

  Вступ 2
  1. Принципи та завдання страхування від нещасного випадку на виробництві, їх значення для запобігання травматизму 3
  2. Навчання та пропаганда з питань охорони праці на підприємстві або закладі сфери туризму. Професійний добір для працівників, які виконують роботи підвищеної безпеки 6
  Висновок 10
  Література 11
 • ПАСПОРТ туристського маршруту

  Район подорожі: Полонина Красна (Карпати)
  Маршрут: з Усть-Чорна в Колочаву
  Сезонність:
  Зручні види транспорту:
  Гурток, секція, група, яка здійснила подорож:
  Час проведення подорожі
  Основна тема маршруту...
  СХЕМА МАРШРУТУ

 • Показники ставок та ефективності використання основних засобів

  Вступ 3
  1. Сутність основних засобів 4
  2. Показники забезпечення віфдтворення та стану основних засобів 6
  3. Показники ефективності використання основних фондів підприємства 11
  4. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 15
  Висновки 21
  Список використаних джерел 22

 • Техніка та технологія галузі

  1. Обробка отворів шліфуванням 4
  2. Лиття по виплавляємих моделях 9
  3. Біологічно активні добавки 16
  Використана література 18
 • Аналіз та планування операційних доходів підприємства


  Вступ 3
  1. Теоретичні основи планування доходів 5
  1.1 Зміст, завдання та методи фінансового планування 5
  1.2 Фінансова стратегія підприємства 11
  2. Організація планування доходів на ЗАТ «__» 15
  2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 15
  2.2. Аналіз фінансового-майнового стану компанії 20
  2.3 Розробка прогнозу обсягів реалізації продукції ЗАТ «__» 27
  2.4 Система оперативних фінансових планів підприємства їх взаємозв'язок та методика складання 30
  3. Шляхи покращення фінансового планування на ЗАТ «__» 38
  Висновок 43
  Список літератури 46
  Додатки 51

 • Розкрити поняття культури ділового спілкування

  Вступ 3
  Культура ділового спілкування 4
  Висновок 13
  Література 14
 • Конвенція про права дитини 1989


  Вступ 3
  1. Конвенція ООН про права дитини як міжнародний документ 5
  2. Визначення основних прав дитини в Конвенції ООН та особливості їх реалізації в Україні 7
  3. Механізми виміру ефективності дії Конвенції 19
  4. Проблеми реалізації положень Конвенції ООН про права дитини в Україні 22
  Висновки 26
  Бібліографія 28

 • Контрольна з фінансів

  План:
  1. Сутність податку на додану вартість. Порядок сплати податків в бюджет
  2. Форми і види кредиту, як використовуються в виробничо-господарській діяльності підприємства
  Задача . По даним підприємства визначити суму комунального податку,
  який сплачує підприємство (будь яке підприємство).
 • Податок з прибутку

  Вступ / 1. Платники податку на прибуток підприємства та об’єкти оподаткування / 2. Операції, що не об’єктами оподаткування / 3. Ставки податку, порядок його обчислення та сплати / 4. Відповідальність платників за правильність обчислення, своєчасність сплати податку і дотримання законодавства про оподаткування прибутку підприємств / Висновок / Використана література
 • Витрати виробництва з реалізації і випуску продукції

  Вступ / 1. Характеристика витрат з реалізації і випуску продукції (наданні послуг) / 2. Плануваня та управління витратами на підприємстві / Висновок / Використана література
 • Кредит як джерело фінансування капітальних вкладень

  Вступ / Розділ 1. Капітальні вкладення, джерело їх фінансування в умовах ринкової економіки / Розділ 2. Аналіз діючої системи кредитування підприємства в основні засоби / Розділ 3. Шляхи вдосконалення діючої системи довгострокового кредитування підприємств / Висновки / Список використаної літератри
 • Ужгород

  Вступ
  Розділ 1. Роль і значення Ужгорода в економіці Закарпатської області
  Розділ 2. Господарська оцінка ресурсної бази Закарпатської області
  Розділ 3. Населення і трудові ресурси та їх використання
  Розділ 4. Характеристика галузевої структури господарства
  Розділ 5. Характеристика невиробничої сфери
  Розділ 6. Стан навколишнього середовища і його охорона
  Розділ 7. Проблеми і перспективи розвитку Ужгорода
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Податкова система

  Вступ
  1. Економічна суть, функції та структура податкової системи
  2. Класифікація податків та платежів
  3. Удосконалення податкової системи
  Висновок
  Використана література
 • Емоції

  Вступ
  Розділ 1. Поняття емоційних явищ
  1.1. Поняття емоційних явищ у філогенезі
  1.2. Поняття емоційних явищ у онтогенезі
  1.3. Соціальний зміст емоцій
  Розділ 2. Феноменологія емоційних явищ
  2.1. Різноманітність емоційних явищ
  2.2. Поділ емоцій за функціональною ознакою
  2.3. Будова емоційних явищ за структурною ознакою
  Розділ 3. Властивості емоційних явищ
  Висновки
  Список використаної літератури


 • Речеві докази

  Вступ...................................................................................................................3
  1. Поняття судових доказів і доказування.......................................................4
  2. Речові докази як засіб доказування..............................................................8
  Висновок............................................................................................................14
  Використан література......................................................................................16


 • Дослідження аналізу і внутрішній аудит фінансового стану банку


 • Управління оборотним капіталом фірми і визначення потреби в короткостроковому кредиті

  Вступ...................................................................................................................3
  Розділ 1. Економічний зміст оборотного капіталу підприємства.................6
  1.1. Економічна суть і класифікація оборотного капіталу........................6
  1.2. Особливості управління оборотним капіталом підприємства.........11
  Розділ 2. Аналіз діючої системи управління оборотним
  капіталом підприємства...................................................................17
  2.1. Визначення потреби в оборотних коштах підприємства.................17
  2.2. Аналіз джерел формування оборотних коштів підприємства
  і їх оптимальний вибір.........................................................................20
  2.3. Банківський кредит як джерело формування
  оборотних коштів.................................................................................35
  2.4. Діюча система кредитування підприємств........................................40
  Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності управління
  оборотними коштами підприємства.................................................44
  Висновки.............................................................................................................53
  Список використаної літератури......................................................................55
  Додатки...............................................................................................................58


 • Проблеми держави і суспільства в працях Платона

  Вступ.3
  1. Проблема державного устрою....................................................................4
  2. Негативні форми правління за Платоном..................................................6
  3. Проблеми суспільної організації в працях Платона.................................9
  Висновок..........................................................................................................13
  Використана література..................................................................................14


 • Вплив системи електроної обробки даних на оцінку системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

  Вступ...................................................................................................................3
  Розділ 1. Поняття системи електронної обробки даних у
  бухгалтерському обліку.....................................................................5
  Розділ 2. Дослідження комп ютерних форм та систем,
  які застосовуються на підприємстві...............................................13
  Розділ 3. Вдосконалення інформаційного забезпечення
  бухгалтерського обліку на АТВТ Трембіта .................................26
  Висновки.............................................................................................................32
  Список використаної літератури......................................................................34
  Додатки................................................................................................................37


 • Розміщення продуктивних сил Греції

  Вступ 3
  1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Греції 5
  2. Історичні, природні, демографічні, екологічні передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Греції 7
  3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу Греції 14
  4. Територіальна структура господарства Греції 21
  5. Участь країни у міжнародному територіальному поділі праці та зовнішньоекономічних зв'язках 27
  6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Греції 31
  Висновки 36
  Список використаних джерел 38
  Додатки. Економічне районування Греції 41-43

  Метою роботи є дослідження і всебічний аналіз розвитку і розміщення продуктивних сил Греції.
  Об’єкт дослідження – продуктивні сили Греції.
  Предмет дослідження - розвиток і розміщення продуктивних сил Греції.
  Методи дослідження. Методологічною основою роботи стали наукові положення сучасної економічної теорії, праці вітчизняних вчених з питань раціонального природокористування і туристичного господарства, законодавчі та нормативні акти, якими врегульовані правовідносини в цій сфері.
  Структурно робота складається зі вступу, шести розділів, висновку, списку використаних джерел та додатку. В роботі наявні таблиці та діаграми

 • БУХОБЛІК

  1. Оцінка матеріальних цінностей при надходжєнні 3
  2. Облік руху коштів на поточному рахунку в банку 9
  3. На підставі яких документів надходять кошти за реалізацією продукції і виконання робіт 12
  ЛІТЕРАТУРА 14
 • Організація роботи менеджера вищої ланки керування при вирішенні кризових ситуацій

  Вступ. 3
  1. Визначення послідовності проведення заходів з подолання кризи 4
  2. Реалізація заходів щодо подолання кризи. 12
  Висновок. 16
  Література 19
 • Організація роботи менеджера при складанні бюджету продажів

  Вступ. 4
  1. Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання 5
  2. Поняття та приклад бюджету продажу. 6
  3. Організація роботи менеджера при складанні бюджету продажів. 7
  Література. 21
 • Контрольна робота державний фінансовий контроль

  1. Принципи і методи здійснення фінансового контролю 3
  2. Нормативно-правова база здійснення державного фінансового контролю 8
  3. Контроль за використанням коштів цільових програм за рахунок державного і місцевого бюджетів 13
  4. Контроль за правильністю розрахунків з бюджетами 15
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18
 • Контрольна робота з бухобліку

  1. Методи нарахування амортизації основних засобів 3
  2. Облік депонованої заробітної плати 9
  3. Який документ повинен оформити касир, щоб списати з каси депоновану заробітну плату? Зазначити бухгалтерські проведення за операціями. 13
  література 15

 • Категорія витрат як об’єкт дослідження контролінгу

  Вступ. 3
  1. Показники формування витрат виробництва 4
  2. Аналіз собівартості продукції за елементами затрат та статтями калькуляцій 7
  3. Аналіз затрат на 1 гривню товарної продукції (ТП) та прямих матеріальних витрат 10
  4. Аналіз прямих трудових витрат 12
  5. Аналіз витрат на обслуговування виробництва і управління 15
  Висновок 17
  Індивідуальне завдання № 1. Розробка бюджету підприємства. Вар. 4 18
  На підприємстві розпочата підготовка короткострокового фінансового плану на наступний рік. Вихідні припущення:
  - бюджет розробляється поквартально;
  - підприємство виробляє і продає один вид продукції;
  - податок на прибуток розраховується по спрощеній системі – прибуток розраховується за рік і рівномірно ділиться між кварталами.
  - Система бюджетів складається поквартально на основі даних про прогнозовані обсяги збуту продукції:
  Виконання роботи. 21
  Висновок. 26
  Література. 29
 • Основи конституційного права України

  1. Загальна характеристика Конституції України. 3
  2.Державна влада в Україні: 4
  3. Задача: Порушення законодавства про рекламу 9
  Список використаної літератури: 12
 • Концепція прав людини та її відображення в Конституції

  Вступ............................................................................................3
  Поняття прав людини.................................................................4
  Висновок......................................................................................9
  Використана література............................................................10
 • ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

  Вступ..............................................................................................................3
  1. Принципи і фактори розміщення галузей енергетики..........................5
  2. Структура встановлених потужностей електростанцій......................11
  3. Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики України........22
  Висновки......................................................................................................32
  Перелік посилань.........................................................................................35
  Додатки.........................................................................................................37
 • Римське цивільне право

  Вступ 3
  1. Джерела римського цивільного права 4
  2. Майнові відносини подружжя 14
  ВИСНОВОК 18
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 19
 • ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві 6
  Розділ 2. Правове становище і повноваження захисника у кримінальній справі 12
  Розділ 3. Процесуальні аспекти участі захисника у кримінальній справі 24
  ВИСНОВКИ 27
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29
 • ПРОДУКТИВНІ СИЛИ СХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

  Вступ....................................................................................................................3
  1. Особливість географічного розташування та природно-кліматичних умов Східного економічного району..... 5
  2. Характеристика розвитку промисловості та сільського господарства Східного економічного району....10
  3. Демографія, ринок праці та доходи населення Східного економічного району......... 21
  4. Сучасний стан розвитку торгівлі, транспорту, фінансів, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності Східного економічного
  району....... 29
  Висновки............................................................................................................36
  Перелік посилань...............................................................................................38
  Додатки...............................................................................................................40

Документы 51 - 100 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019