От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 Т-2 токсикоз тварин (патогенез, діагностика, лікування, профілактика)
2 Таблиці для визначення молюсків родин Lithoglyphidae, Melanopsidae, Вithyniidae
3 Таврійська віртуальна бібліотека для дітей: корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів
4 Таємниці особистого життя людини та їх цивільно-правова охорона
5 Таємнознавство в полі культури: генезис, репрезантації, функції
6 Тайвань та політика Великобританії на Далекому Сході в 20-90-х роках ХІХ століття
7 Так начиналась война
8 Так шли мы к победе
9 Таксономічне значення морфологічних ознак на прикладі підроду Peregriana роду Lymnaea
10 Тактика ведення пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом і хронічним тазовим больовим синдромом
11 Тактика ведення та лікування безпліддя у жінок із хронічною ановуляцією на фоні інсулінорезистентності
12 Тактика ведення хворих з хронічним сальпінгоофоритом при системному червоному вовчаку
13 Тактика диференційованого лікування генералізованого катарального гінгівіту, що базується на ранній ідентифікації пародонтопатогенної мікрофлори
14 Тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів
15 Тактика злочинної діяльності
16 Тактика комплексного лікування хворих з рецидивним гастродуоденальними кровотечами виразкової етіології
17 Тактика лікування дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів
18 Тактика лікування дітей, хворих на секреторний середній отит
19 Тактика лікування жінок з аденоміозом у поєднанні з запальними процесами геніталій
20 Тактика лікування постраждалих з ушкодженнями таза та стегна в гострому періоді травми
21 Тактика лікування хворих на хронічну екзему з використанням квантово-енергетичної та гетеротренінгової терапії
22 Тактика нападу у грі волейбол
23 Тактика ортодонтичного лікування скупченості зубів
24 Тактика проведення судово-почеркознавчої експертизи
25 Тактика раннього хірургічного лікування при поверхневих та глибоких опіках з використанням ліофілізованих ксенодермотрансплантантів, активованих біогальванічним струмом
26 Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства
27 Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
28 Тактика хірургічного лікування дітей з викривленням перегородки носа
29 Тактика хірургічного лікування обструктивних захворювань органів панкреатодуоденальної зони та їх ускладнень
30 Тактико-криміналістичні та процесуальні основи пошуку та затримання злочинця
31 Тактико-психологічне забезпечення очної ставки
32 Тактическая подготовка борцов с учетом правил соревнований
33 Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями
34 Танець "модерн" у художній культурі XX ст.
35 Тантризм в контексте теории мистического опыта просветления
36 Танцплощадки 50-х годов ХХ столетия как социокультурный феномен
37 Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941 - 1944 рр.)
38 Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв'язках і типологічних збіжностях)
39 Таргетування інфляції в європейських країнах
40 Тарифи, та тарифні угоди в міжнародній торгівлі
41 Тарифікація і оплата праці в системі мотивації працівників сільськогосподарських підприємств
42 Тарифікація послуг за проїзд платними дорогами України
43 Тарифне регулювання ЗЕД в Україні
44 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Економічна модель тарифів
45 Татарский вопрос в национально-государственном строительстве Крымской АССР и его решение в деятельности исполнительно-распорядительных органов власти в 1930-х - начале 1940-х г.г.
46 Тауберові та мерсерові теореми для деяких методів підсумовування функцій кількох змінних
47 Тваринний світ України
48 Тваринний світ як об‘єкт правовї охорони
49 Тверда сажка озимої пшениці та обгрунтування імунологічних методів захисту
50 Тверді планарні джерела для дифузії бору з алюмоборосилікатних сполук
51 Твердотільні давачі температури та їх практичне використання
52 Твердотільні інтегральні сенсорні пристрої на основі перетворювачів магнетного поля
53 Твердотільні сенсори на основі тонкоплівкових полімерних сегнетоелектриків з покращенними технічними характеристиками
54 Твір мистецтва як символічна реальність
55 Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керування та перспективи розвитку
56 Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
57 Творча діяльність Національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка в контексті розвитку української художньої культури (1991 - 2001)
58 Творча діяльність Олександра Довженка
59 Творча особистість Теодовія Осьмачки: Художньо-естетичні та філософські константи
60 Творча спадщина Євгена Нагірного та її значення для розвитку архітектури України
61 Творча спадщина І.Г.Мясоєдова (дослідження методу стилетворення в українському образотворчому мистецтві початку ХХ століття)
62 Творча спілка як культуроутворюючий чинник міського середовища (на матеріалі діяльності Товариства південноросійських художників в Одесі на межі XIX - XX століть)
63 Творческие концепции регионального дизайна
64 Творческое мышление и творческая деятельность студента-скульптора в учебном процессе высшей художественной школы
65 Творчество М. Волошина и история акварельной школы
66 Творчество Николая Семеновича Лескова
67 Творчество Петра Михайловича Бицилли в отечественной историографии
68 Творчий внесок академіка О.В.Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні
69 Творчий потенціал вчителя музики як педагогічна проблема
70 Творчий потенціал людини як предмет соціально-філософської рефлексії
71 Творчий потенціал людської праці
72 Творчий потенціал особистості і його реалізація в умовах трансформації суспільства
73 Творчий процес в архітектурі (логічні та інтуїтивні аспекти)
74 Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва
75 Творчий розвиток філологічної спадщини О.Потебні в сучасній лінгводидактиці
76 Творчі задачі з фізики
77 Творчі зв'язки між українськими професійними драматичними трупами і самодіяльними гуртками у другій половині ХІХ ст. - на початку ХХ ст.
78 Творчі пошуки Томаса Неша-сатирика в культурному контексті англійського ренесансу
79 Творчість Ани Кастілло в контексті літератури чикана
80 Творчість Георгія Малакова в контексті розвитку української графіки 50 - 70 років ХХ століття
81 Творчість Джеміля Керменчіклі: тематика, семантика, лінгвостильові особливості
82 Творчість диригента в контексті інтегративного підходу
83 Творчість Жака Луї Давіда. До проблеми класифікації та критеріїв оцінювання
84 Творчість Івана Багряного
85 Творчість Леонардо да Вінчі
86 Творчість Леопольда Левицького періоду 30-х років ХХ ст.
87 Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньокультурних діалогів українського мистецтва 30 - 70-х років XX століття
88 Творчість М.Рославця в контексті становлення музичного модернізму
89 Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко
90 Творчість Миколи Дремлюги і процес становлення бандурного репертуару
91 Творчість О.П.Бородіна в контексті розвитку техніки рухомого складу залізниць України (друга половина ХІХ ст.)
92 Творчість Олександра Антонія Тарасевича у контексті еволюції образної системи української графіки (на основі графічної інтерпретації ікони Холмської богородиці)
93 Творчість Ольги Кобилянської: калокагативне світовідчуття
94 Творчість передвижників у художній критиці Катеринослава кінця XIX - початку XX ст.
95 Творчість польських композиторів (1792 - 1939) Львова в контексті українсько-польських музичних зв'язків
96 Творчість Праксителя
97 Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця XIX - початку XX століття
98 Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва Галичини другої половини XIX - початку XX століть
99 Творчість Фленнері О'Коннор: архетип та "літературна теологія"
100 Творчість як об'єкт естетичного аналізу в теоретичній спадщині Івана Франка
101 Творчість як філософсько-антропологічна проблема
102 Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації
103 Театр імені Івана Франка: становлення та тенденції розвитку (20-ті рр. ХХ ст.)
104 Театр Средневековья
105 Театралізація хорових творів як метод художньої інтерпретації
106 Театралізований тематичний концерт як синтетичний жанр сценічних мистецтв
107 Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина ХІХ - друге десятиріччя ХХ ст.)
108 Театральна культура сходу та український авангард
109 Театральна трупа М. Старицького у Криму
110 Театральне дійство як соціокультурний феномен
111 Театрально-декоративне мистецтво як феномен супротиву офіційній доктрині соціалістичного реалізму
112 Театрально-декоративне мистецтво як феномен супротиву офіційній доктрині соціалістичного реалізму
113 Театрально-декораційне мистецтво Харкова: авангардні пошуки 1910 - 1920-х років
114 Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті ХХ століття
115 Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини ХХ століття
116 Тезаурус по проблемам сохранности документов: специфика поиска с применением тезауруса
117 Тезисы: Перспективы развития рынка еврокапитала в современных условиях
118 Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність
119 Текие «Ени-Джами», как центр суфизма Ак-Мечети
120 Текстильна промисловість України
121 Текстильное искусство как вид дизайнерского творчества
122 Текстовый редактор Word 8.0
123 Тектоніка зони зчленування Східно-Європейської платформи та Українських Карпат
124 Тектонічна тріщинуватість гірських порід внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності
125 Тектонічні основи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу
126 Текущая диагностика устойчивости производственного процесса
127 Текущее состояние и перспективы развития АБИС Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
128 Текущее состояние программного обеспечения Z39.50 в Сибирском Отделении РАН
129 Телебачення у Великій Британії.
130 Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму
131 Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії
132 Телекоммуникационная система ТОИ ДВО РАН и работа ученых с ресурсами сети Интернет
133 Телекоммуникационные системы ГПНТБ России: современное состояние и перспективы
134 Телекомунікаційні системи України: економіко-географічний аналіз
135 Телекомунікаційні системи України: економіко-географічний аналіз
136 Телязіоз великої рогатої худоби в умовах лісостепової зони України (епізоотологія, лікувально-профілактичні заходи)
137 Тема богочеловечества в философии В.Л. Соловьева
138 Тема Економический Анализ
139 Тема кохання у творчості В.Симоненка
140 Тема: Аналіз МШП
141 Тема: Договір оренди
142 Тема: Економічний аналіз зовнішніх ефектів
143 Тема: Економічний аналіз монополістичної конкуренції
144 Тема: ІНТРАНЕТ
145 Тема: Кредитоспроможність позичальника інвестиційного кредита та його оцінка
146 Тема: Облік реалізації в системі управління рухом товарів і валовими доходами торговельного підприємства
147 Тема: Розвиток літератури та образотворчого мистецтва першої половини 9-го століття
148 Тематические веб-сайты как важнейший элемент информационной поддержки исследований в приоритетных научных направлениях
149 Тематические сети инновационных регионов Европы: опыт для постсоветских европейских стран
150 Тематический поиск в электронных каталогах и электронных библиотеках

Документы 1 - 150 из 1468
Следующие >>>
© 2007-2019