От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «рефераты курсовые дипломные для скачивания»
1 ДАВНІ ІСТОРИКИ ПРО ДУНАЙ
2 Дати коротку загальну характеристику бази практики
3 Дати коротку загальну характеристику бази практики;
4 Еволюція людини.
5 Загальні та окреми ознаки почерку
6 Інформаційна безпека України та механізм її забеспечення
7 Основные определения и признаки экскурсии
8 Приоритеты структурной перестройки экономики Украины
9 Простір елементарних подій. Відношення між подіями
10 Современная картина мира
11 Сутність фінансового стану підприємства
12 Сутність, функції та методи процесу управління
13 УГРУПОВАННЯ ВИТРАТ ПО ФУНКЦІЯХ КЕРУВАННЯ
14 Фінансова санація
15 CОЦИОЛОГИЯ ЭМИЛЯ ДЮРКГЕЙМА
16 Умови та порядок укладання шлюбу
17 Економічні методи менеджменту
18 Господарський суд як гарант права на судовий захист
19 Ескіз проекту соціального дослідження на тему
20 Застосування соціально-культурного підходу в менеджменті
21 Когда младенец вступает в мир
22 Київський національний університет – центр освіти і культури
23 ЛЕС И ЕГО ОХРАНА
24 Підвідомчість і підсудність цивільних справ суду
25 ПРЕДМЕТ: АДВОКАТУРА УКРАЇНИ
26 Расширение границ Европейского Союза
27 Философия и филология
28 ФРИДРИХ НИЦШЕ И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА
29 Американський досвід подолання економічних криз: мозговий штурм Рузвельта, рейганоміка
30 Аналіз і оцінка даних про судімість і міру покарання
31 Аналіз створення та використання амортизаційних фондів підприємств.
32 Анатомія та еволюція нервової системи (на русском)
33 Архетип колективного безсвідомого
34 Атмосфера та проблеми її охорони
35 БАЛЬЗАК
36 Будова і фізіологічне значення шкіри
37 Бухгалтерський облік
38 Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві
39 В чому полягає історичне значення творчості Т.Г. Шевченко
40 ВИДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО КОРИСТУВАЧІ
41 Виды контроля в зависимости от системы контрольных действий
42 Визначення ринку і попиту на продукцію.
43 Визначте функцію герундію.
44 Вимоги, яким повинна відповідати посада нотаріуса
45 Виробнича програма підприємства
46 Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підхід до їх визначення
47 Витрати виробництва. Їх класифікація
48 Відчуття та їх класифікація
49 Внутрішнє середовище організації. Взаємозв’язок внутрішніх змінних
50 Воспроизводство и экономический рост
51 Вплив Верховної Ради України на систему органів виконавчої влади
52 Встановлення цін. Державна політика
53 Вчення В. І. Вернадського про біосферу, ойго основні положення. Будова біосфери.
54 Гідрографія і гідротехнічні спорудження
55 Громади Лівобережної України
56 Двопалатні системи
57 Диспетчер друку та друкування в Windows 95. Драйвери принтерів, завдавання параметрів підключеного принтеру, диспетчер друку та шрифти.
58 Діяльність
59 Договор посредничества в туризме
60 Еволюція ідеології комунізму: від Т. Мора до К. Маркса
61 Екологічні фактори
62 Економічна характеристика основних засобів як об’єкта обліку
63 Ефективність управлінської діяльності i шляхи ïï формування
64 Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні
65 заборгованість
66 Загальна інформація про фірму
67 Загальна характеристика ЗАТ "Синега
68 Загальна характеристика Києва
69 Загальні відомості про Конвенцію
70 Загальні закономірності виникнення держави і права
71 Загальні передумови та економічні причини необхідності виникнення кредиту
72 Значення та функції комунікацій в інформаційному суспільстві
73 Значення та функції комунікацій в інформаційному суспільстві
74 Зовнішнє середовище бізнесу
75 Інвестування
76 Історичний аспект римського права.
77 Історичний генезис соціальних спільностей (рід, плем"я, народність, нація);
78 Історичні передумови виникнення кейнсіанства
79 Історія підприємства
80 К/р автоматизвція робочого місця бухгалтера і аудит
81 К/р з управління бізнесом
82 Какие основные элементы
83 Карл Павлович Брюллов
84 Класифікаційні методи кодування. Поняття класифікації, класифікаційних ознак, класифікаційних групувань.
85 Класифікація правової норми
86 Конкретно соціальне дослідження
87 Консервативний напрямок політичної думки (В.К. Липинский)
88 Конституційні і культурні (духовні) права громадян України
89 Контрольна з менеджменту
90 концепції сучасного природознавства
91 Лізинг
92 Логічна характеристика поняття за обсягом
93 Макроекономіка
94 Менеджмент
95 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ
96 МЕТОДОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОГО ПІЗНАННЯ
97 Методологія організації імпортних операцій
98 Мировая политика и международные отношения
99 Міжнародні монополії ТНК і ТНБ
100 Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
101 Місце токсикантів у екологічних системах
102 Мораль як основний предмет етики
103 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці
104 навчальної дисципліни “Вступ у спеціальність”: задачі дисципліни. Роль і місце економічної служби на підприємствах різних форм власності, видів господарювання і організаційно-правового статусу
105 Накопители на дискетах
106 Напрями інформаційної діяльності
107 Науковий метод управління й управлінський цикл
108 Національний банк України як орган валютного регулювання та контролю
109 НЕОБХІДНІСТЬ І ЗАВДАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ПРАВА
110 Несуперечність думки.
111 Организация документооборота и сохранение документов
112 Организация документооборота и сохранение документов
113 Организация и особенности учета финансового результата и распределения прибыли организации
114 Основні джерела і риси права Франції новітнього періоду
115 Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
116 Основные виды и системы оплаты труда
117 Основные виды экономической информации
118 Основные законы экологии и общества
119 Основные школы и концептуальные направления современной социологии
120 Особенности реализации функций менеджменту в туризме
121 Особенности услуг как товара и управления ними.
122 Особливості кісткових м'язів
123 Отличие локального ответа от потенциального
124 Пам’ятки архітектури Харкова
125 Підприємець і держава
126 Платон «Тимей
127 Подолання кризи підприємствами в умовах перехідної економіки
128 Політико-адміністративний та державний устрій країни
129 Політико-правові аспекти проголошення суверенітету України
130 Поняття договору страхування
131 Поняття і види відповідальності в аграрному праві
132 Поняття і види нематеріальних ресурсів
133 ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
134 Поняття права
135 Поняття про ресурси Інтернет
136 Поняття про спрямованість особистості
137 Поняття суб'єкта господарського права
138 Поняття суб’єкта соціальної дії
139 Поняття та види інвестицій
140 Поняття та значення інституту забезпечення позову
141 Поняття та характеристики реквізитів та показників як структурних одиниць економічної інформації
142 ПОЧАТКИ РЕФОРМ
143 Правові відносини в суспільстві та їх механізм
144 Правоздатність і дієздатність у Стародавньому Римі
145 Предмет і завдання курсу "історія економічних учень".
146 Предмет політології
147 ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
148 Проблеми охорони рекреаційних ресурсів та запобігання збитків
149 Проблеми охорони рекреаційних ресурсів та запобігання збитків
150 Программа социологического исследования, ее структура и функции

Документы 1 - 150 из 5937
Следующие >>>
© 2007-2019