От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Захист прав юридичних та фізичних осіб за кордоном

  ВСТУП 3
  1. Поняття міжнародного цивільного процесу та його джерела 4
  2. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі 8
  ВИСНОВОК 14
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНУ ДЕРЖАВИ

  ВСТУП 3
  1. Поняття та ознаки органу держави 5
  2. Повноваження та класифікація органів держави 7
  ВИСНОВОК 14
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • Місцеві податки та їх збори

  ВСТУП 3
  1. Основи місцевого оподаткування 4
  2. Комунальний податок 6
  3. Податок з реклами: організація нарахування та сплати 9
  4. Місцеві збори 10
  Висновки 14
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
  ДОДАТКИ 16
 • ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ КЕРІВНИЦТВА

  ВСТУП 3
  1. Поняття загальної функції керівництва 4
  2. Поняття стилю керівництва 13
  3. Модель взаємодії керівника з підлеглим 16
  ВИСНОВКИ 23
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 25
 • Податок на прибуток

  ВСТУП 3
  1. Платники податку 4
  2. Об'єкт оподаткування 7
  3. Ставка податку 12
  4. Відповідальність платників податку 15
  ВИСНОВКИ 17
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 19
 • ВИДИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

  ВСТУП 2
  Розділ 1. Проблеми визначення складу злочину в теорії кримінального права 2
  Розділ 2. Поняття і значення складу злочину 2
  Розділ 3. Види складів злочину 2
  ВИСНОВКИ 2
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 2
 • ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

  ВСТУП 3
  1. Фінансовий план на підприємстві: його роль і значення в ринкових умовах господарювання 4
  2. Аналіз діючої системи складання і виконання фінансового плану 10
  3. Деякі шляхи вдосконалення планування в сучасних умовах 16
  ВИСНОВКИ 20
  Використана література 22
 • Держава і право в Україні початку 20 ст

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Суспільний лад на початку ХХ ст. 4
  Розділ 2. Особливості державного управління на українських землях 14
  Розділ 3. Розвиток правової системи 24
  ВИСНОВКИ 33
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
 • ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття організаційних змін на підприємстві 5
  Розділ 2. Система управління організаційними змінами 12
  Розділ 3. Подолання опору персоналу до організаційних змін 19
  Висновки 26
  Список використаної літератури 28
 • СУДЖЕННЯ

  1. Загальна характеристика судження 3
  2. Формалізація суджень і її значення для інтенсифікації логічного аналізу по справі 8
  Задачі 12
  Використана Література 17
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  ВСТУП 3
  1. Релігійні організації як юридичні особи 4
  2. Аналіз Закону "Про свободу совісті та релігійні організації" 8
  3. Спеціальна правоздатність релігійних організацій 10
  Висновки 16
  використанА літературА 17
 • ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

  Вступ 3

  Розділ 1. Поняття фінансування комерційних проектів. Основні види фінансування 5

  Розділ 2. Власні фінансові ресурси підприємства як джерело фінансування комерційних проектів 10

  Розділ 3. Фінансування комерційних проектів за рахунок позичкового капіталу 20

  ВИСНОВКИ 27

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 5
  Розділ 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види 11
  Розділ 3. Система господарського законодавства 17
  ВИСНОВКИ 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

  Вступ 3
  Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання 5
  1.1. Поняття витрат на виробництві 5
  1.2. Організаційно-економічна модель аналізу витрат виробництва та собівартості продукції 14
  Розділ 2. Аналіз управління витратами на підприємстві 16
  2.1. Аналіз собівартості та витрат на гривню товарної продукції 16
  2.2. Аналіз структури витрачання коштів на підприємстві 22
  Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління витратами на підприємстві 24
  3.1. Фактори оптимізації витрат виробництва 24
  3.2. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами виробництва і собівартістю продукції 27
  ВИСНОВКИ 36
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
  ДОДАТКИ 40
 • Примусові заходи медичного характеру та межі їх застосування

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види 5
  Розділ 2. Особи до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру 13
  Розділ 3. Судова практика застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування 28
  ВИСНОВКИ 38
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
 • ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ІМІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

  Вступ 3
  Розділ 1. Особливості розвитку світових міграційних процесів 5
  1.1. Напрямки сучасних міграційних процесів 5
  1.2. Регулювання міжнародної міграції робочої сили 8
  Розділ 2. Проблеми трудової еміграції в Україні 12
  2.1. Розвиток міграційних процесів в Україні 12
  2.2. Аналіз еміграційних процесів 18
  Розділ 3. Проблеми територіального розміщення трудових ресурсів України та перспективи їх вирішення 27
  Висновки 30
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
  Додатки 34
 • ВИДИ СТИМУЛЮВАННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  Вступ 3
  Розділ 1. Суть і роль стимулювання праці та мотивації як загальної функції менеджменту 5
  1.1. Суть мотивації та стимулювання, їх основні елементи 5
  1.2. Стимулюючі засоби та їх вплив на ефективність керування людськими ресурсами на прикладі туристичного підприємства
  "Подорож-тур" 9
  Розділ 2. Дослідження стимулювання праці співробітників туристичного підприємства "Подорож-тур" 13
  2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства "Подорож-тур" 13
  2.2. Аналіз використання трудових ресурсів 15
  2.3. Діагностика мотиваційних засобів, що застосовуються на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 18
  Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення стимулювання праці на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 23
  3.1. Недоліки в мотивуванні та стимулюванні працівників 23
  3.2. Шляхи поліпшення стимулювання праці 24
  Висновки 28
  Список використаної літератури та джерела 31
  Додатки 33
 • Забруднення навколишнього середовища і конфлікт права власності

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Економічне вирішення екологічних проблем у світі 5
  Розділ 2. Вплив виробництва на навколишнє середовище. Конфлікт права власності 10
  Розділ 3. Екологічна безпека - як об'єкт регіональної політики 16
  ВИСНОВКИ 31
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
  ДОДАТКИ 37
 • ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та види громади 6
  1.1. Поняття громади та основні принципи економічного розвитку громади 6
  1.2. Залучення та участь громади у економічному розвитку громади 18
  Розділ 2. Капітал громади 18
  Розділ 3. Особливості організації та проведення дослідження шляхом участі 52
  3.1. Планування шляхом участі 52
  3.2. Дослідження шляхом участі 57
  ВИСНОВКИ 73
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 77
 • ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬСКОЇ ОБЛАСТІ

  ВСТУП 3
  1. Загальна характеристика Тернопільського регіону 5
  2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу Тернопільського регіону 8
  3. Оцінка природно-ресурсного потенціалі тернопільського регіону 17
  Висновки 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
  ДОДАТКИ 30
 • Забруднення навколишнього середовища і конфліктправа власності

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Економічне вирішення екологічних проблем у світі 7
  Розділ 2. Вплив виробництва на навколишнє середовище і його соціально-економічні наслідки 12
  Розділ 3. Екологічна безпека - як об'єкт регіональної політики 19
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
  ДОДАТКИ 42
 • ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

  ВСТУП 3
  1. Конституцiйний статус Президента України як глави держави 5
  2. Поняття глави держави та його мiсце в механiзмi державної влади 9
  3. Компетенцiя Президента України 17
  4. Порядок обрання Президента України 22
  5. Конституцiйнi пiдстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України 30
  ВИСНОВОК 42
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44
 • ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  вступ 3
  1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці 4
  2. Методи забезпечення трудової дисципліни 7
  3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 10
  4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків 15
  5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов`язків. Поняття дисциплінарного проступку 18
  ЗАДАЧІ 28
  ВИСНОВКИ 33
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 35
 • Референдум в системі безпосередноьї демократії

  Вступ
  Розділ 1. Референдуми і його форми
  1.1. Право на участь у референдумі
  1.2. Види референдумів
  Розділ 2. Процедура референдума
  2.1. Формула референдуму
  2.2. Визначення результатів референдуму
  2.3. Правові наслідки референдуму
  Розділ 3. Конституційний контроль за виборами і референдумами
  Висновки
  Список використаної літератури
 • Затрати

  Вступ / 1. Сутність та основи побудови / 2. Варіанти простого нагромадження затрат / 3. Варіант нормативного методу обліку затрат (стандарт кост) / Висновок / Використана література
 • Формування регіональних структур управління в Україні

  Вступ / Розділ 1. Підприємство, галузь і територія як об’єкти управління / Розділ 2. Новий тип економічних відносин між підприємствами, галузями і територіями / Розділ 3. Становлення системи регіонального управління територіями / Висновки / Список використаної літератури
 • Аналіз забезпечення та використання трудових ресурсів

  Вступ / 1. Показники і методи вимірювання продуктивності праці / 2. Планування продуктивності праці / 3. Аналіз чисельності працівників / 4. Аналіз заробітної плати / Висновок / Використана література
 • Виробництво і проблеми збереження навколишнього середовища

  Вступ..................................................................................................................3
  Розділ 1. Виробництво – як основна продуктивна сила країни....................5
  Розділ 2. Підприємство – основна ланка виробничого процесу.................10
  Розділ 3. Вплив виробництва на навколишнє середовище і його соціально-економічні наслідки............................................15
  Висновки...........................................................................................................26
  Список використаної літератури.....................................................................28


 • Влияние социальных, эмоциональных и когнитивных факторов на формирование предрасудков

  Вступление.3
  Раздел 1. Сущность предрассудков..6
  1.1. Понятие предрассудков.6
  1.2. Расовые предрассудки...8
  1.3. Гендерные предрассудки.10
  Раздел 2. Влияние социальных, эмоциональных, когнитивных
  факторов на формирование предрассудков..16
  2.1. Социальные источники предрассудков..16
  2.2. Эмоциональные источники предрассудков....23
  2.3. Когнитивные источники предрассудков.28
  Выводы...35
  Список использованной литературы...37
  курсова
 • Речеві докази. Зупинення досудового розслідування

  1. Речові докази, їх поняття та види................................................................4
  2. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового
  розслі­дування.................................................................................................6
  3. Задача............................................................................................................11
  4. Скласти постанову про порушення кримінальної справи.......................12
  Використана література...................................................................................15


 • Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров я населення.

  Вступ....................................................................................................................3
  Розділ 1. Наркоманія як негативне соціальне явище......................................6
  Розділ 2. Кримінально-правова характеристика злочинів в
  сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
  речовин, прекурсорів .......................................................................18
  Розділ 3. Теоретичні і практичні проблеми боротьби із наркоманією.42
  Висновки.............................................................................................................73
  Список використаної літератури......................................................................76


 • Виробництво і проблеми збереження навколишнього середовища.

  Вступ.....................................................................................................................3
  1. Виробництво – як основа продуктивних сил країни...............................5
  2. Підприємство – основна ланка виробничого процесу..........................12
  3. Вплив виробництва на навколишнє середовище і його
  соціально-економічні наслідки................................................................18
  Висновки..............................................................................................................30
  Список використаної літератури.......................................................................33
  Додатки................................................................................................................36


 • ЗЛОЧИННІ ПОСЯГАННЯ НА ЕКОЛОГІЮ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

  Вступ 3
  1. Кримінологічна характеристика екологічної злочинності 4
  2. Причини та умови екологічної злочинності 11
  3. Загальна та спеціальна профілактика екологічної злочинності 15
  Висновки 18
  Використана література 20
 • ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

  Вступ...........................................................................................................3
  1. Поняття господарського товариства....................................................4
  2. Реєстрація господарських товариств....................................................6
  3. Управління господарськими товариствами та припинення їх діяльності......8
  Висновки....................................................................................................11
  Використана література............................................................................12
 • Сільське господарство в Закарпатській області

  Вступ...................................................................................................................3
  Розділ 1. Природні умови розвитку сільського господарства в Закарпатті.................................................................5
  Розділ 2. Характеристика галузей сільського господарства........................11
  Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку сільського господарства Закарпатської області...............................................20
  Висновки...........................................................................................................24
  Список використаної літератури....................................................................26
  Додатки..............................................................................................................29
 • ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  ВСТУП 4
  Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні 6
  Розділ 2. Повноваження місцевих органів самоврядування 14
  Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування 28
  ВИСНОВКИ 34
  Список використаної літератури 36
 • Податкове право

  1. Податок з фізичних осіб і його сутність. Порядок розрахунку цього податку 3
  2. Види обов'язкових платежів та їх характеристика 7
  3. Податкове право та його сутність 11
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14
 • ЗЛОЧИННІСТЬ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ

  Вступ 3
  Розділ 1. Кримінологічна характеристика та особливості злочинності нелегальних мігрантів 5
  Розділ 2. Причини злочинності нелегальної міграції 16
  Розділ 3. Попередження злочинності нелегальних мігрантів 19
  Висновки 28
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • Трудові спори щодо грошових вимог

  ВСТУП 3
  Трудові спори щодо грошових вимог 4
  ВисновОК 16
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 17
 • Виконання арбітражних рішень

  ВСТУП 3
  1. Винесення арбітражного рішення та припинення розгляду. Оспорювання рішення 4
  2. Визнання та виконання арбітражних рішень 8
  ВИСНОВОК 10
  Використана література 11
 • Алкоголізм

  ВСТУП 3
  1. Поняття алкоголю 4
  2. Алкоголізм 6
  ВИСНОВОК 11
  Використана література 12
 • Відшкодування роботодавцем моральної шкоди заподіяної працівникові

  ВСТУП 3
  1. Поняття та класифікація моральної шкоди 4
  2. Умови настання відповідальності за заподіяну моральну шкоду 7
  3. Правові питання відшкодування моральної шкоди 13
  ВИСНОВОК 15
  використана література 16
 • ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА

  Вступ 3
  1. Предмет і методи політології 5
  2. Закони, категорії та функції науки про політику 13
  3. Місце політології у системі знань про суспільство 18
  Висновок 23
  Використана література 24
 • ПРАВОВА ТА ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА

  Вступ 3
  Розділ 1. Поняття та значення правомірної поведінки 5
  Розділ 2. Види правомірної поведінки 12
  Розділ 3. Загальна характеристика антиправомірної поведінки 17
  Висновки 24
  Список використаної літератури 26
 • Трудові спори щодо дисциплінарних звільнень працівників

  ВСТУП 3
  1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення 4
  2. Трудові спори щодо дисциплінарної відповідальності за трудовим правом 7
  ВИСНОВОК 15
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та види служби та службовців 5
  Розділ 2. Правове регулювання праці державних службовців 13
  Розділ 3. Особливості правового статусу посадових осіб 26
  Висновки 32
  Список використаної літератури 35
 • ГАРАНТІЇ ПРАВ ОСОБИ

  Вступ 3
  Розділ 1. Основні права людини і громадянина 5
  Розділ 2. Національний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина 9
  Розділ 3. Уповноважений з прав людини в національному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина 14
  Розділ 4. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод 20
  Висновки 25
  Список використаної літератури 28
 • Вхаємозвязок психології праці із іншими дисциплінами. Підходи і методи професіограми

  Вступ 3
  1. Взаємозв'язок психології праці із іншими дисциплінами 4
  2. Підходи і методи професіограми 8
  ВИСНОВОК 11
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 12
 • ПОРІВНЯТИ ДЕМОКРАТІЮ ТА ТОТАЛІТАРНУ ВЛАДУ

  ВСТУП 3
  1. Поняття демократії 4
  2. Особливість тоталітарного режиму та його відмінність від демократії 11
  ВИСНОВОК 17
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 18
 • КОНФЛІКТИ У ГРУПАХ, ПРОФІЛАКТИКА І ПОДОЛАННЯ

  ВСТУП 3
  1. Соціальна характеристика групових конфліктів 5
  1.1. Визначення та класифікація конфліктів 5
  1.2. Структурні характеристики конфлікту 9
  1.3. Причини виникнення та типологізація групових конфліктів 13
  1.4. Методи керування та наслідки виникнення групових конфліктів 18
  2. Вплив стратегії поведінки в конфлікті у лідерів на спосіб вирішення конфліктів 21
  2.1. Обґрунтування вибору методик (опис методик) 21
  2.2. Процедура дослідження 22
  2.3. Результати дослідження. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 23
  ВИСНОВКИ 26
  ЛІТЕРАТУРА 27
  ДОДАТКИ 29

Документы 51 - 100 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2017