От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву»
1 "Изучаем, просвещаем, защищаем": опыт работы Тульской ОУНБ в просвещении населения по вопросам защиты прав потребителей
2 "Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України з державами-учасницями СНД"
3 "Польська підпільна держава" (1939-1945 рр.)
4 Factors Determining Guards' Professional Competence
5 Intercorrelation analysis of physical preparedness indices in guards
6 Legal Structure of Russia and Electronic Sources of Russian Law
7 The role of speed as a physical property in the guard's professional competence
8 Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення Радона на основі нейромережевого підходу
9 Автоматизована інформаційно-пошукова система, що грунтується на нечіткій моделі портрета людини
10 Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності
11 Автономия в Украине и Российской Федерации (сравнительный анализ)
12 Автономія сторін в міжнародному приватному праві
13 Авторское право в библиотечном деле
14 Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі
15 Авторське право на твори образотворчого мистецтва
16 Авторське право та право на інформацію: нові технології ставлять нові питання
17 Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет
18 Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права
19 Агентський договір: цивільно-правовий аспект
20 Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (IIпол.ХIХ - поч.ХХ ст.)
21 Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні
22 Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Європейського Союзу
23 Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку
24 Адаптація до професійної діяльності на державній службі: соціально-психологічний аспект
25 Адвокатська таємниця: теорія і практика
26 Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема
27 Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності
28 Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством України
29 Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
30 Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
31 Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин
32 Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
33 Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю
34 Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу
35 Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
36 Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності
37 Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі
38 Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин
39 Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення
40 Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян
41 Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування
42 Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні
43 Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють
44 Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління
45 Адміністративна відповідальність юридичних осіб
46 Адміністративна відповідальність юридичних осіб
47 Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів
48 Адміністративна відповідальність юридичних осіб: процесуально-правовий аспект
49 Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням
50 Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави
51 Адміністративна правосуб'єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах
52 Адміністративна процедура: теорія і практика застосування
53 Адміністративна юстиція
54 Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект
55 Адміністративне судочинство: становлення та здійснення
56 Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності
57 Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект)
58 Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки
59 Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України
60 Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні
61 Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації
62 Адміністративний примус у сфері торговельного мореплавства
63 Адміністративний процес у парадигмі права
64 Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти
65 Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України
66 Адміністративні правопорушення у митній сфері
67 Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики
68 Адміністративні стягнення та їх застосування
69 Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку
70 Адміністративно- правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об'єктах залізничного транспорту
71 Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні
72 Адміністративно-правова діяльність суб'єктів владних повноважень по боротьбі з браконьєрством
73 Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування
74 Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями правил експлуатації автотранспортних засобів
75 Адміністративно-правова охорона тваринного світу та роль міліції у її здійсненні
76 Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні
77 Адміністративно-правова протидія проституції
78 Адміністративно-правова профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні
79 Адміністративно-правове забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України
80 Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України
81 Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву
82 Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні
83 Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади
84 Адміністративно-правове забезпечення менеджменту в державній податковій службі України
85 Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції
86 Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном
87 Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх
88 Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту
89 Адміністративно-правове забезпечення правоохоронними органами імміграційного процесу в Україні
90 Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України
91 Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні
92 Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні
93 Адміністративно-правове забезпечення функціонування інституту комунальної власності в Україні
94 Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства
95 Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні
96 Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади
97 Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні
98 Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування
99 Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки
100 Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
101 Адміністративно-правове регулювання діяльності суднових постачальників
102 Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності
103 Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки України
104 Адміністративно-правове регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
105 Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи
106 Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил благоустрою населених пунктів в Україні
107 Адміністративно-правове регулювання комунального управління
108 Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу (в ВНЗ системи МВС)
109 Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні
110 Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади
111 Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті
112 Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні
113 Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця в Україні
114 Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів
115 Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні
116 Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки в Україні
117 Адміністративно-правове регулювання у сфері справляння податків
118 Адміністративно-правове регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання органів внутрішніх справ України
119 Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України
120 Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку
121 Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи
122 Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг
123 Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу
124 Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану
125 Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні
126 Адміністративно-правовий статус громадянина України
127 Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні
128 Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій в Україні
129 Адміністративно-правовий статус державного виконавця
130 Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України
131 Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України
132 Адміністративно-правовий статус екіпажу повітряного судна України
133 Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення
134 Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади
135 Адміністративно-правовий статус міського, районного органу внутрішніх справ
136 Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
137 Адміністративно-правовий статус посадової особи
138 Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти)
139 Адміністративно-правовий статус працівника державної виконавчої служби України
140 Адміністративно-правовий статус працівника міліції
141 Адміністративно-правовий статус працівників ветеринарної міліції
142 Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами
143 Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
144 Адміністративно-правові аспекти організації руху міського транспорту
145 Адміністративно-правові аспекти підприємницької діяльності в Україні
146 Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури України: загальнотеоретичні аспекти
147 Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку
148 Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа
149 Адміністративно-правові гарантії реалізації прав і свобод громадян
150 Адміністративно-правові засади атестації працівників органів внутрішніх справ

Документы 1 - 150 из 3474
Следующие >>>
© 2007-2019