От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...


Рефераты для студентов:

 • Розгляд спорів міжнародним комерційним арбітражем при ТПП України

  ВСТУП 3
  1. Передача спору до компетенції міжнародного арбітражного суду 4
  2. Процедура, за якою здійснюється провадження (регламент) 6
  3. Правове регулювання розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності……………………………………………………………………….9
  ВИСНОВКИ 13
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14
 • Аналіз урожайності гречки

  Вихідні дані 3
  Вихідні дані про урожайність гречки та внесення органічних добрив по господарствах району:
  № Урожайність, ц/га Добрива, т/га
  1 16 8
  2 16 9
  3 18 13
  4 18 14
  5 17 11
  6 18 12
  7 16 8
  8 18 13
  9 17 11
  10 19 12
  11 16 14
  12 16 12
  13 18 13
  14 18 12
  15 18 14
  16 17 15
  17 17 16
  18 18 15
  19 17 15
  20 18 14

  Вступ. 3
  Розділ 1. Аналіз простої лінійної кореляції. 12
  1.1. Теоретичні основи аналізу простої лінійної кореляції 12
  1.2. Аналіз регресії 16
  1.3. Оцінка щільності зв’язку 19
  Розділ 2. Аналіз простої нелінійної кореляції 20
  2.1. Теоретичні основи простої нелінійної кореляції 20
  2.2. Аналіз регресії 20
  2.3. Оцінка щільності зв’язку 23
  Розділ 3. Непараметричний кореляційний аналіз 23
  3.1. Теоретичні основи непараметричного кореляційного аналізу 23
  3.2. Оцінка тісноти зв’язку 25
  Висновки 26
  Література 27
 • Суб'єкти міжнародного туристичного права.

  1. Поняття суб’єкта міжнародного туристичного права 3
  2. Суб’єкти міжнародного туристичного права 5
  Список використаних джерел: 14
 • Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів

  Вступ …………………………………………………………………………….3
  1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ………………………….5
  2. Методологічні основи управління трудовими ресурсами…………… 12
  3. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні…………… 16
  Висновки ……………………………………………………………………….21
  Література………………………………………………………………………23

 • Контрольна з туризму

  Вступ 3
  1. Види туристичних фірм і особливості їх діяльності. 4
  Висновки 8
  2. Митний догляд і митна декларація. 9
  Список літератури: 16
 • УКРАЇНА - НАТО (СПІВРОБІТНИЦТВО ВСІ СФЕРИ)

  Вступ 3
  1. Політичні та економічні питання 4
  2. Безпека і оборона та військові питання 9
  3. Захист і безпека інформації та правові питання 15
  4. Шляхи забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції 17
  Висновок 21
  Список використаної літератури 23

 • Види бізнес планування

  Вступ 3
  1. Сутність та значення бізнес планування 4
  2. Види бізнес планів 5
  3. Структура та зміст бізнес плану 9
  Висновки 19
  Список використаної літератури 20
 • Властивості товару

  1. Поняття «товар» 2
  2. Головні ринкові характеристики товару 11
  Список використаної літератури 19
 • Засади організації та діяльності іпотечних банків

  Вступ 3
  1. Сучасні світові продукти іпотеки 4
  2. Використання продуктів іпотеки банками України 8
  3. Динаміка ринку іпотечних продуктів в Україні 11
  Висновки 15
  Список використаної літератури 16
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності

  1. Митне регулювання в Україні 3
  2. Роль уряду в створенні конкурентноздатності промислових фірм 11
  3. Розробити зовнішньоекономічної угоду з торгово-посередницької операцій (дистриб’юторська угода) (практичне завдання) 18
  Список використаної літератури 24
 • Кр земельне право

  1. Поняття землеустрою 3
  2. Поняття та заходи щодо охорони земель 8
  Список використаної літератури 13
 • Зміст і завдання фінансового плану

  Вступ…………………………………………………………………………………2
  1. Зміст, завдання та методи фінансового планування…………………………...3
  2. Зміст фінансового плану та порядок його складання………………………….5
  3. Зміст і значення оперативного фінансового плану…………………………….7
  Висновок……………………………………………………………………………14
  Список використаної літератури………………………………………………….17
 • Економічна теорія

  Вар 9
  1. Визначте, які твердження є вірними, а які - ні, поясніть чому:
  2. Загальні витрати на виробництво 100 шт. певного товару складають 300 грн., а 500 шт. - 600 грн. Вважаючи функцію витрат лінійною, визначте обсяг витрат для випуску 400 шт. товару.
  3. Підприємство має власний капітал у 100 тис. грн. і бере у банку ще 50 тис. грн. під 10% річних. Запланована рентабельність - 30%. Чому дорівнюватиме дохід підприємства?
  4. На фондовій біржі продаються дві облігації номіналом 200 грн. кожна. Перша принесе своєму власнику 20 грн. прибутку через рік, а друга - 25 грн. Комерційні банки виплачують 10% річних. Розрахуйте курс, за яким будуть продаватись ці облігації на ринку. Як він буде відрізнятися від їх номінальної вартості?
  5. За одну годину роботи корпорація А може виробити або 2 автомобіля, або 5 комп'ютерів. Корпорація Б може виробити або 1 автомобіль, або 4 комп'ютера. Яка країна має порівняльну перевагу по виробництву автомобілів, а яка - комп'ютерів?
  6. У 2003 р. в країні зайняте населення складало 35,89 млн. чол., а економічно активне - 37 млн. чол. Визначте, яким був офіційний рівень безробіття в країні.
  7. Розкрийте сутність реформ однієї з постсоціалістичних країн при переході до ринкової економіки.
  Список використаної літератури
 • Контрольна з операційного менеджменту

  1. Режими функціонування операційної системи. 3
  2. Особливості операційного менеджменту в організації оздоровчого туризму 5
  Висновок 12
  3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 13
  Висновок 16
  Список літератури 17
 • Логістика в туризмі

  1. Зміст та функціональна структура логістики туристичного підприємства. 3
  2. Системний підхід при прийнятті рішень в логістичній системі туристичного підприємства. 6
  3. Постачальницька логістика підприємств ресторанного господарства 10
  Список використаної літератури 16

 • Облік міжнародних операцій

  1. Облік міжнародних операцій з фінансового лізингу рухомого майна з повною амортизацією. 3
  2. Дати характеристику умовам «ІНКОТЕРМС» та шляхи їх використання бухгалтерією підприємства. 10
  3. Розкрити методику та законодавчу базу перерахунку курсових різниць. Дати характеристику видам валют.. 15
  4. Скласти розділ "Умови платежу" міжнародного контракту, предметом якого є "імпорт іноземного товару з умовою розрахунків - попередня .оплата" та зробити усі відповідні бухгалтерські записи. 20
  5. Правовий механізм міжнародного лізингу в структурі світових взаємовідносин 24
  Список використаної літератури. 29

 • Основи ЗЕД

  1. Система інститутів та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності 3
  1.1. Багатосторонні міжнародні інститути регулювання 3
  1.2. Інститути та засоби управління зовнішньоекономічною діяльністю на національному рівні 7
  1.3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 9
  2. Розрахунки у зовнішньоторговельній діяльності 11
  2.1. Способи платежу за експортно-імпортними операціями 11
  2.2. Форми міжнародних розрахунків 12
  2.2.1. Акредитивна форма розрахунків 12
  2.2.2. Інкасо 13
  2.2.3. Банківський переказ 13
  2.2.4. Чекова форма розрахунків 14
  2.2.5. Вексель як форма розрахунку 15
  2.2.6. Відкритий рахунок 16
  2.3. Гарантії по розрахунках 16
  3. Задача 17
  Визначте контрактну ціну товару та знайдіть найбільш ефективний варіант експорту. Умова поставки EXW.

  А Б

  Вартість виробництва грн. 1800 2400
  Транспортні витрати:
  - до кордону грн. 120 360
  - за кордоном $ 300 500
  Страхування перевезення грн. 90 180
  Митні збори грн. 12 24
  Витрати на навантаження на
  транспортний засіб, грн. 60 60
  Ціна на внутрішньому ринку грн. 1800 3000
  Ціна на зовнішньому ринку $ 700 800
  Курс НБУ грн./$ 5,05 5,05

  Література 19
 • Профспілки як суб'єкт трудового права

  Вступ 3
  1. Поняття професійних спілок та правові основи їх діяльності 4
  2. Права та обов’язки професійних спілок як суб’єктів трудового права 10
  Висновки 12
  Додатки 13
  Бібліографія 18
 • Договір страхування

  Вступ 3
  1. Поняття страхування. Види та форми страхування. 5
  2. Поняття договору страхування 13
  3. Права та обов’язки сторін за договором страхування. 21
  4. Звільнення страховика від відповідальності. 26
  Висновок 29
  Список використаної літератури 31
 • Економіка підприємства

  1. Механізм утворення валового прибутку, фінансових результатів від операційної діяльності, фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності, фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, чистого прибутку 3
  2. Фактори, що обумовлюють рівень витратомісткості продукції 12
  3. Задача 12 16
  Фінансова діяльність туристичного підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства є першою і найбільш необхідною інформацією як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. ...
  Список використаної літератури 21
  Додаток А 22
 • Облік зобов’язань підприємства


  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти зобов’язань підприємства 5
  1.1. Економічна сутність поточних зобов’язань та їх класифікація 5
  1.2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази 14
  Розділ 2. Організація і методика обліку зобов’язань підприємства 17
  2.1. Коротка організаційно – економічна характеристика ТОВ “__” 17
  2.2.Документальне оформлення обліку операцій за зобов’язаннями підприємства 23
  2.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з поточними зобов’язаннями 25
  Висновки і пропозиції 32
  Список використаної джерел 34
  Додатки 36

 • Управління міжнародним маркетингом

  Вступ 3
  1. ВАТ "__" – лідер українського пивного ринку 4
  2. Аналіз ефективності маркетингової діяльності 8
  4. Система управління якістю 10
  5. Стандарти маркетингу та комунікацій 13
  6. Провідні бренди компанії 16
  Висновки 23
  Література 25
 • ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

  1.Методика обґрунтування прибутку на плановий період 3
  2.Класифікація підприємств та характеристика їх видів. Економічні особливості різних видів підприємств 11
  3. Задача 23
  На основі даних підприємств визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці, використовуючи методи різниць та інтегральний. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, у чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:
  Показник Од. виміру Попередній період Звітний період
  Обсяг виробленої продукції шт. 340,00 380,50
  Середньоспискова чисельність працівників чол. 150 140

  Список використаних джерел 27
 • Гроші та кредит

  1. Державне регулювання інфляції та його застосування в Україні 3
  2. Інструменти грошово-кредитної політики в Україні 12
  3. Роль фондової біржі в розвитку економіки 15
  Список використаної літератури 19
 • Облік і аудит розрахунків з підзвітними особами

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 6
  1.1. Сутність розрахунків з підзвітними особами та завдання їх обліку 6
  1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку підзвітних коштів 10
  1.3. Завдання аудиту розрахунків з підзвітними особами 21
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „ЛАРІКС” ЛТД 25
  2.1 Характеристика та аналіз з основних техніко-економічних показників підприємства 25
  2.2. Документування операцій з підзвітними особами 28
  2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами 34
  2.3.1. Облік господарських витрат підзвітних коштів 34
  2.3.2. Облік операційних витрат підзвітних коштів 42
  2.3.3. Облік витрат підзвітних коштів на відрядження 45
  РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 58
  3.1. Організація аудиту розрахунків з підзвітними особами 58
  3.2. Методика аудиту розрахунків з підзвітними особами 67
  3.3. Узагальнення результатів проведення аудиту розрахунків з підзвітними особами 77
  ВИСНОВКИ 81
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 86
  ДОДАТКИ 91
 • Економіка підприємства

  1. Загальна характеристика поточних витрат на виробництво продукції (послуг) 3
  2. Методи обчислення собівартості окремих виробів 6
  Список використаних джерел 15
 • Митне право. Митне оподаткування

  Вступ 2
  Поняття митних пільг 3
  Встановлення митних пільг 3
  Класифікація митних пільг 8
  Задача №1. 12
  Митно-тарифна рада підготувала пропозиції щодо внесення змін до порядку стягнення мита на різні види (марки) бензину та подала на затвердження Держмитслужбі.
  Керівництво ДМСУ пропозиції розглянуло, погодилося, але направляти до КМУ на затвердження відмовилося, мотивуючи тим, що один із членів МТР - представник КМУ - мав свою особисту думку з цього питання. Проаналізуйте ситуацію.

  Висновки 13
  Список використаної літератури 14

 • Сучасні технології, як запорука високого рівня обслуговування в діючих підприємствах ресторанного господарства

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти досліджуваної теми 9
  Розділ 2. Характеристика досліджуваного підприємства 27
  Розділ 3. Аналіз роботи досліджуваного підприємства по визначеній темі курсової роботи 31
  Розділ 4. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства 42
  Висновки 47
  Література 48
  Додатки 50

 • адміністративна система України

  1. Централізація і децентралізація у державному управлінні 3
  2. Фінансове прогнозування, його прийоми і методи 12
  Список використаної літератури 19

 • Засади організації міжнародного маркетингу

  ВСТУП 3


  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 4

  2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ (на прикладі холдингу «__» ) 17


  ВИСНОВКИ 23
  ЛІТЕРАТУРА 24

 • Логістика в туризмі

  1. Алгоритм документообороту туристичного підприємства 3
  2. Інформаційні системи та мережі що використовуються при бронюванні та комплектації туристичного обслуговування 7
  Література 13
 • Фінансова діяльність підприємства в сучасних умовах господарювання на базі ВАТ «__»

  Вступ 3
  Розділ І Значення фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах економічної діяльності 6
  1.1 Сутність фінансово ринкової економіки. Фінансові ресурси і фінансова діяльність 6
  1.2. Законодавча та юридична база фінансової діяльності підприємства 17
  1.3. Особливості діяльності підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку 21
  Розділ ІІ Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «__» 35
  2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства 35
  2.2 Аналіз валових доходів, валових витрат і прибутку 41
  2.3. Напрями та ефективність використання прибутку 46
  Розділ ІІІ Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства ВАТ «__» 57
  3.1 Прогнозування фінансового стану 57
  3.2 Збільшення обсягу виробництва 63
  3.3 Вдосконалення контролю за використанням фінансових ресурсів 72
  3.4 Зменшення податкового тиску 76
  Висновки 84
  Література 92
  Додаток.. 97

 • АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 • Міжнародна економіка

  1. Методи державного регулювання платіжного балансу 3
  1.1. Платіжний баланс і його макроекономічне значення. Фактори та наслідки дефіциту платіжного балансу 3
  1.2. Платіжний баланс як об’єкт державного регулювання 7
  1.3. Заходи врівноваження сальдо платіжного балансу 10
  2. Становлення інтеграційних процесів 15
  2.1. Передумови і напрямки інтеграційних процесів. Інтеграційні об’єднання 15
  2.2. Цілі і завдання інтеграції 21
  2.3. Етапи розвитку інтеграційних об’єднань 23
  Література 29
 • Екологічний менеджмент

  ВСТУП 3
  1. Сучасний стан навколишнього природного середовища в Україні та світі 5
  2. Моніторинг навколишнього природного середовища як дієвий засіб організації управління природоохоронною діяльністю 9
  3. Система управління охороною навколишнього природного середовища 12
  4. Головні напрями екологічної політики в Україні 16
  5. Екологічна експертиза 18
  ВИСНОВКИ 21
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23

 • Соціальна підтримка молоді інструментами державної соціальної політики

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДІ ІНСТРУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 9
  1.1. Становище молоді в основних сферах життєдіяльності 9
  1.2 Найважливіші соціальні проблеми молоді 16
  1.3 Причини зародження та становлення державної молодіжної політики 21
  ВИСНОВОК 32
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
 • Історія розвитку соціальної роботи в Україні

  Вступ 3
  1. Основні тенденції благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист 4
  2. Церковно-монастирські форми опіки 7
  3. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Соціальна допомога у Запорізькій Січі 10
  4. Українська соціальна робота в радянській системі 13
  5. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 14
  6. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 16
  Висновки 19
  Список літератури 20
 • Екологічний менеджмент

  1. Екологічний менеджмент як наука: виникнення, етапи розвитку 3
  2. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства, відшкодування збитків, нанесених природі 5
  3. Методи управління природоохоронною діяльністю 12
  4. Зарубіжний досвід вирішення екологічних проблем 15
  5. Концепція сталого розвитку в контексті екологічного менеджменту 19
  Список літератури 22

 • Економіка підприємства

  1. Поняття управлінського, бухгалтерського, податкового обліку витрат 3
  Список використаної літератури 14

 • ЗЕД контрольна

  1. Методологія аналізу менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 3
  2. Оподаткування здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 6
  3. Сучасні напрями розвитку стратегії розміщення міжнародного виробництва 9
  4. ТНК, їх роль у розвитку сучасної міжнародної економіки 12
  5. Види зовнішньоторговельних операцій за напрямом здійснення, за ступенем готовності товару. 14
  6. Управління іноземною інвестиційною діяльністю 18
  7. Методи ціноутворення у міжнародній торгівлі 21
  Перелік використаної літератури 24
 • Механізм формування маркетингового комплексу туристичного підприємства

  Курсова бакалаврська

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ 6
  1.1. Маркетинг в туризмі: поняття, зміст і концепція 6
  1.2. Маркетинговий комплекс туристичного підприємства 9
  1.3. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 16
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 20
  2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 20
  2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 29
  2.3. Особливості маркетингової діяльності в туристському підприємстві 43
  РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 47
  3.1. Обгрунтування необхідності удосконалення маркетингового комплексу туристичного підприємства 47
  3.2. План заходів щодо удосконалення маркетингового комплексу туристичному підприємства 59
  ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 69
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 74
  ДОДАТКИ 79

 • Інноваційний менеджмент. Варіант 3

  1. Стадії інноваційного менеджменту 3
  2. Сутність методу виявлення груп патентів. Основні структурні складові Міжнародної патентної класифікації 7
  3. На прикладі Вашої організації проаналізуйте види ризику, які супроводжують впровадження конкретного інноваційного проекту. Спробуйте оцінити: інфляційний ризик 10
  Список використаної літератури 21
 • Контрольна робота економіка підприємства

  1. Державний нагляд за якістю та внутрішньогосподарський технічний контроль 3
  2. Організаційні побудови та структури управління підприємств 9
  Література 16
 • Економіка підприємства Варіант 30

  1. Нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та технічне переоснащення підприємства, модернізація, обладнання як форми відтворення основних фондів. 2
  2. Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. 7
  Література: 13

 • Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення

  Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення
  Список використаних джерел:
 • Історичний дискурс психологізації культури

  Вступ 3
  1. Сутність психологізації культури 4
  2. Психологічний погляд на культуру 9
  3. Історичний аналіз психологічних аспектів культури 12
  4. Категорії культури 16
  Висновок 20
  Список використаної літератури 21
 • Особливості використання норм та нормативів в сучасному виробництві. (на прикладі підприємства)

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. СУТЬ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5
  1.1. Сутність організації та нормування праці на виробництві 5
  1.2. Система норм та нормативів та комплексне обгрунтування нормування праці на виробництві 9
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ „Назва” 15
  2.1. Загальна характеристика господарської діяльності компанії „Назва” 15
  2.2. Аналіз підходів до організації та нормування праці на підприємстві 23
  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 29
  ВИСНОВКИ 34
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
  ДОДАТКИ 38-47
  Звітність
 • Технологія антибіотиків та фармферментних препаратів

  1.Мікробіологічний, біохімічний та технологічний контроль в технології антибіотиків 3
  2. Основні джерела отримання ферментних препаратів для фармацевтики. Класифікація ферментів. 6
  3. Аерація в технології антибіотиків. 11
  Література 14
 • Цна та ціноутворення в галузі туризму

  1. Кон'юнктура ринку та ціноутворюючі фактори 3
  2. Встановлення цін на продукцію та послуги монопольних угрупувань 10
  3. Задача 13
  Собівартість виробу - 250 грн. Рентабельність - 26%. Роздрібна ціна 891 грн Торгівельна надбавка - 50% ціни посередницької організації. Посередницька націнка 10% відпускної ціни виробника. Визначити ставку акцизного збору.


  Література 14

 • Звіт про виробництво в системі калькулювання за процесами

  Вступ 3
  Розділ І. Облік витрат за статтями калькуляцій 5
  1.1. Характеристика статей калькулювання 5
  1.2. Калькуляційна одиниця та об’єкт витрат 6
  1.3. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості 10
  Розділ ІІ. Звіт про виробництво в системі калькулювання за процесами 14
  2.1. Призначення звіту про виробництво 14
  2.2. Структури звіту про виробництво 16
  2.3. Характеристика розділів звіту про виробництво 17
  2.4. Порядок заповнення звіту про виробництво 19
  Розділ ІІІ. Звіт про виробництво в системі калькулювання за процесами підприємства ТОВ «Назва» 24
  3.1. Організація обліку ТОВ «Назва» 24
  3.2. Калькулювання на підприємстві ТОВ «Назва» 26
  3.3. Звіт про виробництво в системі калькулювання за процесами на підприємстві ТОВ «Назва» 29
  Висновки 33
  Список використаної літератури 35

Документы 51 - 100 из 23993
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2020