От партнеров


Заказать работу


От партнеров


Счетчики

На данном сайте собрана коллекция ссылкок на документы: аналитические статьи, рефераты, книги, ГОСТЫ, авторефераты диссертаций, статистичесткие данные, маркетинговые исследования, бизнес-планы...

Статистика наиболее популярных поисковых запросов ...
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине»
1 "Вітам" - засіб для підвищення резистентності організму
2 "Кріокорд-С" в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит та гнійно-септичну інфекцію в хірургії
3 "Німа" ішемія міокарда у хворих на нестабільну стенокардію
4 "Німа" ішемія міокарду в гострому періоді інфаркта міокарда
5 "Стопа атлета", ее лечение и профилактика
6 An appearance of nicotinic dependence among gymnasia pupil of youth (on an example of natural examinations)
7 Assessment of exercise capacity in patients post myocardial infarction treated with coronary artery bypass procedure - a 5 year follow-up
8 Construction of programs of a physical aftertreatment the ill ambassador recently of transferred myocardial infarction
9 Diagnostic and measuring apparatus POSTUROMETR-S
10 Early effects of rehabilitation in patients' post myocardial infarction (Ml) treated with oronary artery stent implantation or coronary artery bypass grafting
11 Helicobacter pylori в хірургії гастродуоденальних виразок
12 Helicobacter pylori та інша мукозна мікрофлора шлунка при хірургічному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
13 Hypermobility syndrome
14 L-аргінін та сполуки оксиду азоту у хворих на вірусні гепатити. Теоретичні та практичні аспекти їх дослідження
15 NO-залежні процеси в печінці та їх зв'язок з моноцитарно-ендотеліальними асоціаціями при хронічній гіперімунокомплексемії
16 Optical Spectra of Hemoglobin Taken from Alcohol Dependent Humans
17 Physical Activity in the Lives of Parents of Pre-School Children
18 Progress of rehabilitation (physiotherapy) on Polish soils in XIX and in the first half of XX century
19 Przyczyny urazow kregoslupa u osob wyczynowo uprawiajcych strzelectwo sportowe i lucznictwo
20 Relationships and coherence of changes of spine in sagittal plane and parameters of cardiovascular system in growing children body
21 Stroke-Adapted 30-Item Version of the Sickness Impact Profile (S.A.-SIP 30) in assessment of Quality of Life in stroke patients
22 The meaning of early and lately hospital rehabilitation scald patients on restoring optimal hand functions
23 Аберометрія оптичної системи ока методом Рейтресинга
24 Автоімунний тироїдит (патогенез, патоморфоз, діагностика, консервативне і хірургічне лікування)
25 Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерій діагностики та диференційної діагностики
26 Автоматизована оцінка стану тіл хребців
27 Автоматизована система визначення життєздатності клітин (на прикладі культивованих фібробластів)
28 Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця)
29 Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.)
30 Адаптационные механизмы функциональных нагрузок при нефроптозе
31 Адаптаційні можливості лейкону при комбінованому впливі на організм високої зовнішньої температури та газоподібного формальдегіду
32 Адаптаційні можливості організму при виразковій хворобі та хронічному гастродуоденіті, поєднаних з хронічним холециститом та хронічним панкреатитом
33 Адаптаційні можливості серцево-судинної системи у дітей шкільного віку в періоді ремісії рецидивуючого бронхіту та бронхіальної астми
34 Адаптаційні можливості функціональних систем організму учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях
35 Адаптаційні реакції, їх значення у клініці внутрішніх хвороб
36 Адаптаційні технології оптимізації первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню із кардіологічною патологією
37 Адаптаційно-пристосувальна діяльність та механізми структурно-функціональної реорганізації фізіологічних систем організму під впливом електромагнітних полів при їх нормуванні у довкіллі
38 Адаптація дітей з перинатальною гіпоксичною поразкою мозку (показники вегетативного гомеостазу, цитоархітектоніки еритроцитів і обміну електролітів крові) і її динаміка після лікування
39 Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації
40 Адаптогенні профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей
41 Адаптогены в спортивной медицине
42 Адгезивна техніка герметизації кореневого каналу при штифтовому протезуванні зубів композитними матеріалами
43 Аеробна і анаеробна (лактатна) продуктивність організму чоловіків першого зрілого віку
44 Акантолітична пузирчатка: імуно-гемокоагуляційний, протеолітичний дисбаланс та ендотоксикаційний синдром в патогенезі проградієнтного перебігу
45 Аквафитнесс как средство повышения физической активности беременных женщин
46 Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів
47 Активаційна терапія хворих на злоякісні новоутворення фаринго- ларингеальної області з використанням антигомотоксичних препаратів
48 Активація репаративного остеогенезу при порушеннях загоювання переломів довгих кісток (клініко-експериментальне дослідження)
49 Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики
50 Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін
51 Активність ендотеліну-1 та оксиду азоту при гострому інфаркті міокарду в динаміці лікування інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту
52 Активність нейропептиду Y і добовий профіль артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в динаміці лікування
53 Активність протеолітичних ферментів в тканинах тіла матки жінок без новоутворень та з онкозахворюваннями
54 Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у пацієнтів різного віку з виразкою та раком шлунка
55 Активність ферментів трансмембранного транспорту та вплив на них регідратаційної терапії у хворих на холеру
56 Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації
57 Активність ферменту АПФ-незалежного шляху утворення ангіотензина ІІ-хімази в динаміці лікування хворих на гіпертонічну хворобу
58 Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти
59 Алгоритм діагностики та лікування прогресуючої трубної вагітності
60 Алельний поліморфізм генів INHa, FSHR та FMR1 у пацієнтів з порушенням функції яєчників
61 Алергічні дерматози у робочих машинобудівного виробництва (клініко-експериментальне дослідження)
62 Алергічні захворювання у жителів промислового регіону України, розробка та здійснення заходів по їх своєчасному виявленню, попередженню та лікуванню
63 Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах
64 Аліментарні чинники ризику виникнення залізодефіцитних станів у молодих жінок
65 Алкоголізм подружньої пари: клінічні та соціально-психологічні аспекти
66 Алопластичні та аутологічні реконструкції артерій підколінно-гомілкового сегмента в комплексному лікуванні облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок
67 Альбуміновий перитонеальний діаліз як компонент комплексного лікування печінкової недостатності
68 Амбулаторна екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія у лікуванні хворих на сечокам'яну хворобу та шляхи розширення показань до неї
69 Амбулаторна профілактика захворюваності дітей першого року життя
70 Аміодарон та його комбінація з мілдронатом в експериментальній і клінічній фармакотерапії дилятаційної кардіоміопатії
71 Амплітудно-часові і топографічні характеристики викликаних потенціалів кори головного мозку школярів
72 Аналгоседація та раннє нутритивне забезпечення, як методи інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою
73 Анализ методики Накатани и её модификаций
74 Анализ некоторых инструментальных методик пунктурной диагностики
75 Аналитический профиль различных систем тестирования младших школьников
76 Аналіз властивостей дендритних клітин кістково-мозкового походження при розвитку експериментальної лімфоми
77 Аналіз впливу препарату "Гліпек" на функціональний стан центральної нервової системи
78 Аналіз ефективності та безпеки комбінованої базисної терапії ревматоїдного артриту метотрексатом у поєднанні з преднізолоном і гідроксихлорохіном
79 Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі
80 Аналіз лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот по реакції з 1,3-диметилалоксаном та похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму
81 Аналіз моніторингу пікової швидкості видиху у хворих на бронхіальну астму
82 Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкодистрофії
83 Аналіз мутацій гена CFTR (ТРБМ) у хворих високого ризику муковісцидозу із Західного регіону України
84 Аналіз нейрохімічних механізмів індукції психічної депресії на тлі емоційного стресу
85 Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж
86 Аналіз помилок та ускладнень при подовженні стегна апаратами Блискунова
87 Аналіз практики формування спеціальних медичних груп і звільнення від практичних занять з фізичного виховання
88 Аналіз сучасної системи соціально-корекційної роботи серед дітей з наслідками церебрального параліча
89 Аналітичні дослідження в ряді протигрибкових лікарських засобів похідних азолів та нафтилметиленаміну
90 Аналітично орієнтована диференціальна діагностика і прогноз афективних розладів
91 Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини
92 Анатомічні особливості пієлоуретерального сегмента в ранньому періоді онтогенезу людини
93 Анатомія камер і кровоносного русла серця в нормі та з відкритим передсердно-шлуночковим каналом у дітей
94 Анатомія ниркових чашок людини зрілого та похилого віків
95 Анатомо-фізіологічний аспект наступності перших двох ланок загальної системи освіти
96 Анатомо-функціональний стан сечовивідних шляхів після цистектомії та ілеонеоцистопластики
97 Ангіогенез в раку яєчника: цитокінна регуляція та прогностичне значення
98 Ангіопротекторні властивості пептидної фракції аорти при експериментальному атеросклеротичному та аутоімунному ураженні судин
99 Андрей Корвацкий: врач и гражданин (Штрихи к портрету)
100 Андрологічна реабілітація хворих порушеннями репродуктивної функції в умовах впливу несприятливих факторів навколишнього середовища (клініко-експериментальне дослідження)
101 Анемія вагітних: патогенез, профілактика, лікування, прогнозування ускладнень та шляхи їх попередження
102 Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування
103 Анемія у хворих на запальні захворювання кишечника: зв'язок з важкістю захворювання, диференційна діагностика та лікування
104 Анемія у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з мікронутрієнтною недостатністю, важкістю захворювання та ефективністю фармакотерапії (клініко-експериментальне дослідження)
105 Анестезіологічне забезпечення екстрених оперативних втручань у новонароджених з проявами перинатального гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи
106 Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при реконструктивних операціях на нижніх дихальних шляхах
107 Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклампсії
108 Анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози
109 Анестезія на основі пропофолу в дитячій щелепно-лицьовій хірургії
110 Анестезія та інтенсивна терапія при трансплантації нирок та печінки
111 Анкілозивний спондиліт (хвороба Бехтерєва) та його комплексне ортопедичне лікування
112 Анксиозні порушення у онкологічних хворих з непсихотичними розладами та їх психотерапія
113 Анксіозні стани в структурі гіпертонічної хвороби та їх психотерапевтична корекція
114 Аномалії скорочувальної діяльності матки у роділь та їх корекція з використанням факторів охолодження (клініко-експериментальне дослідження)
115 Аномалія Ебштейна (проблеми діагностики та хірургічного лікування)
116 Антагоністи кальцію в тривалій терапії хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокардіостимулятором
117 Антенатальна діагностика, тактика ведення вагітності і пологів при переношуванні
118 Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування)
119 Антенатальна охорона плода у вагітних з порушеним мікробіоценозом пологових шляхів в умовах спостереження в жіночій консультації
120 Антибактеріальна терапія хворих на туберкульоз легень з мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу
121 Антибіотичні властивості мікотоксинів та деякі напрямки їх практичного використання
122 Антигенні й імунобіологічні властивості дифтерійного токсину та його субодиниць
123 Антигіпертензивна ефективність антагоністів кальцію дигідропіридинового ряду пролонгованої дії у співставленні зі станом клітинної мембрани еритроцитів та NO-системи
124 Антигіпертензивні властивості пептидів, які утворюються у процесі протеолізу бета-казеїну ферментами молочнокислих бактерій
125 Антигіпоксична терапія у комплексному лікуванні хворих з гострою церебральною недостатністю обумовленою тяжкою черепно-мозковою травмою або мозковим інсультом
126 Антиінфекційна резистентність дітей першого року життя м.Івано-Франківська в сучасних соціально-економічних умовах
127 Антикоагулянтна активність таблеток на основі бджолиної отрути - "Апівен"
128 Антиметастатичні властивості протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону при пухлинній хворобі (експериментальне дослідження)
129 Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень
130 Антимікробна активність та біологічна дія нових антисептичних препаратів четвертинного амонію
131 Антимікробна дія та перспективи застосування в медицині нових четвертинних фосфонієвих сполук
132 Антимікробні розсмоктувальні полімерні матеріали в плановій та ургентній абдомінальній хірургії
133 Антиоксиданти у комплексному лікуванні негонококових уретритів (хламідійних, уреаплазмових, мікроплазмових, трихомонадних, кандідозних)
134 Антиоксидантні властивості та молекулярна будова природних і синтетичних фенолів та N-вмісних гетероциклів
135 Антисептична активність, властивості та застосування нових антимікробних препаратів
136 Антистресова активність блокаторів ренін-ангіотензинової системи
137 Антистресорне значення різних варіантів премедикації при анестезіологічному забезпеченні короткочасних гінекологічних операцій в амбулаторній практиці (клінічне дослідження)
138 Антропогенетичні особливості дорослого міського населення Подільського регіону України хворого на цукровий діабет першого типу
139 Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття
140 Антропогенетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України
141 Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зовнішнього дихання у підлітків Поділля
142 Антропотехнічний підхід у фізичному вихованні школярів
143 Антропофизиологический подход в биоритмологическом обеспечении здоровья. Сообщение 2. Диагностическая информативность электрометрии кожи для хронодесма
144 Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей
145 Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі
146 Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність елементів гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний синдром у віддалений період після опромінення
147 Артеріальна гіпертензія і супутня патологія у хворих літнього віку: оцінка стану антигіпертензивної терапії в лікарняних закладах України
148 Артеріальна гіпертензія при нефропатіях неімунного генезу: особливості патогенезу, діагностики, лікування
149 Артеріальна гіпертензія та щитоподібна і прищитоподібні залози: взаємовідносини та їх корекція
150 Артеріальна гіпертензія у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (особливості клініки, діагностики, лікування)

Документы 1 - 150 из 7622
Следующие >>>
© 2007-2019