От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Кадрове забезпечення керуванням документацією

  Вступ 3
  1. Робота з документами, їх реєстрація й облік 4
  2. Організація контролю за виконанням документів 9
  3. Складання номенклатури справ та архівація 12
  4. Міжнародні стандарти методики керування документацією 19
  Висновки 23
  Література 25

 • ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 2 шт.

  Туристичної подорожі по маршруту По Ворсклі
  Полтава - переїзд до с. Охтирка – сплав до Нових Сапонар
  водний

  Туристичної подорожі по маршруту Археологічна пам'ять України
  Київ (трипільська культура) – Полтава (Більськ + Мале Перещепино) – заповідник Кам’яні Могили – Миколаїв (Ольвія)
  автобусний
 • Класифікація страхування

  Вступ 3
  1. Поняття класифікації, її ознаки (історичні, економічні, юридичні) 4
  2. Класифікація за об’єктами страхування 10
  3. Страхування за формами проведення 15
  Висновки 21
  Список використаної літератури 22

 • Конфліктологія

  1. Форми прояву та способи вирішення внутрішньоособистісного конфлікту. 3
  2. Образи конфліктної ситуації. 9
  3. Порушення спілкування в демонстративній фазі конфлікту. 13
  Література 18

 • Предмет: економіка підприємства. Вид роботи: Контрольна робота  1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 3
  2. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 10
  3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА І БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 14
  Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладена сутність підприємницької ідеї, способи і засоби її реалізації, а також окупності та приросту майбутнього вкладення капіталу (цінностей), обумовлено ринкові, товарні, виробничі, організаційні, фінансові, управлінські та інші аспекти, можливі ризики, результати, наслідки та перспективи. 14
  Задача 1 19
  Задача 2 19
  ЛІТЕРАТУРА 21

 • Державний фінансовий контроль

  5. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб ДФК та ревізованих підприємств та організацій. 3
  17. Завдання та основні напрями ревізії бюджетних установ. Нормативно-правова база. 8
  19. Контроль розрахунків за одержаними та виданими авансами. 11
  41. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 13
  53. Порядок складання основного акта ревізії. 17
  Задача 1. 20
  Постачальник Сидоров після повернення з відрядження в N .здав авансовий звіт на суму 45 грн. та прикладені до нього документи:
  посвідчення про відрядження зі штампами; виїхав з підприємства 12.07.,
  прибув в N... 13.07., виїхав з N... 17.07., прибув ні підприємство 19.07;
  квитанції з готелю за 13, 14 та 15.07. по 3 грн. за добу на 9 грн.
  Оклад постачальника 130 грн., вартість проїзду у вагоні 9 грн. в один кінець. Авансовий звіт затверджений у сумі 45 грн., виходячи з розрахунку відшкодування добових в розмірі 3% від з/плати, транспортних та квартирних витрат по факту. Скільки йому повинні заплатити?

  Задача 2. 23
  15 травня Іванову видано в підзвіт на господарські потреби 10 грн. До кінця травня він не звітувався за використані гроші і повертати їх в касу відмовляється. Що повинна зробити бухгалтерія?
  Список використаної літератури. 26

 • Контрольна робота інвестиційний менеджмент

  Теоретична частина 2
  1. Особливості формування і оцінка портфеля цінних паперів: облігацій і заощаджених сертифікатів 2
  2. Оцінка інвестиційної привабливості окремих компаній і фірм 5
  Тестові завдання 8
  1. До ринку інструментів фінансового інвестування відносять:
  2. По сферах прояву виділяють такі види ризиків:
  3. За ознакою реєстрації акції бувають:
  4. Облігації за формою виплати винагород діляться:
  5. Диверсифікація інвестицій - це:
  6. По видах інвестиційні портфелі діляться на: —
  7. По об'єктах вкладень засобів виділяють інвестиції:
  8. По пріоритетним цілям інвестування інвестиційні портфелі діляться на:
  9. Акції по характеру зобов'язань емітента діляться на:
  10. Які цінні папери випускаються винятково інвестиційним фондом
  або інвестиційною компанією, даючи право її власнику на одержання прибутку у вигляді дивідендів:
  Задача 10
  Облігація внутрішнього місцевого займу номіналом в 100 тис. грн. реалізується за ціною 78,5 тис. грн. Погашення облігації заплановано через 3 роки. Норма текучої дохідності по облігаціям такого типу складає 18%. Необхідно визначити очікувану дохідність по облігації і її відповідність текучій нормі дохідності облігацій такого типу.
  Література 11
 • Аналіз конкурентів фірми (практична на прикладі медичних або фармакологічних організацій)

  ВСТУП 3
  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКТУ ТА ПІДПРИЄМСТВА 4
  2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ (практика) 12
  ВИСНОВОК 23
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 24
 • Кр логістика

  1. Транспортна логістика 2
  2. Основні задачі виробничої логістики 9
  3. Роль людського персоналу в ефективному вирішенні логістичних задач 13
  Література 16

 • Логістика в туризмі

  1. Види логістичних систем в туризмі 3
  2. Методи вибору постачальників при вирішенні задач в системі "just in time" 7
  3. Формування продуктової стратегії підприємств сфери туризму 11

  Література 14
 • Контрольна робота маркетинг

  1. Визначте сутність марочної політики туристичного підприємства 3

  2. Назвіть основні критерії вибору посередника в туризмі 9

  3. Визначте сутність асортиментної політики туристичного підприємства 14

  Творче завдання 16

  Екскурсійна агенція "Надія" планує отримати цільовий прибуток у розмірі 5 тис.грн. Середня ціна екскурсії становить 30 грн. Річні постійні витрати підприємства - 24 тис. грн., а змінні витрати - 14 грн./одн. Розрахуйте точку беззбитковості для даного підприємства й обсяг продаж, при якому воно може отримати цільовий прибуток у запланованому обсязі. Зробіть висновки 16

  Література 17
 • Предмет: місцеві фінанси. Контрольна робота


  1. Визначити та проаналізувати структуру міжбюджетних відносин 2

  2. Визначити напрями взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом 5

  3. Проаналізувати систему розподілу доходів між ланками бюджетної системи України 11

  4. Світовий досвід міжбюджетного регулювання 16

  Література 22

 • Міжнародні економічні відносини

  1. Міжнародна торгівля в системі МЕВ 3

  2. Світова валютна система 7

  Список літератури 14
 • Мотивація і оцінка персоналу

  1. Форми мотивації, їх коротка характеристика 2

  2. Методи оцінки персоналу 9

  Література 17
 • Основи менеджменту

  1. Стратегія, стратегічне планування, місія організації 3
  2. Характеристика підходу до лідерства з позиції поведінки 12
  3. Поясніть, як ви розумієте сутність такої закономірності менеджменту як „економія часу”? 16

  Література 17
 • Предмет: Теорія і практика реклами. Вид роботи: Контрольна робота  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4

  Рекламний процес: складові частини, учасники 4


  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 13

  2.1. Аналіз зразка друкованої реклами 13

  2.2. Виписати на окремих картах п’ять зразків висловів, жартів про рекламу або п’ять зразків дотепних або абсурдних, з вашої точки зору, рекламних звернень 17


  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 18

 • Кр бухгалтерський облік

  1. Облік розрахунків з покупціями і замовниками. 3
  2. Порядок визначення фінансових результатів. 7
  Список літератури 15
 • Контрольна робота з економіки підприємств

  1 Основні законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємств в Україні, характеристика їх змісту 3
  2 Виробнича програма підприємства 9
  Задача 1 11
  31 грудня 2003 року підприємство придбало технологічне устаткування за
  ціною 95 тис. грн. Витрати на страхування ризику доставки устаткування стано¬вили 2 тис. грн., а вартість монтажу – 10 тис. грн.
  Задача 2 12
  Швейна фабрика виготовляє пальта і костюми. Середньогодинна осно¬вна заро-бітна плата виробничих робітників становить відповідно 2,05 і 2,24 грн., а дода-ткова – 10% основної…
  Задача 3 14
  Визначити фактичне підвищення продуктивності праці за звітний мі¬сяць за показниками виробітку і трудомісткості продукції на підприємстві. Ви¬хідні дані для розрахунків наведено у таблиці 3…
  Література 15

 • Предмет: фінансовий менеджмент Вид роботи: Контрольна робота

  1 Санація суб’єктів господарювання 3
  1.1 Економічна сутність санація, випадки та порядок проведення 3
  1.2 Порядок проведення санаційного аудиту 5
  1.3 Порядок проведення санації підприємств 7
  1.4 Фінансові джерела санації підприємств та їх використання 12
  2 Критерії обрання оптимальних інвестиційних проектів 16
  3 Практичне завдання 25
  Література 38

 • Розслідування злочинів неповнолітніх

  ВСТУП 3
  1. Неповнолітні як суб’єкти злочинів 4
  2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх 6
  3. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх 7
  3.1. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх 8
  3.2. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх 11
  ВИСНОВКИ 16
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19
 • Курсова робота з криміналістики

  Вступ 3
  1. Завдання криміналістики на сучасному етапі 5
  2. Правові й етичні засади криміналістичної тактики 7
  3. Основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбиства. Особливість способу вчинення злочину та особи злочинця. 16
  Висновки 27
  Перелік використаних джерел 29
 • ПОВЕДІНКА ФІРМИ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ


  ВСТУП 3


  1. ФІРМА НА КОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ 4

  2. РЕАКЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ФІРМИ НА ЗМІНУ ЦІНИ 14

  3. КОРОТКОСТРОКОВА КРИВА ПРОПОНУВАННЯ ФІРМИ І ГАЛУЗІ. РИНКОВА ЦІНА І НАДЛИШОК ВИРОБНИКА 19

  4. ВИБІР ФІРМОЮ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І РІВНОВАГА КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ В ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ 23


  ВИСНОВОК 28
  ЛІТЕРАТУРА 29

 • Ліцензування підприэмницької діяльності в сфері освіти

  Вступ 3
  1. Ліцензування підприємницької діяльності 5
  2. Ліцензування як засіб управління якістю освіти 7
  3. Розвиток ліцензійно-акредитаційного процесу 10
  4. Ліцензування і акредитація освітніх послуг як передумова зловживань у сфері освіти 17
  Висновки 21
  Література 22
 • Логіка

  1. Логічна структура правових норм 3
  2. Логічні методи дослідження (пізнання) 4
  3. Логіка побудови судово-слідчої версії 8
  Список використаної літератури 13
 • Логістика

  1. Дати відповіді на теоретичні запитання 3
  1. Еволюція концепції логістики. Види та характеристика концепцій логістики 3
  2. Поняття запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів 8
  3. Характеристика функціональних областей логістики 12
  4. Підтримка логістичного менеджменту через інформаційне забезпечення логістичного процесу, прогнозування, логістичне адміністрування 17
  2. Дати аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері логістики 19
  3. Розв’язати творчі ситуації 22
  3.1. Ви є логістиком-менеджером консалтингової фірми з надання логістичних послуг на ринку України. Керівництво поставило Вам завдання визначити річні витрати на зберігання товарів промислово-виробничої фірми «ПромВиріб».
  Проаналізувати і розрахувати дану задачу Ви можете, спираючись на такі дані:
  - витрати на зберігання товарів становлять 25% закупівельної ціни одиниці товару;
  - закупівельна ціна одиниці товару - 125 грн.;
  - оптимальний розмір партії поставки - 725 одиниць.

  Список використаної літератури 28

 • Логістика в туризмі

  1. Сутність та порядок використання методу логістики 3
  2. Функціональна структура логістики туристичного підприємства 7
  3. Система передачі інформації по виділеним лініям зв’язку (типу «Visa-tour») 9
  Список використаної літератури 12
 • Логістика в туризмі

  1.Алгоритм документообороту туристичного підприємства 3
  2. Інформаційні системи та мережі, що використовуються при бронюванні та комплектації туристичного обслуговування 7
  Література: 11
 • Контрольна робота з логістики

  1. Традиційне та логістичне управління туристичним підприємством 3
  2. Підприємницька (бізнес, ділова) логістика туристичного підприємства 6
  3. Довідкові комп’ютерні системи (UTIS) 10
  Список використаної літератури 10

 • Логістика в туризмі Варіант № 4

  1. Функціональні області логістики. 3
  2. Алгоритм документообороту туристичного підприємства. 5
  3. Інформаційні системи та мережі, що використовуються при бронюванні та комплектації туристичного обслуговування. 8
  Література 12
 • Контрольна робота логістика

  Теоретична частина 3
  1. Макро- та мікрологістика. Провести аналіз та навести приклади.
  2. В чому полягає правило 80-20, навести приклад
  Практична частина 8
  1. Згідно з координатами розташування постачальників (Аі) та споживачів (Ві) матеріальних потоків зробити карту їх дислокації.
  2. Визначити відстані між відправниками та споживачами і занести в таблицю відстаней.
  3. Скласти план-замовлення та опорний план.
  4. Методом потенціалів розв'язати задачу оптимального повернення порожніх автомобілів і записати в матричній формі.
  Ланка Координати розташування Запаси та потреба, т
  A1 1;7 400
  А2 0;4 200
  A3 6;8 700
  А4 2;5 700
  В1 0;6 200
  B2 1;7 300
  ВЗ 5;3 400
  В4 1;6 500
  В5 5;2 600
  Використана література: 11

 • Логістика

  1. Теоретичні питання 3
  1. Рівні формування логістики 3
  2. Завдання і цілі закупівельної логістики 8
  3. Скорочення сукупних витрат у процесі руху товарів у логістичній системі 11
  4. Види та форми логістичного сервісу 13
  2. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері логістики 18
  3. Розв'язати творчу ситуацію. 20
  Ви, логістик-менеджер оптово-роздрібного підприємства ВАТ "Ар¬манд", провели аналіз витрат обігу за рік і виявили збільшення транс¬портних витрат на підприємстві, що призвело до зменшення прибутку, зниження конкурентоспроможності підприємства на ринку.
  Визначіть можливі причини цієї ситуації та напрями її вирішення.
  Для розв'язання задачі необхідно:
  • розглянути та проаналізувати всі можливі схеми перевезень, за¬
  значивши ланки, задіяні, виходячи з конкретної ситуації;
  • підрахувати сукупні витрати за кожним можливим варіантом
  перевезення;
  • вибрати найоптимальніший .варіант перевезення вантажу залежно від виду транспорту;
  • розробити та обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності використання транспорту з урахуванням логістичпих
  зв'язків оптово-роздрібного підприємства "Арманд" зі своїми
  партнерами.
  Вихідні дані для розрахунку:
  1. Кількість вантажу - 80 т.
  2. Вартість перевезення вантажу залізницею - 1 т 1,5 тис. гри.
  3. Вартість перевезення вантажу автомобілем — 1 т 2,5 тис. гри.
  4. Вартість автопідвезення від залізничної станції — 1 т — 0,5 тис. гри.
  5. Вартість автопідвезення до залізничної станції — 1 т — 0,7 тис. гри.
  6. У вантажовідправника є залізнична гілка, вартість перевезення - 1 т - 0,3 тис. гри.
  7. Вартість навантажувально-розвантажувальних робіт - 1 т - 0,4 тис. грн.

  Список використаної літератури 24

 • Контрольна з макроекономіки

  Варіант 24

  Тести


  Задачі

  5.Депозит дорівнює 10000,00 грн. Норма обов’язкових резервів становить 20%. Комерційний банк зберігає ще 5% резервів від суми депозиту. Яку максимальну суму може використати банк для видачі позики?

  6. Розрахувати валовий внутрішній продукт України за 1999 р., якщо кінцеві споживчі витрати становлять 100601 млн. Грн., споживчі витрати домогосподарств-72956 млн. Грн.. некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства-3497 млн.грн., сектору загальнодержавного управління-24148 млн. грн., валове нагромадження основного капіталу-25128 млн. Грн.., зміна запасів матеріальних оборотних коштів - (-)123 млн. грн., придбання за виключенням вибуття цінностей-142 млн.грн., чистий експорт-(+)1378 млн.грн.
 • Контрольна робота з маркетингу

  1. Визначте основні маркетингові функції державних національних і регіональних органів управління туризмом. 3
  2. Охарактеризуйте всі чинники, що впливають на ціну туристичного продукту. 8
  3. Поясніть сутність виставково-ярмаркової діяльності туристичного підприємства. 12
  Завдання 1. Запропонуйте перелік комунікаційних засобів, що може використати туристична агенція в таких ситуаціях: 15
  2.Проаналізуйте зовнішнє середовище реального підприємства 19
  Література 24
 • Міжнародна економіка

  1. Аналіз за планом країни Литви 3
  2. Аналіз за планом країни Іран 11
  Порівняльний аналіз 24

  План аналізу
  І. Основна (базова характеристика країни).
  1. Країна, столиця, політичний устрій, державна мова, державна валюта.
  2. Геополітичне положення.
  3. Природно - ресурсний потенціал
  4. Основні напрямки розвитку економіки країни
  5. Аналіз основних галузей економіки.
  6. Виробництво.
  7. Основні макроекономічні показники.
  8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Основні критерії міжнародної економіки.
 • Контрольна робота з менеджменту

  1. Аналіз методів організації ефективного розподілення повноважень 3
  2. Підприємства, орієнтовані на ринок 16
  Література 25
 • Методика аналізу рівня управління і організації виробництва

  Вступ 3
  Аналіз виробництва та постачання як елемент аналізу ефективності управління та організації виробництва 3
  Управляння рекламною діяльністю як засіб аналізу ефективності управління компанією та збутом продукції 11
  Висновки 12
  Задача 5 13
  Визначити логарифмічним методом та методом різниць ступінь впливу на обсяг випуску валової продукції підприємства зміни факторів, пов’язаних з використанням трудових ресурсів. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних.
  Список використаної літератури: 15
 • Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: Контрольна робота

  1. Аналіз кривих байдужості та їх практичне застосування 2
  2. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва 8
  Задача 18
  Список використаної літератури 19

 • Розрахунково-аналітична робота № 1.

  Завдання:
  1. Знайти ціну, яка буде максимізувати загальну виручку.
  2. Побудувати графіки фактичного та розрахункового попиту, а також загальної виручки.
  3. Проаналізувати отримані дані та зробити висновки.
  Варіанти Ціна (Р) та кількість товарів (Q) в десяти магазинах

  № магазина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 Р, грн. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Q, од. 24 22 20 21 21 19 18 16 16 14

  Завдання:
  1. Визначити розмір бюджету споживача І, ціну товару Рх та записати рівняння бюджетної лінії.
  2. Чому дорівнює гранична норма заміщення MRSxy в точці рівноваги?
  3. Покажіть на окремому рисунку, як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:
  • Ціна товару X знизиться в 2 рази;
  • Ціна товару У зросте в 1,5 рази;
  • Ціни обох товарів зростуть в 4 рази, а бюджет — в 2 рази. Як зміниться загальний рівень задоволення (корисність) споживача в кожному з цих випадків?
  Порядковий підхід (завдання Б)
  Товар Кількість, од. Ціна РУ, грн.
  X1 20 -
  Y1 З0 60
 • Митна справа кр

  Вимоги до оформлення документації при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України. 3
  Задачі 10
  Задача 1. Функція попиту на відеомагнітофони в країні Qd=5000-5Р. Функція пропозиції цього товару вітчизняними виробниками Qs=4+0,2Р.
  Припустимо, що ціна встановилась на рівні менше рівноважного на 10 одиниць. Уряд вводить специфічні митні тарифи на імпортні магнітофони в розмірі 5 грошових одиниць. Розрахуйте та представте графічно вплив митного тарифу:
  а) на добробут споживачів;
  б) доходи виробників товару у цій країні;
  в) державний бюджет;
  г) добробут країни в цілому.
  Задача 2. Завдання на розрахунок фактичного рівня захисного тарифу: при вільній торгівлі кожний долар вартості одиниці продукції в машинобудуванні розподіляється таким чином: 40 % — додана вартість; 15 % — кольорові метали; 45 % — інші матеріали. Припустимо, що імпорт продукції машинобудування оподатковується адвалорним митом у розмірі 33 %, а імпорт кольорових металів в розмірі 27 %. Покажіть розподіл нової вартості одиниці продукції, яка враховує тариф і розрахуйте норму фактичного рівня захисного тарифу.
  Задача 3. Визначити всі необхідні платежі та чистий прибуток підприємця від здійснення зовнішньоторговельної операції. Ціна товару з заводу – 10000 євро, вартість транспортування - 3500 євро, страхування - 2500 євро. Курс на день здійснення угоди EUR/UAH - 6,8.
  Вартість митної процедури - 0,2%, мито - 13%, акцизний збір - 7%, ПДВ - 20%, рентабельність - 17%, внутрішні витрати - 3000 грн. податок на прибуток - 30%.

  Список використаних джерел 14

 • Види порушень митних правил


  1. Поняття порушення митних правил 3
  2. Види порушень митних правил 4
  3. Відповідальність за вчинення порушень митних правил 14
  Список літератури 15

 • Контрольна робота з міжнародного приватного права

  1. Поняття і загальна характеристика витоків міжнародного приватного права 3
  2. Правове положення власності держави і державних організацій за кордоном. Доктрина акту держави 10
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15
 • Контрольні міжнародні кредитно-розрахункові операції

  1. Перекази через систему СВІФТ 3
  2. Купівля валюти під експортно-імпортні контракти на міжбанківському валютному ринку України 6
  3. Розрахунки вартості контракту при застосуванні вексельного кредиту 9
  Список використаної літератури 13
 • Міжнародні розрахунки

  ЗАВДАННЯ І
  Ознайомимося з виконанням міжнародних торговельних розрахунків як імпортерами так і експортерами у формі документарного акредитиву.
  Акредитивна форма розрахунків – одна з основних у міжнародних розрахунках між підприємствами і організаціями за товарно-матеріальні цінності та послуги. …
  ЗАВДАННЯ ІІ
  Ознайомимося з виконанням міжнародних торговельних розрахунків як імпортерами так і експортерами у формах як продажу так і купівлі іноземної валюти на внутріш¬ньому або зовнішньому міжбанківських ринках….
  Додатки
 • Контрольна робота з міжнародного публічного права ВАРІАНТ 22

  1. Міжнародно-правова регламентація закінчення війни та скасування стану війни 3
  2. Правонаступництво по відношенню міжнародних угод та договорів 7
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13
 • Система митно-тарифного регулювання в Україні (на прикладі підприємства)

  Вступ 3
  1. Теоретичні основи митно-тарифного регулювання. 6
  1.1. Роль митно-тарифного регулювання у зовнішній торгівлі 6
  1.2. Ефективність функціонування митно-тарифного механізму в Україні 11
  1.3. Удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні у контексті національно-сприятливої інтеграції у світовий господарський простір 15
  2. Аналіз впливу митно-тарифного регулювання на розвиток олійно-жирової галузі України 19
  2.1. Роль олійно-жирової галузі в українській економіці 19
  2.2. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток галузі 21
  2.3. Аналіз діяльності ЗАТ «Назва» 29
  Висновки 34
  Література 39-41
 • Державний митний комітет як контролер митнх кордонів України та один з головних наповнювачів її Державного бюджету


  Вступ 3
  1. Державний митний комітет як основа сучасної митної служби України 4
  2. Державна митна служба України як джерело бюджету та охоронник кордонів 8
  3. Пріоритетні напрями роботи Держмитслужби України 11
  Висновки 14
  Література 16

 • Мито

  Вступ 3
  1. Нормативно-правове регулювання митної справи 5
  2. Сутність та види мита 7
  3. Митна вартість товарів 12
  4. Особливості митних режимів України 15
  Висновки 20
  Список використаної літератури 22
 • Облік грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою

  Вступ 3
  Розділ 1. Організаційно-економічна сутність грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою 5
  1.1. Економічна сутність грошових операцій з іноземною валютою 5
  1.2. Економічна сутність розрахункових операцій з іноземною валютою 8
  Розділ 2. Організація обліку грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою 13
  2.3. Документальне оформлення грошових операцій з іноземною валютою 13
  2.3. Документальне оформлення розрахункових операцій з іноземною валютою 16
  2.3. Синтетичні та аналітичні облік грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою 21
  Розділ 3. Вдосконалення обліку грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою 25
  3.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій ведення обліку 25
  3.2. Застосування комп’ютерних технологій з обліку грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою 28
  Висновки 31
  Список використаних джерел 34
  Додатки 36

 • Облік і аудит. ВАРІАНТ 4

  1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій банку за 4 квартал за наступною формою:
  № п/п Дата Зміст операції Первинний документ Кореспонденція рахунків Сума
  Дебет Кредит

  Всі необхідні розрахунки здійснювати в операційному щоденнику.

  2. Відобразити інформацію про господарські операції банку на рахунках бухгалтерського обліку: вказати сальдо на початок періоду, визначити обороти по дебету та кредиту, розрахувати сальдо на кінець року. Інформацію по кожному рахунку подати у наступному вигляді:...
  3. Визначимо фінансовий результат діяльності банку за рік...
  4. Складемо оборотно-сальдову відомість за 4 – ий квартал за наступною формою:...
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Облік зобов’язань з оренди

  Вступ 3
  Розділ 1. Економічний зміст оренди 5
  1.1. Нормативи регулювання орендних операцій в Україні 5
  1.2. Економічний зміст оренди. Форми фінансово - економічних відносин в Україні 12
  Розділ 2. Особливості обліку орендних операцій 18
  2.1. Орендна плата, методика розрахунку. Дебіторська заборгованість орендодавця та відображення її в обліку. 18
  2.2. Облік орендних відносин. 25
  Висновки та пропозиції 29
  Список використаних джерел 30
  Додатки 32-45

  Суб'єктом досліджень є підприємство ТОВ

Документы 51 - 100 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019