От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 У истоков
2 У поданих словах вставте, де потрібно пропущені літери або апостроф
3 У пошуках «зони здоров'я»(Становлення біоекомедицини)
4 У світі рок-музики
5 У світлі молекулярної генетики (Сучасні уявлення про основні механізми онкогенезу)
6 У чому полягає особливість використання інформаційних систем у фінансово-економічних установах
7 У чому полягає особливість неокейнсіанських і неокласичних моделей економічного зростання?
8 Увічнення та збереження історії козацтва в пам'ятках культури України (1945 - 2005 рр.)
9 Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження
10 Угоди про працю за трудовим законодавством України
11 Уголовный розыск Крыма в период укрепления советской власти.
12 Угорська вишивка Закарпаття XIX - першої чверті XX століття (художньо-функціональні та стилістичні особливості)
13 Угрозы биологическому и ландшафтному биоразнообразию Крыма
14 Угруповання денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) як структурний елемент лучних екосистем Українського Розточчя
15 Уд у сучасній арабській музичній культурі: виконавська та композиторська творчість
16 Ударна взаємодія твердих і деформівних затуплених тіл зі стисливою рідиною
17 Удовлетворенность потребителя туристических услуг на примере пансионата 'Зенит'
18 Удосконалена технологія підготовки й знезаражування питної води для малих об'єктів водопостачання
19 Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енергодинамічного процесу при відновленні їх працездатності у військових ремонтних органах
20 Удосконалений метод психокорекції хворих на функціональну патологію хребта та остеохондроз
21 Удосконалені електромагніти систем безпеки атомних електричних станцій
22 Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинному насінництві
23 Удосконалені методики лікування зубо-щелепових аномалій у дітей
24 Удосконалення агротехніки вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин
25 Удосконалення агротехнічних заходів підвищення продуктивності вироджених травостоїв сіножатей і пасовищ в умовах західного Лісостепу
26 Удосконалення аерозолевої вогнегасної речовини на основі солей калію та обгрунтування умов її застосування
27 Удосконалення амортизаційного механізму регулювання відтворення основних виробничих фондів підприємства
28 Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах
29 Удосконалення аналізу фінансового стану фармацевтичних установ
30 Удосконалення аналітичного забезпечення стратегічного управління машинобудівних підприємств
31 Удосконалення антропометричних методів діагностики трансверзальних аномалій зубних рядів і прикусу та терапія захворювань пародонту при ортодонтичному лікуванні
32 Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат
33 Удосконалення апаратів повітряного охолодження з трубчасто- реберними поверхнями (теорія і практика)
34 Удосконалення асинхронних двигунів приводу електромеханічних ключів нафтових свердловин
35 Удосконалення асканійських м'ясо-вовнових овець методом поглибленої селекції
36 Удосконалення банківської діяльності та пом'якшення ризиків у форматі регіональних кластерів
37 Удосконалення безконтактних вимірювачів постійного струму для систем контролю та керування
38 Удосконалення біологічного способу приготування льонотрести
39 Удосконалення буропідривної технології проведення виробок шляхом управління імпульсом вибуху набоїв вибухових речовин
40 Удосконалення буропідривної технології проведення польових виробок шляхом обгрунтування раціональних параметрів конструкцій прямих врубів
41 Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу при здійсненні процедури банкрутства і санації
42 Удосконалення вантажних залізничних тарифів на основі врахування попиту на перевезення
43 Удосконалення венчурного інвестування металургійних підприємств
44 Удосконалення ветеринарно-санітарного контролю загальної кількості бактерій в молоці відповідно до сучасних вимог
45 Удосконалення визначення тріщиностійкості залізобетонних конструкцій методом акустичної емісії
46 Удосконалення визначень показників механічних властивостей неоднорідних грунтових масивів за результатами статичного зондування
47 Удосконалення віброакустичного методу діагностування паливної апаратури автотракторних дизелів
48 Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області)
49 Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів
50 Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах
51 Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств
52 Удосконалення галузевої структури сільськогосподарського виробництва в умовах його реструктуризації
53 Удосконалення гальмівного управління тракторного поїзда на базі колісного трактора малого класу
54 Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття
55 Удосконалення гідродинамічних фільтрів шляхом закрутки потоку в кільцевій області зовні фільтроелемента
56 Удосконалення дезінтоксикаційної терапії хронічних гепатитів у дітей
57 Удосконалення депозитної політики в банках України
58 Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні
59 Удосконалення державних програм соціально-економічного розвитку вугільної промисловості
60 Удосконалення державного механізму управління регіональними інвестиційними потоками
61 Удосконалення державного податкового регулювання підприємницької діяльності
62 Удосконалення державного регулювання інвестиційною діяльністю в регіоні
63 Удосконалення державного управління поводженням з відходами на основі розвитку функцій екологічного аудита
64 Удосконалення диференційованих підходів до комплексного лікування ортодонтичних хворих
65 Удосконалення діагностики активності процесу при запальних захворюваннях додатків матки та розробка нових методів терапії
66 Удосконалення діагностики лейкозу великої рогатої худоби
67 Удосконалення діагностики та лікування жінок з вірусно-бактеріальними захворюваннями геніталій з урахуванням морфологічного стану ендометрія
68 Удосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані
69 Удосконалення діагностики та профілактики ринопневмонії коней
70 Удосконалення діагностики та хірургічного лікування акустичної невриноми у хворих з односторонньою сенсоневральною приглухуватістю
71 Удосконалення діагностики туберкульозу великої рогатої худоби та методичні підходи одержання вакцинних штамів мікобактерій
72 Удосконалення діагностики хронічних гастродуоденітів у дітей та їх реабілітація з застосуванням бальнеологічних методів
73 Удосконалення діагностики, хірургічного лікування та післяопераційного моніторингу хворих на високодиференційовані форми раку щитоподібної залози
74 Удосконалення діагностичних методів оцінки і терапевтичної підготовки твердих тканин опорних зубів під незнімні протези
75 Удосконалення діагностичних та лікувальних критеріїв парапсоріазу на основі вивчення морфологічних, імунологічних та біохімічних змін
76 Удосконалення діагностичних та профілактичних препаратів при лептоспірозі тварин
77 Удосконалення діагностування статорних обмоток асинхронних двигунів
78 Удосконалення діяльності венчурних фондів України: регіональний аспект
79 Удосконалення діяльності керівника в органах державної влади: теоретико-методологічний аналіз
80 Удосконалення діяльності навчальних закладів щодо запобігання злочинності неповнолітніх в Україні
81 Удосконалення економіко-організаційного процесу оподаткування підприємств
82 Удосконалення економічних відносин на залізничному транспорті України в умовах транспортно-промислово-фінансової групи
83 Удосконалення економічних відносин як шлях підвищення прибутку підприємств, що взаємодіють у гірничо-збагачувальному комплексі (на прикладі ПВП "Кривбасвибухпром")
84 Удосконалення економічних методів управління інноваційною діяльністю вуглевидобувного підприємства
85 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні
86 Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції (на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області)
87 Удосконалення економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності
88 Удосконалення економічного механізму забезпечення охорони та якості атмосферного повітря
89 Удосконалення економічного механізму залучення інвестицій в природоохоронну діяльність
90 Удосконалення економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності
91 Удосконалення економічного механізму регулювання екологічної безпеки
92 Удосконалення економічного механізму управління процесом відтворення технічних ресурсів підприємств
93 Удосконалення економічного механізму функціонування регіонального ринку цукру
94 Удосконалення економічного та організаційного інструментарію забезпечення екологічної безпеки в морському природокористуванні
95 Удосконалення електромагнітів постійного струму з поперечним рухом якоря для контакторів змінного струму поворотного типу
96 Удосконалення електромагнітних систем вакуумних вимикачів середньої напруги для підвищення термічної стійкості об'єктів захисту
97 Удосконалення електротехнологічної дії на мікроорганізми на основі аналізу електричного поля
98 Удосконалення електрофізіологічного методу та засобів диференційної діагностики шлунково-кишкового тракту людини
99 Удосконалення елементів сортової технології вирощування кукурудзи в Лісостепу України
100 Удосконалення елементів технології вирощування гібридів кукурудзи та їх батьківських форм в північному Степу України
101 Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південної частини західного Лісостепу України
102 Удосконалення елементів технології вирощування гречки на насіння в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України
103 Удосконалення елементів технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з соєю на силос в Лісостепу України
104 Удосконалення елементів технології вирощування і кормового використання скоростиглих сортів сої в правобережному Лісостепу України
105 Удосконалення елементів технології вирощування картоплі у фермерських і селянських господарствах Лісостепу України
106 Удосконалення елементів технології вирощування сортів ячменю ярого в умовах південної частини західного Лісостепу України
107 Удосконалення елементів технології вирощування ярої пшениці в умовах південного Степу України
108 Удосконалення еліпсометричного методу для атестації модифікованих електронним променем поверхонь оптичного скла
109 Удосконалення епідеміологічного нагляду за дифтерією і правцем за результатами серологічних досліджень
110 Удосконалення епідеміологічного нагляду за лептоспірозами шляхом застосування серологічних методів діагностики
111 Удосконалення законності в державному управлінні України
112 Удосконалення залучення інвестиційних ресурсів машинобудівними підприємствами за допомогою цінних паперів
113 Удосконалення захисту посівів озимої пшениці від бур'янів у північному Лісостепу України
114 Удосконалення заходів безпеки управління забійними машинами в умовах впливу електромагнітного поля силових мереж
115 Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозами великої рогатої худоби
116 Удосконалення заходів боротьби і профілактики інфекційної бурсальної хвороби в сучасних умовах ведення птахівництва України
117 Удосконалення заходів догляду за різновіковими посівами озимої пшениці в північному Степу України
118 Удосконалення земельно-майнових відносин у садівництві і на меліорованих землях
119 Удосконалення змісту та методів підвищення кваліфікації державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні
120 Удосконалення і розробка прийомів підвищення життєздатності та продуктивності шовковичного шовкопряда на різних етапах розведення
121 Удосконалення індивідуальної виховної роботи командирів підрозділів Прикордонних військ України
122 Удосконалення індукторів-струмопроводів на основі аналізу імпульсних електродинамічних зусиль
123 Удосконалення інженерно-технічного обслуговування та ремонтних робіт на підприємстві в сучасних умовах (на матеріалах туристичної фірми “Каштан)
124 Удосконалення інноваційного менеджменту на машинобудівному підприємстві
125 Удосконалення інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації
126 Удосконалення інтегральної оцінки фінансового стану промислового підприємства
127 Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці
128 Удосконалення керування капіталом підприємств рибної промисловості України (на прикладі об'єднань "Керчрибпром" і "Югрибпошук")
129 Удосконалення класифікації факторів, що впливають на витрати підприємств ресторанного господарства
130 Удосконалення клиношарнірних механізмів пресів для розділювання процесів обробки тиском
131 Удосконалення комплексної оцінки ефективності роботи вугільних шахт
132 Удосконалення комплексної оцінки стану охорони праці на підприємствах
133 Удосконалення комплексної профілактики та лікування гнійно-септичних ускладнень після кесарева розтину
134 Удосконалення комплексної системи радіоакустичного та акустичного зондування пограничного шару атмосфери
135 Удосконалення комплексної терапії та профілактика ускладнень вагітності при цукровому діабеті типу I
136 Удосконалення конструктивної системи будівництва і реконструкції з малорозмірних елементів
137 Удосконалення конструктивної форми металевих гратчастих башт вітроагрегатів
138 Удосконалення конструкції кабіни з поліпшенням мікроклімату для самохідної сільськогосподарської техніки
139 Удосконалення конструкцій і методики розрахунку вакуумних установок автоматизованих насосних станцій
140 Удосконалення конструкцій книжкових оправ та оптимізація технології їх виготовлення
141 Удосконалення конструкцій набійок зарядів вибухових речовин для підвищення ефективності та безпеки вибухових робіт
142 Удосконалення конструкцій одягу на основі геометричних параметрів тіла людини
143 Удосконалення конструкцій планетарних гідромоторів шляхом модернізації їх розподільних систем
144 Удосконалення контролю електроізоляції кабелів з екранованими витими парами
145 Удосконалення контролю змінних струмів і напруг дотику для безпечної експлуатації електроустановок
146 Удосконалення контролю і аналізу фінансових активів підприємства
147 Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду
148 Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві
149 Удосконалення кредитних відносин комерційних банків із позичальниками
150 Удосконалення критеріїв оцінки селекційних ознак у яєчному та м'ясному птахівництві

Документы 1 - 150 из 1827
Следующие >>>
© 2007-2019