От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству»
1 "Знакове спорядження повсякденної взаємодії" в контексті соціальних змін (на прикладі сучасної України)
2 A- і D-гіповітамінози у телят (поширення, діагностика, лікування і профілактика)
3 Cerasus avium (L.) Moench в Українських Карпатах: морфолого-біологічні особливості та поширення
4 Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки
5 Автоматизація розпізнавання тварин в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби
6 Автоматизація управління енергоспоживанням в сільськогосподарському виробництві в умовах невизначеності
7 Аграрна складова в економічних реформах України
8 Аграрная политика в Крыму в восстановительный период (1917-1920 гг.)
9 Аграрная реформа в Украине в контексте европейской аграрной политики
10 Аграрные преобразования в Крыму в конце 1917- начале 1919 годов
11 Агробіологічна і технологічна оцінка сортів винограду Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі і Кафа в західній предгірно-приморській зоні виноградарства Криму
12 Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України
13 Агробіологічна оцінка клонових підщеп для аличі та її розмноження в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України
14 Агробіологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах Донбасу
15 Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах грунтово-кліматичної зони Запоріжжя
16 Агробіологічна оцінка перспективного сортименту яблуні для Поділля України
17 Агробіологічна оцінка підщепи винограду сорту Таїровський 1
18 Агробіологічна оцінка технічних гібридних форм винограду в умовах півдня України
19 Агробіологічна оцінка трави Колумба у зв'язку з інтродукцією її у Крим
20 Агробіологічне обгрунтування виробництва капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і Поліссі України
21 Агробіологічне обгрунтування вирощування високоякісного насіння гороху при збиранні методом прямого комбайнування
22 Агробіологічне обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України
23 Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України
24 Агробіологічне обгрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України
25 Агробіологічні основи вирощування льону-довгунцю в Поліссі України
26 Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України
27 Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчових підвидів кукурудзи в умовах Сходу України
28 Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику у південному степу України
29 Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного Лісостепу України
30 Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України
31 Агробіологічні та технологічні особливості сортів і нових форм суниці ананасної в умовах Західного лісостепу України
32 Агробіоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодових розсадників від основних шкідників зерняткових культур у Лісостепу України
33 Агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних грунтах
34 Агрогосподарська оцінка нових стійких столових сортів винограду в умовах західної передгірсько-приморської зони Криму
35 Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених грунтів в умовах Полісся
36 Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження
37 Агроекологічна ефективність способів основного обробітку грунту та удобрення під ячмінь ярий в польовій сівозміні Полісся
38 Агроекологічна і біологічна оцінка ресурсів Молдови для виробництва і зберігання столового винограду
39 Агроекологічна оцінка впливу різних систем обробітку та удобрення на грунтові процеси
40 Агроекологічна оцінка засобів біологічного і хімічного контролю кореневих гнилей ячменю ярого
41 Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив під картоплю на дерново-підзолистих грунтах Полісся України
42 Агроекологічна оцінка застосування комплексного біопрепарату і полімінерального добрива при вирощуванні ячменю з підсівом еспарцету
43 Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення
44 Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему
45 Агроекологічна оцінка обробітку грунту і гербіцидів в ресурсоощадній технології вирощування озимої пшениці
46 Агроекологічна оцінка різних систем удобрення картоплі
47 Агроекологічне обгрунтування виробництва льонопродукції в умовах радіоактивного забруднення
48 Агроекологічне обгрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України
49 Агроекологічне обгрунтування вирощування томатів у ланці зрошуваної зерно-овочевої сівозміни
50 Агроекологічне обгрунтування впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах Центрального Лісостепу України
51 Агроекологічне обгрунтування ефективності внесення біогумусу під гречку в умовах південно-західної частини Лісостепу України
52 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічного препарату мікрогуміну при вирощуванні ячменю ярого
53 Агроекологічне обгрунтування застосування різних доз гербіцидів в чистих посівах ярого ячменю та з підсівною конюшиною
54 Агроекологічне обгрунтування насичення короткоротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України
55 Агроекологічне обгрунтування оптимізації живлення суданської трави за вирощування її в основному посіві в умовах зрошення півдня України
56 Агроекологічне обгрунтування освоєння і використання лесоподібного суглинку при рекультивації земель в Нікопольському марганцеворудному басейні
57 Агроекологічне обгрунтування основного обробітку грунту в сівозмінах на меліорованих землях південного Степу України
58 Агроекологічне обгрунтування розміщення виноградних насаджень у Північному Причорномор'ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області)
59 Агроекологічне обгрунтування сільськогосподарського використання рекультивованих земель в умовах південного сухого Степу України (на прикладі Камиш-Бурунського залізорудного родовища)
60 Агроекологічне обгрунтування та ефективність вирощування кукурудзи і озимої пшениці у сівозмінній ланці в умовах південного Степу України
61 Агроекологічне обгрунтування технології виробництва льону-довгунця в Поліссі України
62 Агроекологічне обгрунтування технології вирощування ярого пивоварного ячменю в умовах Правобережного Лісостепу України
63 Агроекологічне обгрунтування фіторемедіаційної спроможності дикорослих видів рослин
64 Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості грунтів північно-західного регіону України
65 Агроекологічний стан грунтів Лісостепу України, вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів
66 Агроекологічний стан грунтів Правобережного Полісся України, вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів
67 Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і забезпечення високої продуктивності
68 Агроекологічні аспекти використання мікробіологічних препаратів на посівах сої
69 Агроекологічні аспекти використання мікробних препаратів у ланках польової сівозміни східного Степу України
70 Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України
71 Агроекологічні аспекти застосування мікробних препаратів при вирощуванні нагідок лікарських (Calendula officinalis L.)
72 Агроекологічні й агротехнічні основи введення амаранту в культуру в Лівобережному Лісостепу України
73 Агроекологічні основи використання фосфатмобілізуючих бактерій при вирощуванні олійних культур
74 Агроекологічні основи збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблуні та їх якісна оцінка в садівництві України
75 Агроекологічні основи інтегрованого захисту яблуні від парші та інших хвороб
76 Агроекологічні основи мікробіологічної трансформації біогенних елементів грунту
77 Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України
78 Агроекологічні основи створення пасовищного конвеєра для молодняка великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності в умовах радіоактивного забруднення Полісся України
79 Агроекологічні основи удосконалення кормовиробництва в Поліссі України
80 Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових грунтів Полісся і Лісостепу
81 Агроекологічні особливості родючості змитих грунтів в підзоні чорноземів звичайних
82 Агроекологічні ресурси як основа стратегії відродження виноградарства Криму
83 Агроекологічні та біологічні основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритікале в Лісостепу України
84 Агрокліматична оцінка регіональних особливостей просторової мінливості врожаїв кукурудзи в Україні
85 Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні
86 Агрокліматичне районування території України стосовно вирощування плодових овочевих культур
87 Агрокліматичне районування України за тепловими ресурсами дня та ночі з урахуванням мезо- і мікроклімату
88 Агрокліматичні ресурси продуктивності ярого ячменю в Україні
89 Агромеліоративна оцінка та особливості використання фосфоритів як меліорантів на осушуваних грунтах
90 Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в Україні аерокосмічними засобами (теоретичне обгрунтування, методи реалізації)
91 Агрометеорологічні умови і продуктивність озимої пшениці при зміні клімату в Україні
92 Агросфера України у ХХІ столітті
93 Агротехнічне і екологічне обгрунтування сортової технології вирощування сої в умовах південної частини Західного Лісостепу України
94 Агротехнічне обгрунтування прийомів вирощування ріпаку ярого на насіння в умовах Донецької області
95 Агротехнічне обгрунтування технологічних заходів інтенсивного використання старосіяних травостоїв в умовах західного Лісостепу України
96 Агротехнічні і біологічні основи введення топінамбура в промислову культуру південно-західної частини Лісостепу України
97 Агротехнічні основи процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків
98 Агротехнічні особливості вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України
99 Агротехнічні прийоми вирощування коренеплідних культур на насіння безвисадковим способом в зрошуваних умовах півдня України
100 Агротехнічні прийоми вирощування тим'яна звичайного в умовах зрошення Півдня України
101 Агротехнічні умови підвищення врожайності гречки в проміжних посівах на зрошуваних землях Півдня України
102 Агротехногенна трансформація грунтів Сокальського пасма
103 Агротехнологічні основи вирощування озимих зернових культур у південному Степу України
104 Агротехнологічні основи формування продуктивності сучасних сортів ярого ячменю в північній підзоні Степу України
105 Агрохімічна ефективність мінеральних добрив при вирощуванні гібридів білоголової капусти різних груп стиглості
106 Агрохімічна оцінка використання амофосфогіпсу як добрива в умовах чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України
107 Агрохімічна оцінка використання добрив за вирощування капусти білоголової ранньої на темно-сірому опідзоленому грунті Правобережного Лісостепу України
108 Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному Лісостепу України
109 Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні цибулі ріпчастої на темно-сірих опідзолених грунтах Північного Лісостепу України
110 Агрохімічна оцінка застосування добрив під кукурудзу на зерно у сівозміні на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України
111 Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опідзоленому грунті північного Лісостепу України
112 Агрохімічна оцінка застосування добрив при вирощуванні тритикале ярого на лучно-чорноземному карбонатному грунті північної частини Лісостепу України
113 Агрохімічна оцінка застосування продуктів вермикультивування на темно-сірих опідзолених грунтах Західного Лісостепу України
114 Агрохімічна оцінка нових видів добрив та продуктивність пшениці ярої на лучно-чорноземному грунті Правобережного Лісостепу України
115 Агрохімічна оцінка нових видів органічних добрив на основі відходів міст
116 Агрохімічна оцінка нового виду добрива на основі бурого вугілля при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному грунті Північного Лісостепу України
117 Агрохімічна оцінка фосфоритоносних агроруд Західного регіону України (на прикладі місцевих зернистих та жовнових фосфоритів)
118 Агрохімічне обгрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно-чорноземному грунті північної частини Лісостепу України
119 Агрохімічне обгрунтування підвищення продуктивності цукрових буряків на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України
120 Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх природної резистентності в ранньому онтогенезі
121 Адаптаційні реакції соняшника до токсичної дії іонів свинцю та кадмію
122 Адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі великої рогатої худоби під впливом надлишку нітратів залежно від типу вищої нервової діяльності (за даними артеріо-венозної різниці)
123 Адаптація вихідного матеріалу кукурудзи плазми Лакауне до умов степової зони України
124 Адаптація корів до умов утримання і доїння та її корекція біологічно активними речовинами і фармакологічними препаратами
125 Адаптація кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу: вплив регуляторів росту
126 Адаптація рослин кукурудзи та сої до токсичної дії іонів кадмію
127 Адаптація яблуні в Україні
128 Адаптивна мінливість мікобактерій туберкульозу в організмі не властивих хазяїнів
129 Адаптивність сортів і селекційних ліній озимої м'якої пшениці у зв'язку із строками сівби
130 Адаптивність сортів озимої пшениці й еколого-біологічні основи регуляції їхньої продуктивності в південному Степу України
131 Адаптивність сортів та способи вирощування суниці в північно-східному Лісостепу України
132 Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму
133 Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму
134 Азотний режим і гумусовий стан різноудобрених фонів чорнозему типового лівобережжя Лісостепу України
135 Академік В.М.Ремесло (1907-1983) - вчений та організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні
136 Активність антиоксидантної системи хлоропластів пшениці при водному дефіциті та засоленні грунту
137 Активність функціональних і морфологічних процесів у репродуктивних органах телиць при застосуванні гонадотропінів з вітамінами групи В та мікроелементами
138 Алелопатичні особливості Syringa vulgaris L.
139 Алелопатичні особливості нових плодових культур
140 Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drudy) та фактори обмеження його чисельності в Закарпатті
141 Ампелоекологічне обгрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров'ї
142 Ампулярія як новий нетрадиційний об'єкт тепловодного рибництва в Україні
143 Анализ использования водных ресурсов малых рек Крыма
144 Аналіз генетичного різноманіття та спадковості господарських ознак сортів різних типів озимого тритикале
145 Аналіз роботи складних уклінних трубопроводів осушувальних меліорацій
146 Аналіз сучасного стану зрошувальних систем на півдні України та оцінка їх впливу на підтоплення прилеглих територій
147 Аналіз формування генеалогічної структури поліської м'ясної породи
148 Аналітичні дослідження полів швидкостей і температур повітря в теплицях децентралізованого мікроклімату
149 Аналого-статистичний метод прогнозу масового розмноження основних шкідників пшениці в Полтавській області
150 Анаплазмозно-бабезіозна інвазія овець в умовах Криму

Документы 1 - 150 из 2662
Следующие >>>
© 2007-2019