От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення)
2 Жанр Куанхо: традиції та сучасність
3 Жанр перекладу та його різновиди в сучасному бандурному мистецтві
4 Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя тисячоліть
5 Жанр транскрипції в системі індивідуального композиторського стилю
6 Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д.Поліщука)
7 Жанрова модифікація канону молитви в ліриці XVII-ХХ століть
8 Жанрова поетика М. Сидельникова в аспекті взаємозв'язку слова та музики
9 Жанрова своєрідність прози Віктора Некрасова
10 Жанрова своєрідність творів Михайла Арцибашева
11 Жанрова система народно-пісенної культури Китаю
12 Жанровий генезис виконавського діалогу в музиці (на матеріалі камерно-вокальної творчості)
13 Жанровий канон Православної Літургії (на матеріалі Літургій українських та російських композиторів кінця XIX - початку XX століть)
14 Жанровий пошук у балетній музиці В.Губаренка
15 Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення
16 Жанрово-стильовий пошук в оперній творчості Жюля Массне (на прикладі опер "Манон" та "Вертер")
17 Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівських композиторів XX століття
18 Жаростійкий газобетон на основі лужного алюмосилікатного зв'язуючого
19 Жаростійкий конструкційно-теплоізоляційний матеріал на основі техногенних продуктів металургії
20 Жаростійкі лужні в'яжучі і бетони підвищеної термостійкості
21 Женские учебные заведения в меннонитских колониях юга Украины в конце XIX - начале ХХ вв.
22 Женщина в меняющемся мире
23 Женщина в мире спорта: взгляд спортивного социолога
24 Жерар Дебрьо
25 Живая материя и человек в свете некоторых современных естественнонаучных данных
26 Живой уголок для Снежного барса: новая инициатива в области автоматизации школьных библиотек
27 Живопис та образотворче мислення людини
28 Живопись викторианской эпохи в Англии. История создания прерафаэлитского братства
29 Жизненные приоритеты и чтение молодежи
30 Жизненный цикл документа в электронных коллекциях фундаментальной библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена (технологический и правовой аспекты)
31 Жизнь и деятельность Таврического муфтия Али Хункалова
32 Жилищное строительство : новый этап старых традиций
33 Жилищные правоотношения на оккупированном фашистами Крымском полуострове
34 Жирнокислотний склад ліпідів мембран еритроцитів хворих на хронічний гломерулонефрит в динаміці лікування
35 Жирнокислотний склад ліпідів печінки та скелетних м'язів коропів при додаванні до раціону продуктів олійного виробництва
36 Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові і молока при використанні у раціонах корів жирових добавок рослинного походження
37 Жити за Заповідями — це безпрограшно
38 Житомирська земля за козацьких часів (кінець XVI-середина XVII ст.)
39 Житомирська земля за часів Київської Русі
40 Житомирська земля за часів монголо-татарської навали і литовської доби
41 Житомирщина - батьківщина геніального І. Огієнка
42 Життєва компетентність особистості: концептуальні засади та соціальні виміри
43 Життєвий досвід і наукові знання в навчанні та вихованні особистості
44 Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка
45 Життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка. Значення «Кобзаря» Т. Шевченка для української культури
46 Життєвий рівень міського населення Правобережної України (1900 - 1914 рр.)
47 Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження
48 Життєвий світ людини та переживання нею стану самотності як предмет філософського аналізу
49 Життєвий та творчий шлях Луіша де Фрейташа Бранку в контексті розвитку португальської музичної культури кінця ХІХ - початку ХХ століття
50 Життєвий цикл і паразитарна система нематоди Dicheilonema rheae (Owen, 1843) (Filariata: Diplotriaenidae) в умовах заповідника "Асканія-Нова"
51 Життєвий шлях і науковий доробок А.П.Ковалівського (1895-1969 рр.)
52 Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського (1907 - 1945 рр.)
53 Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821 - 1878 рр.)
54 Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870 - 1939)
55 Життєві кризи особистості
56 Життєві стадії та цикли організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу в організації
57 Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин
58 Життєдіяльність гіллястовусих ракоподібних в умовах впливу біологічно активних речовин
59 Життєздатність популяцій трав'яних багаторічників
60 Життя Сократа
61 Життя як цілісність: соціально-філософський аналіз
62 Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К.Рєдіна (1863 -1908 рр.)
63 Жінка в українській селянській сім'ї другої половини XIX - початку ХХ століття: гендерні аспекти
64 Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності
65 Жінка-лідер, жінка-політик
66 Жінки в історії української культури другої половини XX століття
67 Жінки Донбасу у громадсько-політичному житті в середині 50-х - першій половині 60-х років ХХ ст.
68 Жінки та індустріалізація в Україні (1929 - 1938 рр.)
69 Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця XVIII ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності)
70 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)
71 Жіноче начало в культурних реаліях ХХ століття
72 Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI-XVIII ст.)
73 Жіночі об'єднання України як суб'єкти державотворення кінця XX століття
74 Жіночі танці в українській народній хореографії
75 Жовтнева революція: причини, події, наслідки
76 Жрецтво в соціальній структурі Єгипту доби Давнього Царства
77 Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (II ст. до н.е. - I ст. н.е.)
78 Жуки - стафіліноїди агіртидно-колонідної групи родин (Agyrtidae, Leiodidae, Colonidae) світової фауни: таксономія, систематика, еволюція і філогенія
79 Жуки-златки (Coleoptera, Buprestidae) Західної України
80 Жуки-мертвоїди (Coleoptera, Silphidae) фауны Украины
81 Журнал реєстрації господарських операцій
82 Журнал "Известия караимского духовного правления" (1917-1919) в контексте караимской прессы начала ХХ века
83 Журнал "Краєзнавство" та його роль у розвитку історичних регіональних досліджень 1920 - 1930-х рр.
84 Журнал "Украинская жизнь" і літературний процес початку ХХ століття
85 Журнал реестраціі господарських операцій
86 Журнальна графіка Анатоля Петрицького
87 Журнальные агентства - важнейший элемент в обеспечении периодикой (на примере фирмы Swets & Zeitlinger)

Документы 1 - 87 из 87
© 2007-2019