От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы
1 З досвіду використання творів живопису на уроках української літератури
2 З досвіду створення баз даних і мультимедійних композицій
3 З історії новаторської архітектури 1920-х -початку 30-х років
4 З історії розвитку ремесел і промислів Вінниччини
5 З історії розвитку реставраційної справи в Україні
6 З історії спроб створення порто-франко на Кримському півострові в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст
7 З історії становлення кримської організації українського товариства охорони пам'яток історії та культури в другій половині 60-х рр. ХХ ст
8 З питань підготовки дизайнерів одягу
9 З позицій постмодерністської раціональності (Нові підходи до дослідження промислових територіальних систем)
10 З'єднання елементів з деревинно-шаруватого пластику в ізоляційних несучих конструкціях
11 З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських установ (1874-1918 рр.)
12 З'ясування особливостей патогенезу опікового шоку та оптимізація його інтенсивної терапії у дітей (експериментально-клінічне дослідження)
13 За якими критеріями, на Вашу думку, можна оцінити стратегію Інституту туризму ФПУ
14 Забезпеченість водорозчинними вітамінами та імунологічні порушення при неврологічних проявах остеохондрозу поперекового відділу хребта
15 Забезпеченість еритропоетином та стан депо заліза і міді у недоношених новонароджених з ранньою анемією
16 Забезпеченість лікувальних закладів України компонентами та біопрепаратами донорської крові та обгрунтування реорганізації служби крові
17 Забезпеченість організму водорозчинними вітамінами (B1, B2, B6, PP, С) як критерій діагностики та ефективності лікування алкогольного захворювання печінки
18 Забезпечення адвокатурою конституційного права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України
19 Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку
20 Забезпечення безпеки примагістральної території з малоповерховою забудовою за чинником шуму
21 Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати на промислових підприємствах
22 Забезпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції
23 Забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування
24 Забезпечення вимог кредиторів і мораторій на задоволення вимог кредиторів
25 Забезпечення високої якості швейних виробів з натурального хутра на основі системного підходу та принципів оптимізації
26 Забезпечення внутрішньоденної ліквідності в системах міжбанківських розрахунків Європейського Союзу (на прикладі ТАРГЕТ)
27 Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції
28 Забезпечення дігностованості аналогових пристроїв перетворення сигналів на етапі автоматизованого проектування
29 Забезпечення доступу до інформації на компактних оптичних дисках засобами локальної мережі у національній бібліотеці України Iм. В. I. Вернадського
30 Забезпечення екологічного маркетингу на промисловому підприємстві
31 Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією
32 Забезпечення екологічної безпеки та енергозбереження при роботі підкачувальних зрошувальних насосних станцій (на прикладі водогосподарчого комплексу Автономної Республіки Крим)
33 Забезпечення економічної безпеки держави в транзитивній економіці
34 Забезпечення економічної безпеки експортної діяльності промислового підприємства
35 Забезпечення економічної безпеки України в контексті транснаціоналізації високотехнологічного сектору економіки
36 Забезпечення економічної безпеки України у сфері оборони
37 Забезпечення ефективної автономної роботи задаючих кварцових генераторів систем тактової синхронізації цифрових мереж зв'язку на основі модуляційного методу
38 Забезпечення ефективності використання каналів та пристроїв мережі синхронізації в режимі напруженої роботи
39 Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту
40 Забезпечення ефективності нововведень в промисловості в умовах перехідної економіки
41 Забезпечення ефективності організаційної структури управління промислового підприємства
42 Забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів
43 Забезпечення ефективності функціонування підприємств в умовах невизначеності
44 Забезпечення ефективності функціонування регіонального буряковоцукрового підкомплексу
45 Забезпечення законності в діяльності митних органів
46 Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов'язаних з відповідальністю
47 Забезпечення застосування колізійної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід закону в міжнародному приватному праві
48 Забезпечення інструментального комплексного моніторингу внутрішнього опромінення дорослого населення України (на прикладі аварії на ЧАЕС)
49 Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США)
50 Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу
51 Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: стратегічні аспекти
52 Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів
53 Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні
54 Забезпечення кримінально-процесуального статусу особи, засудженої судами України до позбавлення волі
55 Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування
56 Забезпечення людського розвитку через механізми бюджетного регулювання
57 Забезпечення надійності електробурового обладнання при бурінні свердловин
58 Забезпечення надійності сільськогосподарських машин і технологічних комплексів
59 Забезпечення надійності спеціальних промислових будівель
60 Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження)
61 Забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України
62 Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу
63 Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові аспекти)
64 Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади
65 Забезпечення прав і свобод людини у процесі соціально-політичного реформування українського суспільства
66 Забезпечення прав та законних інтересів особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину
67 Забезпечення прав та законних інтересів суб'єктів кримінального судочинства у досудових стадіях в Україні та Федеративній Республіці Німеччині: порівняльний аспект
68 Забезпечення прав, свобод та реалізації обов'язків громадян в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів
69 Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального судочинства
70 Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах реформування і регулювання аграрного сектора економіки
71 Забезпечення пропорційності у діяльності промислового підприємництва
72 Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально-економічними вимогами
73 Забезпечення радіаційної безпеки населення на основі використання будівельних матеріалів з заданими параметрами
74 Забезпечення системної ефективності будівництва автомобільних доріг
75 Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на основі використання програмно-цільового методу (на прикладі АР Крим)
76 Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі
77 Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору регіону
78 Забезпечення сталого функціонування і розвитку морських портів України
79 Забезпечення сталості розвитку хлібопродуктового підкомплексу регіону
80 Забезпечення стійкого функціонування автотранспортної системи регіону
81 Забезпечення стійкості банківської системи України
82 Забезпечення стійкості регіональних виробничих систем
83 Забезпечення стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості шляхом залучення кредитних ресурсів
84 Забезпечення транспортабельності видобувної гірничої маси в умовах низьких температур
85 Забезпечення умов підтримання якості електричної енергії і стійкості при синхронізації і паралельній роботі суміщених електричних машин
86 Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика
87 Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування
88 Забезпечення фінансової стабільності комерційних банків України
89 Забезпечення фінансової стійкості банків України в умовах ринку
90 Забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації
91 Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств
92 Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств
93 Забезпечення функціональної стабільності мобільної сільськогосподарської техніки шляхом удосконалення засобів очищення дизельного палива
94 Забезпечення якості генерування змінного струму постійної частоти на експлуатаційних режимах ближньомагістральних літаків
95 Забезпечення якості деталей поршневої групи методом оперативного прогнозування
96 Забезпечення якості і експлуатаційних характеристик магнітних головок алмазно-абразивним шліфуванням
97 Забезпечення якості послуг в автосервісі на основі оптимізації виробничих процесів
98 Забезпечення якості продукції на основі соціального управління якістю роботи
99 забеспечення життя
100 Заблаговременная оценка последствий оползней в системе кадастра земли
101 Забруднення важкими металами дерново-підзолистих грунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся
102 Завадостійке вимірювання артеріального тиску на основі кореляційно-спектральної обробки сигналів пульсу
103 Завдания менеджера. риси, які характеризують менеджера
104 Завдання з економіки туризму
105 Завдання з інформатики
106 Завдання з логіки
107 Завдання з логіки.
108 Завдання з основ економічної теорії
109 Завдання з фінансів
110 Завдання, види та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
111 Завдання, види та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
112 Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права
113 Завдання, права та обов’язки служби документального забезпечення в установі, організаціях та підприємствах
114 Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права
115 Завдання, функції, роль соціології
116 Зависимость экономических показателей в Украине от курса евро
117 Загальна аварія (цивілістичні аспекти)
118 Загальна декларація прав людини
119 Загальна методика бібліографічного опису документів
120 Загальна методика просторової організації містобудівних систем
121 Загальна методика формування метрополісних територій в Україні
122 Загальна поліція Російської імперії в Україні в 1862 - 1905 рр.
123 Загальна технологія харчових виробів
124 Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил (1914 - 1916 рр.)
125 Загальна характеристика близькосхідного регіону міжнародного туризму
126 Загальна характеристика Венесуели та Колумбії
127 Загальна характеристика візитів
128 Загальна характеристика діяльності комерційних банків
129 Загальна характеристика засобів та знарядь скоєння злочину
130 Загальна характеристика кодексу України про адміністративне правопорушення
131 Загальна характеристика кодексу України про адміністративне правопорушення
132 Загальна характеристика конституції США
133 Загальна характеристика кримінально-виконавчого законодавства України
134 Загальна характеристика мережі Internet
135 Загальна характеристика методів і прийомів контролю, їх взаємозв’язок
136 Загальна характеристика науки “Юридична деонтологія
137 Загальна характеристика німецької естетичної думки кінця XVIII-початку XIX ст.
138 Загальна характеристика підприємств їх мета, напрямки діяльності
139 Загальна характеристика підприємства (звіт з практики)
140 Загальна характеристика поточних витрат на виробництво продукції (послуг)
141 Загальна характеристика продукції
142 Загальна характеристика продукції
143 Загальна характеристика регіону
144 Загальна характеристика систем керування базами даних
145 Загальна характеристика та особливості договірних відносин у сільскому > господарстві, їх види.
146 Загальна характеристика торговельного підприємства
147 Загальна характеристика уваги. Психологічні особливості злочинності неповнолітні
148 Загальна характеристика філософії середньовіччя
149 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХОРВАТІЇ
150 Загальна характеристика художньо-естетичних напрямків і течій

Документы 1 - 150 из 1409
Следующие >>>
© 2007-2019