От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Логістика в туризмі

  1. Формування моделі логістичного управління для підприємств туристичної індустрії. 3
  2. Основні мікрологістичні концепції та системи. 16
  3. Підбір виробничих логістичних систем для різних підприємств туристичної індустрії. 20
  Література 27

 • Контрольна з макроекономіки

  Варіант 24

  Тести


  Задачі

  5.Депозит дорівнює 10000,00 грн. Норма обов’язкових резервів становить 20%. Комерційний банк зберігає ще 5% резервів від суми депозиту. Яку максимальну суму може використати банк для видачі позики?

  6. Розрахувати валовий внутрішній продукт України за 1999 р., якщо кінцеві споживчі витрати становлять 100601 млн. Грн., споживчі витрати домогосподарств-72956 млн. Грн.. некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства-3497 млн.грн., сектору загальнодержавного управління-24148 млн. грн., валове нагромадження основного капіталу-25128 млн. Грн.., зміна запасів матеріальних оборотних коштів - (-)123 млн. грн., придбання за виключенням вибуття цінностей-142 млн.грн., чистий експорт-(+)1378 млн.грн.
 • Контрольна робота з маркетингу

  1. Визначте основні маркетингові функції державних національних і регіональних органів управління туризмом. 3
  2. Охарактеризуйте всі чинники, що впливають на ціну туристичного продукту. 8
  3. Поясніть сутність виставково-ярмаркової діяльності туристичного підприємства. 12
  Завдання 1. Запропонуйте перелік комунікаційних засобів, що може використати туристична агенція в таких ситуаціях: 15
  2.Проаналізуйте зовнішнє середовище реального підприємства 19
  Література 24
 • Міжнародна економіка

  1. Аналіз за планом країни Литви 3
  2. Аналіз за планом країни Іран 11
  Порівняльний аналіз 24

  План аналізу
  І. Основна (базова характеристика країни).
  1. Країна, столиця, політичний устрій, державна мова, державна валюта.
  2. Геополітичне положення.
  3. Природно - ресурсний потенціал
  4. Основні напрямки розвитку економіки країни
  5. Аналіз основних галузей економіки.
  6. Виробництво.
  7. Основні макроекономічні показники.
  8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Основні критерії міжнародної економіки.
 • Методика аналізу рівня управління і організації виробництва

  Вступ 3
  Аналіз виробництва та постачання як елемент аналізу ефективності управління та організації виробництва 3
  Управляння рекламною діяльністю як засіб аналізу ефективності управління компанією та збутом продукції 11
  Висновки 12
  Задача 5 13
  Визначити логарифмічним методом та методом різниць ступінь впливу на обсяг випуску валової продукції підприємства зміни факторів, пов’язаних з використанням трудових ресурсів. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних.
  Список використаної літератури: 15
 • Шляхи розв’язання продовольчої та сировинної проблеми світової економіки

  1. Сутність світової продовольчої проблеми 3
  2. Шляхи розв'язання глобальної продовольчої проблеми 13
  3. Характеристика сировинної проблеми світової економіки 17
  4. Шляхи розв'язання глобальної сировинної проблеми 21
  Список використаної літератури 26

 • Митна справа кр

  Вимоги до оформлення документації при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України. 3
  Задачі 10
  Задача 1. Функція попиту на відеомагнітофони в країні Qd=5000-5Р. Функція пропозиції цього товару вітчизняними виробниками Qs=4+0,2Р.
  Припустимо, що ціна встановилась на рівні менше рівноважного на 10 одиниць. Уряд вводить специфічні митні тарифи на імпортні магнітофони в розмірі 5 грошових одиниць. Розрахуйте та представте графічно вплив митного тарифу:
  а) на добробут споживачів;
  б) доходи виробників товару у цій країні;
  в) державний бюджет;
  г) добробут країни в цілому.
  Задача 2. Завдання на розрахунок фактичного рівня захисного тарифу: при вільній торгівлі кожний долар вартості одиниці продукції в машинобудуванні розподіляється таким чином: 40 % — додана вартість; 15 % — кольорові метали; 45 % — інші матеріали. Припустимо, що імпорт продукції машинобудування оподатковується адвалорним митом у розмірі 33 %, а імпорт кольорових металів в розмірі 27 %. Покажіть розподіл нової вартості одиниці продукції, яка враховує тариф і розрахуйте норму фактичного рівня захисного тарифу.
  Задача 3. Визначити всі необхідні платежі та чистий прибуток підприємця від здійснення зовнішньоторговельної операції. Ціна товару з заводу – 10000 євро, вартість транспортування - 3500 євро, страхування - 2500 євро. Курс на день здійснення угоди EUR/UAH - 6,8.
  Вартість митної процедури - 0,2%, мито - 13%, акцизний збір - 7%, ПДВ - 20%, рентабельність - 17%, внутрішні витрати - 3000 грн. податок на прибуток - 30%.

  Список використаних джерел 14

 • Визнання шлюбу недійсним у міжнародному приватному праві

  Вступ 3
  1. Умови дійсності шлюбу 4
  2. Формальні умови дійсності шлюбу 5
  3. Матеріальні умови дійсності шлюбу 10
  4. Визнання шлюбів, укладених за кордоном 15
  Висновки 17
  Перелік використаної літератури
 • Пропозиції по вдосконаленню нормативної бази на сучасному промисловому підприємстві

  Вступ 3
  Розділ І. Зміст і класифікація затрат робочого часу
  і методи вивчення 5
  1.1. Класифікація затрат робочого часу виконавця 5
  1.2. Класифікація часу використання обладнання 9
  Розділ ІІ. Методи вивчення затрат робочого часу
  і часу використання обладнання 12
  2.1. Методологія вивчення затрат робочого часу 12
  2.2. Метод безпосередніх замірів 14
  2.2.1. Хронометраж 14
  2.2.2. Фотохронометраж 27
  2.3. Метод моментних спостережень 27
  Розділ ІІІ. Проект заходів, спрямованих на усунення непродуктивних
  затрат праці і витрат робочого часу на промисловому підприємстві (приклад – АТ “Назва”) 31
  3.1. Виявлення джерел росту продуктивності праці
  в результаті аналізу трудомісткості виготовлення виробів 31
  3.2. Організація робіт по встановленню нових,
  перегляду діючих і впровадженню технічно
  обґрунтованих норм праці 34
  3.3. Форми підготовки і підвищення кваліфікації кадрів 37
  3.4. Дисципліна праці і її роль в організації трудових процесів 40
  Розділ ІV. Планування робіт по вдосконаленню
  організації і нормуванню праці 44
  Висновки 48
  Література 52
 • Контрольна робота з операційного менеджменту

  1. Способи підвищення надійності операційних систем. 3
  Висновок 9
  2. Особливості операційного менеджменту в організації культурного туризму 10
  Висновок 15
  3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (на прикладі любого турпідприємства). 17
  Висновок 20
  Література 20
 • Організація праці менеджера

  Зміст 2
  1. Управління як самоврядування. Організація взаємодії та групова динаміка в соціально-економічних і політичних системах 3
  2. Теорія організації та самоорганізації. Поняття синергетики 8
  3. Самоврядування в державних структурах. «Пульсуючий» менеджмент 13
  Перелік використаної літератури 17
 • ОСНОВИ ЕКСКУРСОЗНАВСТВА

  1. Методика розробки екскурсії. 3
  2. Складання технологічної карти. 8
  Список літератури 14
 • ОСНОВИ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  ВСТУП 3
  1. МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ. 5
  2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ТЕРМІНІВ «ІНКОТЕРМС -2000». 8
  3. РОЗРОБКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ З ОРЕНДНОЇ ОПЕРАЦІЇ (ЛІЗИНГОВА УГОДА). 13
  ВИСНОВОК 16
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 18
 • Соціально-економічна роль та призначення особистих селянських господарств

  ВСТУП 3
  1. Історія розвитку особистого селянського господарства 5
  2. Поняття особистого селянського господарства 7
  3. Соціально-економічне значення особистих селянських господарств 10
  4. Соціально-економічний стан, форми та умови розвитку особистих селянських господарств 12
  ВИСНОВОК 17
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19
 • ПАСПОРТ туристського маршруту

  ПАСПОРТ туристського маршруту
 • Показники ставок та ефективності використання основних засобів

  Вступ 3
  1. Сутність основних засобів 4
  2. Показники забезпечення віфдтворення та стану основних засобів 6
  3. Показники ефективності використання основних фондів підприємства 11
  4. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 15
  Висновки 21
  Список використаних джерел 22

 • Психологія управління

  1. Поняття про особистість як співробітника організації 3
  2. Загальні правила поведінки під час ділового спілкування 9
  Список використаної літератури 15
 • Ринок цінних паперів в Україні

  1. Фінансовий ринок у системі ринкових відносин. 3
  2. Поняття ринку цінних паперів (РЦП) та його структура. 7
  3. Історичний огляд розвитку фондового ринку. 11
  Список використаної літератури 16
 • Зниження собівартості продукції та його вплив на підвищення ефективності виробництва

  Вступ 3
  1 Теоретичні засади собівартості продукції та її аналізу 5
  1.1 Суть собівартості та особливості її формування на підприємстві 5
  1.2 Завдання та інформаційна база аналізу собівартості продукції 8
  1.3 Вибір та обґрунтування системи показників для оцінки рівня собівартості продукції 10
  2 Аналіз витрат ТзОВ «Назва» 16
  2.1 Характеристика підприємства 16
  2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 19
  2.3 Аналіз витрат господарчої діяльності на ТзОВ «Назва» 24
  3 Заходи та рекомендації по підвищенню ефективності діяльності ТзОВ «Назва» 26
  3.1 Обладнання автотранспортних засобів для іншого виду палива 26
  3.2 Підвищення кваліфікації робочих на ТзОВ «Назва» 28
  Висновки 31
  Список літератури 33
  Додаток 1 36
 • Спеціалізовані організації в галузі міжнародного туризму

  Міжнародне туристичне право

  1. Спеціалізовані організації, що діють в рамках міжнародного туризму 3
  2. Організація діяльності в рамках міжнародних організацій туризму 8
  Список використаних джерел: 10

 • Розвиток і розміщення внутрішньої торгівлі Черкаської області

  Вступ 3
  1. Значення та основні функції торгівлі, її роль у розвитку і розміщенні продуктивних сил регіонів 6
  2. Передумови розвитку та розміщення торгівлі в Черкаській області 13
  3. Основні етапи формування й економічна оцінка сучасного рівня розвитку торгівлі в Черкаській області 21
  3. Основні етапи формування й економічна оцінка сучасного рівня розвитку торгівлі в Черкаській області 21
  4. Регіональні особливості і динаміка структури торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 26
  5. Територіальні відмінності в розміщенні торгівлі в Черкаській області 32
  6. Проблеми та завдання розвитку і розміщення торгівлі в Черкаській області 37
  Висновки 42
  Література 44-45
 • ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА УТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

  Вступ 3
  1. Видатки на освіту 4
  2. Видатки на охорону здоров'я 9
  3. Фінансування духовного і фізичного виховання 14
  Висновки 17
  Список використаної літератури 19
 • Викрадення привласнення вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем


  Вступ 3
  1. Визначення поняття наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів як предмету злочину 4
  2. Роз’яснення ст.. 308 Кримінального Кодексу України 7
  3. Судова практика в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 11
  Висновок 27
  Використана література 28
  Задача I

  Шутов вирішив організувати стійку озброєну групу для скоєння розбійних нападів на громадян. На його пропозицію дали згоду Зарубін і Рибаков. З цією метою Шутов виготовив пістолет, два мисливських ножі, які передав Зарубіну і Рибакову. Але цим особам не вдалось скоїти жодного нападу, тому що вони були викриті і притягнуті до кримінальної відповідальності . Кваліфікуйте дії Шутова, Зарубіна Рибакова.
  Задача 2

  Прядков і Стрильбицький, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вночі проникли в будинок Міроненка з метою викрадення його майна. Вони погрожували потерпілому обрізом, але Міроненко не віддав грошей, які сховав під сорочкою. Тод Прядков і Стрильбицький вбили Міроненка. після чого заволоділи грошима та цінними речами на загальну суму 1000 гривень і втекли з місця вчинення злочину.
  Кваліфікуйте дії Прядкова і Стрильбицького.

 • Економічна теорія

  Вар 9
  1. Визначте, які твердження є вірними, а які - ні, поясніть чому:
  2. Загальні витрати на виробництво 100 шт. певного товару складають 300 грн., а 500 шт. - 600 грн. Вважаючи функцію витрат лінійною, визначте обсяг витрат для випуску 400 шт. товару.
  3. Підприємство має власний капітал у 100 тис. грн. і бере у банку ще 50 тис. грн. під 10% річних. Запланована рентабельність - 30%. Чому дорівнюватиме дохід підприємства?
  4. На фондовій біржі продаються дві облігації номіналом 200 грн. кожна. Перша принесе своєму власнику 20 грн. прибутку через рік, а друга - 25 грн. Комерційні банки виплачують 10% річних. Розрахуйте курс, за яким будуть продаватись ці облігації на ринку. Як він буде відрізнятися від їх номінальної вартості?
  5. За одну годину роботи корпорація А може виробити або 2 автомобіля, або 5 комп'ютерів. Корпорація Б може виробити або 1 автомобіль, або 4 комп'ютера. Яка країна має порівняльну перевагу по виробництву автомобілів, а яка - комп'ютерів?
  6. У 2003 р. в країні зайняте населення складало 35,89 млн. чол., а економічно активне - 37 млн. чол. Визначте, яким був офіційний рівень безробіття в країні.
  7. Розкрийте сутність реформ однієї з постсоціалістичних країн при переході до ринкової економіки.
  Список використаної літератури
 • Види податкових надходжень до місцевих бюджетів

  Вступ 3
  1. Сутність доходів місцевих бюджетів 4
  2. Загальна характеристика місцевих податків і зборів 9
  3. Основні види місцевих податків і зборів 11
  Висновок 21
  Список використаної літератури 23
 • Контрольна робота з МЕВ

  1. ТНК у світовій економіці 3
  2. Світовий і національний ринки: відмінні риси 9
  Література 14

 • Контрольна з операційного менеджменту

  1. Режими функціонування операційної системи. 4
  2. Особливості операційного менеджменту в організації оздоровчого туризму 7
  3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 15
  Список літератури 20

 • Порядок формування прибутку та аналіз рентабельності виробництва

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку формування прибутку 5
  1.1 Економічна сутність та порядок формування прибутку підприємства 5
  1.2. Огляд нормативної та спеціальної літератури 10
  1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства 14
  Розділ 2. Бухгалтерський облік формування прибутку 17
  2.1. Завдання та значення обліку прибутку (рентабельності виробництва) 17
  2.2. Бухгалтерський облік формування та використання прибутку 27
  2.3. Напрями вдосконалення обліку та аналізу прибутку 36
  ВИСНОВКИ 39
  Список використаної літератури 42
  ДОДАТКИ 45

 • Облік зобов’язань підприємства


  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти зобов’язань підприємства 5
  1.1. Економічна сутність поточних зобов’язань та їх класифікація 5
  1.2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази 14
  Розділ 2. Організація і методика обліку зобов’язань підприємства 17
  2.1. Коротка організаційно – економічна характеристика ТОВ “__” 17
  2.2.Документальне оформлення обліку операцій за зобов’язаннями підприємства 23
  2.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з поточними зобов’язаннями 25
  Висновки і пропозиції 32
  Список використаної джерел 34
  Додатки 36

 • Порядок складання та подання звітності про місцеві податки та збори

  Вступ 3
  Розділ 1. Сутність і призначення звітності підприємства 5
  1.1. Звітність підприємства як джерело економічної інформації 5
  1.2. Звітність як елемент бухгалтерського обліку 11
  1.3. Склад місцевих податків та зборів та нормативна база 15
  Розділ 2. Порядок нарахування складання та подання звітності про місцеві податки та збори 19
  2.1. Комунальний податок 19
  2.2. Податок з реклами 22
  2.3. Ринковий збір 23
  2.4. Збір за припаркування автотранспорту 30
  Висновки 33
  Список використаної літератури 35

 • Розділи психології праці

  ВСТУП 3
  1. Основні розділи психології праці 4
  2. Докладна характеристика розділів психології праці 6
  2.1. Інженерна психологія 6
  2.2. Психологія управління 7
  2.3. Професійна орієнтація 12
  2.4. Професійне навчання 15
  ВИСНОВКИ 18
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

 • Зробити характеристику одного з суб’єктів трудового права у формі доповіді

  Працівник – як суб’єкт трудового права 2
  Список використаної літератури 9

 • Інвестиційна діяльність

  1. Особливості інвестиційного планування на різних рівнях управління 3
  2.Ситуаційне завдання 9
  1) Визначити, який проект вигідніший. Розрахувати чисту приведену вартість та термін окупності.
  Прибуток не реінвестується.
  Показник
  Проект № l за роками Проект № 2 за рока
  1 2 3 4 1 2 3 4
  Доходи
  - 800 1000 1500 - 1000 1000 1000
  Витрати 1000 400 400 600 800 700 600 500

  У перший рік витрати інвестиційні наступні — експлуатаційні.

  Література 12
 • Мотиви ефективності виробництва і продуктивності праці (на прикладі підприємства)

  Вступ 3
  Розділ І. Теоретичні засади формування системи мотивації продуктивності персоналу та ефективності використання робочої сили 5
  1.1. Поняття мотивації і стимулювання продуктивності персоналу та ефективності використання робочої сили 5
  1.2. Мотивація управлінського персоналу 9
  1.3. Аналіз впливу мотивації управлінського персоналу на зміст та результативність стратегії підприємства 12
  Розділ ІІ. Аналіз мотивації персоналу ВАТ «__» 17
  2.1. Загальна характеристика 17
  2.2. Організаційна структура підприємства 19
  2.3. Аналіз мотивації на підприємстві 26
  Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення системи мотивації продуктивності ефективної праці 33
  3.1. Удосконалення матеріального стимулювання продуктивності персоналу 33
  3.2. Формування системи мотивації управлінського персоналу на базі сучасних інформаційних технологій 36
  3.3. Методичні основи визначення і оцінки ефективності мотивації трудової діяльності 39
  Висновки 42
  Література 45

 • Комунікація в менеджменті

  ВСТУП 3


  1. ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЇ. МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ. КОМУНІКАЦІЙНИЙ КАНАЛ 4

  2. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 11

  3. КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 15

  4. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇІ 25


  ВИСНОВКИ 32
  ЛІТЕРАТУРА 34

 • Завдання маркетинг

  Завдання
  Кейс «Меннінг корпорейшн»
  В березні 2005 року відділ маркетингу компанії «Меннінг Корпорейшн» провів дослідження з метою перевірити реакцію споживачів на новий тип тостера. Ця корпорація досягла успіху в минулому і вважала себе лідером у виробництві побутової техніки.
  Хоча новий тостер був тільки ідеєю, споживачі відреагували позитивно. В квітні того ж року віце-президенти компанії з планування, маркетингу, проектування та виробництва зустрілися, щоб обговорити плани розробки і, переважно, виробництва нового тостера. Відділ маркетингу зазначив, що виробнича собівартість одиниці не повинна перевищувати ЗО доларів, бо інакше продукція не буде конкурентоспроможною. Базуючись на кресленні, яке було представлено на зборах, виробничий відділ запевнив відділ маркетингу, що можна вкластися в ці витрати.
  Конструкторському відділу надали 6 місяців для розробки тостера. Керівництво корпорації прагнуло представити нову продукцію на різдвяному ярмарку. Це мало би принести компанії значну частину ринку.
  На стадії розробки продукції відділ маркетингу постійно вносив нові пропозиції щодо конструкції і дизайну тостера з метою легшого його просування на ринку. Кінцевий результат було отримано на місяць пізніше, ніж за графіком.
  Ці зміни в строках визвали обурення виробничого персоналу. Віце-президент з виробництва, говорячи з менеджером з маркетингу, сказав: "Я тільки що отримав остаточне креслення з конструкторського відділу. Це зовсім не те, про що ми домовлялись у березні. Через всі ці зміни ми втратимо додатковий місяць. Я не бачу можливості змінити графік використання виробничих потужностей для випуску нової продукції. Наша стандартна продукція мас випускатися першою. Крім того, економічний відділ підрахував, що всі ці зміни підвищать витрати на виробництво на 25-30 %. Ми, без сумніву, маємо залучити відділ контролю якості, який має деякі питання щодо можливості використання отриманого креслення. В решті решт, чому ми не можемо скасувати цей проект або хоча б відкласти його до наступного року? "
  1. Визначити терміни початку і завершення проекту за планом в місяцях.
  2. Визначити терміни основних фаз проекту (планові, в місяцях) за послідовною концепцією життєвого циклу проекту
  3. Визначити на якій фазі фактично зараз знаходиться проект
  4. Визначити основні фактичні результати проекту за параметрами: часу, витрат, обсягу і якості проектних робіт
  5. Які причини призвели до такої ситуації в компанії з проектом?
  6. Щоб Ви зробили на місті віце-президента з виробництва ?
  7. Як би Ви порекомендували компанії "Меннінг Корпорейшн" діяти в ситуації (1. Скасувати проект, 2 Відкласти на рік, 3. Інші ваші пропозиції)
 • КОНТРАКТИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  КОНТРАКТИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  ЛІТЕРАТУРА
 • Правова статистика

  1. Предмет статистичної науки 3
  2. Етапи і методи правової статистики 12
  3. Порядок заповнення та подання статистичного талона на злочин за вчинення якого особі було придявлено обвинувачення ( форма4) 15
  Література 19

 • Розкрити поняття культури ділового спілкування

  Вступ 3
  Культура ділового спілкування 4
  Висновок 13
  Література 14
 • Контрольна робота діловодство

  1. Теоретична частина 3
  1.1. Нормативно-методична база документування управлінської діяльності вашої установи 3
  1.2. Умови зберігання документів у вашій установі 4
  1.3. Категорії підприємств за обсягом документообігу. Вибір форми діловодства 5
  1.4. Вимоги до оформлення документів за допомогою друкарських засобів. Технологія проставлення на комп’ютері відступів від межі лівого берега, що використовують для оформлення ОРД 6
  1.5. Доповідні та службові записки. Спільне та відмінне в складання та оформленні. 9
  1.6. Колективний договір як документ, що регулює взаємовідносини органів управління та трудового коллективу. 9
  1.7. Бланк документа як юридична відзнака державної або громадської організації. Види бланків 12
  Завдання 1. 16
  А) Бланк для службового листа 16
  Б) загального бланку, призначеного для зовнішнього обігу 16
  В) загального бланку, призначеного для внутрішнього обігу 17
  С) бланка для конкретного виду документа 18
  Д) двомовний бланк листування 19

  п/п
  Назва та порядковий номер реквізиту
  Зміст та призначення реквізиту
  Різновиди реквізиту
  (Типи)

  Складові /елементи реквізиту
  Положення табулятора
  (з позначками на лінійці комп’ютера) інтервальність

  При оформленні організаційно-розпорядчих документів використовується такий склад змінних реквізитів:
  ТОВ «Оліс-груп» надає повний спектр послуг в сфері капітального будівництва. Специфіка виробничого процесу визначає систему його документаційного забезпечення.
  0203003, НПР
  НАКАЗ № ___
  про прийняття на роботу за контрактом
  КЛАСИФІКАТОР УНІФІКОВАНИХ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ
  Порядок оформлення уніфікованих форм
  Завдання 5.
  Завдання 6.
  Завдання 4.

  Завдання 3.
  Завдання 2.
  Завдання 1.
  А) Бланк для службового листа

  Б) загального бланку, призначеного для зовнішнього обігу
  Список використаної літератури 38

 • Самостійна робота, анатомія

  Таблиця
  № п.п. Відділ головного мозку Будова Функції
  1.
  Стовбур головного мозку
  2.
  Кінцевий мозок
 • Види банківських послуг і їх розвиток в Україні

  Вступ 3
  1. Сутність банківського продукту (послуги) 6
  2. Види банківських послуг 13
  2.1. Класифікація банківських послуг 13
  2.2. Організація системи розрахунків як банківська послуга 19
  2.3. Розвиток депозитних послуг банку 22
  2.4. Еволюція форм кредиту і методів кредитування 24
  2.5. Додаткові банківські послуги 28
  3. Правове забезпечення ринку банківських послуг 39
  4. Стратегія розвитку ринку банківських послуг 43
  Висновок 50
  Список використаної літератури 52
  Додатки 54
 • Операційний менеджмент

  1. Гнучкість та адаптивність операційних систем 3
  Висновок 10
  2. Особливості операційного менеджменту в організації паломництва 10
  Висновок 14
  3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (туристичне підприємство) 15
  Висновок 18
  Література: 18

 • Контрольна робота маркетинг


  1. ВИЗНАЧТЕ ОСНОВНІ ТИПИ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ У ТУРИЗМІ. ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ КУПІВЛЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ КОЖНИМ З НИХ? 3

  2. РОЗКРИЙТЕ СУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 6

  3. ПОЯСНІТЬ РІЗНИЦЮ МІЖ РЕКЛАМНИМИ ЗАВДАННЯМИ ТУРОПЕРАТОРА ТА ТУРАГЕНТА ВІДНОСНО ОДНОГО ТУРПРОДУКТУ 12  ЛІТЕРАТУРА 16
 • Контрольна робота гроші та кредит


  1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ 3

  2. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ 7

  3. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 10


  ЛІТЕРАТУРА 16

 • Фінанси підприємства

  1. Особливості короткострокового та довгострокового банківського кредитування 3
  1.1. Короткострокове кредитування 3
  1.2. Довгострокове кредитування 6
  2. Інвестиційна діяльність підприємств, методи її здійснення. 13
  2.1. Класифікація інветицій підприємства 13
  2.2. Інвестиційний портфель 15
  3. Задача 18
  Визначити курс облігації. Дані для розрахунку:
  готівкова вартість облігації – 50 тис. грн.,
  до погашення облігації залишилось 2 роки,
  сума річного доходу за облігацією складає – 5 тис. грн.,
  ставка з позичкового проценту – 25%.


  Література 19

 • Якісні методи в соціології

  1. Специфіка етнографічного методу в соціальних науках 3
  2. Сучасні якісні підходи у прикладній соціології 5
  3. Сутність методології «подвійної рефлективності» 10
  4. Процедура фокус-групового дослідження 12
  Список використаної літератури 15

 • Конкурентоспроможність DVD-плеєрів на ринку України

  Вступ 3
  1. Стан ринку DVD-плеєрів в Україні 6
  2. Характеристика асортименту DVD-плеєрів представлених на ринку України 14
  3. Характеристика показників конкурентоспроможності DVD-плеєрів представлених на підприємстві ТОВ "Центр електроніки" 20
  4. Оцінка конкурентоспроможності різних DVD-плеєрів представлених на підприємстві ТОВ "Центр електроніки" 30
  Висновки і пропозиції 40
  Список використаної літератури 43

 • Науково технічний прогрес та мораль

  ВСТУП 3
  1. Поняття науково-технічного прогресу (НТП ) 4
  2. Людство і людська особистість на порозі третього тисячоліття 7
  3. Науково – технічна інтелігенція і мораль 13
  ВИСНОВОК 14
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15
 • Господарський процес

  Вступ 3
  1. Визначити поняття та правовий механізм застосування судових штрафів у господарському процесі 4
  2. Охарактеризувати письмові докази як засоби доказування у господарському процесі 8
  3. Скласти проект ухвали про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів 20
  Висновок 22
  Бібліографія 23

Документы 51 - 100 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019