От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Поняття та види служби та службовців 5
  Розділ 2. Поняття та принципи державної служби 11
  Розділ 3. Правове регулювання державної служби 13
  Розділ 4. Особливості правового статусу посадових осіб 26
  Висновки 32
  Список використаної літератури 35
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Міжнародні тенденції у розвитку бухгалтерської професії 5
  Розділ 2. Вимоги до якісної підготовки бухгалтера 11
  Розділ 3. Сертифікація бухгалтерів 15
  Розділ 4. Автоматизація робочого місця бухгалтера 22
  ВИСНОВКИ 30
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
 • РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ У ФОРМУВАННІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Теоретичні основи світового ринку в системі світогосподарських зв'язків 6
  Розділ 2. Характерині риси світового ринку на сучасному етапі 16
  Розділ 3. Перспективи вдосконалення міжнародних економічних відносин на світовому ринку 20
  ВИСНОВКИ 38
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
  ДОДАТКИ 44
 • ВИДИ СТИМУЛЮВАННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  Вступ 3
  Розділ 1. Суть і роль стимулювання праці та мотивації як загальної функції менеджменту 5
  1.1. Суть мотивації та стимулювання, їх основні елементи 5
  1.2. Стимулюючі засоби та їх вплив на ефективність керування людськими ресурсами на прикладі туристичного підприємства
  "Подорож-тур" 9
  Розділ 2. Дослідження стимулювання праці співробітників туристичного підприємства "Подорож-тур" 13
  2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства "Подорож-тур" 13
  2.2. Аналіз використання трудових ресурсів 15
  2.3. Діагностика мотиваційних засобів, що застосовуються на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 18
  Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення стимулювання праці на туристичному підприємстві "Подорож-тур" 23
  3.1. Недоліки в мотивуванні та стимулюванні працівників 23
  3.2. Шляхи поліпшення стимулювання праці 24
  Висновки 28
  Список використаної літератури та джерела 31
  Додатки 33
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ РОЗШИРЕННЯ НАТО НА СХІД

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Створення Північноатлантичного Альянсу 9
  1.1. Історія створення НАТО 9
  1.2. Етапи реформування Організації Північноатлантичного Договору 16
  Розділ 2. Співробітництво НАТО та країн Східної Європи 23
  2.1. Вплив Росії на взаємовідносини НАТО із країнами Центрально-Східної Європи 23
  2.2. Сучасне геополітичне значення НАТО 39
  Розділ 3. Відносини НАТО-Україна: перспективи членства 47
  3.1. Співпраця України із НАТО 47
  3.2. Розвиток і нинішній стан відносин Україна-НАТО 58
  3.3. Перспективи національного ОПК у разі вступу України до НАТО 62
  Висновки 66
  Список використаної літератури 71
  ДОДАТКИ 75
 • ПРАВОВА ДЕРЖАВА

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Сутність правової держави 5
  Розділ 2. Основні ознаки та принципи правової держави 14
  Розділ 3. Шляхи формування правової держави в Україні 32
  Висновки 36
  Список використаної літератури 38
 • ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

  ВСТУП 3
  Розділ 1. Географія і природний потенціал київського регіону 5
  Розділ 2. Характеристика природно-рекреаційних ресурсів Києва 8
  2.1. Історичні природно-рекреаційні ресурси міста Києва 8
  2.2. Сучасні проблеми розвитку природної рекреації у місті Києві 14
  Розділ 3. Перспективи розвитку природно-рекреаційних ресурсів приміської зони Києва 19
  Розділ 4. Проблеми забруднення навколишнього середовища Київщини 23
  Висновки 28
  Список використаної літератури 30
  Додатки 32
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ВИМАГАННЯ.

  вступ 3
  Розділ 1. Загальна характеристика злочинів проти власності 5
  Розділ 2. Кримінально-правова кваліфікація вимагання за Кримінальним кодексом України 20
  Розділ 3. Проблеми кваліфікації вимагання та відмежування від суміжних складів злочинів 57
  ВИСНОВОК 73
  СПИСОК використанОЇ літературИ 76
 • РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

  Вступ 3
  Розділ 1. Економічна суть і поняття фінансового ринку 5
  Розділ 2. Фінансовий ринок та динаміка його розвитку в Україні 13
  Розділ 3. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку 24
  Висновки 30
  Список використаної літератури 33
  ДОДАТОК 36
 • Кр аудит

  1. Аудиторські докази (свідчення) та методи їх отримання 3
  2. Дослідження та оцінка стану бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю 10
  Список використаної літератури 16
 • Кр аудит

  1. Помилки і шахрайство в аудиті та їх суттєвість 3
  2. Робоча та звітна документація аудитора 8
  Список використаної літератури 17

 • Особливості і методика експертної оцінки

  1. Система аудиту його нормативні законодавче обгрунтування і методика дослідження операцій під час аудиту. 3
  2. Сутність експертних оцінок до теми і її роль в системі аудиту. 7
  3. Документальне забезпечення і методика здійснення експертної оцінки. 9
  4. Оформлення результату експертної оцінки. 10
  Список використаної літератури 13

 • Бюджетний дефіцит в умовах перехідної економіки

  Вступ 2
  1. Теоретичні засади бюджетного дефіциту 4
  1.1. Дефіцит державного бюджету: основні поняття і причини виникнення 4
  1.2. Джерела покриття бюджетного дефіциту 11
  2. Бюджетна політика в Україні 17
  2.1. Управління бюджетним дефіцитом в перехідній економіці 17
  2.2. Фінансування державного дефіциту в Україні 24
  3. Напрями збалансування державного бюджету України та шляхи подолання його дефіциту 27
  3.1. Зарубіжний досвід оптимізації бюджетного дефіциту 27
  3.2. Основні проблеми та шляхи подолання дефіциту державного бюджету в Україні 33
  Висновки 41
  Список використаної літератури 43-47
 • Державність та право України в період української національної революції 17 ст.

  Вступ 2
  1. Загальна характеристика періоду 4
  2. Формування української державності 5
  2. Державний лад на Україні в ХVІІ столітті 13
  3. Суспільний лад 16
  4. Державний устрій 21
  5. Правова система на українських землях 29
  Висновки 37
  Список використаної літератури: 39

 • Контрольна робота девіантологія

  Завдання 1. Агресія та агресивна поведінка. Види, форми, ознаки агресивної поведінки. Вікові та гендерні особливості агресивної поведінки. Діагностика агресивної поведінки. 3
  Завдання 2. Створіть словник основних психологічних термінів до теми «Делінквентна поведінка» 6
  Завдання 3 7
  Завдання 3.1. Прочитайте розділ ІІ (Детерминация отклоняющегося поведения» (у книзі Е.В. Змановская «Девиантология (психология отклоняющегося поведения». – М.: Издательский центр «Академія». 2006. – С.40-81). Знайдіть в особистому досвіді яку-небудь форму небажаної поведінки, що властива вам та проаналізуйте її за схемою (Додаток 1). 7
  Завдання 3.2. Виміряйте вашу готовність (схильність) до реалізації різних форм девіантної поведінки за допомогою опитувальника (Склонность к отклоняющемуся поведению (СОП)» (Додаток 2) 8
  Завдання 3.3. Доведіть, що паління цигарок є (або ні) формою девіантної поведінки. 9
  Список використаної літератури 11
 • Практична частина диплдомної роботи

  РОЗДІЛ 3. Методика та організація аналізу на малих підприємствах 1
  3.1. Мета, задачі, методичні прийоми фінансового аналізу на малому підприємстві ПП „К.І.К.” 1
  3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „К.І.К.” 10
  РОЗДІЛ 4. Організація контролю фінансово-господарської діяльності малого підприємства ПП „К.І.К.” 32
  4.1. Мета, задачі, основні методичні прийоми внутрішнього контролю на малому підприємстві ПП „К.І.К.” 32
  4.2. Організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „К.І.К.” 44
  Висновки і пропозиції 54
  Список використаних джерел 57
  Додатки 61

 • Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 6
  1.1. Поняття податку та сутність розрахунків за податками як об'єкту обліку 6
  1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 22
  РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 26
  2.1. Загальна побудова обліку розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 26
  2.2. Особливості обліку розрахунків за податком на прибуток 30
  2.3. Особливості обліку розрахунків за податком на додану вартість 41
  2.4. Особливості обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 55
  РОЗДІЛ 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 65
  3.1. Загальна концепція аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 65
  3.2. Методика аудиту розрахунків по податку на прибуток 71
  3.3. Методика аудиту розрахунків по податку на додану вартість 74
  3.4. Методика аудиту розрахунків по податку з доходів фізичних осіб 76
  ВИСНОВКИ 79
  Список використаних джерел 82
  Додатки 86

 • Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

  Предмет: світовий ринок
  Вид роботи: практична робота

  Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки 2
  Кон’юнктурне дослідження ринку великої побутової техніки в Україні 10
  Список використаної літератури: 15

 • Контрольна робота державне регулювання економіки

  1. Суть правового державно-економічного регулювання 3
  2. Законодавча база правового регулювання 5
  2. Адміністративні методи державного регулювання економіки 6
  4. Система адміністративних регуляторів (важелі) ліцензії, квоти, стандарти, норми, санкції 7
  5. Сфера застосування адміністративних методів регулювання економіки 9
  Список використаної літератури 15

 • Особливості динаміки реальних доходів основних соціальних верств населення України

  Вступ 3
  1. Сучасна соціальна політика в Україні 5
  2. Доходи та витрати населення за вересень-грудень 2007 р. 14
  Висновки 18
  Література 20
 • Право міжнародних договорів

  1. Джерела права міжнародного договору. 2
  2. Правосуб'єктність у Праві міжнародного договору. 8
  3. Принцип універсальності в Праві міжнародних договорів. 14
  4. Тлумачення ст. 3 Віденської конвенції про право міжнародних 18
  договорів 1969р. 18
  5. Утворення та дії інституту застережень в Праві 19
  міжнародних договорів. 19
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22

 • Економ аналіз тур підприємств

  1. Аналіз обсягу виробництва та виручки від реалізації продукції (послуг) на туристичному підприємстві 3
  2. Аналіз платоспроможності туристичного підприємств 16
  Задача. 21
  Проаналізувати дебіторську заборгованість. Визначити склад та розміри дебіторської заборгованості. Зробити висновки.
  Література 23
  Додаток 1 Баланс підприємства 25
 • Економіка підприємства

  1. Сутність та види ємності ринку послуг готельно-ресторанного господарства, методика її визначення……………………………..3
  2. Стратегія та прядок управління обсягом реалізації послуг в підприємствах готельно-ресторанного господарства……………6
  3. Завдання 5………………………………………………………….12
  Вихідні дані наведені у таблиці 3.1...
  4. Практичне завдання 3……………………………………………..13
  Для аналізу кількісних та якісних показників підприємства скористаємося таблицями 4.1. «Баланс», 4.2. «Звіт про фінансові результати»...
  5. Тестове завдання 5………………………………………………...25
  1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ресторану характеризує:
  2. Назвіть форми прямих інвестицій:
  3. Виберіть найбільш ефективний інвестиційний проект за значенням індексу прибутковості (ІП):
  4. Що розуміється під поняттям “чистий прибуток” підприємств готельно-ресторанного бізнесу?
  5. Доход від володіння корпоративними правами готелю – це:
  6. Назвіть форми фінансових інвестицій готелю:
  7. Про зниження платоспроможності готелю свідчить:
  8. Який з видів прибутку характеризує його купівельну спроможність?
  9. При застосуванні відрядно-преміальної оплати праці робітників до якого виду витрат слід віднести витрати готельного підприємства на державне соціальне страхування?
  10. Назвіть, які з форм регулювання оплати праці не є функцією державних органів:

  6. Перелік літератури………………………………………………...28
 • Економіка підприємства

  1. Нормування виробничих запасів як важливий елемент управління ними. 3
  2. Показники рентабельності та ресурсовіддачі. Поняття ефективності використання ресурсів підприємства. 8
  Задача 14
  За звітними даними собівартість товарної продукції становила 74000 грн., питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26%, матеріальних затрат - 48%. На плановий період передбачено досягти збільшення продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої з/п -на 1% зі зниженням матеріальних затрат на 4%. Вияснити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді?
  Література 16
 • Економіка підприємства

  1. Нормування виробничих запасів як важливий елемент управління ними 3
  Вступ 3
  1.1. Управління виробничими запасами 4
  1.2. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів 8
  Висновок 12
  Список використаної літератури 13
  2. Показники рентабельності та ресурсовіддачі. поняття ефективності використання ресурсів підприємства 14
  Вступ 14
  2.1. Показники рентабельності та ресурсовіддачі 15
  2.2. Ефективність використання ресурсного потенціалу 17
  Висновок 23
  Список використаної літератури 24

 • Організаційно – психологічні передумови ефективності Піару

  Вступ 3
  1 Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу підприємства 4
  2 Стратегії ефективності паблік рілейшенз 7
  Висновки 15
  СПисок літератури 17

 • Кр екологічне право

  1. Моніторинг навколишнього середовища: суб'єкти, об'єкти, зміст 3
  2. Зміст права природокористування, підстави його виникнення, зміни та припинення 15
  Список літератури 24

 • Кр екологія

  1. Еволюція взаємовідносин людини та довкілля. 3
  2. Класифікація забруднень біосфери. Матеріальні та енергетичні забруднення. 6
  3. Екологічний вплив ТЕС. 9
  4. Природні ресурси України, відновлення та раціональне використання. 11
  Список використаної літератури 16

 • Економічний аналіз діяльності тур підприємств

  1. Загальний та факторний аналіз динаміки обсягу випуску продукції (надання послуг) в асортиментному розрізі. 3
  2.Оцінка ефективності використання власного та позикового капіталу. Ефект фінансового важеля. 6
  Задача 12
  Проаналізувати показники технічного стану основних засобів підприємства.
  виходячи з наведених у таблиці даних.
  Аналіз зносу основних засобів у ВАТ «Готель Славутич» в 2000 році…
  Список літератури 13
 • Види реструктуризації та їх характеристика

  Вступ 3
  1. Сутність та необхідність проведення реструктуризація 4
  2. Види та етапи реструктуризації 8
  Висновок 12
  Список використаної літератури 13

 • Економіка туристичного підприємства

  1. Попередній огляд результатів діяльності туристичного підприємства. 3
  2. Модель побудови плану туристичного підприємства. 7
  Література 12
 • Економіка і організація діяльності фірми

  1. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні і шляхи їх подолання 3
  2. Самофінансування і управління власним капіталом підприємства 14
  Література 22
 • Економіка і організація діяльності фірми

  1. Функції і засоби державного регулювання діяльності підприємств і підприємництва в Україні 3
  2. Ліквідаційна процедура в процесі провадження справи про банкрутство підприємства 12
  Література 20

 • Економіка підприємства

  1. Підприємство як статутний суб'єкт господарювання 2
  2. Методи узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства 8
  Список літератури 15
 • Економіка праці

  1. Соціально-економічна категорія «ринок праці». 2
  2. Методи вимірювання продуктивності праці. 9
  3. ЗАДАЧА. 15
  Визначте середній рівень виконання норм виробітку за умови, що 12 робітників виконали норми лише на 90%, 85 – на 100%, 70 – на 127%, 30 – на 156%.
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16
 • Кр економічна теорія

  1. Позитивна і нормативна економіка 3
  2. Пропозиція, її сутність та формування. Закон пропозиції 8
  3. Класифікація робочої сили і визначення статусу безробітного 11
  Список використаної літератури 17

 • Економіка туристичного підприємства

  1. Оптимізація експлуатаційної програми готелю. 3
  2. Фактори, що впливають на рівень валового доходу в підприємствах 11
  харчування. 11
  Література 20
 • Контрольна робота економіка тур підприємства

  1. Виробнича програма підприємства харчування, структура планування 3
  2. Техніко-економічні показники роботи транспортних засобів 10
  Задача 15
  Визначити втрату основними фондами їх споживчої вартості (фізичний знос), а також їх невідповідність сучасним вимогам (моральний знос), якщо:
  1. Первісна вартість будівлі - 2500 (млн. грн.)
  2. нарахована сума амортизації 900 (млн. грн.)
  3. витрати виробництва нових основних фондів - 5800 (млн. грн.)
  4. витрати виробництва діючих основних фондів - 3600 (млн. грн.)
  Список літератури 18
 • Економіка і організація інноваційної діяльності. ПРАКТИЧНА РОБОТА

  Вступ
  1. Аналіз кадрової складової науково-технічного потенціалу підприємства (Державне підприємство)
  2. Аналіз матеріально-технічної складової підприємства
  3. Аналіз інформаційної складової підприємства
  4. Аналіз організаційної складової підприємства
  5. Аналіз фінансової складової підприємства
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Сутність та необхідність запасів для підприємств. Практичне завдання: Варіант 9.

  1. Сутність та класифікація запасів 3
  2. Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів 10
  3. Задача 16
  В умовах ринкової економіки головним фактором впливу на обсяги виробництва є попит. Обсяг попиту на продукцію виробництва визначається, як загальна кількість продукції, яку бажають придбати споживачі продукції за одиницю часу при визначених умовах (детермінантах попиту). Функція залежності обсягу попиту від основних детермінантів має вигляд:...
  Список використаної літератури 20
 • Еквівалентність перекладу

  Вступ. 3
  Еквівалент. 3
  Аналог. 5
  Описовий переклад. 7
  Література. 9

 • Облік собівартості готової продукції

  Вступ 2
  1. Організаційно-економічна суттєвість задачі. 6
  2. Характеристика вихідної (результативної) інформації. 7
  3. Характеристика вхідної інформації. 9
  Перелік і опис вихідних повідомлень наданий в таблиці 2.
  4. Алгоритм розв‘язання задачі. 11
  5. Технологія автоматизованої обробки даних. 14
  6. Контрольний приклад 17
  Контрольний приклад містить числові дані для перевірки вірогідності описаного алгоритму розв‘язання задачі.
  Висновки 18
  Література 19
  Додатки
 • Кр грошово-кредитні системи

  Вступ 3
  1. Передумови та історія створення Європейської валютної системи 4
  2. Створення та функціонування Європейського центрального банку 8
  Висновки 11
  Список використаної літератури 14

 • Основи екскурсознавства Варіант № 23

  1. Використання елементів логіки в екскурсіях 3
  2. Основні прийоми розповіді екскурсовода 8
  Література 21
 • Кр фінансове право

  1. Поняття і види доходів державного бюджету 3
  2. Порядок утворення комерційних банків 8
  Задача 14
  Жителька села А зібрала овочі на присадибній ділянці і повезла продавати їх до міста. На ринку вона сплатила ринковий збір, але працівник ринку заборонив їй торгувати, посилаючись на те, що вона повинна сплатити ще і податок на промисел. Чи правомірні вимоги працівника ринку?
  Список використаної літератури 14
 • Контрольна робота з фінансів підприємства

  Вступ 3
  1. Основні показники оцінки ефективності реальних інвестицій 4
  1.1. Оцінка ефективності реальних інвестицій 4
  2.2. Оцінка ефективності фінансових інвестицій 8
  2. Процедура визначення підприємства банкрутом 10
  2.1. Сутність, причини та ознаки банкрутства 10
  2.2. Етапи та процедура порушення справи про банкрутство 13
  Висновок 16
  Задача 1.
  Визначити:
  середньо квартальний залишок обігових коштів, коефіцієнт завантаження обігових коштів, коефіцієнт обіговості обігових коштів, оборотність обігових коштів…
  Задача 2.
  Скласти платіжний календар по розрахунковому рахунку фірми на перший тиждень місяця
  Дані для розрахунку:
  Виторг від реалізації продукції фірми складає 85 % суми всіх грошових надходжень, крім того:..
  Список використаної літератури 17

 • Розробка фінансової звітності ТОВ “Назва”

  Вступ 3
  1.Коротка характеристика підприємства ТОВ “Назва” 4
  2. Аналітично – розрахункова частина 6
  2.1. Облік придбання матеріальних цінностей для виробничих потреб 6
  2.2. Облік використання виробничих запасів 7
  2.3. Облік виплати заробітної плати 8
  2.4. Облік нарахування заробітної плати, утримань з неї та нарахувань на заробітну плату 8
  2.5. Облік амортизації основних засобів 13
  2.6. Облік готової та реалізованої продукції 14
  2.7. Облік собівартості готової і реалізованої продукції, робіт, послуг 15
  2.8. Виявлення фінансового результату діяльності підприємства ТОВ “Назва” 16
  2.9. Облік використання чистого прибутку 17
  3. Синтетичний облік: бухгалтерські рахунки 18
  4. Складання звітності 47
  Висновки і пропозиції. 52
  Список використаної джерел. 53-55
 • Форми держави


  Вступ 3
  1. Поняття форми держави 4
  2. Види форм держави 7
  2.1. Форми державного правління 7
  2.2. Форми державного устрою 11
  2.3. Форми політичного режиму 18
  Висновок 23
  Список використаної літератури 24

 • Контрольні система технологій ЖКГ

  1. Міжнародні стандарти для забезпечення якості продукції 3
  2. Головні завдання міського електротранспорту 13
  Література 21
 • Ліцензування господарської діяльності

  Вступ 3
  1. Сутність ліцензування господарської діяльності 5
  2. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 10
  3. Порядок одержання ліцензії 16
  4. Контроль за дотриманням ліцензійних умов 28
  Висновок 32
  Список використаної літератури 34

Документы 51 - 100 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019